De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De invloed van een erfenis op een tegemoetkoming

Verwante presentaties


Presentatie over: "De invloed van een erfenis op een tegemoetkoming"— Transcript van de presentatie:

1 De invloed van een erfenis op een tegemoetkoming
Hellen Turelinckx – Gezin en Handicap vzw

2 TEGEMOETKOMINGEN? + 21 jaar + 65 jaar IT THAB IVT

3 Inkomensvervangende tegemoetkoming
+ 21 jaar Verminderd verdienvermogen Integratietegemoetkoming + 21 jaar Verminderde zelfredzaamheid Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden + 65 jaar

4 Medische vaststelling?
IVT IT + THAB Gebrek aan of vermindering van zelfredzaamheid Verdienvermogen is verminderd met minstens 2/3de ten opzichte van wat een gezond persoon kan verdienen op de algemene arbeidsmarkt Vaststelling o.b.v. 6 criteria

5 IT + THAB 6 criteria Verplaatsingsmmogelijkheden
Per criterium worden volgende punten toegekend: 0 punten: geen moeilijkheden, geen bijzondere inspanningen 1 punt: beperkte moeilijkheden, beperkte bijkomende inspanningen 2 punten: grote moeilijkheden of grote bijkomende inspanningen 3 punten: onmogelijk zonder hulp van een derde persoon Verplaatsingsmmogelijkheden Voeding bereiden en nuttigen Persoonlijke hygiëne Onderhoud woning Bewustzijn van gevaar Sociale contacten

6 IT + THAB 5 categorieën van zelfredzaamheid Categorie 1 7 tot 8 punten
15 en 16 punten Categorie 5 17 en 18 punten

7 Berekening? Medische erkenning Gezinscategorie Inkomen
Verminderd verdienvermogen? Verminderde zelfredzaamheid? Gezinscategorie Inkomen Bestaansmiddelen

8 IVT/IT - Inkomen? Belastbaar inkomen van 2 jaar voor aanvraag (of 1 jaar indien 20% afwijking) Uitsplitsen eigen inkomsten en inkomsten partner Uitsplitsen eigen inkomsten: arbeidsinkomen, vervangingsinkomen, andere inkomsten Vrijstellingen

9 Maximumbedragen IVT IT Categorie Per jaar A € 6.673,04 B € 10.009,56 C
€ ,08 Categorie Per jaar 1 (7-8 punten) € 1.148,76 2 (9 tot 11 punten) € 3.914,52 3 (12 tot 14 punten) € 6.254,92 4 (15 en 16 punten) € 9.112,63 5 (17 en 18 punten) € ,70

10 THAB- Bestaansmiddelen?
Alle inkomsten worden meegeteld, ook niet- belastbare inkomsten: inkomsten/rente uit kapitaal als vergoeding voor verminderde zelfredzaamheid Beroepsinkomsten 90% van het pensioen Roerende inkomsten: 6% van het kapitaal Inkomen uit onroerende goederen, in volle eigendom of in vruchtgebruik Afstand gedurende de laatste 10 jaar voor de berekening

11 THAB- uitzonderingen? Gezinsbijslag Bijstandsuitkeringen
Onderhoudsgeld van kinderen Tegemoetkoming van partner Vakantiegeld van pensioenkas Renten van frontstrepen/gevangenschap/nationale orden

12 Maximumbedragen THAB Categorie Per jaar 1 (7-8 punten) € 981,68
2 (9 tot 11 punten) € 3.747,30 3 (12 tot 14 punten) € 4.556,11 4 (15 en 16 punten) € 5.364,69 5 (17 en 18 punten) € 6.589,77

13 Vermindering successierechten?
Het erfdeel van een zwaar gehandicapte persoon is tot een bepaalde som vrijgesteld van belastingen. Vrijgestelde som? Rechte lijn: 3.000 euro x cijfer gekoppeld aan leeftijd PMH Buiten rechte lijn: 1.000 euro x cijfer gekoppeld aan leeftijd PMH

14 Vermindering successierechten?
18 voor iemand die 20 jaar is of jonger 17 voor iemand oven 20 tot 30 jaren oud 16 voor iemand boven 30 tot 40 jaren oud 14 voor iemand boven 40 tot 50 jaren oud 13 voor iemand boven 50 tot 55 jaren oud 11 voor iemand boven 55 tot 60 jaren oud 9,5 voor iemand boven 60 tot 65 jaren oud 8 voor iemand boven 65 tot 70 jaren oud 6 voor iemand boven 70 tot 75 jaren oud 4 voor iemand boven 75 tot 80 jaren oud 2 voor iemand ouder dan 80 jaren oud

15 Erfenis– invloed op een tegemoetkoming?
Onroerende goederen Ki? KI vrijstelling voor huis waar men zelf in woont 3000 euro (+250 euro per persoon ten laste) Voor een tweede huis 40% van het geïndexeerde KI = belastbaar inkomen Verhuren? Verhuur aan particulieren Verhuur voor beroepsdoeleinden

16 Erfenis – invloed op een tegemoetkoming?
Roerende goederen Interesten lager dan euro per jaar? =) vrijgesteld Interesten hoger dan euro per jaar? =) bedrag boven euro wordt belast

17 Als jullie nog vragen hebben


Download ppt "De invloed van een erfenis op een tegemoetkoming"

Verwante presentaties


Ads door Google