De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

STUDIEDAG “Armoede en Psychose” “I need a dollar” Zoersel, 16/12/2011

Verwante presentaties


Presentatie over: "STUDIEDAG “Armoede en Psychose” “I need a dollar” Zoersel, 16/12/2011"— Transcript van de presentatie:

1 STUDIEDAG “Armoede en Psychose” “I need a dollar” Zoersel, 16/12/2011

2 Personen met een Handicap
FOD Sociale Zekerheid Directie-generaal Personen met een Handicap Dr. Paul Jenet

3 Informatie - contact Informatie voor de burger en professionelen Meer informatie over de FOD Sociale Zekerheid: GROEN NUMMER DG Personen met een handicap: 0800 / Mailadres contactcenter

4 Een sociale tegemoetkoming
Een sociale tegemoetkoming, de oplossing? Administratieve voorwaarden De constructie van de wettelijke schaal Interpretatie van de uitvoeringsbesluiten  het resultaat dekt niet altijd de noden van de persoon

5 INHOUD SITUERING AANVRAAGPROCEDURE VOORWAARDEN tegemoetkomingen
ZELFREDZAAMHEIDSSCHAAL MEDISCHE EVALUATIE

6 DG PmH

7

8 DE AANVRAAGPROCEDURE

9 VOORWAARDEN

10 De gezinssamenstelling
VOORWAARDEN De gezinssamenstelling

11 VOORWAARDEN INKOMSTEN
Complexe berekening, die verschilt naargelang het type tegemoetkoming Tegemoetkoming = basisbedrag – (inkomsten – vrijstelling) IVT basisbedrag = f (administratieve categorie) ITTbasisbedrag = f (medische categorie)

12 DE ZELFREDZAAMHEIDSSCHAAL
SCHAAL volgens het MB 30 juli a. ORDINAAL: Geordend MAAR Ongelijke intervallen: interval [1 - 2] niet persé gelijk aan interval [2 - 3] Een hoger getal betekent méér van de eigenschap, maar hoevéél meer is niet eenduidig bepaald iemand met categorie I is daarom niet” half zo gehandicapt” als iemand met categorie II.

13 DE ZELFREDZAAMHEIDSSCHAAL
b. CATEGORISCHE data: Omat er “weinig” relaties bestaan tussen de getalswaarden valt er eigenlijk maar “weinig informatie” uit te halen. Dus: oppassen met klassieke statistische maatstaven en methoden, eerder niet-parametrische methoden om studies uit te voeren. Opm.: daar we (nog steeds) niet beschikken over een coderingsysteem in onze dossiers, kunnen we ook geen studies doen over bepaalde subpopulaties.

14 DE ZELFREDZAAMHEIDSSCHAAL
c. Toegepast voor gelijk welke aandoening: Het is dus eerder een generieke schaal Geen onderscheid tussen psychische aandoeningen en andere Geen regels voor de beoordeling van polypathologie (toch veel voorkomend)

15 DE ZELFREDZAAMHEIDSSCHAAL
d. Nooit getest geweest op o.a.: Validiteit: meten we wat we willen meten? Wat meten we eigenlijk? Betrouwbaarheid en reproduceerbaarheid: is de schaal nauwkeurig en consistent? Als we bij dezelfde persoon een tweede keer een score toekennen met hetzelfde instrument , moeten we dezelfde uitkomst krijgen. En andere schaal eigenschappen …

16 DE MEDISCHE EVALUATIE

17 DE MEDISCHE EVALUATIE MEEGEBRACHTE INFORMATIE is CRUCIAAL zeker in het geval van psychische aandoeningen Medische verslagen Andere verslagen: paramedisch, … Verklaringen: sociale dienst, … Belangrijk: betrouwbaarheid v/d informatie recent voldoende en informatief

18 Bepalen van de zelfredzaamheid: “6 functies”
DE MEDISCHE EVALUATIE Bepalen van de zelfredzaamheid: “6 functies” Verplaatsing Voeding Persoonlijke hygiëne Onderhoud woning Toezicht Sociaal contact en communicatie

19 DE MEDISCHE EVALUATIE We hebben binnen de dienst een handleiding opgesteld om de onduidelijke uitvoeringsbesluiten die de schaal begeleiden enigszins tegemoet te komen:

20 Hoe beoordelen we de zelfredzaamheid?
DE MEDISCHE EVALUATIE Hoe beoordelen we de zelfredzaamheid? Per functie: te beoordelen activiteiten Motorische en/of Energetische en/of Psychisch/verstandelijke en/of Zintuiglijke/spraak en/of Andere aspecten O punten: … FUNCTIE 1 punt: … 2 punten: … 3 punten: …

21 DE MEDISCHE EVALUATIE Binnen een functie kunnen geen punten worden opgeteld. Er wordt een gewogen score toegekend die uitmondt op 0 / 1 / 2 / of 3 punten per functie. De score van de 6 functies worden dan opgeteld tot een totaal (op 18 punten).

22 DE MEDISCHE EVALUATIE Richtlijnen:
de moeilijkheden/onvermogen tot uitvoeren v/e activiteit moet berusten op een LANGDURIGE of BLIJVENDE toestand tijdelijke situaties komen in principe niet in aanmerking of zullen herzien worden bij fluctuerende toestanden wordt de gemiddelde toestand beoordeeld

23 DE MEDISCHE EVALUATIE Richtlijnen:
niet enkel wat betrokkene doet, maar ook wat zou kunnen gedaan worden of aangeleerd worden moet in beschouwing genomen worden (geen culturele rollenpatronen, …) er wordt een afweging gemaakt tussen wat betrokkene wel en niet kan in het GEHEEL van de deelactiviteiten er wordt vergeleken met een doorsnee persoon van dezelfde leeftijd

24 DE MEDISCHE EVALUATIE De handleiding voor het bepalen van de zelfredzaamheid (intern instrument, de bijlage is nooit toegevoegd aan het MB) Handleiding_Zelfredzaamheid.doc


Download ppt "STUDIEDAG “Armoede en Psychose” “I need a dollar” Zoersel, 16/12/2011"

Verwante presentaties


Ads door Google