De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

CO-CREATIE ORGANISEREN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING Dr. Tonnie van der Zouwen MCM Lector Sustainable Working and Organising, Expertisecentrum Sustainable.

Verwante presentaties


Presentatie over: "CO-CREATIE ORGANISEREN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING Dr. Tonnie van der Zouwen MCM Lector Sustainable Working and Organising, Expertisecentrum Sustainable."— Transcript van de presentatie:

1 CO-CREATIE ORGANISEREN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING Dr. Tonnie van der Zouwen MCM Lector Sustainable Working and Organising, Expertisecentrum Sustainable Business Kick-off ESB, 30 september 2015

2 Workshop Programma Eerste helft: Introductie Theorie en praktijk van duurzaam organiseren Tweede helft: Zelf ervaren van interactieve principes en methode voor grote groepen: Onderzoek Café Plenair het net ophalen: ervaringen en conclusies

3 Expertisecentrum Sustainable Business Nieuw expertisecentrum met 6 lectoraten: 1.Improving Business 2.International Business 3.New Marketing 4.Sustainable Finance and Accounting 5.Sustainable Strategy and Innovation 6.Sustainable Working and Organising (SWO): De organisatorische kanten van duurzame ontwikkeling

4 Visie op het lectoraat SWO Actieonderzoek doen als bijdrage aan duurzaam werken en organiseren. Met en voor studenten, docenten, onderzoekers en werkveld. Actieonderzoek is een onderzoeksstrategie die nieuwe kennis oplevert en tegelijkertijd iets teweeg brengt.

5 Kenniskring Sustainable Working and Organising Onderzoekers die de verbinding vormen tussen onderzoek, onderwijs en werkveld. Vaste kern vanuit 6 academies: 1.Ton van Amelsfort (AE&I) 2.Herman van Blitterswijk (AAFM) 3.Erik Blokland (ACUE) 4.Sophia van Hattum (AHB) 5.Ineke van Kruining (AAFM) 6.Koos van Overdijk (AI&I) 7.Wendy Stubbe (AFM) Flexibele schil: Jet Schmutzer (ACUE), Jelmer Lunenborg (student assistent),

6 Duurzaamheid? Duurzame ontwikkeling? Duurzaam organiseren?

7 1.Duurzaamheid begint met toename in bewustwording 2.Van jezelf, van anderen en van het grotere geheel 3.Van hoe we willen leven, nu en in de toekomst 4.Daarop kan je anticiperen door meer mogelijkheden te leren zien 5.En het handen en voeten geven door andere manieren van organiseren 6.Plannen van het lectoraat om hieraan bij te dragen door onderzoek, onderwijs en praktijk

8 Alles wat leeft wil tot bloei komen

9 Het ijsbergmodel van duurzaamheid Uit het boek Leiden vanuit de Toekomst, van Otto Scharmer en Katrin Kaufer

10 Positieve duurzaamheid: ontwikkeling naar eco-systeem bewustzijn StadiumGezondheidzorgScholenBedrijven 1.0 Traditioneel Bewustzijn Hiërarchie Autoritair: Instelling centraal Autoritair: Leraar centraal Gecentraliseerd: Eigenaar centraal 2.0 Ego-Systeem Bewustzijn: Markten en concurrentie Resultaatgericht: Bestuurde zorg centraal Resultaatgericht: Testen centraal Gedecentraliseerd: Productiecijfers centraal 3.0 Belanghebben- den bewustzijn: Netwerken en onderhandeling Patiëntgericht: Aandoeningen centraal Studentgericht: Leren centraal Matrix of netwerk: Belanghebbenden centraal 4.0 Eco-Systeem Bewustzijn Awareness-Based Collectieve Actie (ABC) Burgergericht: Welzijn van de hele mens in zijn omgeving centraal Ondernemings- gericht: Co-creatie centraal Co-creatief eco- systeem: Intentie centraal

11 Duurzaam organiseren = co-creatie van een gewenste toekomst Het proces om te komen van 2.0 ego-systeem bewustzijn Via 3.0 belanghebbenden bewustzijn naar 4.0 eco-systeem bewustzijn

12 Misverstand van top-down aanpak “I have shared my vision, so now we have a shared vision” Cartoon van Mark de Koning

13 Hoe dan wel? Interactieve aanpak met belanghebbenden Interactief werken aan een gedeeld beeld en gezamenlijke basis voor actie Cartoon van Mark de Koning

14 Handen en voeten geven aan co-creatie Een manier die zich heeft bewezen: Large Scale Interventions (LSI), een participatieve manier van ontwikkelen en onderzoeken met het hele systeem van belanghebbenden van een vraagstuk. Levert principes voor duurzaam organiseren

15 Hoofdlijn van een LSI traject

16 LSI proces wordt op maat gemaakt door een begeleidings-/onderzoeksgroep Bouwstenen verzamelen voor ontwerpen van een duurzaam curriculum. Met een vertegenwoordiging van docenten, studenten, lectoren, directeuren, werkveld, ervaringsdeskundigen

17 “ De beste koks koken met principes en doen hun voordeel met recepten” (Topkok Escoffier)

18 Basisprincipes voor LSI Systeemdenken: Gebeurtenissen zijn met elkaar verbonden in tijd en ruimte Participatie van belanghebbenden: Actieve participatie en zelfmanagement van stakeholders bevordert eigenaarschap voor actie en leren Action learning/research: Denken en doen niet scheiden bevordert reflectievermogen en effectiviteit van handelen Sensemaking: Het delen van perspectieven en ervaringen met hoofd, hart en handen, draagt bij aan het vinden van een gezamenlijke basis voor acties om een gewenste en haalbare toekomst te realiseren.

19 Samenhang van de principes

20 Sensemaking: Een holistische kijk op organiseren, mensen ≠ human resources

21 Bouwstenen voor succes (1): Nodig het hele systeem uit Betrek de stakeholders van het systeem: de mensen die je nodig hebt voor succes met het vraagstuk Behandel iedereen als een expert van het eigen systeem Betrek een diversiteit aan personen in elke stakeholdergroep (overtuiging, achtergrond, leeftijd, geslacht, opleiding, etc.)

22 Niet praten over samenwerken maar real time samen werken

23 Werkplaats als bijdrage aan het ontwikkelen van een kwaliteitscultuur, voorbeeld HAN 76 Deelnemers: docenten, studenten, onderwijs- ondersteuners, managers, beroepenveld, bestuur

24 Bouwstenen voor succes (2): Controleer wat je kunt, laat de rest los Stuur maximaal in de voorbereiding, minimaal tijdens de bijeenkomsten Voorbereiding samen met stakeholders Opstelling en ontwerp nodigen uit tot het leveren van een bijdrage Programma met afwisselend individueel analyseren, werken in subgroepen en plenair gedeeld beeld maken Manage op taak, niet op gedrag

25 Bouwstenen voor succes (3): Divergeren: Onderzoek “de hele olifant” Alles is met alles verbonden: perspectieven van groeperingen, afdelingen, disciplines, functies verkennen Focus op proces: Verleden, heden, gewenste toekomst en volgende stappen met elkaar verbinden Verschillen in meningen in beeld brengen Iedereen op dezelfde pagina door visualiseren van feiten en meningen in totaal overzichten

26 26 Werkvorm voor verkennen verleden: Tijdlijnen Visiebijeenkomst ESB, 56 deelnemers: Docenten, studenten, lectoren, directeuren, werkveld, ervaringsdeskundigen

27 Werkvorm voor verkennen ontwikkelingen: Mindmap

28 28 Werkvorm voor verkennen verleden en heden, evaluatie Betrekken gevoelens: Waar ben je glad-sad-mad over?

29 Laat mensen verantwoording nemen Accepteer de mensen zoals ze zijn, niet zoals je zou willen dat ze zijn Doe minder, zodat anderen meer kunnen doen Stimuleer zelfmanagement Bouwstenen voor succes (4):

30 Bouwstenen voor succes (5): Vind common ground Vergelijken van eigen beelden met die van anderen Conflicten expliciteren en zien als bron van diversiteit voor democratie Aandacht richten op mogelijkheden voor de toekomst, niet op problemen uit het verleden Focus op overeenkomsten in plaats van verschillen

31 Convergeren: Selectie van prioriteiten

32 Bouwstenen voor succes (6) Beheers de kunst van subgroepen maken Schep condities waarin iedereen zoveel mogelijk gelijkwaardig en onafhankelijk is Vermijdt plenaire discussies zoveel mogelijk, werk met subgroepen In plenaire discussies: vermijd goede en slechte meningen

33 300 Deelnemers: docenten, studenten, onderwijs- ondersteuners, bestuurders, directeuren Werkbijeenkomst over ontwikkeling vakmanschap in het hbo

34 Innovatie, inzichten, inspiratie in zorgrelaties 220 Deelnemers: zorgverleners, cliënten, docenten, studenten, onderwijs-ondersteuners, leidinggevenden, zorgverzekeraars, overheden

35 Wat kan deze aanpak opleveren? 1e orde effecten Meer en beter werk gedaan krijgen 1.Betere besluiten en actieplannen 2.Commitment en energie voor implementatie 3.Nieuwe relaties, meer potentieel voor innovatie en leren 4.Meer vertrouwen

36 Wat kan deze aanpak opleveren? 2e orde effecten Duurzame ontwikkeling: 1.Doorgaand collectief leren en toenemend verandervermogen, meer mogelijkheden leren zien 2.Schotten tussen organisaties, onderdelen en functies in het systeem worden meer doorlaatbaar

37 Voorwaarden voor LSI Leiders zijn bereid om leiderschap te delen Vraagstuk is van wezenlijk belang en heeft co- creatie nodig Voldoende tijd, middelen en invloed Koken met de principes: Zonder de set van principes zijn de werkvormen een lege huls Volhouden: Follow-up organiseren

38 Actieonderzoek = Leren op 3 niveaus: 1.Individuen leren over onderzoek en over zichzelf 2.Ontwikkeling van de praktijk van betrokkenen 3.Nieuwe kennis voor soortgelijke vraagstukken in andere contexten.

39 Actieonderzoek kan ook met grote groepen stakeholders

40 Actieonderzoek vanuit het lectoraat SWO (meerjarenplan 2015-2018)

41 Duurzaam organiseren met krachtige/zelfstandige/zelfsturende teams Wanneer doe je het goed? Wat levert het dan op voor doelgroepen? Waar stuur je nog op, wat laat je los als leidinggevende? Wat voor soort leiders vraagt dat? Wat betekent het voor je HR beleid en instrumenten? Wat betekent dit alles voor de management opleidingen van Avans?

42 Duurzame effectiviteit van afstudeerprojecten Wat is er na 1 jaar gebeurt met de adviezen uit het afstudeerproject? Waar zit hem dat in? Hoe kunnen afstudeerders meer gaan bijdragen aan duurzame ontwikkeling? Wat betekent dit voor de opleidingen van Avans?

43 Breda Duurzaam op de Kaart Welke duurzaamheid initiatieven/projecten zijn er in de gemeente Breda? Wat dragen die bij aan duurzame ontwikkeling van de gemeente Breda? Hoe duurzaam is de gemeente Breda vergeleken met andere steden in de wereld op het gebied van ecologie, economie, politiek en cultuur? Wat kunnen we leren van elkaars verhalen over hoe een duurzaam Breda eruit ziet?

44 Welkom in het World Café Ronde 1 en 2: Welke toepassingsmogelijkheden zie je voor LSI principes in je praktijk en wat heb je daarvoor nodig?


Download ppt "CO-CREATIE ORGANISEREN VOOR DUURZAME ONTWIKKELING Dr. Tonnie van der Zouwen MCM Lector Sustainable Working and Organising, Expertisecentrum Sustainable."

Verwante presentaties


Ads door Google