De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Fiscale aspecten van voetbal, hockey en golf Sylvester Schenk Houten, 10 maart 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Fiscale aspecten van voetbal, hockey en golf Sylvester Schenk Houten, 10 maart 2015."— Transcript van de presentatie:

1 Fiscale aspecten van voetbal, hockey en golf Sylvester Schenk Houten, 10 maart 2015

2 Fiscale aspecten van voetbal, hockey en golf Sport kent grote financiële belangen Zowel de topsport als de breedtesport Sport kent dus ook grote fiscale belangen –Sport en fiscus (Kluwer Belastingwijzers 35), Pieter Asjes, Arjan Bisseling, Wilbert Nieuwenhuizen Nagenoeg alle belastingen kunnen dus met sport te maken krijgen –Rapport vgl. recent rapport PWC; ‘De kracht van voetbal’

3 Omvang SportbondKISS totaal 2013Ledenrapportage 2012% verschilVerenigingen 2013Verenigingen 2012% verschil KNVB1.213.7201.209.4130,4%3.1643.325-4,8% KNHB241.163232.9333,5%320 0,0% NGF397.056388.0432,3%31026616,5% Diverse kerncijfers voetbal - hockey – golf Aantal leden en verenigingen per bond KNVB: Koninklijke Nederlandse Voetbal Bond KNHB: Koninklijke Nederlandse Hockey Bond NGF: Nederlandse Golf Federatie Bron: Ledenaantal NOC NSF 2013 (KISS: Kennis- en Informatiesysteem Sport)

4 Fiscale aspecten van voetbal, hockey en golf Onderwerp is te breed om uitputtend in één bijeenkomst te behandelen Er zal dus een keuze gemaakt moeten worden Hierna zal aandacht worden besteed aan (aspecten van); Inkomsten- en loonbelasting Vennootschapsbelasting Omzetbelasting ‘Toestanden’ (beetje) hockey en meer golf

5 Fiscale aspecten van voetbal, hockey en golf Onderscheid WUO, WOR en dienstbetrekking Amateur: spraakverwarring tussen bond en fiscus (te grote) gevolgen Onderscheidende criteria …. … zijn dun Bijhouden van kosten in aanloopperiode

6 Fiscale aspecten van voetbal, hockey en golf Inkomstenbelasting Bron van inkomen Ondernemen, ROW of dienstbetrekking Persoonlijke verzorging Kostenvergoeding Beleggen! –Psst … aandeeltje Ajax kopen

7 Fiscale aspecten van voetbal, hockey en golf Landbouwvrijstelling: Zelf een golfbaan beginnen? Gerechtshof Amsterdam, ECLI:NL:GHAMS:2013:CA1705 21-03-2013 Landbouwer bestemt groot deel van zijn landbouwgrond tot golfbaan met bijbehorende (horeca)faciliteiten, en vangt exploitatie van de golfbaan af. Dit vormt voor de heffing van inkomstenbelasting een afzonderlijke onderneming. In de landbouwonderneming wordt onttrekkingwinst geconstateerd Au!

8 Fiscale aspecten van voetbal, hockey en golf Loonbelasting (Fictieve) dienstbetrekking Loon Stipendium Imagerechten WKR Jaarkaarten en (golf)reizen voor relaties (en personeel) Boboreizen (WK en EK)

9 Fiscale aspecten van voetbal, hockey en golf Vennootschapsbelasting; Belastingplicht sportclubs en eigen problematiek van BVO’s (BNB 2009/36) Fiscale aspecten van sponsoring Geen WIR op voetballers

10 Fiscale aspecten van voetbal, hockey en golf Omzetbelasting Diensten van sportverenigingen Positie leden versus niet-leden (Bridport & West Dorset Golf Club) Uitzondering vrijstelling diensten van sportverenigingen Regeling bij fondswerving Einde kantineregeling per 01-01-14!

11 Fiscale aspecten van voetbal, hockey en golf Gelegenheid geven tot sportbeoefening Wat is sport? Wanneer 6% Fondswerving Kantine-exploitatie BUA 7 business seats OB en sponsoring Prijzengeld en startgeld

12 Fiscale aspecten van voetbal, hockey en golf Toestanden Van welke BVO heeft de voorzitter niet vastgezeten? Maar ook amateurs weten er wel raad mee: ‘Fiscale gele kaart voor 76 amateurvoetbalclubs’ Wat zijn de problemen? Strafrechtelijke afdoening?

13 Hockey Hockey is een elitesport voor ballen. En nog twee vooroordelen over die sport Hockey is alleen in Nederland een grote sport. Daarom winnen we zo vaak. http://www.nrc.nl/nieuws/2014/05/31/we-zijn-goed-want-nergens- anders-is-hockey-groot-en-nog-twee-vooroordelen/http://www.nrc.nl/nieuws/2014/05/31/we-zijn-goed-want-nergens- anders-is-hockey-groot-en-nog-twee-vooroordelen/ Hockey lijkt eerder amateursport dan voetbal: weinig rechtspraak Wat voor VAR krijgt coach? Rechtbank Arnhem, 15-05-2012, AWB 11/3482, ECLI:NL:RBARN:2012:BW6226. Fiscus heeft een VAR-loon afgegeven voor zijn activiteiten als coach van een hockeyelftal en een VAR-row voor zijn marketing en advies werkzaamheden. Rechter: partijen stond overeenkomst van opdracht voor ogen. VAR WUO

14 Fiscale aspecten van golf Veel (leuke) rechtspraak Hof den Bosch, V-N 2015/13.22.18. Tellen kilometers gemaakt om door een ondernemersorganisatie georganiseerde driedaagse GVB-cursus voor GolfVaardigheidsBewijs als privé of als zakelijke kilometers?gehaald. Belanghebbende stelt dat de in dit kader gemaakte kilometers zijn gereden ten behoeve van zakelijke doeleinden Gerechtshof Amsterdam 29-04-2004. Het Hof is van oordeel dat de beoefening van een sport en het lidmaatschap van een sportvereniging in het algemeen tot de privé-sfeer behoren. De omstandigheid dat in het onderhavige geval de beoefening van de sport - mede - op aandringen van de onderscheiden werkgevers in het kader van de door hen gewenste relatiemarketing plaatsvindt, is naar het oordeel van het Hof geen reden om aan te nemen dat dit hier anders is. ECLI:NL:GHAMS:2004:AP8379 Belastingplichtige heeft een zaak in luxe tweedehandskleding. Uitgaven voor het lidmaatschap van een golfclub zijn door haar ten laste van de winst gebracht. Geen sprake van standsuitgaven. Ook geen aftrekbare sponsorkosten. Wel representatiekosten maar niettemin geen aftrek want kosten komen niet uit boven drempelbedrag en bij de aangifte is geen verzoek gedaan als bedoeld in artikel 3.15, lid 5 Wet IB 2001. NTFR 2010, 1749, V-N 2010/40.17 ECLI:NL:RBARN:2010:BM1911

15 Fiscale aspecten van voetbal, hockey en golf Gerechtshof 's-Hertogenbosch, ECLI:NL:GHSHE:2008:BD2952. De belanghebbende stelt dat de kosten van het bedrijfslid-maatschap, voor zover deze zijn toe te rekenen aan de aanwezigheid van haar personeel met klanten aldaar primair in het bedrijfsbelang zijn gedaan, omdat het uit het oogpunt van bedrijfsbelang noodzakelijk was om de klanten te ontvangen en met hen contact te onderhouden. Het Hof acht de stelling dat de bezoeken aan de golfbaan noodzakelijk zijn om de klanten te ontvangen en met hen contact te onderhouden op zichzelf aannemelijk. Dat neemt evenwel niet weg dat sprake is van het gelegenheid geven tot ontspanning aan het personeel als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder c, van het BUA respectievelijk het geven van een relatiegeschenk als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aanhef en onder b, van het BUA. Het Hof overweegt daartoe dat de bezoeken aan de golfbaan met klanten een bij uitstek consumptief karakter dragen. De omstandigheid dat zakelijke belangen mede worden gediend, is inherent aan de uitgaven als bedoeld in het BUA. NTFR 2008/1151 FutD 2008-1233 Rechtbank Arnhem ECLI:NL:RBARN:2009:BJ5387De rechtbank is van oordeel dat de beoefening van de golfsport in het algemeen behoort tot de privé-sfeer. De rechtbank ziet geen aanleiding om aan te nemen dat dit hier anders is. NTFR 2009, 1995, FutD 2009-1774

16 Dank voor uw aandacht!


Download ppt "Fiscale aspecten van voetbal, hockey en golf Sylvester Schenk Houten, 10 maart 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google