De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Logistiek College 3.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Logistiek College 3."— Transcript van de presentatie:

1 Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Logistiek College 3

2 Logistiek concept 1. Wat is logistiek? 2. Logistieke doelstellingen 3. Integraal Logistiek Concept KlantOrderOntkoppelPunt (KOOP) 4. DuPontschema 5. Pareto

3 1. Wat is logistiek? Logistiek Omvat organisatie, planning en besturing van… de goederenstroom (van begin tot eind), informatie-, geld- en returnstromen Doel is om tegen lage kosten en kapitaalgebruik te voldoen aan de behoefte van de markt teneinde een langdurige relatie met de klant op te bouwen

4 Logistiek concept 1. Wat is logistiek? 2. Logistieke doelstellingen 3. Integraal Logistiek Concept KlantOrderOntkoppelPunt (KOOP) 4. DuPontschema 5. Pareto

5 verkorting van de doorlooptijd verbetering van de leverbetrouw- baarheid verlaging van de integrale kosten verhoging van de flexibiliteit Customer Service Customer Service Customer Service 2. Logistieke doelstellingen Verhogen duurzaamheid

6 leverancier grondstoffen + halffabrikaten Productie - Planning - Proces Voorraad eind- product Import. / Detaillist Consu- ment … 2. Logistieke doelstellingen

7 Op tijd leveren Flexibiliteit Logistieke aandachtsgebieden: hoe? Lage voorraden Logistieke doelstellingen: Waarom Maar, hoe ‘bouw’ je dan de logistiek? Hoe ‘bouw’ je de organisatie, planning en besturing van de goederenstroom zodat je de doelen haalt? 2. Logistieke doelstellingen Capaciteit benutting

8 Logistiek concept 1. Wat is logistiek? 2. Logistieke doelstellingen 3. Integraal Logistiek Concept KlantOrderOntkoppelPunt (KOOP) 4. DuPontschema 5. Pareto

9 Op tijd leveren Flexibiliteit Logistieke aandachtsgebieden: hoe? Grond vorm Besturing Informatie voorziening Personele organisatie Logistieke doelstellingen: Waarom =Fysieke inrichting Doelstellingen en aandachtsgebieden Capaciteit benutting Lage voorraden =Planning= Systemen= wie doet wat

10 3. Integraal Logistiek Concept Doorgaans GRONDVORM genoemd

11 Shared resource Pijplijn Keten Divergentie Convergentie Netwerk 3. Integraal Logistiek Concept Grondvormen; Basismodellen

12 3. Integraal Logistiek Concept Divergent - Convergent Vrachtwagen, opgebouwd uit 500 onderdelen. Convergent of divergent? Melk. Kan je dat gebruiken in een divergente productiestroom?

13 3. Integraal Logistiek Concept Grondvorm Grondvorm bestaat altijd uit 3 elementen: 1. Productieproces(sen) (Transformatie) 2. Transportproces(sen) (Translatie) 3. Voorraadpunt(en) (Transponatie)

14 Op tijd leveren Flexibiliteit Logistieke aandachtsgebieden: hoe? Grond vorm Besturing Informatie voorziening Personele organisatie Logistieke doelstellingen: Waarom 3. Integraal Logistiek Concept Capaciteit benutting Lage voorraden =Planning

15 3. Integraal Logistiek Concept Besturing Push: produceren op basis van voorspelling Wat verwachten we te verkopen? Producten worden de keten ingeduwd. Pull: produceren op basis van klantenvraag Wat vraagt de klant echt? Producten worden de keten uitgetrokken.

16 Logistiek concept 1. Wat is logistiek? 2. Logistieke doelstellingen 3. Integraal Logistiek Concept Klant-Order-Ontkoppel-Punt (KOOP) 4. DuPontschema 5. Pareto

17 3. Integraal Logistiek Concept Besturing - KOOP De definitie van KlantOrderOntkoppelPunt: Het klantorderontkoppelpunt is het punt dat aangeeft hoe ver (stroomopwaarts in een bedrijfskolom) een order van een klant in het productie- of distributieproces doordringt van de aanbieder van een product of dienst.

18 onder- delen assem- blage installatie inkoopproductiedistributieverkoop leveranciers KOOP 1 KOOP 2 KOOP 3 KOOP 4 KOOP 5 maken voor lokale voorraad maken voor centrale voorraad assembleren op order maken op order inkopen en maken op order op planning gebaseerde activiteiten klantgerichte activiteiten 3. Integraal Logistiek Concept Besturing - KOOP

19 Inkopen en maken op order Maken op order Assembleren op order Maken voor centrale voorraad Maken voor lokale voorraad

20 3. Integraal Logistiek Concept Besturing - KOOP Inkopen en maken op order -> Geen voorraad, product wordt gemaakt voor de klant. Maken op order -> Grondstoffen worden op voorraad gehouden. Product wordt voor klant gemaakt. Assembleren op order -> Product wordt gemaakt voor een specifieke klant. Maken voor centrale voorraad -> Gemeengoed product, geen enkele klantwens mogelijk. Voorraad bij groothandel. Maken voor lokale voorraad -> Gemeengoed product, geen enkele klantwens mogelijk. Voorraad bij detaillist.

21 onder- delen assem- blage installatie inkoopproductiedistributieverkoop leveranciers KOOP 1 KOOP 2 KOOP 3 KOOP 4 KOOP 5 maken voor lokale voorraad maken voor centrale voorraad assembleren op order maken op order inkopen en maken op order op planning gebaseerde activiteiten klantgerichte activiteiten 3. Integraal Logistiek Concept Besturing - KOOP

22 KOOP 5 inkopen en maken op order het voldoen aan leververplichtingen voorraden vaste activa risicokosten KOOP 1 maken voor lokale voorraad KOOP 2 maken voor centrale voorraad KOOP 3 assembleren op order KOOP 4 maken op order

23 23 stroomafwaarts stroomopwaarts

24 Push Pull

25 3. Integraal Logistiek Concept Logistieke ICT

26 3. Integraal Logistiek Concept Personele organisatie Hoeveel mensen heb je nodig? En hoe ga je deze mensen inzetten? Full-time/part- time, avonddiensten, volcontinue? Wie is verantwoordelijk waarvoor

27 Logistiek bouwen Integraal logistiek concept

28 Logistiek concept 1. Wat is logistiek? 2. Logistieke doelstellingen 3. Integraal Logistiek Concept KlantOrderOntkoppelPunt (KOOP) 4. DuPontschema 5. Pareto

29 29 Omzet en winst: wat is het effect van deze beslissingen in de logistiek? Logistiek kost geld, maar brengt ook geld op Opbrengsten – kosten Wat is de verhouding tussen opbrengsten en kosten? Hoe zie je dat terug in je organisatie? Return on investment! (ROI) 5. DuPont schema

30 30 Enkele logistieke invloeden/beslissingen: 1. Marktverbreding (Product-marktmatrix) 2. Verlaging integrale kosten 3. Afweging tussen voorraadhoogte en de bestellingen (omloopsnelheid) 4. Uitbesteding van activiteiten (zie hfd. 11) Maar wat betekent dit nu voor je organisatie? Waar zie je het terug? RETURN ON INVESTMENT DuPont analyse 5. DuPont schema

31 31 5. DuPont schema

32 32 5. DuPont schema Wat is het effect op de ROI van een verlaging met 20 mln van Voorraad en onderhandenwerk?

33 Logistiek concept 1. Wat is logistiek? 2. Logistieke doelstellingen 3. Integraal Logistiek Concept KlantOrderOntkoppelPunt (KOOP) 4. DuPontschema 5. Pareto

34 Pareto-Principe “De 80/20- regel” De veralgemeende regel beschrijft dat 80% van de uitkomsten veroorzaakt worden door 20% van de oorzaken. 20% van de klanten zorgt voor 80% van de omzet, 20% van de artikelen zorgt voor 80% van de afzet, 20% van de kinderen zorgt voor 80% van het lawaai, 20% van de............ zorgt voor 80% van de..........,

35 Pareto-Principe “De 80/20- regel”

36

37 “Goudmijn-analyse”

38 Tot slot.. Klant tevreden houden, baas ook tevreden houden. Logistiek kan je bouwen met behulp van het logistiek concept. Het KlantOrderOntkoppelPunt (KOOP) geeft aan hoe ver de wens/eis van een klant doordringt in de keten richting de producent. Het KOOP hangt ook samen met de besturing (push/pull) van de keten. Logistiek beïnvloed het bedrijfsresultaat van een onderneming, zoals terug te zien is in het DuPontschema.


Download ppt "Presentatie titel Rotterdam, 00 januari 2007 Logistiek College 3."

Verwante presentaties


Ads door Google