De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Corruptie Seminar ‘Bestrijding fin. econ. criminaliteit’ Marijn Ridderikhof – Bonaire 12/10/2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Corruptie Seminar ‘Bestrijding fin. econ. criminaliteit’ Marijn Ridderikhof – Bonaire 12/10/2015."— Transcript van de presentatie:

1 Corruptie Seminar ‘Bestrijding fin. econ. criminaliteit’ Marijn Ridderikhof – Bonaire 12/10/2015

2 Doel van dit programmaonderdeel Inzicht geven in: 1. het corruptierisico 2. (inter)nationale beleidskaders 3. aanpak door financiële instellingen om (betrokkenheid bij) corruptie te voorkomen (risicobeheersingscyclus) 4. algemene bevindingen DNB-themaonderzoeken Corruptie

3

4 Begin 2011 – transactie van Blatter  Platini – t.w.v. Euro 1,8 mln. O.v.v. ‘uitvoeren advieswerkzaamheden 1999 - 2002’ Ethische Commissie FIFA: “deze betaling is niet in het belang van FIFA geweest en onduidelijk is ook waar het bedrag voor was bedoeld.” Enkele weken na de transactie schaarde de invloedrijke Platini zich achter Blatter in de strijd om herkozen te worden als voorzitter van de FIFA. [e.e.a. volgens diverse openbare bronnen op internet, niet geverifieerd.]

5

6 2005: verkoop televisierechten FIFA toernooien 2010 en 2014 door Blatter aan de Caribbean Football Union (vzt. Jack Warner) voor USD 600.000 Jack Warner ‘sublicensed’ deze rechten aan zijn eigen onderneming JDI (Kaaiman Eilanden) JDI verkoopt de rechten vervolgens aan SportsMax (Jamaica) voor een waarde tussen USD 18 - 20 mln. [e.e.a. volgens diverse openbare bronnen op internet, niet geverifieerd.]

7 Corruptierisico: het risico betrokken te zijn bij vormen van omkoping en/of belangenverstrengeling die afbreuk doen aan de integriteit van en het vertrouwen in de financiële sector.

8 Omkoping: een gift, gunst, belofte of dienst aanbieden of aannemen met het oogmerk iets te doen of na te laten waardoor de integriteit in het geding komt. Belangenverstrengeling: situatie waarbij iemand meerdere belangen dient, die een zodanige invloed op elkaar kunnen uitoefenen dat zijn integriteit ten aanzien van het ene of het andere belang in het geding komt.

9 9

10 Internationale context United Nations: Convention Against Corruption 2005 OECD: Anti Bribery Convention FATF: ‘The Use of the FATF Recommendations to Combat Corruption’ (BPP) Bazel: ‘Sound management of risks related to ML and TF’ IAIS: Issue Paper on Combatting Bribery and Corruption 10

11 11

12 Foreign Corrupt Practices Act (VS) UK Bribery Act - EXTRATERRITORIALE WERKING! - 12

13 Kader Caribisch Nederland: Wet financiële markten BES (Wfm BES) Art. 3:8 Wfm BES beheerste integere bedrijfsvoering tot het tegengaan van - belangenverstrengeling en - omkoping Besluit Financiële markten BES (Bfm BES): - integriteitsbewuste bedrijfscultuur / SRA (3:7) - cliëntacceptatie (risicoclassificatie) (3:9) - melden van incidenten (3:14) - tegengaan belangenverstrengeling (3:15) Good practices bestrijden corruptie Vergelijkbare bepalingen in de regelgeving van AUA en CUR/SXM!

14 Waarom onder aandacht sector en toezicht? Corruptie is onwenselijk en moet worden bestreden omdat: personen zich ten koste van de financiële instelling en/of de maatschappij verrijken de financiële instellingen ernstige financiële schade kunnen oplopen er onzuivere besluitvorming binnen de financiële instelling ontstaat, en corruptie leidt tot maatschappelijke verontwaardiging, hetgeen de reputatie van de financiële sector negatief beïnvloedt en een toenemend juridisch risico vormt. 14

15 Hoe bestrijden? De risicobeheersingscyclus

16 Stap 1 - Op welke risicofactoren moet je letten? Risicofactoren m.b.t. bedrijfscultuur en organisatie? Risicofactoren m.b.t. medewerkers? Risicofactoren m.b.t. clienten? Risicofactoren m.b.t. 3 rd parties?

17 Activiteiten in hoog risico jurisdicties (cpi) Hoog risico producten: bijv. private banking, trade & commodity financing, project financiering, vastgoed. Niet integer personeel ‘prinsjesgedrag’ nevenfuncties financieel belang integriteitsgevoelige functies Politically exposed persons (PEP’s) staatsondernemingen als client betalen steekpenningen door client mate waarin gebruik wordt gemaakt van 3 rd pp (leveranciers, consultants, agents etc.) integriteit business partners ‘zonnekoning met hofhouding’ remote office behalen targets boven alles Compliance ondergeschikt aan business

18 Stap 3 - Nemen van passende maatregelen Organisatie & cultuur - tone at/from the top - bewustzijn verbeteren - beoordeling medewerkers (KYE) - melding incidenten & klokkenluidersregeling Governance - duidelijke verdeling taken & verantwoordelijkheden - rol Compliance - Compliance rapportages

19 Hoog risico beleidsgebieden -gifts, hospitality & entertainment -donaties, liefdadigheid & sponsoring Netwerken -nevenfuncties -privébelangen (financieel en niet- financieel)

20 Third parties beleid -due diligence -monitoring relatie -offerteproces, selectiecriteria en betalingen -right to audit clause -ondertekenen Gedragscode

21 Risicofactoren & maatregelen Vanuit 3rd party risico identificatie en beheersing: Waarom/waarvoor wordt Platini als 3rd party ingehuurd en onder welke voorwaarden? (Is het marktconform? Wat zijn de betalingsafspraken?)  zicht op offerteproces, selectiecriteria en betalingsvoorwaarden. Wat weten we van de integriteit van Platini, hoe staat hij bekend?  DD, right to audit clause, laten ondertekenen van de eigen Gedragscode. Know your third party!!

22 Bevindingen DNB onderzoeken Corruptie corruptierisico wordt vaak gefragmenteerd benaderd: m.n. vanuit cliëntrisico, maar onvoldoende zicht op andere risicofactoren onvoldoende ingerichte of zelfs geen systematische analyse van integriteitsrisico’s (SIRA) met aandacht voor corruptie (omkoping en belangenverstrengeling) indien wel SIRA: te weinig aandacht voor inherent risico / bruto risico Third party risico wordt zelden (zichtbaar) erkend als risicofactor. 22

23 afsluitend Vragen? Zie ook: www.dnb.nl (Toezicht / Open Boek Toezicht) voor de brochure Good practices voorkomen corruptie en natuurlijk: www.cn.dnb.nl m.y.ridderikhof@dnb.nlwww.dnb.nlwww.cn.dnb.nl


Download ppt "Corruptie Seminar ‘Bestrijding fin. econ. criminaliteit’ Marijn Ridderikhof – Bonaire 12/10/2015."

Verwante presentaties


Ads door Google