De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

1 Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden Het Noorden beter bereikbaar.

Verwante presentaties


Presentatie over: "1 Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden Het Noorden beter bereikbaar."— Transcript van de presentatie:

1 1 Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden Het Noorden beter bereikbaar

2 2 Programma  14:45 uur tot 15:00 uur Inloop  15:00 uur start plenaire toelichting - Introductie project ESGL - Doelstelling - Contracten - Planning  16:15 uur Individuele vragen  16:30 uur Afsluiting

3 3 Volle treinen op traject Leeuwarden - Groningen Capaciteitsproblemen in de spits en geen optimale aansluitingen

4 4 Resultaat voor de reiziger na project ESGL  Snel en vaker kunnen reizen  Comfortabel reizen door meer zitplaatsen  Minder volle stoptreinen  Betere aansluitingen

5 5 Doelstelling project ESGL  Zo snel als mogelijk een extra sneltrein  Zo snel als mogelijk langere treinen  Binnen beschikbare budget

6 6 Toekomstig treinproduct Lw-Gn

7 7

8 8 Context van het project ESGL  Ministerie IenM formeel opdrachtgever (zuiderzeelijn gelden)  Inhoudelijk opdrachtgevers zijn provincies Fryslân en Groningen  ProRail aanbestedende dienst en uitvoerder  Programma Noord Nederland  Tracéwet plichtig (publicatie OTB gepland in augustus 2015, TB 1 jaar later)  € 137 miljoen excl. BTW investeringsbudget  Waarvan € 34 miljoen excl BTW aanvullende bijdragen van provincies Groningen en Fryslân

9 9 Aandachtspunten van de provincies  Betrokkenheid gemeenten  Betrokkenheid Omgeving  Kansen voor regionale MKB  Duurzaamheid  Stage- en leerplekken, Social Return on Investment

10 10 Maatregelen

11 11 Zorgpunten  Lokale inpassingsproblematiek en (weerstand uit) omgeving  Veel raakvlak projecten  Reizigershinder door de werkzaamheden  Snelle en goede oplevering van het project, met kwaliteit (indienststelling 2 september 2018)  Slechte bodem gesteldheid (beinvloed nieuwe en bestaande baan)  Wijzigingen  Overdracht aan beheerder

12 12 Zorgpunten wegnemen door  Het werk op kwaliteit te gunnen (indicatie 70%)  Goede afspraken maken met raakvlak projecten  Goede uitgangspunten vaststellen met vervoerders (12 kaders)  Diepgaand onderzoek naar bodemgesteldheid  Scope vaststellen  Inbeheername Grote Projecten

13 13 Best Value Procurement  Beste partij wordt gecontracteerd  Partijen onderscheiden zich op kwaliteit  Gericht op risicobeheersing en kansen  Opdrachtnemer specificeert de oplossing, de werkmethode en de voortgangsrapportages  Prestaties worden meetbaar  Houding en gedrag: -Opdrachtnemer stelt zich proactief op -Opdrachtnemer is de expert en adviseur -Opdrachtgever bewaakt doelstellingen

14 14 Kenmerken bouwcontracten West, Midden en Oost  D&C  UAV-GC 2005  SROI  Vaste Som met plafondprijs, met reken- en tendervergoeding  Gevraagde erkenningen: Treinbeveiliging en Spoorwerk  Gunningscriteria EMVI: - Inschrijfsom - Kwaliteit (BVP) - Prestatiemeting - Co2 prestatieladder - Veiligheidsladder

15 15 Aanbestedingsplanning  De 3 contracten na elkaar op de markt  Start met belangstellingsregistratie  Belangstellingsregistratie maart/april 2015  Gunning sept/oktober 2015

16 16 Contracten

17 17 Contract West Weg-infra aanpassingen Fryslân Geluidsschermen Spoor, beveiliging en perrons Onderdoorgang Hurdegaryp Halte Camminghaburen Leeuwarden Halte Hurdegaryp Halte Veenwouden Halte Zwaagwesteinde Halte Buitenpost Halte Achter de Hoven Onderdoorgang Hurdegaryp West

18 18 Contract West : maatregelen (1)  Station Leeuwarden: -Spoor 8 wordt met 6 meter verschoven naar het westen -het spoor gaat onder de stationskap -het spoor wordt geschikt gemaakt voor het halteren van treinen van 168 meter.

19 19 Contract West : maatregelen (2)  Aanpassen overwegen Fryslan (o.a. Schrans, Suderwei)  Snelheidsverhoging Leeuwarden – Veenwouden (130 km/h)  Verlengen perrons Leeuwarden, Camminghaburen, Hurdegaryp, Veenwouden, Zwaagwesteinde, Buitenpost  Saneren station Achter de Hoven  Geluidsschermen en raildempers

20 20 Contract West : maatregelen (3)  Onderdoorgang Hurdegaryp inclusief aansluiting op de Centrale As

21 21 Contract West : doelstellingen 1.Streven naar een maximale tevredenheid van de omgeving 2.Maximaal rekening houden met voorzienbare andere projecten en de raakvlakken hiermee goed beheersen. 3.Hinder voor de vervoerders en daarmee de reizigers maximaal beperken 4.De gevolgen van wijzigingen in het werk maximaal beperken en zo goed mogelijk inpassen in de opdracht

22 22 Contract West : aandachtspunten  Stationsomgeving Leeuwarden (o.a. raakvlak projecten gemeente Leeuwarden, Fietsenstalling, OV-chipkaart-poortjes)  Culturele hoofdstad 2018 Leeuwarden : gevolg: geen werkzaamheden in 2018!  Hurdegaryp: Samenwerking met project De Centrale As

23 23 Contract Midden Weg-infra aanpassingen Groningen Geluidsschermen (dubbel) Spoor, beveiliging en perrons Contract Midden Halte Grijpskerk Halte Zuidhorn Midden Mogelijke Halte Hoogkerk

24 24 Contract Midden : maatregelen (1)  8 km verdubbelen spoor Zuidhorn - Groningen  Verlengen perrons Grijpskerk en Zuidhorn  Snelheidsverhoging Grijpskerk – Hoogkerk (naar 120 km/h)  Vernieuwen kunstwerken Zuidhorn (Fanerweg, Zuidwending)  Aanpassen/saneren overwegen provincie Groningen  Geluidsschermen en raildempers

25 25 Contract Midden : maatregelen (2)  Realiseren keerspoor Zuidhorn: -Het keerspoor wordt ingekort met tenminste 15 meter om de impact op de omwonenden te verminderen. -Het keerspoor wordt geschikt voor het halteren van treinen met een lengte van 56 meter

26 26 Contract Midden: doelstellingen 1.Op 2 september 2018 gereed zijn van de spoorinfrastructuur om de extra sneltrein in dienst te stellen. 2.Streven naar een maximale tevredenheid van de omgeving 3.Hinder voor de vervoerders en daarmee de reizigers maximaal beperken 4.Maximaal rekening houden met voorzienbare andere projecten en de raakvlakken hiermee goed beheersen. 5.De gevolgen van wijzigingen in het werk maximaal beperken en zo goed mogelijk inpassen in de opdracht

27 27 Contract Midden : aandachtspunten  Stabiliteit huidige en nieuwe baan  Bereikbaarheid werkgebied voor intensief bouwverkeer  Veiligheid van bouwverkeer in de omgeving  Het contract bepaalt de indienststellingsdatum  Raakvlak met transferium Zuidhorn en toekomstig project station Hoogkerk

28 28 Contract Oost Weg-infra aanpassingen Groningen Geluidsschermen Spoor en beveiliging Groningen Onderdoorgang Paterswoldseweg Hoornse Diep Oost

29 29 Contract Oost : maatregelen (1)  Onderdoorgang en toeritten Paterswoldseweg  Saneren overweg Paterswoldseweg  Saneren Bailey brug  Verhogen spoor thv Paterswoldseweg  Saneren en aanleg opstelsporen  Geluidsschermen en raildempers

30 30 Contract Oost : maatregelen (2) Visualisatie Onderdoorgang en toeritten Paterswoldseweg

31 31 Contract Oost: doelstellingen 1.Zo spoedig mogelijk in gebruik nemen van de onderdoorgang Paterswoldseweg voor wegverkeer (auto, fiets en voetganger) en de HOV- busbaan. 2.Streven naar een maximale tevredenheid van de omgeving. 3.Maximaal rekening houden met voorzienbare andere projecten en de raakvlakken hiermee goed beheersen. 4.Hinder voor de vervoerders en daarmee de reizigers maximaal beperken. 5.De gevolgen van wijzigingen in het werk maximaal beperken en zo goed mogelijk inpassen in de opdracht

32 32 Contract Oost : aandachtspunten  Inpassing in stedelijk gebied  Inpassing van HOV-busbaan  Bedrijfsvoering in omgeving niet aantasten (BAT Niemeyer, Coop supermarkt)  Zeer betrokken omgeving : weerstand omgeving (TOL)  Raakvlak met project Spoorzone Groningen en Zuidelijke Ringweg  Vormgeving  Fysieke ruimte beperkt  Schade aan omgeving tijdens bouw (in relatie tot gaswinning)

33 33 Projectplanning 201620152020 e.v. 20172018 Gerechtelijke uitspraak Grond onteigening 2019 1 e Extra Sneltrein 2 sept 2018 Tracé Besluit onherroepelijk Analyse Bezwaren Tracébesluit en KB t.b.v. start uitvoering en deelopdracht 2 Publicatie KB Publicatie Tracé Besluit Publicatie MER/OTB Start tracewet plichtige werkzaam- heden ja Voorbereiding BouwAfbouw en decharge Aanbe- steding Analyse zienswijzen OTB/MER

34 34 Verzoek om evaluatieformulier in te vullen: 1.Wat zou je wensen van de opdrachtgever? 2.Worden er onhaalbare vragen aan de markt gesteld? 3.Wat vind je van deze aanpak om een marktpartijen bijeenkomst te houden, voor de start aanbesteding? 4.Is er nog iets anders, wat je kwijt wilt?

35 35 En nu…. Is er gelegenheid tot het bekijken van de panelen en vragen te stellen.


Download ppt "1 Extra Sneltrein Groningen - Leeuwarden Het Noorden beter bereikbaar."

Verwante presentaties


Ads door Google