De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Hartelijk welkom Tweede Fase Havo van het Bernardinuscollege Informatieavond 14 oktober 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Hartelijk welkom Tweede Fase Havo van het Bernardinuscollege Informatieavond 14 oktober 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Hartelijk welkom Tweede Fase Havo van het Bernardinuscollege Informatieavond 14 oktober 2015

2 De uitgangspunten Tweede Fase  actief en zelfstandig leren  bijbrengen van inhoudelijke vakkennis  Ontwikkelen van vaardigheden  recht doen aan verschillen tussen leerlingen  brede vorming naast specialisatie  betere aansluiting op het vervolgonderwijs

3 De didactische aanpak in de Tweede Fase  Studiehuis = actief en zelfstandig leren  studiewijzers  leerling verwerft actief kennis  meer aandacht voor zelfwerkzaamheid  leerproces en leerproduct zijn belangrijk

4  rol van de leraar: docent, begeleider en coach  naast kennis aandacht voor vaardigheden zoals - schriftelijke en mondelinge presentatie - probleemoplossend werken - samenwerken - plannen/organiseren van de studie

5 De school- en studie- organisatie in de Tweede Fase  Studiebelasting = contacttijd (lestijd) én studietijd  Uitgangspunt: - 40 weken maal 40 uur = 1600 uur per jaar - 3200 studiebelastingsuren over 4 en 5 Havo

6 De opbouw van een profiel  Gemeenschappelijk deel: algemeen vormende vakken voor alle leerlingen verplicht  Profieldeel: vakken behorende bij het gekozen profiel  Vrije ruimte: vrij te kiezen vakken

7 Het gemeenschappelijk deel  Nederlands 400  Engels 360  Maatschappijleer 120  Lichamelijke opvoeding 120  Culturele en kunstzinnige vorming120 Totaal 1120

8 De keuze uit 4 profielen  Cultuur en Maatschappij  Economie en Maatschappij  Natuur en Gezondheid  Natuur en Techniek

9 Het profiel Cultuur en Maatschappij  Geschiedenis 320  Frans of Duits 400 Profielkeuzevak, één uit:  Economie (samen met Wi)400  Maatschappijwetenschappen 320  Aardrijkskunde 320

10 Het profiel Cultuur en Maatschappij Profielkeuzevak, één uit:  Kunstvak beeldende vorming 320  Kunstvak muziek 320  Filosofie320  Frans 400  Duits 400 Totaal 1360 / 1520

11 Het profiel Economie en Maatschappij  Wiskunde A of Wiskunde B320 / 360  Geschiedenis 320  Economie 400 Profielkeuzevak, één uit:  Management en organisatie 320  Frans 400  Duits 400  Aardrijkskunde 320  Maatschappijwetenschappen 320 Totaal 1360 / 1480

12 Het profiel Natuur en Gezondheid  Wiskunde A of Wiskunde B320 / 360  Biologie 400  Scheikunde 320 Profielkeuzevak, één uit:  Natuurkunde 400  Aardrijkskunde 320  Natuur, leven en technologie (NLT)320  O&O320 Totaal 1680/ 1800

13 Het profiel Natuur en Techniek  Wiskunde B360  Natuurkunde400  Scheikunde320 Profielkeuzevak, één uit:  Informatica320  Biologie400  Natuur, Leven en Technologie (NLT)320  Wiskunde D320  O&O320 Totaal 1720 / 1800

14

15 De vrije ruimte  een verplicht te kiezen examenvak met een totale studielast van minstens 320 studielasturen  Levensbeschouwing 80  loopbaanoriëntatie 40  het profielwerkstuk 80

16 De vrije ruimte De keuze van het examenvak is in in principe vrij, maar de keuze moet wél gerealiseerd kunnen worden binnen een roosterruimte van 38 lesuren.

17 De keuze van een extra examenvak  Een leerling heeft de mogelijkheid een extra examenvak te kiezen wanneer hij/zij op het overgangsrapport van de derde naar de vierde klas gemiddeld voor alle vakken een 7,0 of meer heeft én voor de vier profielvakken gemiddeld een een 7,5 of meer staat.  Dit extra examenvak wordt aangeboden als ‘sprokkelvak’, d.w.z. dat de mogelijkheid bestaat dat de leerling lessen van dit vak volgt tijdens andere lessen

18 Taal en Rekenen  Nieuw beleid van de overheid  Taal- en rekenvaardigheden zijn basisvaardigheden voor alle leerlingen  PO: 1 F referentieniveau  VO: havo 3 F referentieniveau  ‘Reken- en taaltoetsen gedurende de schoolloopbaan en mogelijk remediale lessen’

19 Taal en rekenen  Taalvaardigheden onderdeel van het Centraal Examen  Rekenvaardigheden in de vorm van een rekentoets  De rekentoets vanaf schooljaar 2015- 2016 onderdeel van de slaag-zakregeling  13 oktober stemt de over een wijzingsvoorstel: rekentoets havo 2020

20 De keuze De leerling kiest aan het einde van het tweede trimester van het derde leerjaar definitief voor - een profiel (en profielkeuzevak) en - een examenvak in de vrije ruimte.

21 Het keuzeproces  De aanleg en kwaliteiten: welke vakken kan de leerling aan?  De interesse: welke vakken doet de leerling graag? Waar gaat de belangstelling naar uit? Naar talen en literatuur, maatschappelijke of exacte vakken?  De studie of het eventuele beroep: welke opleiding wil de leerling na het eindexamen gaan volgen? Welk beroep wil de leerling later gaan uitoefenen?  Aansluiting atheneum 5

22 Het keuzeproces De definitieve keuze vindt plaats 19 april. Bespreking in de overgangsvergadering van het derde trimester. Indien de vergadering opmerkingen/adviezen heeft naar aanleiding van de definitieve keuze, wordt met de leerling en de ouders/verzorgers contact opgenomen.

23 Heeft u nog vragen? Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Hartelijk welkom Tweede Fase Havo van het Bernardinuscollege Informatieavond 14 oktober 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google