De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Doelgroepgerichte financiële ondersteuning voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen Lopende en afgesloten acties VEA Ellen Moons, Tine Tanghe,

Verwante presentaties


Presentatie over: "Doelgroepgerichte financiële ondersteuning voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen Lopende en afgesloten acties VEA Ellen Moons, Tine Tanghe,"— Transcript van de presentatie:

1 Doelgroepgerichte financiële ondersteuning voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen Lopende en afgesloten acties VEA Ellen Moons, Tine Tanghe, Roel Vermeiren

2 Inhoud Extra maatregelen voor beschermde afnemers Premies van de netbeheerders voor beschermde afnemers Vlaamse dakisolatiepremie (beschermde afnemers) Vlaamse premie voor niet-belastingbetalers SVK-100% subsidie Andere sociale maatregelen die niet gepaard gaan met investeringen in de woning ○Gratis hoeveelheid elektriciteit voor elk Vlaams gezin: 100 kWh + 100 kWh per gezinslid ○Minimale levering via de aardgasbudgetmeter ○Sociale maximumprijzen voor gas en elektriciteit ○Beschermingsmaatregelen bij wanbetaling

3 Beschermde afnemers Definitie beschermde afnemers sinds medio 2009 beperkt tot categorie van mensen die recht hebben op de sociale maximumprijzen: iedereen die geniet van een beslissing tot toekenning van een leefloon, gewaarborgd inkomen voor bejaarden, tegemoetkoming aan gehandicapten met blijvende arbeidsongeschiktheid van ten minste 65%, inkomensvervangende tegemoetkoming aan gehandicapten, integratietegemoetkoming aan gehandicapten, tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden, tegemoetkoming voor hulp aan derden, financiële steun OCMW voor personen ingeschreven in vreemdelingenregister, personen die wachten op één van bovenvermelde uitkeringen, huurders via sociale huisvestingsmaatschappij, bijkomende kinderbijslag voor kinderen die getroffen zijn door een lichamelijke of geestelijke ongeschiktheid van minstens 66% Cijfers VREG 2011= ongeveer 215.000 gezinnen of 8% van huishoudelijke elektriciteitsafnemers

4 4 Premies netbeheerders voor beschermde afnemers Sinds 2003 REG openbaredienstverplichtingen voor de netbeheerders met specifieke aandacht voor beschermde afnemers Vanaf 2008 in heel Vlaanderen: ○20% hogere premie ○Kortingbon 150 euro voor aankoop energiezuinige wasmachine of koelkast ○Op de doelgroep afgestemde informatiesessies Bijkomend vanaf 2012: ○Specifieke condensatieketelpremie 800 euro ○Een van de prioritaire doelgroepen voor energiescans en sociale dakisolatieprojecten

5 5 Premies netbeheerders voor beschermde afnemers De premiecijfers 2007-2011 voor beschermde afnemers: Vaststelling: dalende trend in aanvragen vanaf 2010 niettegenstaande algemeen stijgende trend in premie- aanvragen Noot: opgepast belangrijke wijziging in definitie beschermde afnemers medio 2009 Uitbetaalde premiedossierskortingbonnen 2007936/ 20082418429 200951132893 201038851918 201129561543

6 6 Vlaamse dakisolatiepremie Voor facturen vanaf 1/1/2009 tot en met 31/12/2011 Indien minstens 40 vierkante meter werd geïsoleerd Eenmalig per woning In principe forfaitaire premie: ○500 euro basispremie voor iedereen ○100 euro extra indien doe-het-zelver EN beschermde afnemer ○100 tot 500 euro extra(afhankelijk van m 2 ) indien via aannemer EN (beschermde afnemer OF indien onder voorwaarden van VAP)(*) (*) verhoging wordt maar 1 keer toegekend ofwel rechtstreeks via VAP aanvraag ofwel via Vlaamse dakisolatiepremie

7 7 Vlaamse dakisolatiepremie Algemeen: groot succes Tot en met november 2012: bijna 209.000 aanvragen ontvangen ○Hiervan 202.558 goedgekeurd, voor totaal premiebedrag van bijna 93 MIO euro en 20,1 MIO m 2 dakisolatie ○Hiervan nog 2.182 in behandeling, voor totaal premiebedrag van 1,1 MIO euro ○Hiervan 4.181 afgekeurd (voornamelijk omwille van dubbele aanvraag op hetzelfde uitvoeringsadres)

8 8 Vlaamse dakisolatiepremie Specifiek voor beschermde afnemers Tot en met november 2012: 4.408 aanvragen ontvangen (2,1% van totaal aantal aanvragen) ○Hiervan 4147 goedgekeurd, voor totaal premiebedrag van 2,3 MIO euro en 425.000 m 2 dakisolatie ○Hiervan nog 147 in behandeling, voor totaal premiebedrag van 0,1 MIO euro ○Hiervan 114 afgekeurd (voornamelijk omwille van dubbele aanvraag op hetzelfde uitvoeringsadres)

9 9 Vlaamse premie voor niet-belastingbetalers Premie voor personen die niet of slechts gedeeltelijk kunnen gebruikmaken van de federale belastingvermindering voor energiebesparende investeringen: ○“gezamenlijke gecorrigeerde basisbelasting” (GGBB) aanvrager en samenwonende partner lager dan 2650/2770 euro ○Basisbelasting verminderd met belastingvermindering op belastingvrije sommen, vermindering voor langetermijnsparen en bouwsparen, vermindering voor pensioenen en vervangingsinkomsten en vermindering voor inkomsten uit het buitenland Dakisolatie (8 euro/m²), hoogrendementsbeglazing (150 euro/m²), condensatieketel (1500 euro). Max. premie/jaar 2650/2770 euro 20% verhoging beschermde afnemers Juni 2008 – februari 2011

10 10 Vlaamse premie voor niet-belastingbetalers Totaal aantal ontvangen aanvragen: 12.893 ○Dakisolatie 14,7%, glas 46,5%, ketel 38,8% ○836 dossiers voor >1 type investering Goedgekeurde aanvragen (nog 83 dossiers in behandeling): 11.303 (87,7%) Praktijk: ruim 51% GGBB=0 euro; 90% GGBB <= 1500 euro Beschermde afnemers: 2.928 aanvragen of 22,7% (cfr. 2,1% dakisolatiepremie) Totaal uitbetaald premiebedrag: 18,4 miljoen euro Premie beperkt tot 2650/2770 euro (cfr. maximumbedrag belastingvermindering) Gemiddelde premie: 1625,75 euro

11 11 Vlaamse premie voor niet-belastingbetalers Dakisolatie (200.000 m²): ○Gemiddelde dakoppervlakte 100 m² ○Gemiddelde r-waarde 3,69 ○Gemiddeld factuurbedrag: 31 euro/m² ○Gemiddeld premiebedrag per dossier: 789 euro Hoogrendemensbeglazing (84.000 m²): ○Gemiddeld 13,31 m² glasvervanging ○Bijna uitsluitend u-waarde 1,1 ○Gemiddeld factuurbedrag: 473 euro/m² ○Gemiddeld premiebedrag per dossier: 1770 euro Condensatieketel (5044 ketels): ○Gasketel: # 4729, gemiddeld factuurbedrag 4666 euro ○Stookolieketel: # 290, gemiddeld factuurbedrag 7970 euro ○Andere ketels: # 25 ○Gemiddeld premiebedrag per dossier: 1562 euro

12 100 % subsidie voor SVK’s Ontstaan vanuit bekommernis dat de huurmarkt erg traag evolueert op vlak van energierenovatie Keuze voor SVK-sector : georganiseerd, dus gericht te benaderen in experimentele aanpak Sociale verhuurkantoren = –Huur en doorverhuur van private huurwoningen voor sociale huisvesting (voorwaarden huurder cfr SHM) –Vrij jong maar groeiend deel van de huursector (5000 woningen) –Erkenning en werkingssubsidie door Vlaanderen

13 100 % subsidie voor SVK’s Nood aan krachtig signaal naar eigenaars Eénmalig impulsproject om de sector expertise te laten opdoen + als trigger voor de bredere huurmarkt 100% subsidie voor investeringen door het SVK in overleg met de eigenaar-verhuurder: –hoogrendementsglas –dakisolatie –condensatieketel Combinatie mogelijk

14 Groot besparingspotentieel per woning Sociaal engagement eigenaar en SVK: 9 jaar verhuren Controle technische integrale kwaliteit woning cfr eisen Wooncode door Wonen-Vlaanderen –Eigenaar engageert zich voor indiening aanvraag om de woning conform de Wooncode te maken: prioritaire werken op zijn kosten: elektriciteit, vocht, CO, veiligheid –De subsidie wordt pas uitbetaald nadat conformiteit is aangetoond –Resultaat : integrale opwaardering comfort, kwaliteit, energieprestatie 100 % subsidie voor SVK’s

15 Vanaf april 2009 zijn er 820 dossiers goedgekeurd 1615 investeringen –Dakisolatie 387, gemiddelde kost 3.870 € (R=4) –Condensatieketels 539, gemiddelde kost 4.904 € –hoogrendementsglas 687, gemiddelde kost 8.490 € –Gemiddeld subsidiebedrag 12.160 € Totaal toegekend bedrag 9,9 miljoen euro Begin oktober 2012 werd de regeling stopgezet SVK-woningen komen in aanmerking voor sociale dakisolatieprojecten en Vlaamse renovatiepremie 100 % subsidie voor SVK’s

16 Vlaamse dakisolatiepremie beschermde afnemers: 4147 goedgekeurde aanvragen, totaal toegekend premiebedrag 2,3 miljoen euro Vlaamse premie voor niet-belastingbetalers: 11.303 goedgekeurde aanvragen, totaal toegekend premiebedrag 18,4 miljoen euro SVK 100% subsidie: 820 dossiers, totaal toegekend bedrag 9,9 miljoen euro Samenvatting


Download ppt "Doelgroepgerichte financiële ondersteuning voor de uitvoering van energiebesparende maatregelen Lopende en afgesloten acties VEA Ellen Moons, Tine Tanghe,"

Verwante presentaties


Ads door Google