De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

RGO Middelharnis Voorlichtingsavond H3/A3 21 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "RGO Middelharnis Voorlichtingsavond H3/A3 21 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 RGO Middelharnis Voorlichtingsavond H3/A3 21 september 2015

2 PROGRAMMA Opening Samenwerken (P.W. van Groen) Bevordering (R.J. Stellingwerff) Profielen en profielkeuze (T. Mast) Pauze Kennismaking met de mentoren

3 H3 en A3: op weg naar de 2 e fase Samenwerking IN ‘T KORT

4 OP WEG NAAR DE TWEEDE FASE -= Zelfstandig leren studeren -= Verantwoordelijkheid leren nemen -= Leren plannen

5 40-URIGE WERKWEEK Stel: 30 lesuren per week = 1500 min = 25 klokuren →Nog 15 klokuren zelfstudie, thuis of op school

6 RGO (docenten, mentor, afdelingsleider) Ouders / Verzorgers Leerling GOEDE SAMENWERKING

7 BEVORDERINGSRICHTLIJNEN Gemiddelde van alle cijfers is tenminste 6,0 Maximaal twee onvoldoenden Maximaal drie tekorten Bij het cijfer drie: geen bevordering Binnen Nederlands, Engels en wiskunde maximaal één vijf

8 REKENEN Telt vanaf het examen 2015-2016 mee Bij het eindexamen maximaal één vijf binnen de kernvakken (Nederlands, Engels, wiskunde en rekenen) http://www.beterrekenen.nl RGO Middelharnis

9 VERLOF Zie doorstroomschema op de site van de RGO Geen verlof tijdens toetsweken (week 3/4, 13/14 en 25/26) RGO Middelharnis

10 WERKWEEK Berlijn/Barcelona/uitwisseling havo 4 en vwo 5 verplicht April/Mei 2016/2017

11 HAVO 3 en VWO 3 begeleiding naar profielen en vervolgopleiding

12 DECAAN Trudy Mast Studie- en loopbaanbegeleider. Voorbereiden profielkeuze Oriënteren op vervolgopleidingen

13 KEUZE BEGELEIDING Voorlichting rgohavovwo.dedecaan.net Open dagen bezoeken snuffelstage Voorlichtingsbijeenkomst voor ouders en/of leerlingen met betrekking tot profielkeuze en nieuwe vakken 4, 11 en 18 februari Voorlopige keuze op decaan.net Definitieve keuze maart 2016

14 HBO / UNIVERSITEIT Na HAVO naar HBO Na VWO naar HBO of universiteit BAMA: Bachelor-Master structuur Internationale titel hoger onderwijs Bachelor HBO: 4 jaar Bachelor universiteit: 3 jaar Eventueel een Master

15 OPBOUW VAN EEN PROFIEL ❶ Gemeenschappelijke deel ❶ Profieldeel (4 vakken waarvan 1 of 2 kiezen) ❶ Vrije deel: Keuzevak Profielwerkstuk 80 uur Studie en loopbaanoriëntatie Eventueel: extra vak( alleen als het roostertechnisch mogelijk is)

16 WELKE PROFIELEN ZIJN ER? Cultuur en Maatschappij (C&M) kubv en geschiedenis Economie en Maatschappij (E&M) economie, geschiedenis en wiskunde A Natuur en Gezondheid (N&G) biologie en scheikunde Natuur en Techniek (N&T) natuurkunde, scheikunde en wiskunde B

17 GEMEENSCHAPPELIJK DEEL VWOHAVO Nederlands Engels Culturele en kunstzinnige vorming Maatschappijleer Lichamelijke opvoeding Algemene Natuurwetenschappen Duits of Frans

18 Overleg met je LOB coach en mentor Luister naar adviezen van huidige docent(en) Overleg met je ouders Kijk naar jezelf! Niet naar wat doet die andere leerling Niet naar de docent Rgohavovwo.dedecaan.net MAAK DE JUISTE KEUZE

19 RGO Middelharnis LOB LOB staat voor: Loopbaanoriëntatie en –begeleiding. Een tiental docenten zullen alle leerlingen van de derde klas dit schooljaar ondersteunen en gesprekken met hen voeren over het vervolg van hun loopbaan

20 LOB Waarom? Verbeteren onderwijsloopbaan Maar ook op de verdere loopbaan op de arbeidsmarkt en op de toekomst in het algemeen. RGO Middelharnis

21 VRAGEN? kamer 232 Mail: t.mast@rgomiddelharnis.nlt.mast@rgomiddelharnis.nl Tel.0187-667750

22 MENTOREN H3 Dhr. A. Abou-Ayasha lok 120 Dhr. F. Veldhoenlok 122 Dhr. B. Yanderelok 142 A3 Mevr. C. Van Elderenlok 124 Mevr. E. van Peperstratenlok 128


Download ppt "RGO Middelharnis Voorlichtingsavond H3/A3 21 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google