De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden

Verwante presentaties


Presentatie over: "Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden"— Transcript van de presentatie:

1 Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden
Het Noorden beter bereikbaar

2 Programma 14:45 uur tot 15:00 uur Inloop
15:00 uur start plenaire toelichting - Introductie project ESGL - Doelstelling - Contracten - Planning 16:15 uur Individuele vragen 16:30 uur Afsluiting

3 Volle treinen op traject Leeuwarden - Groningen
Capaciteitsproblemen in de spits en geen optimale aansluitingen

4 Resultaat voor de reiziger na project ESGL
Snel en vaker kunnen reizen Comfortabel reizen door meer zitplaatsen Minder volle stoptreinen Betere aansluitingen

5 Doelstelling project ESGL
Zo snel als mogelijk een extra sneltrein Zo snel als mogelijk langere treinen Binnen beschikbare budget

6 Toekomstig treinproduct Lw-Gn

7

8 Context van het project ESGL
Ministerie IenM formeel opdrachtgever (zuiderzeelijn gelden) Inhoudelijk opdrachtgevers zijn provincies Fryslân en Groningen ProRail aanbestedende dienst en uitvoerder Programma Noord Nederland Tracéwet plichtig (publicatie OTB gepland in augustus 2015, TB 1 jaar later) € 137 miljoen excl. BTW investeringsbudget Waarvan € 34 miljoen excl BTW aanvullende bijdragen van provincies Groningen en Fryslân

9 Aandachtspunten van de provincies
Betrokkenheid gemeenten Betrokkenheid Omgeving Kansen voor regionale MKB Duurzaamheid Stage- en leerplekken, Social Return on Investment

10 Maatregelen

11 Zorgpunten Lokale inpassingsproblematiek en (weerstand uit) omgeving
Veel raakvlak projecten Reizigershinder door de werkzaamheden Snelle en goede oplevering van het project, met kwaliteit (indienststelling 2 september 2018) Slechte bodem gesteldheid (beinvloed nieuwe en bestaande baan) Wijzigingen Overdracht aan beheerder

12 Zorgpunten wegnemen door
Het werk op kwaliteit te gunnen (indicatie 70%) Goede afspraken maken met raakvlak projecten Goede uitgangspunten vaststellen met vervoerders (12 kaders) Diepgaand onderzoek naar bodemgesteldheid Scope vaststellen Inbeheername Grote Projecten

13 Best Value Procurement
Beste partij wordt gecontracteerd Partijen onderscheiden zich op kwaliteit Gericht op risicobeheersing en kansen Opdrachtnemer specificeert de oplossing, de werkmethode en de voortgangsrapportages Prestaties worden meetbaar Houding en gedrag: - Opdrachtnemer stelt zich proactief op - Opdrachtnemer is de expert en adviseur - Opdrachtgever bewaakt doelstellingen

14 Kenmerken bouwcontracten West, Midden en Oost
D&C UAV-GC 2005 SROI Vaste Som met plafondprijs, met reken- en tendervergoeding Gevraagde erkenningen: Treinbeveiliging en Spoorwerk Gunningscriteria EMVI: - Inschrijfsom - Kwaliteit (BVP) - Prestatiemeting - Co2 prestatieladder - Veiligheidsladder

15 Aanbestedingsplanning
De 3 contracten na elkaar op de markt Start met belangstellingsregistratie Belangstellingsregistratie maart/april 2015 Gunning sept/oktober 2015

16 Contracten

17 Contract West Leeuwarden West Contract West Onderdoorgang Hurdegaryp
Weg-infra aanpassingen Fryslân Geluidsschermen Spoor, beveiliging en perrons Onderdoorgang Hurdegaryp Halte Camminghaburen Leeuwarden Halte Hurdegaryp Halte Veenwouden Halte Zwaagwesteinde Halte Buitenpost Halte Achter de Hoven Onderdoorgang Hurdegaryp West

18 Contract West : maatregelen (1)
Station Leeuwarden: - Spoor 8 wordt met 6 meter verschoven naar het westen - het spoor gaat onder de stationskap - het spoor wordt geschikt gemaakt voor het halteren van treinen van meter.

19 Contract West : maatregelen (2)
Aanpassen overwegen Fryslan (o.a. Schrans, Suderwei) Snelheidsverhoging Leeuwarden – Veenwouden (130 km/h) Verlengen perrons Leeuwarden, Camminghaburen, Hurdegaryp, Veenwouden, Zwaagwesteinde, Buitenpost Saneren station Achter de Hoven Geluidsschermen en raildempers

20 Contract West : maatregelen (3)
Onderdoorgang Hurdegaryp inclusief aansluiting op de Centrale As

21 Contract West : doelstellingen
Streven naar een maximale tevredenheid van de omgeving Maximaal rekening houden met voorzienbare andere projecten en de raakvlakken hiermee goed beheersen. Hinder voor de vervoerders en daarmee de reizigers maximaal beperken De gevolgen van wijzigingen in het werk maximaal beperken en zo goed mogelijk inpassen in de opdracht

22 Contract West : aandachtspunten
Stationsomgeving Leeuwarden (o.a. raakvlak projecten gemeente Leeuwarden, Fietsenstalling, OV-chipkaart-poortjes) Culturele hoofdstad 2018 Leeuwarden : gevolg: geen werkzaamheden in 2018! Hurdegaryp: Samenwerking met project De Centrale As

23 Contract Midden Midden Contract Midden Mogelijke Halte Hoogkerk
Weg-infra aanpassingen Groningen Geluidsschermen (dubbel) Spoor, beveiliging en perrons Contract Midden Mogelijke Halte Hoogkerk Halte Grijpskerk Halte Zuidhorn Midden

24 Contract Midden : maatregelen (1)
8 km verdubbelen spoor Zuidhorn - Groningen Verlengen perrons Grijpskerk en Zuidhorn Snelheidsverhoging Grijpskerk – Hoogkerk (naar 120 km/h) Vernieuwen kunstwerken Zuidhorn (Fanerweg, Zuidwending) Aanpassen/saneren overwegen provincie Groningen Geluidsschermen en raildempers

25 Contract Midden : maatregelen (2)
Realiseren keerspoor Zuidhorn: - Het keerspoor wordt ingekort met tenminste 15 meter om de impact op de omwonenden te verminderen. - Het keerspoor wordt geschikt voor het halteren van treinen met een lengte van 56 meter

26 Contract Midden: doelstellingen
Op 2 september 2018 gereed zijn van de spoorinfrastructuur om de extra sneltrein in dienst te stellen. Streven naar een maximale tevredenheid van de omgeving Hinder voor de vervoerders en daarmee de reizigers maximaal beperken Maximaal rekening houden met voorzienbare andere projecten en de raakvlakken hiermee goed beheersen. De gevolgen van wijzigingen in het werk maximaal beperken en zo goed mogelijk inpassen in de opdracht

27 Contract Midden : aandachtspunten
Stabiliteit huidige en nieuwe baan Bereikbaarheid werkgebied voor intensief bouwverkeer Veiligheid van bouwverkeer in de omgeving Het contract bepaalt de indienststellingsdatum Raakvlak met transferium Zuidhorn en toekomstig project station Hoogkerk

28 Contract Oost Hoornse Diep Onderdoorgang Paterswoldseweg Groningen
Weg-infra aanpassingen Groningen Geluidsschermen Spoor en beveiliging

29 Contract Oost : maatregelen (1)
Onderdoorgang en toeritten Paterswoldseweg Saneren overweg Paterswoldseweg Saneren Bailey brug Verhogen spoor thv Paterswoldseweg Saneren en aanleg opstelsporen Geluidsschermen en raildempers

30 Contract Oost : maatregelen (2)
Visualisatie Onderdoorgang en toeritten Paterswoldseweg

31 Contract Oost: doelstellingen
Zo spoedig mogelijk in gebruik nemen van de onderdoorgang Paterswoldseweg voor wegverkeer (auto, fiets en voetganger) en de HOV-busbaan. Streven naar een maximale tevredenheid van de omgeving. Maximaal rekening houden met voorzienbare andere projecten en de raakvlakken hiermee goed beheersen. Hinder voor de vervoerders en daarmee de reizigers maximaal beperken. De gevolgen van wijzigingen in het werk maximaal beperken en zo goed mogelijk inpassen in de opdracht

32 Contract Oost : aandachtspunten
Inpassing in stedelijk gebied Inpassing van HOV-busbaan Bedrijfsvoering in omgeving niet aantasten (BAT Niemeyer, Coop supermarkt) Zeer betrokken omgeving : weerstand omgeving (TOL) Raakvlak met project Spoorzone Groningen en Zuidelijke Ringweg Vormgeving Fysieke ruimte beperkt Schade aan omgeving tijdens bouw (in relatie tot gaswinning)

33 Projectplanning Analyse zienswijzen OTB/MER Analyse Bezwaren Tracébesluit en KB t.b.v. start uitvoering en deelopdracht 2 Start tracewet plichtige werkzaam-heden ja Aanbe-steding Voorbereiding Bouw Afbouw en decharge 2015 2016 2017 2018 2019 2020 e.v. Publicatie MER/OTB Publicatie KB Gerechtelijke uitspraak Grond onteigening Publicatie Tracé Besluit 1e Extra Sneltrein 2 sept 2018 Tracé Besluit onherroepelijk

34 Verzoek om evaluatieformulier in te vullen:
Wat zou je wensen van de opdrachtgever? Worden er onhaalbare vragen aan de markt gesteld? Wat vind je van deze aanpak om een marktpartijen bijeenkomst te houden, voor de start aanbesteding? Is er nog iets anders, wat je kwijt wilt?

35 En nu…. Is er gelegenheid tot het bekijken van de panelen en vragen te stellen.


Download ppt "Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden"

Verwante presentaties


Ads door Google