De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Om U woord zal ik…. Om u woord Here zal ik… U liefhebben met geheel mijn hart, geheel mijn ziel en met geheel mijn verstand. (Math. 22:37)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Om U woord zal ik…. Om u woord Here zal ik… U liefhebben met geheel mijn hart, geheel mijn ziel en met geheel mijn verstand. (Math. 22:37)"— Transcript van de presentatie:

1 Om U woord zal ik…

2 Om u woord Here zal ik… U liefhebben met geheel mijn hart, geheel mijn ziel en met geheel mijn verstand. (Math. 22:37)

3 Om U woord Here zal ik… Mijn naaste liefhebben als mezelf. (Math. 22:39)

4 Om U woord Here zal ik… Mijn vijanden liefhebben En bidden voor wie mij vervolgen (Math. 5:44)

5 Om U woord Here zal ik… Streven naar eenheid onder de christenen (Joh. 17:11)

6 Om U woord Here zal ik… Stil zijn en weten dat U god bent (Ps. 46:10)

7 Om U woord Here zal ik… Het als vreugde nemen wanneer er verzoeking op mijn weg komt. (Jac. 1:2)

8 Om U woord Here zal ik… Geloven dat U mij geluk en een hoopvolle toekomst wil schenken. (Jer. 29:11)

9 Om U woord Here zal ik… Enkel op U vertrouwen en niet op mijn eigen inzicht. (Spr. 3:4-5)

10 Om U woord Here zal ik… veranderen door de vernieuwing van mijn denken. (Rom.12:2)

11 Om U woord Here zal ik… enkel bedenken wat waar, waardig, rechtvaardig, rein, beminnelijk, welluidend en lof verdient (Fil. 4:8)

12 Om U woord Here zal ik… Uw vrede die alle verstand te boven gaat, Mijn hart en gedachten laten behoeden (Fil. 4:7)

13 Om U woord Here zal ik… Mij over niets zorgen maken Maar mijn wensen in gebed bij U brengen (Fil. 4:6)

14 Om U woord Here zal ik… Anderen vergeven zoals u ook mij vergeeft (Math. 6:14-15)

15 Om U woord Here zal ik… Geloven dat U meer kan doen dan ik ooit kan vragen, bidden of beseffen (Efe. 3:20-21)

16 Om U woord Here zal ik… Streven om te leven in reinheid (Efe. 5:3)

17 Om U woord Here zal ik… Mezelf bekleden met innerlijke ontferming, goedheid, nederigheid, zachtmoedigheid en geduld (Kol. 3:12)

18 Om U woord Here zal ik… Zal ik altijd bereid zijn om een antwoord te geven voor de hoop die ik heb (1 Pet. 3:15)

19 Om U woord Here zal ik… een leven van overvloed kennen (Joh. 10:10)

20 Om U woord Here zal ik… Mij door Uw Geest laten leiden, niet door mijn vlees! (Gal. 5:22-23)

21 Om U woord Here zal ik… mezelf minderen en wil ik meer van U! (Joh. 3:30)

22 Om U woord Here zal ik… mijn zonden belijden zodat ik vergeven mag worden.( 1 Joh. 1:19)

23 Om U woord Here zal ik… Alle bitterheid, gramschap, toorn, getier, gevloek en alle kwaadaardigheid afleggen. (Efe. 4:31)

24 Om U woord Here zal ik… Een nederige, lankmoedige en verdraagzame houding naar andere aannemen (Efe. 4:2)

25 Om U woord Here zal ik… U imiteren (Efe. 5:1)

26 Om U woord Here zal ik… mij bekleden met Uw wapenuitrustingen Zodat ik kan standhouden tegen de verleidingen des duivels (Efe. 5:1)

27 Om U woord Here zal ik… gehoorzamen zonder meer


Download ppt "Om U woord zal ik…. Om u woord Here zal ik… U liefhebben met geheel mijn hart, geheel mijn ziel en met geheel mijn verstand. (Math. 22:37)"

Verwante presentaties


Ads door Google