De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting PO-VO 23 september 2015 13.30 – 16.00 uur.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting PO-VO 23 september 2015 13.30 – 16.00 uur."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting PO-VO 23 september 2015 13.30 – 16.00 uur

2 Welkom Door Ruben Barten, assistent teamleider BRAVO! College Cranendonck

3 Agenda 13.30 uur: Opening en voorstelronde 13.40 uur: BRAVO! College 14.00 uur:Terugblik schooljaar 2014-2015 14.20 uur:Kindercoach 14.35 uur: Pauze 15.00 uur:Overgang POVO, de Schakelmap, LDOS

4 BRAVO! College

5 Vmbo-basis – Atheneum Volledige Mavo Kleinschalig Uitstekende doorstroom Technasium Kunst en cultuur Sportklassen Topsport Talentschool

6 Ambassadeurs/Aanspreekpartner St. Andreas:Natalie Menger De Boogurt:Natalie Menger OBS Cranendonck:Peter-Mathijs Linsen/Ruben Barten St. Joan:Inge Derks/Ruben Barten ‘t Lange:Natalie Menger De Schatkist:Janneke Jacobs De Stapsteen:Peter-Mathijs Linsen/Ruben Barten De Triolier:Natalie Menger De Wereldwijzer:Janneke Jacobs

7 Ontwikkelingen LVO Weert

8 HET COLLEGE  Atheneum en TTO  Gymnasium in modules

9 DE PHILIPS VAN HORNE SG  HAVO/MAVO  Duo leren  Maatwerkklas

10 BRAVO! COLLEGE CRANENDONCK  Basis t/m atheneum (lj. 1+2)  Volledige mavo

11 HET KWADRANT  Big picture leren

12 LVO WEERT  Ander onderwijs

13 Terugblik schooljaar 2014-2015 Aanmeldingen Opstroom/ afstroom Oranje route leerlingen Uitstroom groep 7

14 Op-/afstroom Opstroom: Basis -> Kader4 Kader -> Mavo4 Mavo -> Havo2 Havo -> Atheneum5 Afstroom: Kader -> Basis2 Mavo -> Kader5 Havo -> Mavo2 Atheneum -> Havo2

15 Oranje Route leerlingen 14 leerlingen Cluster 3: 5 leerlingen (chronisch ziek) Cluster 4: 9 leerlingen (gedrag, sociaal- emotioneel) 2 leerlingen met PRO indicatie

16 Perspectief vanuit ouder en leerling Ló van Kessel Monique van Kessel

17 Ondersteuning voor start schooljaar Meeloopdagen Gesprekken met school, ouders en leerling en hulpverlener Vroegtijdig contact met mentor en medeleerlingen Contact met AB’er Contact met medici In kaart brengen van ondersteuningsbehoefte

18 Ondersteuning gedurende het schooljaar Time – Out kaart Rust-/Time-Out kamer Planklas/planagenda 2 de boekenpakket, schrijven in werkboeken Aanpassing/eigen programma gymles Voorlichting docenten Werken met laptop, auditieve ondersteuning, extra tijd, digitale boeken en toetsen Buddy Aangepast lesrooster Verkorte lessen i.v.m. drukte

19 De kindercoach

20 Pauze

21 Overgang POVO, de Schakelmap

22 Gele route (terugblik) LwooGeen Lwoo PrOTotaal Aantal1223034186 Percentage66%16%18%100% Totaaloverzicht gele route 2014-2015 Weert/Nederweert en Cranendonck Totaal aantal leerlingen gele route blijft nagenoeg gelijk Schooljaar 2014-2015 stabiel aantal LWOO-leerlingen, toename PrO leerlingen, 11 ISK-leerlingen. Percentage leerlingen dat niet voldoet aan de criteria is gedaald Uitstroom gele route leerlingen buiten SWV wederom vermindert

23 Oranje route (terugblik) Binnen de regio zijn alle partijen met elkaar in gesprek; beter zicht op elkaars mogelijkheden Leerlingen in VO en VSO blijven monitoren Tijdig communiceren met ouders over ontwikkelingsperspectief (niveau en ondersteuningsbehoeften) Schooljaar 2013-2014 Schooljaar 2014-2015 Instroom VSO vanuit PO2917 Instroom VSO vanuit VO74 Totaal3621

24 DOD Weert stapt ook over op LDOS Mogelijkheden om aan te geven of leerling tot geel, oranje of blauwe route behoort Workshops op inschrijving: 17 november, 15.45-17.30 25 november, 13.30-15.30 26 november, 15.45-17.30

25

26 Gele route (schooljaar ‘15-’16) RvC vervalt; toeleiding POVO voert samen met de scholen de procedure conform landelijke criteria uit. Het LPO (Loket Passend Onderwijs) toetst de aanvragen LWOO aanwijzing TLV (toelaatbaarheidsverklaring) PrO Onderzoeken mogelijkheden opting-out

27 Tijdpad gele route Voor 1 oktober gele route leerlingen opgeven Indien aanwezig geldig intelligentieonderzoek meesturen; geen NIO Vermeld dat een leerling korter dan 4 jaar in Nederland is; afname SON Uitnodiging voor onderzoek via school Warme overdracht en leerlingbespreking in februari blijft gewaarborgd Beschrijf duidelijk welke ondersteuning de leerling nodig heeft

28 Let op! Betrek ouders tijdig bij het proces; spreek zowel over LWOO als PrO Gebruik de lijst met toegestane testinstrumenten; nieuwe normen Cito toegestaan (mogelijk meer LWOO-leerlingen en gevolgen voor kinderen in ‘grijze’ gebied) Indien een leerling uitstroomt vanuit groep 7 neem dan tijdig (november/december) contact op met het VO

29 Geen aanmelding Weert/ Budel VO school moet LWOO-aanwijzing aanvragen bij eigen SWV Eindhoven kiest voor opting-out Indien de leerling forse leerachterstanden heeft (op dit moment > 2,5 jaar) of zeer waarschijnlijk doorstroomt naar PRO: opgeven voor 1 e route Weert De rest van de leerlingen aanmelden voor 2 e route Weert of elders (afhankelijk van aanmelding VO-school)

30 Oranje route (schooljaar ‘15-’16) Voor 1 oktober oranje route leerlingen opgeven (PO, SO en SBO) Vermeld het voorlopig niveauadvies Geef duidelijk aan als er leerlingen zijn waar twijfels zijn over de overstap naar het VO; eerst adviesoverleg November/ december oriënterend gesprek in het VO Verken eerst een mogelijkheid binnen de regio Ondersteuningsbehoeften blijven leidend: werken met arrangement

31 Uitgangspunt Alle leerlingen gaan naar het reguliere onderwijs mits…………………

32 Blauwe route: warme overdracht BRAVO! College Cranendonck: bezoek basisschool Kwadrant: bezoek basisschool Philips van Horne Scholengemeenschap en College Weert: 25 mei 2016 gesprek mentor en leerkracht

33 Advisering Advies PO leidend Liefst eenduidig advies; neem bij twijfel contact op met VO of voer een gezamenlijk gesprek met ouders Heroverwegingen van afgelopen jaar worden door VO teruggekoppeld aan basisschool

34 Voorlichting Open dagen: 3 oktober 2015: BRAVO! College Cranendonck 4 oktober 2015: LVO Weert Meeloopmiddag: 20 en 27 januari 2016: LVO Weert Algemene voorlichting LVO Weert: 9 november 2015 in Budel Informatieavond PRO: 2 februari 2016

35 Aanmelden Aanmeldingsavonden: 7 en 8 maart 2015

36 Vragen? mail naar: povo@centroz-weert.nlpovo@centroz-weert.nl


Download ppt "Voorlichting PO-VO 23 september 2015 13.30 – 16.00 uur."

Verwante presentaties


Ads door Google