De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Inhoud: 1. Eerlijke Handel 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.1 Onze missie & strategie FaDEOS 2.2 Onze organisatie 2.3 Onze partnercriteria 3. Onze producenten.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Inhoud: 1. Eerlijke Handel 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.1 Onze missie & strategie FaDEOS 2.2 Onze organisatie 2.3 Onze partnercriteria 3. Onze producenten."— Transcript van de presentatie:

1

2 Inhoud: 1. Eerlijke Handel 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.1 Onze missie & strategie FaDEOS 2.2 Onze organisatie 2.3 Onze partnercriteria 3. Onze producenten : een voorbeeld 4. Communicatiekanalen OWW

3

4

5

6 1. Eerlijke Handel betaalt een gegarandeerde minimumprijs + fairtradepremie koopt zo rechtstreeks mogelijk aan. maakt arme producenten sterker heeft respect voor mens en milieu. garandeert de producent afzet op lange termijn werkt aan een groter draagvlak voor fair trade

7

8 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.1 Onze missie 2004

9 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.1 Onze missie & strategie FaDEOS Fairtrade Als Duurzame Economische Ontwikkelings- Strategie

10 …Duurzame…: definitie en principes Verdrag van Rio duurzame ontwikkeling als constante zoektocht – afwegen van economische, sociale, ecologische en participatieve elementen aandacht voor ecologische componenten 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.1 Onze missie & strategie FaDEOS

11 …Economische OntwikkelingsStrategie… noodzaak partnerassistance bijzondere aandacht voor Afrika we situeren ons ‘binnen’ de markt maximale toegevoegde waarde in het zuiden wijzigen (lokale) machtsverhoudingen directe en lange termijnrelatie met georganiseerde kleine en/of kwetsbare productenten uit het zuiden 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.1 Onze missie & strategie FaDEOS

12 Concreet: basis- of minimumprijs maximale keuze voor achtergestelde kleinschalige producenten fairtradepremie voorfinanciering maximaal percentage FT ingrediënten met ondergrens van 51% 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.1 Onze missie & strategie FaDEOS

13 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.2 Onze organisatie Geschiedenis WO II: Oxford Famine Relief Committee 1964: Oxfam in België (Oxfam-Solidariteit) 1971: 1 e Wereldwinkel “Trade, not Aid” 1975: Oxfam-Wereldwinkels VZW in Gent 2002: oprichting Oxfam Fairtrade cv 2010: 214 erkende Wereldwinkels

14 Structuur Oxfam - Wereldwinkels OWW ALGEMENE VERGADERING partnercommissie Diverse werkgroepen Commissies: V&M, Joteam, ad hoc Nationaal SecretariaatRaad van Bestuur Regionale beleidsvergadering 2. Oxfam-Wereldwinkels: 2.2 Onze organisatie

15

16

17

18 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.2 Onze organisatie Drie pijlers: verkoop / educatie / politiek & actie Het assortiment in de wereldwinkel: Producten van eerlijke handel: +51% regel Solidariteitsproducten Andere producten van maatschappelijk belang Cultuurdragers De pijlers > verkoop

19 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.2 Onze organisatie De pijlers > educatie & sensibilisering Welke info? De problemen van het Zuiden en de scheve Noord- Zuidrelaties ‘Het zuiden in zicht’: beelden en verhalen van onze partners, met oa de impact van fairtrade op hun leven Hoe? Folders, brochures, magazine, tijdschriften, video’s en tentoonstellingen, … Informatieavonden Info naar scholen: educatieve mappen voor lagere school en secundair onderwijs, oww op school,.. Vorming voor de eigen wereldwinkeliers

20 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.2 Onze organisatie De pijlers > politiek & actie Lobbywerk Naar politici en bedrijven -Voor rechtvaardige arbeidsomstandigheden -Voor stabiele grondstofprijzen Concrete voorstellen voor rechtvaardigere wereldhandel Samen met andere organisaties -Noord-Zuid organisaties -Milieubewegingen -Consumentenbonden -Vredes- en vakbondsorganisaties Zowel nationaal (aankoopbeleid) als internationaal (campagnes en acties)

21 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.3 Onze partnercriteria We hanteren drie soorten criteria om na te gaan in hoeverre een kandidaat-producent bijdraagt tot de sociale en duurzame ontwikkeling die we beogen. Sociale ontwikkeling Economische ontwikkeling Milieubewustzijn

22 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.3 Onze partnercriteria Minimumcriteria = basis: moet gegarandeerd zijn Bv: De organisatie staat open voor nieuwe leden, ongeacht ras, kleur, geslacht, nationaliteit, sociale afkomst Procescriteria = doel: hier werken we naartoe Bv: Programma’s die positie van achtergestelde/ minderheidsgroepen verbeteren, worden aangemoedigd

23 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.3 Onze partnercriteria Sociale Ontwikkeling Toegevoegde waarde van Fair Trade Versterking producentenorganisatie Democratie en transparantie Geen discriminatie Gendergevoeligheid Geen kinderarbeid Vrijheid van vereniging Arbeidsomstandigheden

24 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.3 Onze partnercriteria Economische Ontwikkeling Fairtradepremie: transparantie en financieel plan Lokale vermarkting en exportcapaciteit Economische organisatieversterking

25 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.3 Onze partnercriteria Ecologische ontwikkeling Volgens nationale en internationale wetgeving (pesticides) Geïntegreerde teeltmethodes (bij voorkeur biologische teeltwijze)

26 3. De producenten: een voorbeeld Zwarte thee : van Kayonza en Igara Tea Growers tot Oxfam-Wereldwinkels

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57 Foto haven

58

59 Foto magazijn oxfam-Fairtrade

60 Foto wereldwinkel

61 4. Communicatiekanalen OWW

62

63 strategische doelstellingen missie 1.Oxfam-Wereldwinkels wil concrete maatregelen afdwingen die structureel bijdragen tot een rechtvaardige wereldhandel. Dat doen we door gericht te communiceren met alle instanties en individuen die een politieke invloed op het nationale en internationale handelsbeleid hebben. Waar het kan, doen we dit samen met anderen. 2.Oxfam-Wereldwinkels wil werk maken van een rechtvaardige wereldhandel door bedrijven ertoe aan te zetten verantwoordelijkheid in hun handelspolitiek op te nemen. Oxfam-Wereldwinkels wil bedrijven ertoe bewegen hun contractbepalingen aan te passen en na te leven. 3.Door nationaal en internationaal samen te werken met producenten en gelijkgestemde organisaties wil Oxfam-Wereldwinkels een brede beweging uitbouwen die ijvert voor een andere, duurzame wereld.

64 strategische doelstellingen missie 4.Door eerlijke handel te drijven, wil Oxfam-Wereldwinkels de organisatie en marktpositie van handelspartners versterken. Die handelspartners zijn producenten, voornamelijk uit het Zuiden, die beantwoorden aan de criteria van Oxfam-Wereldwinkels. 5.Oxfam-Wereldwinkels biedt de consument Fairtrade-producten aan en wil hem zo de kans geven actief mee te werken aan een eerlijke wereldhandel. 6.Oxfam-Wereldwinkels wil de Vlaamse bevolking aanzetten tot een groter engagement in de strijd voor een rechtvaardige wereldhandel, om zo onder meer druk uit te oefenen op het politieke en economische beleid. 7.Oxfam-Wereldwinkels wil haar slagkracht blijvend vergroten door haar vele vrijwilligers en groepen voortdurend te motiveren en met de nodige middelen te ondersteunen.


Download ppt "Inhoud: 1. Eerlijke Handel 2. Oxfam-Wereldwinkels 2.1 Onze missie & strategie FaDEOS 2.2 Onze organisatie 2.3 Onze partnercriteria 3. Onze producenten."

Verwante presentaties


Ads door Google