De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Indirect Tax Assurance E.P.A. van Loon RTAP. Agenda 1.‘VAT and the laws of physics’ 2. Trends (in toezicht) 3.BTW administratie(s)/VAT Accounting (en.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Indirect Tax Assurance E.P.A. van Loon RTAP. Agenda 1.‘VAT and the laws of physics’ 2. Trends (in toezicht) 3.BTW administratie(s)/VAT Accounting (en."— Transcript van de presentatie:

1 Indirect Tax Assurance E.P.A. van Loon RTAP

2 Agenda 1.‘VAT and the laws of physics’ 2. Trends (in toezicht) 3.BTW administratie(s)/VAT Accounting (en de accountant) 4.Vragen

3 ‘VAT and thelaws of physics’ hidden but omnipresent De BTW paradox; Vrijgestelde prestaties leverende ondernemers betalen de hoogste BTW ‘rekening’ Ondernemers die vrijgestelde prestaties leveren hebben geen Tax Control Framework voor BTW nodig en behoeven niet gecontroleerd te worden… Als een ondernemer goederen of diensten levert aan een andere ondernemer in het buitenland bedraagt zijn BTW tarief altijd 0% BTW is geen post in de resultatenrekening, dus daarmee voor accountants (ook) niet interessant De EU ‘mist’ jaarlijks bijna EUR 200 Miljard aan BTW inkomsten (zie: http://ec.europa.eu/missing-part)

4 ‘VAT and the laws of physics’ hidden but omnipresent Accountants zijn zelden of nooit bekend met de meest basale BTW begrippen. Waarom ook? BTW is altijd ‘broekzak – vestzak’ en BTW kosten kennen we niet/zijn er niet. BTW is nooit ‘materieel’ (Alaaf) Koop, als het even kan, IT diensten maar in in INDIA, want daar kennen ze geen BTW. ‘Dan hoef je de voorbelasting ook niet voor te financieren’…..

5 Trends in toezicht steeds meer guidance…

6 Trends in toezicht steeds meer guidance…(bron: ATO -Tax Risk management and Governance Review Guide) De Australian Tax Office (ATO): We have embraced the increasingly global view that tax risk management must be a part of good corporate governance. The presence and testing of a tax internal control framework are an integral part of the risk-assessment protocols used by tax authorities. Differentiate between Board level responsibilities and Managerial level responsibilities Basing intensity of tax audits on strength of control framework ATO provides extensive guidance on how to create a strong TCF Focus areas of Tax Control Framework 1.Formalisation of control framework 2.Clarity about roles and responsibilities 3.Information disclosure 4.Periodic Monitoring and testing

7 Trends in toezicht steeds meer guidance…(bron: http://www.hmrc.gov.uk/manuals/tcrmanual/index.htm) Mandatory publication of tax strategy by law including predifined topics! Consultation document on voluntary Code of Practice on Taxation for Large Business. Special Measures regime (penalty) for aggressive non co-operative tax payers  Promote positive and responsible ways of working between large businesses in the UK and HMRC, and promote openness and transparency within this relationship;  Promote best practice in a business’s approach to governing its tax affairs, and;  Formalise the standards which HMRC expects large businesses to adopt in structuring their approach to tax planning. The UK/HMRC…:

8 BTW administratie(s)/VAT accounting Relevantie van btw voor de ondernemer zelf Wat is het financiële belang van de btw? Het financiële belang van de btw op de onderneming zou tot uitdrukking moeten komen in de financiële jaarrekening. De balanspost btw vertegenwoordigd de vordering of schuld naar de Belastingdienst (per jaareinde) De kosten kant van de btw staat op de resultatenrekening, maar wat staan die btw kosten dan? -Niet aftrekbare voorbelasting -Gemiste voorbelasting -Niet verschuldigde btw -Financieringskosten/lasten -Andere?

9 BTW administratie(s)/VAT accounting Relevantie van btw voor de ondernemer Niet aftrekbare voorbelasting Uitgaven waarvoor geen recht op aftrek van voorbelasting bestaat wordt doorgaans bij de betreffende kostenpost geboekt. (btw op restaurant nota’s); Uitgaven waarvoor het recht op aftrek nadien moet worden bepaald worden doorgaans separaat geboekt. Bijvoorbeeld BUA kosten en niet-zakelijke kosten; Uitgaven waarvoor slechts een gedeelte voor aftrek in aanmerking komt, worden verschillend geboekt, aftrekbare btw naar de balans, het niet-aftrekbare gedeelte rechtstreeks op de kostenrekening. Bijvoorbeeld inkoop IT diensten door een bank of verzekeraar. Het voorkomen van niet aftrekbare voorbelasting draagt bij aan een hogere winst, in het bijzonder in sectoren waarin veel van BTW vrijgestelde prestaties worden geleverd, zoals de financiele sector, de medische sector, woonsector etc.

10 BTW administratie(s)/VAT accounting Relevantie van btw voor de ondernemer Gemiste aftrekbare voorbelasting Door uiteenlopende redenen wordt aftrekbare voorbelasting buiten de aangiften gelaten; In beginsel is de voorbelasting opgenomen onder de kostprijs verkopen en/of kostenrekeningen; Hoe kan dit gebeuren? Het opsporen van “gemiste” voorbelasting leidt tot een positief resultaat op de resultatenrekening!

11 BTW administratie(s)/VAT accounting Relevantie van btw voor de ondernemer Voorbelasting niet in aftrek gebracht; ►Oorzaak: Onjuiste inrichting ERP systeem, waardoor voorbelasting op facturen welke na afloop van aangiftetijdvak werden ingeboekt niet meer op aangifte werd opgevoerd. Oplopende balanspost Te vorderen BTW veel te laat ontdekt ►Gevolg: Constante stroom suppletie aangiften, moeizame bewijspositie, hoog beslag op werkkapitaal

12 BTW administratie(s)/VAT accounting Relevantie van btw voor de ondernemer

13 BTW op inkomende facturen gemist door foutieve instellingen scanning software

14 BTW administratie(s)/VAT accounting Relevantie van btw voor de ondernemer Niet verschuldigde btw In gevallen waar de verschuldigde btw pas achteraf kan worden bepaald rijst de vraag hoe daar bij de oorspronkelijk boekingen mee om te gaan; Welke situaties kent U waarbij de btw achteraf niet verschuldigd blijkt te zijn? Betalingskortingen (vrijgestelde sector), Vouchers, Overheidsbijdragen ?

15 BTW administratie(s)/VAT accounting Relevantie van btw voor de ondernemer Af te dragen btw verminderd door nadien betaalde kortingen

16 BTW administratie(s)/VAT accounting Relevantie van btw voor de ondernemer Financieringskosten/opbrengsten BTW is met name een financieringspost (cash flow) en kan zowel een positief (inkomen) en negatief (kosten) karakter hebben; Voor veel bedrijven is de hoogte van de financieringsimpact niet bekend en wordt daar ook niet op gestuurd; Het inzichtelijk maken van de financieringsimpact is het begin van planning. De hoogte van de impact is mede afhankelijk van: Betalingstermijnen; DSO / DPO; Aangifte positie(s); Tax point; Rente voet etc.

17 BTW administratie(s)/VAT accounting Relevantie van btw voor de ondernemer Renteverlies door te laat inboeken van inkomende facturen met btw

18 BTW administratie(s)/VAT accounting Financiele relevantie voor de accountant… Oktober 2012 Goedkeurende verklaringen kosten VWGNijhof miljoenen… De Raad van Tucht heeft op 17 juni 2003 geoordeeld dat de accountant een steek heeft laten vallen. De accountant meende dat het niet zo nauw kwam, als maar duidelijk werd dat de geleverde goederen de grens overgingen.heeft op 17 juni 2003 geoordeeld Omdat de fouten in de administratie niet meer te herstellen waren, is VWG voor 80 procent aansprakelijk voor de nageheven BTW, ofwel € 1.452.096,69. VWGNijhof moet ook de advieskosten vergoeden die samenhangen met de naheffing en de civiele procedure. Daardoor komt er nog eens 1,3 ton bij. Over deze bedragen moet VWG ook de wettelijke rente vergoeden, zodat de totale schadevergoeding ver boven de 2 miljoen uitkomt.

19 BTW administratie(s)/VAT accounting Financiele relevantie voor de accountant… Januari 2015 Procedurenummer 13/2415 Wtra AK Accountant onder wiens verantwoordelijkheid namens een cliënt btw-aangiften worden ingediend, moet erop toezien dat voldaan is aan de toepasselijke regels op het terrein van het belastingrecht en daarnaast acht slaan op signalen die duiden op onjuiste aangiften. Betrokkene is tekortgeschoten in de van hem in dit geval te verlangen opmerkzaamheid, nu er voldoende aanwijzingen waren, die bij hem twijfel hadden moeten doen rijzen aan de juistheid van de facturen, die ten grondslag lagen aan de in geding zijnde drie aangiften, bezien in samenhang met de bedragen die al waren teruggevraagd bij eerdere aangiften. Februari 2015 Procedurenummer 14/1608 en 14/1844 Wtra AK … Klacht over omissie met betrekking tot omzetbelasting gegrond maar daarvoor geen maatregel opgelegd mede omdat aangeboden is om fiscale boete te vergoeden. Betrokkene sub 2 is niet (tuchtrechtelijk) verantwoordelijk voor het handelen of nalaten waarover in deze zaak wordt geklaagd.

20 BTW administratie(s)/VAT accounting Relevantie publieke opinie VAT carousel of Deutsche Bank is cheating the tax by 180 million € Today there was one of the largest raids in Germany. About 1,000 federal tax investigators and detectives were in use from 08:00 clock. Target the headquarters of Deutsche Bank in Frankfurt and another 50 companies and firms had formed the so-called VAT carousel well. Belastingdienst zet vraagtekens bij btw-truc ING AMSTERDAM - De Belastingdienst loopt jaarlijks tientallen miljoenen euro's aan btw van ING Bank mis. Al jaren blijkt de bank diensten in te kopen via zijn Zwitserse vestiging.

21 Conclusies 1.Impact BTW door ondernemers onderschat 2.Toezichthouders verwachten meer van ondernemers: ook wat betreft BTW 3.Toename financiële relevantie voor: a.Ondernemers b.Openbare accountant c.Publieke opinie

22 Indirect Tax Assurance Dr. A.H. Bomer

23 Kostenontwikkeling compliance

24 Omvang onderneming Δ kostenRelatie tussen: kosten – omvang onderneming

25 Omvang onderneming Δ kostenVPB relatie tussen: kosten – omvang onderneming

26 Omvang onderneming Δ kostenBTW relatie tussen: kosten – omvang onderneming

27 Omvang onderneming Δ kostenBTW relatie tussen: kosten – omvang onderneming

28 Tax authorities do differ! Number of boxes in indirect tax return Due date Pay back refundable Attitude audit Burden of supervision Penalties Binding ruling ?

29 Relevante domeinen 29 Bedrijfsprocessen Informatiesystemen Fiscaliteit

30 Rollen & Verantwoordelijkheden Juiste integratie van bedrijfsmodel met Informatie Technologie (Business, Tax, IT) Beheer over de verschillende bedrijfstransacties (Business) Beheer van de ‘Tax mapping’ (Tax) Beheer over het Informatiesystem (IT) Beheer over Conditietabellen Tax-afleiding (Tax & IT) Beheer over de Master Data Customer/Vendor/Material voor Tax (Business & Tax) Invoeren van de relevante kenmerken voor Tax-afleiding (Business) Monitoren van gedane transacties (Tax/Internal Audit)

31 Verandering werk BTW specialist 1.Vroeger fiscale afdelingen in silo’s; nu meer betrokken 2.Tax Function zit door de hele organisatie; niet enkel fiscale afdeling 3.Behoefte aan andere achtergrond BTW-specialist 4.Opleidingen veranderen:  Indirect Tax Assurance  Indirect Tax management

32 Vragen en discussie ?


Download ppt "Indirect Tax Assurance E.P.A. van Loon RTAP. Agenda 1.‘VAT and the laws of physics’ 2. Trends (in toezicht) 3.BTW administratie(s)/VAT Accounting (en."

Verwante presentaties


Ads door Google