De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Liebran 2007, Alle rechten voorbehouden.. Inhoudstafel 1. Missie 2. Doelstellingen 3. Filosofie 4. Inhoudelijke structuur 5. Standpunten 6. Acties 7.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Liebran 2007, Alle rechten voorbehouden.. Inhoudstafel 1. Missie 2. Doelstellingen 3. Filosofie 4. Inhoudelijke structuur 5. Standpunten 6. Acties 7."— Transcript van de presentatie:

1 Liebran 2007, Alle rechten voorbehouden.

2 Inhoudstafel 1. Missie 2. Doelstellingen 3. Filosofie 4. Inhoudelijke structuur 5. Standpunten 6. Acties 7. Contact

3 1. Missie Inhoudelijk: Liebran is een middenveld dat zowel studenten als niet- studenten kritischer wil maken tegenover de maatschappij door hen op een kwalitatieve, constructieve manier oplossingen aan te reiken voor bestaande problemen, zodat zij deze vanuit een individueel standpunt kunnen aanpakken Juridisch: Liebran is een feitelijke vereniging

4 2. Doelstellingen

5 2.1. Jaarplan Streven naar financiële onafhankelijkheid Uitbreiding ledenaantal tot 25 Bekendheid opbouwen in secundair onderwijs Actief zijn op KdG Hogeschool en Lessius Hogeschool Verdere professionalisering van de organisatie Sterkere vertegenwoordiging in het academische milieu Meer aandacht krijgen in de schrijvende pers

6 2.2. Vierjarenplan Liebran wil een herkende en geloofwaardige organisatie verworden, die in ruime mate bekendheid en appreciatie geniet onder docenten, politieke partijen, middenvelden, studenten en niet-studenten in Antwerpen Haar doel is ook om belangrijke, positieve tendensen in werking stellen die mensen kunnen helpen bij het oplossen en voorkomen van problemen die zich in de loop van de 21e eeuw zullen aandienen

7 3. Filosofie

8 3.1. Filosofie van de eindigheid Een mens dient zich te focussen op het hier en nu Streven naar macht belet hem om de problemen die er nu zijn, aan te pakken … wat niet betekent dat wij tegen vormen van zingeving en spiritualiteit zijn, enkel wanneer zij neigen naar fundamentalisme

9 3.2. Kracht van het individu De verantwoordelijkheid van de mens begint bij hemzelf Het individu moet een voorbeeld durven stellen Een persoon kan heel wat bereiken, zolang hij er in blijft geloven

10 3.3. Actief pluralisme De mens leeft in een wereld van diversiteit Deze diversiteit is een noodzaak Onze organisatie wil deze dan ook actief promoten … om zo te komen tot een wederzijds respect

11 3.4. Complexiteit van de werkelijkheid Een probleem staat meestal niet los van andere problemen Om problemen te begrijpen, moeten we daarom ook kritisch zijn … en over diverse disciplines heen durven kijken

12 4. Inhoudelijke structuur

13 4.1. Ledenonderverdeling Horizontale ledenonderverdeling: Naargelang de interesse van de leden. Zo verkrijg je de meer theoretische en filosofische afdeling NF en de meer praktische en artistieke afdeling DFP Verticale ledenonderverdeling: Naargelang het betrokken engagement van de leden. In graad van stijgend engagement: externen, passief lid, actief lid en kernlid

14 4.2. Ledenprofiel Kritisch Pluralistisch Constructief zijn in opvattingen Risico’s durven nemen Creatief Verantwoordelijkheid durven opnemen …

15 4.3. Organogram OrgaanKernvergadering KV Leden - verantwoordelijke afdeling NF (theoretisch gerichte afdeling) - verantwoordelijke afdeling DFP (praktische gerichte afdeling) - verantwoordelijke interne communicatie - verantwoordelijke externe communicatie - verantwoordelijke financiën - verantwoordelijke interne ledenwerking - verantwoordelijke ledenwerving ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- - andere leden bij uitnodiging Verantwoordelijkheden - nemen van dagelijkse beslissingen - beheer lidmaatschappen - opvolging acties - opvolging meetings NF - opvolging meetings DFP - opvolging open vergaderingen

16 OrgaanMeetings NFMeetings DFP Leden - verantwoordelijke NF - leden NF - afgevaardigde DFP - verantwoordelijke DFP - leden DFP - afgevaardigde NF Verantwoordelijkheden - filosofische input van Liebran - uitwerken inhoud van acties - uitwerken statuten, standpunten en structuur - actualisering standpunten en structuur - leden helpen bij inhoudelijke vragen - creatieve en artistieke input van Liebran - acties bedenken en bekritiseren - uitwerken praktische zaken omtrent acties - Liebran bekend maken bij het ruimere publiek - sensibilisering van mensen rond problematiek OrgaanOpen Vergaderingen (OV) Leden - elk lid is toegelaten - externen op uitnodiging Verantwoordelijkheden - initiatieven - discussiemomenten - brainstormsessies - kritieken - vragen

17 5. Standpunten Liebran haar standpunten kunnen wijzigen, aangezien ze onderworpen zijn aan een voortdurende kritische reflectie De standpunten zijn opgesteld aan de hand van ervaringen van fieldworkers en professoren Liebran haar standpunten zijn geheel onafhankelijk van een politieke kleur Liebran neemt ondermeer standpunten in omtrent: economie, onderwijs, ecologie, politiek, macht en zingeving Deze standpunten worden ook op de website gepubliceerd

18 6. Acties Liebran haar acties worden voor het praktische gedeelte uitgevoerd door de afdeling DFP De afdeling NF werkt de inhoudelijke en filosofische kant van de acties uit Op de Open Vergaderingen kunnen ook andere organisaties worden uitgenodigd om te participeren aan een actie Bij de acties staat de creativiteit centraal, maar moeten er ook suggestieve oplossingen naar voor komen wanneer men iets bekritiseert

19 7. Contact Website: www.liebran.com Algemeen e-mailadres: info@liebran.com Actiegerichte vragen: DFP@liebran.com Inhoudelijke vragen: NF@liebran.com

20


Download ppt "Liebran 2007, Alle rechten voorbehouden.. Inhoudstafel 1. Missie 2. Doelstellingen 3. Filosofie 4. Inhoudelijke structuur 5. Standpunten 6. Acties 7."

Verwante presentaties


Ads door Google