De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Versterking doorstroom BK DvdB 2015 1 Hoe het tij te keren in de beroepskolom ? Roel van Asselt Inhoud 1. Stand van zaken 2. Dwingende condities voor verbeteringen.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Versterking doorstroom BK DvdB 2015 1 Hoe het tij te keren in de beroepskolom ? Roel van Asselt Inhoud 1. Stand van zaken 2. Dwingende condities voor verbeteringen."— Transcript van de presentatie:

1 Versterking doorstroom BK DvdB 2015 1 Hoe het tij te keren in de beroepskolom ? Roel van Asselt Inhoud 1. Stand van zaken 2. Dwingende condities voor verbeteringen 3. Succesvolle en duurzame projectaanpak

2 Versterking doorstroom BK DvdB 2015 2 Stand van zaken Zie rapport voor recente rendementsgegeven en verbetervoorstellen. Actuele trends in de rendementsontwikkeling: verdere forse vermindering van 5 jaarrendementen t.o.v. vorig jaar rendement mbo’ers nu gelijk aan havisten: 45% (gemiddeld over de 7 sectoren); per sector verschillend; zie bijlage 3: ook HAO, HGZO en HSAO mbo-rendement dalend; KUO constant. mbo’ers scoren in HSAO, HTNO en KUO beter dan havist; in andere sectoren gelijk of iets minder. meer aandacht dan 2 jaar geleden voor rendementen en onderliggende oorzaken (politiek en in de scholen). Zie

3 Versterking doorstroom BK DvdB 2015 3 Stand van zaken Meeropbrengsten DvdB 2014 v.w.b. ‘langlopender’ oorzaken, en de te verwachte nieuwe oorzaken:  Struikelvak Engels.  Vergroting diversiteit mbo-instroom, met en zonder Doorstroom Keuzedeel (KVH).  Streaming (mbo-routes) kan wringen met hbo-eindniveau.  Complexere thuissituaties studenten.  De ‘scheve’ doorstroom moet worden meegenomen in aanpak van doorstroom mbo-hbo.  Aanpassing mbo-programma’s op rekenen/wiskunde en taaleisen.

4 Versterking doorstroom BK DvdB 2015 4 Stand van zaken Meeropbrengsten DvdB 2014 v.w.b. aanpak van het probleem  Flexibelere omgang BSA voor doorstromers van B naar Ad.  Ontwerp voor mbo’ers eigen eerstejaarsroutes (accepteer de eigenheid van mbo’ers, bouw die langzaam om).  Aanpak op alle niveaus in de ROC’s en HS’en (en ouders)  Leg duidelijk vast wat bij de aanpak “de regio” is.  Meer samenspraak/uitwisseling op landelijk niveau (werd: landelijke werkgroep BK16/20)

5 Versterking doorstroom BK DvdB 2015 5 Verbeteractiviteiten? Wat rest nog na 20 jaar aansluit- en doorstroomonderzoek en dito activiteiten om de aansluiting, doorstroom en studiesucces te verbeteren? Dalende rendementen ondanks alle inspanningen! Het momentum (?): diplomarendement wordt nu alom als een probleem ervaren en er is een strategische agenda die de problematieken (h)erkent en deze wil wegnemen.

6 Versterking doorstroom BK DvdB 2015 6 Dwingende randvoorwaarden (1) Voor duurzame, effectieve verbeteringen  Neem de beroepskolom serieus, als deel van het onderwijsstelsel en benoem de verantwoordelijkheden landelijk (politiek en branches) voor afstemming van vernieuwingen en beleid.  Doe dat ook regionaal op instellingsniveau en neem gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een samenhangende leerroute vmbo-mbo-hbo.  Flexibiliseer in ieder geval het hbo-deel gericht op talentontwikkeling, aanleg en belangstelling van studenten en op de diversiteit van het beroepenveld.

7 Versterking doorstroom BK DvdB 2015 7 Dwingende randvoorwaarden (2)  Erken dat er in deze problematiek geen panacees zijn: aanpak is vaak in te kleuren per koppels van mbo-hbo- opleidingen per leerling/student-type, per leerjaar en zelfs per regio.  Breng de doorstroomactiviteiten onder in het kwaliteits- zorgprogramma van de betrokken instellingen; stel criteria op.  Werk niet aan noodverbandjes en ad-hoc aanpak.  Stel vast wat je onder hbo-niveau(‘s) verstaat.  Zorg dat de aansluiting (programmatisch, didactisch en qua veranderende leeromgeving) op orde is.

8 Versterking doorstroom BK DvdB 2015 8 Succesvolle en duurzame projectaanpak (1) Ga niet voor meer studenten die doorstromen, maar voor meer geschikte studenten (geschikt voor een hbo- uitstroomprofiel). Bedenk arrangementen die studenten gemotiveerd houden om voldoende studietijd in te zetten, ook in hogere leerjaren. Zet mbo- en hbo-docenten aan gezamenlijk onderwijs- uitvoering: dat rendeert en blijkt duurzaam. Ontwikkel echt doorlopende loopbaanbegeleiding in de beroepskolom en stel: ‘LOB is van iedereen' en maak (alle) KVH’s er onderdeel van.

9 Versterking doorstroom BK DvdB 2015 9 Succesvolle en duurzame projectaanpak (2) Ga uit van een erkende, integrale (regionale) probleem- analyse van de doorstroom mbo-hbo en richt de project- doelen daarop in. Stel vooraf vast wanneer het project geslaagd mag heten; evalueer de projecten en stuur bij. Zorg dat de voorwaarden (geld, tijd, kwaliteit, menskracht) duurzaam beschikbaar zijn; ook na het project. Voer ook regionale projecten uit die de lijn vmbo-mbo-hbo versterken; maak de lijn vmbo-mbo-hbo succesvoller en aantrekkelijker dan de route vmbo-havo-hbo. Het versterkt de beroepskolomgedachte en het imago va het vmbo.


Download ppt "Versterking doorstroom BK DvdB 2015 1 Hoe het tij te keren in de beroepskolom ? Roel van Asselt Inhoud 1. Stand van zaken 2. Dwingende condities voor verbeteringen."

Verwante presentaties


Ads door Google