De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van MAVO naar HAVO Teamleider Dhr. I. Rensema Decaan Mevr. G. de Jong.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van MAVO naar HAVO Teamleider Dhr. I. Rensema Decaan Mevr. G. de Jong."— Transcript van de presentatie:

1 Van MAVO naar HAVO Teamleider Dhr. I. Rensema Decaan Mevr. G. de Jong

2 Decanaat: Keuzebegeleiding Profiel, Vakkenpakket, Vervolgopleiding –interesses –talenten / capaciteiten trends ouders / vriendenkring vakdocent / het vak

3 November 2014 Waarom het HAVO? Havo-onderwijs –Manier van werken –Studiehouding –Opbouw lesprogramma Toelating tot het HAVO

4 Waarom HAVO? Snelle(re) weg naar HBO? RSG is dichtbij en vertrouwd Uitstel beroepskeuze Diesel ???

5 Havo-onderwijs Hoger tempo Toetsen over meer lesstof Meer diepgang en veel taliger Minder directe kennisvragen Veel meer toepassen en inzicht Zelfstandigere studiehouding!!!

6 Rekentoets Rekentoets (3f) –Rekenlessen –In voorexamenklas –Cijfer op eindlijst –Telt m.i.v. 2016 mee in slaag/zak-regeling

7 RSG: M+ Aansluitingsprogramma op basis van –Vakinhoud –Manier van werken Kernvakken –Nederlands –Engels –(Evt) wiskunde

8 Opbouw lesprogramma HAVO Algemeen verplicht deel Profieldeel Vrij deel Havo: 7 CE-vakken

9 Algemeen verplicht deel Nederlands (CE) Engels (CE) Maatschappijleer Profielwerkstuk Culturele en Kunstzinnige Vorming Lichamelijke Opvoeding Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB)

10 De 4 profielen CM cultuur & maatschappij EM economie & maatschappij NG natuur & gezondheid NT natuur & techniek

11 Nederlands Engels Geschiedenis DU of FA of TE (havo 2x) AK of EC Keuze - examenvak CM: cultuur en maatschappij

12 EM: economie en maatschappij Nederlands Engels Geschiedenis Economie Wiskunde (A of B) AK of DU of FA Keuze - examenvak

13 NG: natuur en gezondheid Nederlands Engels Biologie Scheikunde Wiskunde (A of B) AK of NA Keuze - examenvak

14 NT: natuur en techniek Nederlands Engels Natuurkunde Scheikunde Wiskunde B Biologie Keuze - examenvak

15 Verschillende wiskundes Wiskunde A kansrekening, functies toegepaste wiskunde taliger, contextrijker m.n. voor economische, sociale, natuur/milieu vervolgopleidingen Wiskunde B functies, ruimte- en vlakke meetkunde, algebra veel pittiger m.n. voor technische vervolgopleidingen

16 Keuze-examenvak: Let op: sommige vakken gaan roostertechnisch niet samen. Vraag de decaan naar de aansluiting MAVO-HAVO! Modules: schooleigen invulling van het vrije deel Vrije deel

17 Toelatingsbeleid Afspraken in regionaal verband –a. Cijfer-eis –b. Advies toeleverende school –c. (Eventueel) gesprek toelatingscommissie

18 Toelating: cijfer-eis –gemiddeld S.E.-cijfer tenminste 6,8 of –gemiddelde eindcijfer tenminste 6,8 –M+ vakken tenminste 6.0

19 Toelating: advies – Definitief advies in april door docentenvergadering waarin de schoolexameneindcijfers MAVO 4 worden vastgesteld docenten M+ de toelatingscommissie HAVO – Inzet en werkhouding cruciaal

20 Vragen? G.I. de Jong 0599 581226 g.dejong@rsgterapel.nl Donderdag (lokaal 45A)


Download ppt "Van MAVO naar HAVO Teamleider Dhr. I. Rensema Decaan Mevr. G. de Jong."

Verwante presentaties


Ads door Google