De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ondernemen moet je doen

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ondernemen moet je doen"— Transcript van de presentatie:

1 Ondernemen moet je doen
Ondernemerschap Beetje zin in? Ondernemen moet je doen

2 Wat gaan we vandaag doen?
Kostprijs Investeringsbegroting Financiering Balans Exploitatiebegroting Kengetallen Huiswerk

3 Kostprijs Inkoopprijs Kosten + Kostprijs Winstopslag (%) + Nettoverkoopprijs BTW (%) + Brutoverkoopprijs Ik koop een computer in voor 300,-, de variabele kosten die ik maak zijn 50,-. De winst is 10% en de btw 21%. Houdt dus geen rekening met de vaste kosten. Bereken de brutoverkoopprijs ,85= 465,85

4 Investeringsbegroting
Wat moet ik kopen om te beginnen? Wat moet ik op voorraad hebben? Debiteuren; zijn er al/nog openstaande schulden? BTW apart bijhouden, is namelijk nooit van jezelf.

5

6 Financieringsbegroting
Hoe ga je de investeringsbegroting betalen? Eigen geld? Maar wil je dat er allemaal wel in investeren? Leningen Leverancierskrediet

7

8 Balans Investeringsbegroting en financieringsbegroting samen.
Is een momentopname. Eerst in het kort

9 Balans Volgende cijfers: Bedrijfspand gekocht van €300.000,-
Voorraad is €1.000,- Debiteuren zijn €3.000,- Computer gekocht voor €3.000,- Inventaris gekocht voor €10.000,- In kas nog €1.500,- In totaal € ,- geleend van de bank Er zelf €50.000,- in gestoken Nog een Rekening-Courant krediet van €50.000,- Crediteuren zijn €17.500,- Maak een balans voor bovenstaande onderneming en schrijf/typ die op 317,5

10 Exploitatiebegroting/resultatenrekening
Is geen momentopname, maar een overzicht over een bepaalde periode, meestal een jaar. Omzet – Inkoopwaarde v/d omzet = Brutowinst Daarna alle kosten ervan af halen die je bedrijf maakt= nettowinst De belastingdienst zegt daarover het volgende: U bent als ondernemer vrij om te bepalen welke kosten u voor de onderneming maakt en hoeveel. Wij bemoeien ons daar gewoonlijk niet mee. Alleen als uw kosten vergeleken met de zakelijke belangen erg hoog zijn, kunnen wij ingrijpen: er mag dan worden getoetst of er tussen die twee nog wel een redelijke verhouding is. Toch zijn zaken als bijvoorbeeld kleding nooit aftrekbaar. Een accountant kan je hierbij het beste helpen. Hier zijn namelijk duizenden uitzonderingen op.

11

12 Kengetallen Liquiditeit:
Mate waarin de onderneming op korte termijn in staat is te voldoen aan de verplichtingen van schuldeisers. 2 manieren: Current Ratio (norm is tussen de 1 en 1,5 zitten) = Vlottende Activa + Liquide Middelen Vreemd vermogen kort Als de current ratio onder de 1 zit dan zal een bank je niet snel een lening geven. Bereken de current ratio voor het voorbeeld.

13 Kengetallen Liquiditeit:
Meest gebruikte manier van de liquiditeit. Hierbij worden de voorraden weggehouden, omdat deze niet snel te verkopen zijn. Quick Ratio (norm is tussen 0,5 en 1) = Debiteuren + Liquide Middelen Vreemd vermogen kort Bereken de quick ratio voor het voorbeeld.

14 Kengetallen Solvabiliteit.
Mate waarin de onderneming in staat is te voldoen aan de verplichtingen van schuldeisers. Norm is tussen de 20% en 50%. Maar 1 manier: Eigen vermogen x 100% Totale Vreemd vermogen Bereken de solvabiliteit voor het voorbeeld.

15 Opdracht voor nu en huiswerk
Hoofdstuk 6. voor je eigen onderneming maken. https://onedrive.live.com/redir?resid=B9C81217D07EAF62!211&authkey=!AL UxF0er4Bhxnow&ithint=folder%2cpptx


Download ppt "Ondernemen moet je doen"

Verwante presentaties


Ads door Google