De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Sascha Kats, Psychiater Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Sascha Kats, Psychiater Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis,"— Transcript van de presentatie:

1 Sascha Kats, Psychiater Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie Kats.psy@gmail.com www.zwangerschap-en-psychiatrie.nl Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

2 1. Inleiding 2. Psychiatrische stoornis 3. Behandeling 4. Psychofarmaca en lactatie 5. Discussie Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

3 1. Inleiding Zwangerschap en psychiatrie 10-20% heeft een klinisch relevante angststoornis of depressieve stoornis 10-20% heeft een klinisch relevante angststoornis of depressieve stoornis 2-3% van de zwangere vrouwen gebruikt een SSRI 2-3% van de zwangere vrouwen gebruikt een SSRI 3600-5400 van de vrouwen in Nederland gebruikt een SSRI tijdens de zwangerschap of postpartum jaarlijks 3600-5400 van de vrouwen in Nederland gebruikt een SSRI tijdens de zwangerschap of postpartum jaarlijks (Ververs e.a. 2009) (Ververs e.a. 2009) Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

4 1. 1. Inleiding Risicofactoren voor ψ stoornis bij zwangerschap Psychiatrische voorgeschiedenis en familie anamnese Burgerlijke staat (alleenstaand, weduwe) Recent verlies Lichamelijke aandoeningen Verstandelijke handicap Gebrek aan steunsysteem Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

5 1. Inleiding Gevolgen van ψ stoornissen Over- of onderconsumptie van zorg Gezondheidsrisico’s (algemeen en psychisch) Risico’s voor het kind Sociale problemen: werk, wonen, relaties etc. Lange termijn: persoonlijk disfunctioneren, maatschappelijk isolement of teloorgang Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

6 1. Inleiding NESARC VG van psych. stoornissen, met name met klinische psychiatrische interventies verhoogt postpartum het risico op een nieuwe episode van een psychiatrische aandoening VG van psych. stoornissen, met name met klinische psychiatrische interventies verhoogt postpartum het risico op een nieuwe episode van een psychiatrische aandoening Het risico is groter bij frequente recidieven, ernstige episoden en lange duur Het risico is groter bij frequente recidieven, ernstige episoden en lange duur Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

7 2. Psychiatrische stoornissen Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

8 2. Psychiatrische stoornissen Kraamtranen (Maternity blues): Incidentie: 50-70% Incidentie: 50-70% Spontane huilbuien Spontane huilbuien Snelle stemmingswisselingen Snelle stemmingswisselingen Prikkelbaarheid Prikkelbaarheid Vergeetachtigheid Vergeetachtigheid Slaapproblemen Slaapproblemen Hoofdpijn Hoofdpijn Na 2 weken gaan klachten in totale remissie Na 2 weken gaan klachten in totale remissie Geen behandeling noodzakelijk(van belang om te normaliseren) Geen behandeling noodzakelijk(van belang om te normaliseren) Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

9 Post Partum Depressie Incidentie: 10-15% Risico factoren: Stemmingsstoornis in de voorgeschiedenis Stemmingsstoornis in de voorgeschiedenis Een positieve familie anamnese (eerste graad) Een positieve familie anamnese (eerste graad) Obstetrische complicaties (bv keizersnede) Obstetrische complicaties (bv keizersnede) Ongeplande of ongewenste zwangerschap Ongeplande of ongewenste zwangerschap Gering steunsysteem, alleenstaande, lage SES Gering steunsysteem, alleenstaande, lage SES Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

10 Post Partum Depressie Treedt meestal binnen 1-3 maanden postpartum op Treedt meestal binnen 1-3 maanden postpartum op Symptomen zijn gelijk aan een ‘normale’ depressie Symptomen zijn gelijk aan een ‘normale’ depressie Regelmatig agressieve obsessies/ intrusies naar de baby toe Regelmatig agressieve obsessies/ intrusies naar de baby toe 20% zoekt hulp; 50% wordt herkend als een depressie; 10% wordt adequaat behandeld 20% zoekt hulp; 50% wordt herkend als een depressie; 10% wordt adequaat behandeld Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

11 2. Psychiatrische stoornissen Post Partum Depressie Ontroostbaar somber of “leeg” gevoel Ontroostbaar somber of “leeg” gevoel Anhedonie Anhedonie Piekeren, “malen” Piekeren, “malen” Verminderde eetlust, gewichtsverlies Verminderde eetlust, gewichtsverlies Slaapstoornissen Slaapstoornissen Dagschommelingen Dagschommelingen Rusteloosheid, gevoel van vertraging, schuld-of waardeloosheidsgevoel, concentratieverlies Rusteloosheid, gevoel van vertraging, schuld-of waardeloosheidsgevoel, concentratieverlies Suïcidaliteit Suïcidaliteit EPDS-Zelftest (Edinburgh postpartum depression scale) EPDS-Zelftest (Edinburgh postpartum depression scale) Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

12 2. Psychiatrische stoornissen Angststoornissen Gedachtes over schade/dood door eigen toedoen t.a.v. de baby of zichzelf Gedachtes over schade/dood door eigen toedoen t.a.v. de baby of zichzelf Tot op zekere hoogte normaal Tot op zekere hoogte normaal “Pathologie” indien belemmering dagelijks functioneren -> behandelen “Pathologie” indien belemmering dagelijks functioneren -> behandelen Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

13 2. Psychiatrische stoornissen Angststoornissen DSM-IV 300.1 Paniekstoornis zonder agorafobie 300.21 Paniekstoornis met agorafobie 300.22 Agorafobie zonder paniekstoornis in de voorgeschiedenis 300.29 Specifieke fobie Specificeer type: Diertype/Natuurtype/Bloed-injectie- verwonding type/Situationeel type/Overig type 300.23 Sociale fobie Specificeer indien: Gegeneraliseerd 300.3 Obsessieve-compulsieve stoornis Specificeer indien: Met slecht inzicht 309.81 Posttraumatische stress-stoornis Specificeer indien: Acuut/Chronisch Specificeer indien: Met verlaat begin 308.3 Acute stress-stoornis 300.02 Gegeneraliseerde angststoornis 293.84 Angststoornis door... [Vermeld de somatische aandoening]Specificeer indien: Met gegeneraliseerd angst/Met paniekaanvallen/Met obsessieve- compulsieve verschijnselen -----.--- Angststoornis door een middel (verwijs naar de stoornissen aan een middel gebonden voor de middel specifieke codenummers)Specificeer indien: Met gegeneraliseerd angst/Met paniekaanvallen/Met obsessieve- compulsieve verschijnselen/Met fobische verschijnselen Specificeer indien: Met begin tijdens intoxicatie/met begin tijdens onthouding 300.00 Angststoornis NAO Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

14 2. Psychiatrische stoornissen Post Partum Post Traumatische Stress Stoornis (PP-PTSS) Incidentie: 1-3 % (spreiding 0-15%) Incidentie: 1-3 % (spreiding 0-15%) Risico: Risico: - VG: seksueel misbruik - VG: seksueel misbruik - VG: traumatische partus - VG: traumatische partus Herbelevingen Herbelevingen Nachtmerries Nachtmerries In de helft van de gevallen ook sprake van depressieve symptomen In de helft van de gevallen ook sprake van depressieve symptomen Behandelen (EMDR) Behandelen (EMDR) Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

15 2. Psychiatrische stoornissen Post Partum Psychose (PPP) https://www.youtube.com/watch?v=BkN_K4kcoQE Incidentie: 1 à 2 gevallen/1000 bevallingen Risico factoren: Een positieve familie anamnese Een positieve familie anamnese Affectieve stoornissen (bipolaire stoornis/ schizo-affectieve stoornis) Affectieve stoornissen (bipolaire stoornis/ schizo-affectieve stoornis) Biologische factoren: chronisch slaapgebrek, daling oestrogeenspiegel -> hypersensitiviteit van de dopamine receptor Biologische factoren: chronisch slaapgebrek, daling oestrogeenspiegel -> hypersensitiviteit van de dopamine receptor Psychosociaal: relatie-/familieproblemen, alleenstaande Psychosociaal: relatie-/familieproblemen, alleenstaande Obstetrische complicaties (c.s.) Obstetrische complicaties (c.s.) Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

16 Post Partum Psychose Risico factoren (vervolg): Risico factoren (vervolg): Treedt binnen 4 weken postpartum op Treedt binnen 4 weken postpartum op Primipariteit: 35 x vaker Primipariteit: 35 x vaker Een eerdere PPP of een bipolaire stoornis of schizofrenie (psychosespectrumsyndroom) Een eerdere PPP of een bipolaire stoornis of schizofrenie (psychosespectrumsyndroom) Perinatale mortaliteit Perinatale mortaliteit Verband met auto-immune thyroid disease en (pre-) eclampsia (OPPER studie) Verband met auto-immune thyroid disease en (pre-) eclampsia (OPPER studie) Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

17 Post Partum Psychose Risico factoren (vervolg): Risico factoren (vervolg): OPPER studie OPPER studie Onderzoeksprogramma Postpartum Psychose Onderzoeksprogramma Postpartum Psychose Erasmus MC, Rotterdam Erasmus MC, Rotterdam Vrouwen met postpartum psychose hebben 3 keer zo vaak Vrouwen met postpartum psychose hebben 3 keer zo vaak antistoffen tegen de schildklier in hun bloed vergeleken met antistoffen tegen de schildklier in hun bloed vergeleken met gezonde kraamvrouwen. gezonde kraamvrouwen. Ook vaker een schildklier die uitvalt Ook vaker een schildklier die uitvalt Controle van de schildklierfunctie is van groot belang: TSH, f T4 en TPO abs tijdens opname en 6 maanden postpartum te bepalen. Controle van de schildklierfunctie is van groot belang: TSH, f T4 en TPO abs tijdens opname en 6 maanden postpartum te bepalen. Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

18 Post Partum Psychose Prodromen: symptomen gelijk aan een hypomanie, welke aan het einde van de zwangerschap of de eerste dagen (dag 3-7) PP optreedt Prodromen: symptomen gelijk aan een hypomanie, welke aan het einde van de zwangerschap of de eerste dagen (dag 3-7) PP optreedt PPP: Mix van een delier en psychose: desoriëntatie, cognitieve stoornissen, agitatie, slaapstoornissen, angst, labiliteit, disfunctioneren in de dagelijkse activiteiten en routine PPP: Mix van een delier en psychose: desoriëntatie, cognitieve stoornissen, agitatie, slaapstoornissen, angst, labiliteit, disfunctioneren in de dagelijkse activiteiten en routine 1 op 3 heeft ook depressieve symptomen 1 op 3 heeft ook depressieve symptomen CAVE: Verhoogd risico op suïcide en infanticide CAVE: Verhoogd risico op suïcide en infanticide Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

19 Post Partum Psychose Sluit uit: toxicologische, metabole, neurologische (tumoren, infecties, cerebrale embolie, thryreoïditis, etc.) of medicatie oorzaken (metronidazol, bromocriptine, drugs) Sluit uit: toxicologische, metabole, neurologische (tumoren, infecties, cerebrale embolie, thryreoïditis, etc.) of medicatie oorzaken (metronidazol, bromocriptine, drugs) Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

20 Recidief Post Partum Psychose Na eerste PPP episode: 40-80% kans op een recidief Na eerste PPP episode: 40-80% kans op een recidief Na eerste PPP of bij bipolaire stoornis: 25% - 50% kans op een recidief Na eerste PPP of bij bipolaire stoornis: 25% - 50% kans op een recidief Eerste graads familieleden met een PPP of bipolaire stoornis: verhoogd risico op PPP Eerste graads familieleden met een PPP of bipolaire stoornis: verhoogd risico op PPP Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

21 Jones & Smith, APT, 2009; 15:411-418. Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

22 3. Behandeling Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

23 3. Behandeling Anamnese Anamnese Symptomen, co-morbiditeit, ernst v.d. klachten (bv. suïcidaliteit) Symptomen, co-morbiditeit, ernst v.d. klachten (bv. suïcidaliteit) Zwangerschapscontext (relatie, gewenste zwangerschap, verloop eerdere zwangerschappen, etc.) Zwangerschapscontext (relatie, gewenste zwangerschap, verloop eerdere zwangerschappen, etc.) Ψ VG Ψ VG Familie anamnese Familie anamnese Medicatie gebruik Medicatie gebruik Sociale factoren (wonen, werk/opleiding etc.) Sociale factoren (wonen, werk/opleiding etc.) Middelengebruik Middelengebruik Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

24 Wat helpt? Psycho-educatie Psycho-educatie Bevallingsplan Bevallingsplan Signalerings-/noodplan (depressie, psychose) Signalerings-/noodplan (depressie, psychose) Monitoren/ behandelen met expliciete onderlinge taakverdeling Monitoren/ behandelen met expliciete onderlinge taakverdeling Aandacht voor de partner! Aandacht voor de partner! http://www.ggznieuws.nl/home/10-tips-voor- omgaan-met-iemand-met-depressie-nu-als- animatie/ http://www.ggznieuws.nl/home/10-tips-voor- omgaan-met-iemand-met-depressie-nu-als- animatie/ http://www.ggznieuws.nl/home/10-tips-voor- omgaan-met-iemand-met-depressie-nu-als- animatie/ http://www.ggznieuws.nl/home/10-tips-voor- omgaan-met-iemand-met-depressie-nu-als- animatie/ Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

25 “NO DECISION IS RISK FREE” “NO DECISION IS RISK FREE” Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

26 Onbehandelde angst- of depressieve stoornis? Spontane miskraam/ IUVD Spontane miskraam/ IUVD Pre-eclampsie, hypertensie, diabetes gravidarum Pre-eclampsie, hypertensie, diabetes gravidarum Prematuriteit Prematuriteit Laag geboorte gewicht Laag geboorte gewicht Bevallingsproblemen Bevallingsproblemen Lage Apgar-score Lage Apgar-score Lange termijn effect op gedrag en ontwikkeling ?? Lange termijn effect op gedrag en ontwikkeling ?? Stress -> aangeboren afwijkingen Stress -> aangeboren afwijkingen N.B. Oorzaken: multifactorieel, cortisol, zelfzorg/ N.B. Oorzaken: multifactorieel, cortisol, zelfzorg/ inadequaat dieet, roken, alcohol, etc. etc. inadequaat dieet, roken, alcohol, etc. etc. Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

27 Niet-medicamenteus: Psycho-educatie (o.a. ziektebeeld, lifestyle adviezen) Psycho-educatie (o.a. ziektebeeld, lifestyle adviezen) Psychosociale begeleiding Psychosociale begeleiding Psychotherapie (Individueel of Groep) Psychotherapie (Individueel of Groep) EMDR EMDR Licht therapie Licht therapie Medicatie alleen in de acute episodes Medicatie alleen in de acute episodes Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) Transcraniële Magnetische Stimulatie (TMS) ECT ECT Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

28 Welke geneesmiddelen verdienen de voorkeur tijdens de zwangerschap en waarom? Antidepressiva: SSRI’s en Klassieke AD: (amitryptiline), nortryptiline Antidepressiva: SSRI’s en Klassieke AD: (amitryptiline), nortryptiline Benzodiazepinen: oxazepam, lorazepam and temazepam Benzodiazepinen: oxazepam, lorazepam and temazepam Antipsychotica: haloperidol Antipsychotica: haloperidol Stemmingsstabilisatoren: lithium Stemmingsstabilisatoren: lithium Psychostimulantia: methyfenidaat i.p. afgeraden Psychostimulantia: methyfenidaat i.p. afgeraden Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

29 Er bestaan in Nederland twee multidisciplinaire richtlijnen: SSRI’s SSRI’s Benzodiazepinen Benzodiazepinen Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

30 Post Partum Psychose Vrouwen met alleen een PPP in voorgeschiedenis kunnen wachten met medicatie tot gelijk na de bevalling. Vrouwen met alleen een PPP in voorgeschiedenis kunnen wachten met medicatie tot gelijk na de bevalling. Vrouwen bekend met een bipolaire stoornis worden geadviseerd om de medicatie tijdens de zwangerschap en in de postpartumperiode te continueren om een recidief te voorkomen. Vrouwen bekend met een bipolaire stoornis worden geadviseerd om de medicatie tijdens de zwangerschap en in de postpartumperiode te continueren om een recidief te voorkomen. Uiteraard moet het risico van medicatiegebruik worden afgewogen tegen de risico’s voor het kind. Uiteraard moet het risico van medicatiegebruik worden afgewogen tegen de risico’s voor het kind. Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

31 Postpartum Psychose Behandeling met de opeenvolgende additie van benzodiazepine, antipsychotica en lithium: 1. Benzodiazepine 1. Benzodiazepine 2. Benzodiazepine en antipsychoticum (AP) 2. Benzodiazepine en antipsychoticum (AP) 3. Benzodiazepine + AP + Lithium 3. Benzodiazepine + AP + Lithium 4. ECT 4. ECT Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

32 4. Psychofarmaca en lactatie Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

33 Voordelen borstvoeding: Borstvoeding bevat: Alle benodigde voedingsstoffen voor de zuigeling Alle benodigde voedingsstoffen voor de zuigeling Antilichamen die het kind beschermen tegen infecties Antilichamen die het kind beschermen tegen infecties Groeifactoren benodigd voor de ontwikkeling van het Groeifactoren benodigd voor de ontwikkeling van het immuunsysteem immuunsysteem Prebiotica en vele andere bioactieve componenten Prebiotica en vele andere bioactieve componenten Beschermend bij astma en obesitas op de kinderleeftijd Beschermend bij astma en obesitas op de kinderleeftijd Mogelijk beschermend bij d.m. II, hypertensie en overgewicht op de Mogelijk beschermend bij d.m. II, hypertensie en overgewicht op de langere termijn langere termijn Advies WHO: eerste 6 maanden uitsluitend borstvoeding Advies WHO: eerste 6 maanden uitsluitend borstvoeding Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

34 Borstvoeding: Borstvoeding: Betere stemming/minder stress, mgl. t.g.v. toename oxytocine Betere stemming/minder stress, mgl. t.g.v. toename oxytocine Kwaliteit van hechting? Kwaliteit van hechting? Hogere gevoeligheid van de moeder voor signalen v.h. kind Hogere gevoeligheid van de moeder voor signalen v.h. kind Betere interactie tussen moeder en kind Betere interactie tussen moeder en kind Betere relatie tussen ouders en kind op latere leeftijd Betere relatie tussen ouders en kind op latere leeftijd Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

35 Borstvoeding: Borstvoeding: Minder kindermishandeling bij kinderen die tot 4 maanden borstvoeding hebben gehad Minder kindermishandeling bij kinderen die tot 4 maanden borstvoeding hebben gehad Borst gevoede zuigelingen zijn vaker alert, bewegelijker en lopen twee maanden eerder. Borst gevoede zuigelingen zijn vaker alert, bewegelijker en lopen twee maanden eerder. Geen relatie met IQ, gedragsproblemen op kinderleeftijd Geen relatie met IQ, gedragsproblemen op kinderleeftijd Geen relatie met depr., angststn, suïcidepogingen, alc.- en drugsverslaving op 18 jaar. Geen relatie met depr., angststn, suïcidepogingen, alc.- en drugsverslaving op 18 jaar. Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

36 Opvattingen van moeder (en partner) t.a.v. borstvoeding? Opvattingen van moeder (en partner) t.a.v. borstvoeding? Kan en wil moeder kolven? Kan en wil moeder kolven? Kan partner ‘s nachts de fles geven? Kan partner ‘s nachts de fles geven? Is het geneesmiddel noodzakelijk? Is het geneesmiddel noodzakelijk? Hoe vaak en hoe lang wordt het geneesmiddel voorgeschreven? Hoe vaak en hoe lang wordt het geneesmiddel voorgeschreven? Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

37 Factoren kind: Leeftijd baby? Leeftijd baby? Is de baby gezond? Is de baby gezond? Kan de baby uit een fles drinken? Kan de baby uit een fles drinken? CAVE: Prematuriteit Prematuriteit Hyperbilirubinemie Hyperbilirubinemie Bloed-hersen-barrière Bloed-hersen-barrière Geneesmiddelmetabolisme lever/nieren N.B. alle psychofarmaca zijn lipofiel Geneesmiddelmetabolisme lever/nieren N.B. alle psychofarmaca zijn lipofiel Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

38 Leeftijd neonaat in wekenKlaring van farmaca Week 24-285% Week 28-3410% Week 34-4033% Week 40-4450% *PARTUS* Week 44-6866% >68 weken (+/- ½ jaar)100% Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

39 FARMACODYNAMIEK EN –KINETIEK: Geneesmiddelengebruik ~ farmacokinetiek van moeder en kind Geneesmiddelengebruik ~ farmacokinetiek van moeder en kind ~ chemische eigenschappen ~ chemische eigenschappen De bloedspiegel van de moeder De bloedspiegel van de moeder Biologische beschikbaarheid in het kind Biologische beschikbaarheid in het kind De T1/2 in de maternale en kind-plasma-compartimenten De T1/2 in de maternale en kind-plasma-compartimenten De vetoplosbaarheid van het geneesmiddel De vetoplosbaarheid van het geneesmiddel De eiwitbinding van het geneesmiddel De eiwitbinding van het geneesmiddel De mate van ionisatie van het geneesmiddel De mate van ionisatie van het geneesmiddel De PH van het geneesmiddel De PH van het geneesmiddel Het moleculair gewicht van het geneesmiddel Het moleculair gewicht van het geneesmiddel Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

40 FARMACODYNAMIEK EN –KINETIEK: Relatieve Kind Dosering (RKD): geschatte dosis kind (mg/kg/dag)/ Relatieve Kind Dosering (RKD): geschatte dosis kind (mg/kg/dag)/ ingenomen dosis door moeder (mg/kg/dag) <10% is acceptabel ingenomen dosis door moeder (mg/kg/dag) <10% is acceptabel Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

41 Borstvoeding en antidepressiva: Borstvoeding en antidepressiva: SSRI’s: weinig bijwerkingen (wel: sufheid, slecht drinken, darmkrampjes, slechtere groei); lange termijn effect onbekend SSRI’s: weinig bijwerkingen (wel: sufheid, slecht drinken, darmkrampjes, slechtere groei); lange termijn effect onbekend SNRI’s: weinig bekend, geen bijwerkingen bij mirtazepine, duloxetine, bupropion en trazodon SNRI’s: weinig bekend, geen bijwerkingen bij mirtazepine, duloxetine, bupropion en trazodon Venlafaxine: kan klin. symptomen geven bij zieke of Venlafaxine: kan klin. symptomen geven bij zieke of premature neonaten premature neonaten TCA’s: geen bijwerkingen gemeld TCA’s: geen bijwerkingen gemeld Mao-remmers: gaat over in bv -> afgeraden Mao-remmers: gaat over in bv -> afgeraden Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

42 SSRI welke al gestart zijn tijdens de zwangerschap: Alle SSRI’s: geen reden om te staken tijdens lactatie Alle SSRI’s: geen reden om te staken tijdens lactatie Fluoxetine: de kinderarts consulteren in geval van ziekte/prematuriteit van de pasgeborene Fluoxetine: de kinderarts consulteren in geval van ziekte/prematuriteit van de pasgeborene Start SSRI bij lactatie Voorkeur voor sertraline of paroxetine Voorkeur voor sertraline of paroxetine Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

43 BORSTVOEDING EN BENZODIAZEPINES: Bijwerkingen: Bijwerkingen: Sedatie en onttrekkingsverschijnselen (hypotonie, Sedatie en onttrekkingsverschijnselen (hypotonie, ademhalingsproblemen, voedingsproblemen) ademhalingsproblemen, voedingsproblemen) Cave: stapeling bij lange T1/2 Cave: stapeling bij lange T1/2 Mag incidenteel gebruikt worden tijdens lactatie. Wel afkolven en moedermelk weggooien of flesvoeding Mag incidenteel gebruikt worden tijdens lactatie. Wel afkolven en moedermelk weggooien of flesvoeding Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

44 Borstvoeding en stemmingsstabilisatoren: Lithium: groot risico op intoxicatie bij neonaat. BV kan onder strikte controle van moeder en baby (spiegels, nier- en schildklierfunctie) Lithium: groot risico op intoxicatie bij neonaat. BV kan onder strikte controle van moeder en baby (spiegels, nier- en schildklierfunctie) Anti-epileptica: carbamazepine en valproaat kan bij regelmatige controle van bloedspiegels en leverfuncties bij moeder en baby Anti-epileptica: carbamazepine en valproaat kan bij regelmatige controle van bloedspiegels en leverfuncties bij moeder en baby Lamotrigine: neonatale trombocytose -> afwegen Lamotrigine: neonatale trombocytose -> afwegen Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

45 BORSTVOEDING EN ANTIPSYCHOTICA: Klassieke AP: Cave: sedatie; weinig bijwerkingen; lange termijn effect onbekend Klassieke AP: Cave: sedatie; weinig bijwerkingen; lange termijn effect onbekend Atypische AP: weinig informatie bekend; bij voorkeur niet, tenzij onder strikte controle, zo laag mogelijk gedoseerd en geen comedicatie Atypische AP: weinig informatie bekend; bij voorkeur niet, tenzij onder strikte controle, zo laag mogelijk gedoseerd en geen comedicatie N.B. BV BIJ ERNSTIGE PSYCHOTISCHE VROUW WORDT ZEER AFGERADEN! N.B. BV BIJ ERNSTIGE PSYCHOTISCHE VROUW WORDT ZEER AFGERADEN! Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

46 BORSTVOEDING EN PSYCHOSTIMULANTIA: Wordt afgeraden i.v.m. onbekendheid van het effect Wordt afgeraden i.v.m. onbekendheid van het effect Indien wel: tijdstip van inname van methylfenidaat en voeding afstemmen zodat zo min mogelijk de pasgeborene wordt blootgesteld aan het middel. Indien wel: tijdstip van inname van methylfenidaat en voeding afstemmen zodat zo min mogelijk de pasgeborene wordt blootgesteld aan het middel. Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

47 TAKE HOME MESSAGE: Werk samen met gynaecoloog en kinderarts en maak een eenduidig beleid Werk samen met gynaecoloog en kinderarts en maak een eenduidig beleid Overleg of verwijs bij twijfel altijd naar de POP-poli Overleg of verwijs bij twijfel altijd naar de POP-poli Vermijd medicatie en co-medicatie tijdens borstvoeding indien mogelijk Vermijd medicatie en co-medicatie tijdens borstvoeding indien mogelijk Neem medicatie vlak na BV of voor langste verwachte slaapperiode baby Neem medicatie vlak na BV of voor langste verwachte slaapperiode baby Geef tijdens zwangerschap goede voorlichting over lactatie en medicatie en maak al een afgewogen keus voor de partus Geef tijdens zwangerschap goede voorlichting over lactatie en medicatie en maak al een afgewogen keus voor de partus Flesvoeding kan een meer dan goed alternatief zijn! Flesvoeding kan een meer dan goed alternatief zijn! Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

48 Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

49 Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

50 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Tel: 073 - 6469702 Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

51 Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015 GENEESMIDDELEN,ZWANGERSCHAP EN BORSTVOEDING 2014STICHTING HEALTH BASE EN TERATOLOGIE INFORMATIE-CENTRUMRIVM

52 Landelijk Kenniscentrum Psychiatrie en Zwangerschap Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

53 5. Discussie Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015

54 Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis, 15 oktober 2015


Download ppt "Sascha Kats, Psychiater Praktijk voor Zwangerschap en Psychiatrie Borstvoedingssymposium, IJssellandziekenhuis,"

Verwante presentaties


Ads door Google