De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN"— Transcript van de presentatie:

1 BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN
Maaike Bekooy 15 april 2009

2 BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN
Harmonisatie en systematisering invorderingen geldschulden overheid bij vierde tranche Awb (TK , A) Huidige situatie regeling bijzondere wetgeving geen regeling; dan (voorzover mogelijk) BW Doel regeling 4e Tranche Awb rechtszekerheid rechtseenheid Uitgangspunt regeling bestuursrechtelijke geldschulden toepasselijkheid BW in bestuursrecht geen nodeloze verschillen tussen BW en Awb

3 TITEL 4.4 BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN
4.4.1 Vaststelling en inhoud verplichting betaling 4.4.2 Verzuim en wettelijke rente 4.4.3 Verjaring 4.4.4 Aanmaning en invordering bij dwangbevel Wat zijn bestuursrechtelijke betalingsverplichtingen? geldschulden van en aan een bestuursorgaan niet-naleven bestuursrechtelijke rechtsnorm gebruikmaken van collectieve voorzieningen verhoudingen tussen overheden onderling Vermogensrechtelijke ‘toerekening’ bestuursorgaan - rechtspersoon (art. 1:1 lid 4 Awb)

4 ONTSTAAN BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN
Twee categorieën bestuursrechtelijke betalingsverplichtingen (art. 4:85 Awb) betalingsverplichting bij wet betalingsverplichting bij beschikking Vereiste: besluit appellabel Kenmerk: bestuursrechtelijke grondslag Hoofdregel betalingsbeschikking (art. 4:86 Awb), inhoud: geldsom betalingstermijn in beginsel 6 weken (art. 4:87 Awb) Hoofdregel: aanvang termijn bekendmaking beschikking wettelijke grondslag

5 WIJZE VAN BETALING Hoofdregel girale betaling (art.4:89 Awb)
betaling: bijschrijving rekening schuldeiser betaling aan ander dan schuldeiser Betalingsmogelijkheden: verrekening indien bij wettelijk voorschrift bepaald (art. 4:93 Awb) uitstel betaling (art. 4:94 Awb) verlening voorschot (art. 4:95 Awb) intrekken uitstel betaling of verlening voorschot (art. 4:96 Awb)

6 VERZUIM EN WETTELIJKE RENTE
Verzuim bij niet-tijdige betaling (art. 4:97 Awb), gevolg vanaf dag na verstrijken betalingstermijn wettelijke rente verschuldigd, tenzij geldsom > € 20 of € 10 (bestuursorgaan) Vaststellen verschuldigde wettelijke rente bij beschikking (art. 4:99 Awb) verplichting bestuursorgaan vergoeden wettelijke rente na verzuim t.a.v. niet-tijdig nemen betalingsbeschikking hoofdregel: wettelijke rente verschuldigd over periode uitstel van betaling of schorsing betalingsverplichting Afwijking regeling verzuim + wettelijke rente mogelijk bij bijzondere wet (art. 4:103 Awb)

7 VERJARING Verjaring rechtsvordering (art. 4:104 Awb)
5 jaren na verstrijken betalingstermijn, tenzij verlenging bij uitstel van betaling Stuiting (art. 4:110 Awb) breekt lopende verjaring af daags na stuiting aanvang nieuwe verjaringstermijn Stuitingsgronden (art. 4:105 t/m 4:107 Awb e.v.) daad van rechtsvervolging erkenning recht op betaling aanmaning, beschikking tot verrekening of uitvaardigen/tenuitvoerlegging dwangbevel (bestuursorgaan) schriftelijke aanmaning of mededeling ondubbelzinnig recht op betaling (schuldeiser)

8 AANMANING EN INVORDERING
Aanmaning (art. 4:112 Awb) een of meerdere bestuurlijke geldboetes betalen binnen 2 weken; anders invorderingsmaatregelen (o.a. dwangbevel) Invordering bij dwangbevel (art. 4:114 Awb) als binnen aanmaningstermijn niet volledig is betaald afdwingen betaling executoriale titel ex art. 430 Rv bekendmaking dwangbevel bij exploot Executiegeschil (438 Rv) dagvaardingsprocedure aanhangig maken binnen redelijke termijn (abbb) geen schorsende werking gericht tegen tenuitvoerlegging executoriale titel (dwangbevel)

9 Bezwaar, beroep of hoger beroep (art. 4:125 Awb)
Betalingsbeschikking + bijkomende beschikkingen = één besluit, mits procedure aanhangig is tegen betalingsbeschikking bijkomende beschikkingen van hetzelfde bestuursorgaan beroep tegen bijkomende beschikking in schriftelijk processtuk of tijdens zitting beroep tegen bijkomende beschikking wordt ook geacht te zijn gericht tegen latere bijkomende beschikkingen Uitz.: zelfstandig beroep tegen bijkomende beschikking als betalingsbeschikking formele rechtskracht heeft Aanmaning+dwangbevel niet voorafgaand horen i.v.m. zienswijze (art. 4:8 Awb) niet vatbaar voor beroep (art. 8:4 Awb)


Download ppt "BESTUURSRECHTELIJKE GELDSCHULDEN"

Verwante presentaties


Ads door Google