De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Afkijken nadoen EGEMwijs EGEM – Consultancy bij de locale overheid 19 juni 2006 Hogeschool Rotterdam.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Afkijken nadoen EGEMwijs EGEM – Consultancy bij de locale overheid 19 juni 2006 Hogeschool Rotterdam."— Transcript van de presentatie:

1 afkijken nadoen EGEMwijs EGEM – Consultancy bij de locale overheid 19 juni 2006 Hogeschool Rotterdam

2 EGEM – Consultancy bij de locale overheid Drs Gerwin Bolt Projectleider / Adviseur EGEM

3 EGEM EGEM heeft als doel gemeenten te helpen met het verbeteren van haar dienstverlening met behulp van ICT. EGEM is stimuleringsprogramma dat ondergebracht is bij stichting ICTU.

4 Gemeenten Autonome organisatie Landelijke en lokale wet en regelgeving Dienstverlening naar burgers en bedrijven kent sterke onderlinge overeenkomsten Verschillen in omvang Zo’n 350 gemeenten met minder dan 40.000 inwoners Zo’n 25 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners Zo’n 75 gemeenten tussen 40.000 – 100.000 inwoners

5 Fraude bestrijding Verzuim Registratie MobielCRM Eenmalige Vastlegging Multi Channeling (De)centra- lisatie Authentieke Registraties Shared Services Regionale Samenwerking DIGIDWet WOZ Wet werk en Bijstand Betalings Mogelijkheden Smart Migration Keten Samenwerking Modernisering GBA Terrorisme Bestrijding Call centra De brede School Ruimtelijke Inrichting Burger Participatie Procurement ZIN Bedrijfsproces Optimalisatie Dienstverlening aan de burger Model Risicokaart OTV Deregulering Onderwijs nummer WKPB Onderwijs nummer Reductie TCO Rampen bestrijding Digitale Duurzaamheid Open standaards en open source PKI Veiligheids regio’s Kiezen op Afstand WOB Burgerservice Nummer Uitbesteding IT beheer Architectuur Beveiliging Hergebruik Software Identificatie en Authenticatie Administratieve Lastenverlichting Schaalvergroting Leefbaarheid Veiligheid WMO Register gevaarlijke Stoffen AWB ENIK Stel: je bent een gemeente, wat komt er op je af? Copyright Het Expertise Centrum

6 Stel: jullie zijn adviseurs van de gemeenten Herkennen jullie deze ballen? Wat zouden jullie gemeenten adviseren?

7 Gemeenten zien door de bomen het bos niet meer! EGEM helpt gemeenten met het verkrijgen van overzicht met behulp van de routeplanner.

8 Digitalisering processen Vindbaarheid Omgevings loket Digitale Aanvraag VOG Digitaal Klanten Dossier Basis Register Topografie Basisregister Adressen Nieuw Handels Register Basis Registratie Kadaster Webrichtlijnen Vergunningen Op internet Publicaties op internet Fraude bestrijding Verzuim Registratie Mobiel CRM Eenmalige Vastlegging Multi Channeling (De)centra- lisatie Shared Services Regionale Samen werking DIGID WOZ administratie Wet werk en Bijstand Betalings Mogelijkheden Smart Migration Keten Samenwerking GBA Terrorisme Bestrijding Call centra De brede School Ruimtelijke Inrichting Burger Participatie eProcurement Bedrijfs proces Optimalisatie Dienst verlening Aan burger Model Risicokaart Deregulering Onderwijs nummer Wet Puber Rampen bestrijding Digitale Duurzaam heid Open source PKI Veiligheids regio’s Kiezen op Afstand WOB Burgerservice Nummer Uitbesteding IT beheer Hergebruik Software Identificatie en Authenticatie Admini- stratieve Lasten verlichting Schaal vergroting Leefbaarheid Veiligheid Keten Samenwerking Register gevaarlijke Stoffen AWB PIP eFormuliereb Bedrijven loket Overheids Transactie poort BIN Stroomlijning Basis gegevens Bouw loket NORA Beveiliging ENIK Digitale Loketten DURP WKPB Omgevings loket Basis Register Gebouwen Ontsluiting overheidsinfo Samen werkende catalogi WMO Digitaal Kind Dossier

9 Digitalisering processen Vindbaarheid Omgevings loket Digitale Aanvraag VOG Digitaal Klanten Dossier Basis Register Topografie Basisregister Adressen Nieuw Handels Register Basis Registratie Kadaster Webrichtlijnen Vergunningen Op internet Publicaties op internet DIGID WOZ administratie GBA Model Risicokaart Digitale Dossiers Onderwijs nummer PKI Burgerservice Nummer Register gevaarlijke Stoffen PIP eFormulieren Bedrijven loket Overheids Transactie poort BIN Stroomlijning Basis gegevens Bouw loket NORA ENIK Digitale Loketten DURP Omgevings loket Basis Register Gebouwen Ontsluiting overheidsinfo Samen werkende catalogi Digitaal Kind Dossier

10 Digitalisering processen Digitale Dossiers PIP Digitale Loketten Ontsluiting overheidsinfo NORA Web richtlijnen SBG Basisregister Adressen Basis Registratie Kadaster Basis Register Topografie Nieuw Handels Register DIGID PKI Onderwijs nummer ENIK BSNeFormulieren BIN GBA Basis Register Gebouwen Register gevaarlijke Stoffen Omgevings loket Bouw loket Overheids Transactie poort Bedrijven loket Model Risicokaart Zorgloket Vindbaarheid Vergunningen Op internet Publicaties op internet Samen werkende catalogi DURP Digitale Aanvraag VOG WOZ administratie Digitaal Klanten Dossier Digitaal Kind Dossier

11 Digitalisering processen Digitale Dossiers Digitale Loketten Ontsluiting overheidsinfo NORA Web richtlijnen SBG Basisregister Adressen Basis Registratie Kadaster Basis Register Topografie Nieuw Handels Register DIGID PKI Onderwijs nummer ENIK BSNeFormulieren BIN GBA Basis Register Gebouwen Register gevaarlijke Stoffen Architectuur Generieke voorzieningen Basis Registraties PIP Omgevings loket Bouw loket Overheids Transactie poort Bedrijven loket Model Risicokaart Zorgloket Vindbaarheid Vergunningen Op internet Publicaties op internet Samen werkende catalogi DURP Digitale Aanvraag VOG WOZ administratie Digitaal Klanten Dossier Digitaal Kind Dossier

12

13

14 De routeplanner Geeft overzicht over brede spectrum aan landelijke projecten waarbij gemeenten in de uitvoering een rol spelen Maakt samenhang binnen en tussen projecten voor gemeenten inzichtelijk Geeft uitzicht op wat, wanneer, waar, met wie gemeente de implementatie moeten realiseren

15

16

17

18

19 Bewustwording: EGEM creëert bewustwording bij gemeenten voor haar eigen rol met het uitvoeren van Quick Scans

20 INK managementmodel

21 QuickScan

22 Samenwerkingsverbanden: EGEM ondersteunt gemeenten die de handen in een slaan om de ontwikkelingen die op hen afkomen het hoofd te bieden.

23 NORA Overheidsinstellingen vragen hen te helpen de informatievoorziening in kaart te brengen. EGEM en ICTU helpen de overheid met het ontwikkelen van een landelijke referentie architectuur. Dit heeft geresulteerd in de Nederlands Overheid Referentie Architectuur.

24 Een beeld van de samenhang

25 Basis bedrijfsinrichting overheidsorganisatie Koppeling burger bedrijf Koppeling

26 Elektronische overheid als dienstverlener

27 Toonkamer van de elektronische overheid

28 Voorhoede gemeenten Proces van samenwerken tussen EGEM en gemeenten Gezamenlijke ontwikkeling, zoals bij Pragmatika. Externe review rol, zoals bij eFormulieren & eProcessen

29 Raadszaal

30 Marktpartijen: samenwerken of concurreren? EGEM Leveranciersonafhankelijk, gericht op samenwerking eFormulieren Ontwikkeling landelijk shared service centre met een leverancier (Europese aanbesteding) GovUnited ASP positie, daarmee concurrentiepositie

31 Stel: jullie zijn adviseurs van de overheid Wat vinden jullie een gewenste positie voor een overheidspartij?

32 Samenvatting en conclusies De wereld waar locale overheden zich in bevinden is volop in beweging, denk daarbij aan de ballenbak. Locale overheidsorganisaties gaan hier verschillend mee om. Door de aanval te kiezen, zoals Voorhoede gemeenten. Door krachten te bundelen in samenwerkingsverbanden. Door advies te vragen, bijvoorbeeld bij EGEM Je kunt je kop niet meer in het zand steken! Als adviseur kun je op verschillende manier waarde toevoegen. Als expert, bijvoorbeeld in de doorontwikkeling van NORA of door het bieden van inzichten met de Routeplanner en Pragmatika Als facilitator tijdens Quick Scans of door begeleiden van samenwerkingsverbanden Als projectleider bij implementatie trajecten

33 afkijken nadoen EGEMwijs Dank voor jullie aandacht! 19 juni 2006


Download ppt "Afkijken nadoen EGEMwijs EGEM – Consultancy bij de locale overheid 19 juni 2006 Hogeschool Rotterdam."

Verwante presentaties


Ads door Google