De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ervaringen met tegemoetkomingen en handicap in het PZ Bethaniënhuis

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ervaringen met tegemoetkomingen en handicap in het PZ Bethaniënhuis"— Transcript van de presentatie:

1 Ervaringen met tegemoetkomingen en handicap in het PZ Bethaniënhuis
Studiedag ‘I need a dollar’ 16 december 2011 Ervaringen met tegemoetkomingen en handicap in het PZ Bethaniënhuis Mikke Engels maatschappelijk werker langdurige psychosezorg Annemie Van Hofstraeten vakverantwoordelijke maatschappelijk werk

2 Situering de integratietegemoetkoming (IT)
 tegemoetkomingen :   de integratietegemoetkoming (IT) Directie-Generaal Personen met een handicap van de Federale Overheidsdienst (FOD) Sociale Zekerheid toekenning bovenop een ander inkomen  formulier 4, zijnde de zelfredzaamheidsschaal, deel van medische evaluatie  financieel en administratief onderzoek

3 Situering formulier 4 (medisch) beslissing FOD
vaststelling discrepantie tussen aangevraagde en toegekende categorieën gevoel van machteloosheid bij artsen, MW'ers maatschappelijk werker Mikke Engels (langdurige psychosezorg) op zoek naar mogelijke verklaringen rondvraag vakgroep maatschappelijk werk (2010) .

4 Situering respons rondvraag: vooral sector psychosezorg
minder in andere sectoren (tijdsperiode) en daar waar er een lichamelijke handicap is 29 casussen

5 Studie verzameling gegevens : de scores van de zelfredzaamheid zoals aangevraagd met formulier 4 door de behandelende arts tov de toegekende scores door de controlerende arts van de FOD, betreffende 29 casussen methodiek : niet wetenschappelijk doel : zicht krijgen de aangevoelde discrepantie en zoeken naar mogelijke verklaringen

6 Studie tijdskader : 2009 - 2010 doelgroep psychosezorg :
doelgroep psychosezorg : een opnamedienst voor eerste psychose, acute opnamedienst, resocialisatieafdeling, rehabilitatieafdeling, afdelingen langdurige zorg, dagverpleging op de afdelingen

7 Omschrijving van de categorieën
Naargelang de punten die worden gescoord op formulier 4, zal het bedrag van de IT lager of hoger zijn categorie 1 : 7 tot 8 punten categorie 2 : 9 tot 11 punten categorie 3 : 12 tot 14 punten categorie 4 : 15 tot 16 punten categorie 5 : 17 tot 18 punten

8 Toelichting van de resultaten
discrepantie tussen de aangevraagde tov de effectief toegekende categorieën Tabel 1 : globale psychosesector Tabel 2 : volgens categorie overzicht van 6 factoren waarvan we ons afvroegen of die van invloed kunnen zijn bij de toekenning van de categorieën.

9 Tabel 1 : aangevraagde tov toegekende categorie
voor globale psychosesector aangevraagd (29) toegekend (29) Categorie 5 : 1 Categorie 2 : 1 Categorie 4 : 4 Categorie 3 : 2 Categorie 1 : 1 Categorie 3 : 19 Categorie 2 : 9 Categorie 1 : 7 Geen recht : 1 Categorie 2 : 5 Categorie 1 : 2 Geen recht : 2 Categorie 1 : /

10 Tabel 2 : som van aangevraagde en toegekende categoriëen
1 Categorie 4 4 Categorie 3 19 Categorie 2 5 11 Categorie 1 9 Geen recht 3 Totaal 29

11 Speelt opname een rol? bij patiënten die op dagverpleging komen en niet volledig in opname zijn, is de discrepantie het grootst.

12 Speelt leeftijd een rol?
categorie 3 wordt 3/4 toegekend bij leeftijd + 50j bij leeftijd 40j-50j werd categorie 2 het meest toegekend, categorie 3 nooit leeftijd 30j-40j werd categorie 1 het meest toegekend, categorie 3 nooit  leeftijd < 30j scoren relatief hoger dan de categorie 30j-40j 

13 Verschil tussen controle in of buiten het ziekenhuis?
Zowel controles buiten als binnen het ziekenhuis geven dezelfde discrepantie tussen aangevraagde en toegekende categorieën aan.

14 Verschil tussen opnameafdeling en resocialisatieafdeling
opnameafdeling (acute psychose) toegekende categoriëen :  1x categorie 3, 1x categorie 2 en 2x categorie 1 afdeling resocialisatieafdeling (psychose in herstel) toegekende categoriëen : 1 x categorie 1  en 2 x geen recht

15 Speelt geslacht een rol?
Gezien er bij de onderzochte casussen geen evenredige verdeling is van het aantal mannen tov vrouwen kunnen er hierover geen conclusies getrokken worden.

16 Rol van chroniciteit? Er werd bij de 29 casussen geen rekening gehouden met de ziektegeschiedenis en chroniciteit,  er kan dus niets over gezegd worden, maar het kan wel boeiend zijn om verder te onderzoeken.

17 Besluiten ervaring discrepantie bevestigd (tabel 1)
enkele factoren hebben een niet-beslissende invloed op beoordeling tijdens een medische controle, verder onderzoek nodig vraag of het verschil in interpretatie van formulier 4 de grond is van de vastgestelde discrepantie?

18 Nood aan: Inzage in criteria ter beoordeling van zelfredzaamheid, gehanteerd door controlearts FOD, waarin zit het verschil met de aanvrager (formulier 4)? Meten van psychische handicap en bijkomende zorg, een aangepaste evaluatieinstrument dringt zich op.

19 Ondernomen acties gesprek hoofdgeneesheer Dr. Raes medische dienst FOD Antwerpen en controlearts Dr. Duchène die in ons ziekenhuis de controles doet < samen met Dr. Lucas Joos    afspraak dat de maatschappelijk werker bij de medische controle in ons ziekenhuis aanvullende toelichting kan geven over de zelfredzaamheid van de aanvrager. diepgaander onderzoek aangewezen. Dr. Lucas Joos diende een onderzoeksonderwerp in bij het Federaal Kenniscentrum (KCE) vanuit Sectie Langdurige Zorg en Rehabilitatie (VV Psychiatrie). via deze weg de ervaringen signaleren aan DG Personen met een handicap

20  In de rand enkele bedenkingen aangaande de financiële gevolgen van een beslissing FOD Sociale Zekerheid bedenking 1 : validering en inkomen (cfr. "Handicap, inkomen en toegang tot de gezondheidszorg" samenwerking UA, KVG, VFG, door Prof.Dr. Van Hal) bedenking 2 : knelpunt bij vermaatschappelijking van zorg


Download ppt "Ervaringen met tegemoetkomingen en handicap in het PZ Bethaniënhuis"

Verwante presentaties


Ads door Google