De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Elektronische Overheid (ELO) in aanbouw (Basispresentatie versie 1.0) 100.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Elektronische Overheid (ELO) in aanbouw (Basispresentatie versie 1.0) 100."— Transcript van de presentatie:

1 Elektronische Overheid (ELO) in aanbouw (Basispresentatie versie 1.0) 100

2 ELO? WAAROM IS ELO NODIG? (verhuizing) WAT IS ELO PRECIES? (bouwtekening) HOE ELO REALISEREN? (bouwproces) 110

3 Waarom is ELO nodig? Het huis van Thorbecke is verouderd Bewoners en bezoekers zijn mondiger geworden De omgeving verandert voortdurend 120

4 Waarom is ELO nodig? Huize Thorbecke moderniseren (bedrijfsvoering) Vele verbouwingen gehad (schaalvergroting voldoet niet) Nieuwe eisen maken renovatie nodig (transparant, klantgericht, efficiënt) Modern kantoor motiveert (betere arbeidsmarktpositie overheid ) 210

5 Waarom is ELO nodig? Nieuwe bewoners en bezoekers (toegankelijkheid) Burger is mondiger (veeleisend en digiweet, maar ook digibeet) Burger als klant en als participant (verschillende hoedanigheden) Diverse soorten “klanten” (burger, bedrijf, instelling) 220

6 Waarom is ELO nodig? Omgeving verandert (dienstverlening) Verwachtingen overheid (eisen versus maakbaarheid) Netwerksamenleving (vraagsturing, ketenomkering) E-commerce, e-Europe (meekomen of voorop lopen) 230

7 Waarom is ELO nodig? De overheid is elektronisch, of de overheid is niet 240

8 Wat is ELO precies? De elektronische belofte Concrete verbeteringen Verandering organisatie 300

9 Wat is ELO precies? Elektronische belofte Overheidsinformatie is vraaggericht, laagdrempelig, permanent en actueel beschikbaar Overheidsdiensten bereikbaar via ingang naar keuze (loket, brief, telefoon, e-mail) Aanvragen digitaal indienen en behandeling volgen Eenmaal verstrekte gegevens niet opnieuw gevraagd Tijdig en op maat op de hoogte gehouden door overheid Elektronisch verkeer verloopt betrouwbaar en veilig Burgers zijn (inter)actief betrokken bij beleidsvorming en inrichting leefomgeving 310

10 Wat is ELO precies? Concrete verbeteringen elektronische inkomstenbelastingaangifte WOZ-waarde of huursubsidie berekenen downloaden kamerstukken chatten met bestuurders on line aangifte doen diefstal gemeentelijk call center 24 x 7 elektronische opgave meterstanden nutsbedrijf milieu-informatie op internet (DCMR) reserveren trouwdatum eenmalig adreswijziging via internet doorgeven 320

11 Wat is ELO precies? Verandering organisatie Meervoudige toegang (multi-channel management) Vraagsturing (customer relations management) Digitalisering werkprocessen (business process redesign) 330

12 Wat is ELO precies? Nationaal aktie- programma, maar lokale en sectorale invulling 340

13 Hoe ELO realiseren? Stimuleringsprogramma’s als bouwstenen Sturingsmodel Samenwerken vanuit eigen verantwoordelijkheid 400

14 320 Stimulerings- programma’s

15 Hoe ELO realiseren? Bouwstenen Toegang tot informatie en diensten (OL2000, Advies Overheid.nl, Xpin) Digitalisering werkprocessen (SBG, GBA, DD/DB, ON21, EHD) Veilige communicatie (PKI, eNik, RYX, Cert-RO 410

16 Hoe ELO realiseren? Sturingsmodel experimenten en voorbeelden handboeken en instrumenten subsidies en regelingen applicaties en standaarden architectuur en certificering brede uitrol 2002 - 2006 420

17 Hoe ELO realiseren? Samenwerken Verantwoordelijkheid bestuur en management Werkprocessen vraaggestuurd herinrichten Keuze voor tempo: nu sturen of straks gestuurd worden 430

18 Hoe ELO realiseren? Organisatie analyseren en kantelen 440

19 Conclusies en Tips Heeft u organisatie en ELO-visie en weet u hoever u bent? ELO-plan verbinden met actuele thema’s (dualisering, veilligheid, lastenverlichting, vergunningverlening, kostenbeheersing, waliteitsverbetering) Maakt u gebruik van de ICTU / ELO - programma’s en subsidieregelingen? 500

20 ELO-communicatieprogramma ICTU, Nieuwe Duinweg 24-26, Den Haag elo@ ictu.nl (tel. +31708887839) 510


Download ppt "Elektronische Overheid (ELO) in aanbouw (Basispresentatie versie 1.0) 100."

Verwante presentaties


Ads door Google