De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Webinar ‘Nieuwe CORV release en de impact op uw gemeente’ Dinsdag 3 november 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Webinar ‘Nieuwe CORV release en de impact op uw gemeente’ Dinsdag 3 november 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Webinar ‘Nieuwe CORV release en de impact op uw gemeente’ Dinsdag 3 november 2015

2 Doelstelling Kennis delen over de inhoud van de nieuwe CORV release en de impact voor u als gemeente.

3 Doelgroep webinar Gemeenten die zelfstandig een aansluiting hebben op CORV Medewerkers die met de gemeentelijke CORV-applicatie werken

4 Agenda Wat is CORV? Wat is de inhoud van de release? –Wat verandert er in de release? –Wat moet u als gemeente doen? Wat is het feitelijke gebruik van CORV?

5 Poll Bent u bekend met CORV –Ja –Nee –Een beetje

6 Wat is CORV?

7

8 Berichtenverkeer tussen justitieel en gemeente domein CORV Gemeenten Gecertificeerde instelling Gemachtigde instelling Zittende Magistratuur Gemeentelijk domeinJustitieel domein VTO JR ZOF JB

9 De berichten en aansluiting Verzoek tot onderzoek (VTO) Notificaties voor jeugdbescherming en jeugdreclassering (JB/JR) Zorgmelding Politie (ZOF) Gemeente / GI / Gemachtigde  RvdK RvdK / OM  Gemeente Politie  Veilig Thuis

10 Wat is de inhoud van de release? - Wat verandert er in de release? - Wat moet u als gemeente doen?

11 Wat is de inhoud van de release? - Wat verandert er in de release? - Wat moet je als gemeente doen?

12 Verzoek tot onderzoek (VTO) Verandering –Nieuwe lijst met jeugdzorgrollen –8 ipv 10 MB aan bijlage Impact gemeente –Aantal en differentiatie in codes is minder, maar het is wel nieuw.

13 Jeugdreclassering en vrijwillige toezicht en begeleiding (TenB) Verandering –In aanvulling op de notificaties voor jeugdreclassering worden nu ook notificaties voor vrijwillige toezicht en begeleiding ontvangen. –Als de rechter een JB maatregel oplegt wordt de gemeente geïnformeerd. Impact gemeente –Meer informatie om de regiefunctie in te vullen. –Het zijn kennisgevingen, waarvoor geen opvolging van de gemeente is vereist.

14 Zorgmeldingen Verandering –In aanvulling op politie gaat ook bureau HALT Zorgmeldingen versturen. –Zorgmelding wordt meer gestructureerd. –Na behandeling van Zorgmelding terugkoppeling aan indiener. Impact gemeente –Beperkt, aangezien vrijwel alle gemeenten de Zorgmeldingen door Veilig Thuis laten opvolgen.

15 Wat is de inhoud van de release? - Wat verandert er in de release? - Wat moet u als gemeente doen?

16 Wat moet je als gemeente doen? Moment van releasen –Indien u software Zorgmeldingen verwerkt moet eind januari worden gereleased. –Indien geen Zorgmeldingen worden verwerkt moet voor juni 2016, maar het liefst zsm na eind januari, worden gereleased. Afspraak leverancier –Vanuit de gemeente moeten afspraken worden gemaakt over de oplevering (tijd, kwaliteit en geld). Link naar actueel software aanbod: https://www.softwarecatalogus.nl/pakketversies/compliant_norms_te xt/StUF%20Jeugdzorgonderzoek%20%28CORV%29%201%252E0

17 Resumé Op 24 november wordt een nieuwe CORV release opgeleverd. Maak afspraken met uw software leverancier, zodat de nieuwe berichten tijdig binnen uw gemeente beschikbaar zijn. –Zsm na 24 november en uiterlijk 30 juni 2016 –Indien Zorgmeldingen worden ontvangen is deadline eind januari Informeert u de gebruikers van de CORV applicatie over nieuwe notificatie, nieuwe codelijsten (en aangepast Zorgformulier).

18 Poll In hoeverre bent u al in gesprek met uw leverancier over het doorvoeren van de release? –De afspraken zijn geformaliseerd. –We zijn in gesprek. –Dit moet nog gebeuren. –Ik heb hier geen zicht op.

19 Wat is het feitelijke gebruik van CORV?

20 gebruik VTO via CORV | 22 oktober 2015 Gebruik CORV is gestaag gestegen tot 65%, maar stagneert en is zelfs wat gedaald. Meldende instanties moeten VTO’s via CORV aan de RvdK melden. Een VTO kan meerdere kindzaken (kinderen) omvatten. De RvdK monitort maandelijks het aantal kindzaken en percentage hiervan dat via CORV wordt gemeld. Link naar werkinstructie: https://www.visd.nl/sites/visd/files/Werkinstructie-meldende- instantie-VTO-versie-juli-2015.pdf

21 gebruik VTO via CORV | 22 oktober 2015 21

22 gebruik VTO via CORV | 22 oktober 2015 22

23 gebruik VTO via CORV | 22 oktober 2015 Er zijn grote verschillen in het gebruik Grote regionale verschillen (Haaglanden 82% via CORV, Noord- Holland 34%) Grote verschillen tussen gemeenten onderling (van 0% tot 100%) Uiteenlopende redenen waarom VTO’s niet via CORV 23

24 Vragen? Neem voor vragen contact op met Tjerk Venrooy Tjerk.venrooy@kinggemeenten.nl


Download ppt "Webinar ‘Nieuwe CORV release en de impact op uw gemeente’ Dinsdag 3 november 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google