De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Van MAVO naar HAVO Teamleider Dhr. I. Rensema Decaan Mevr. G. de Jong.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Van MAVO naar HAVO Teamleider Dhr. I. Rensema Decaan Mevr. G. de Jong."— Transcript van de presentatie:

1 Van MAVO naar HAVO Teamleider Dhr. I. Rensema Decaan Mevr. G. de Jong

2 Decanaat: Keuzebegeleiding Profiel, Vakkenpakket, Vervolgopleiding –interesses –talenten / capaciteiten trends ouders / vriendenkring vakdocent / het vak

3 November 2014 Waarom het HAVO? Havo-onderwijs –Manier van werken –Studiehouding –Opbouw lesprogramma Toelating tot het HAVO

4 Waarom HAVO? Snelle(re) weg naar HBO? RSG is dichtbij en vertrouwd Uitstel beroepskeuze Diesel ???

5 Havo-onderwijs Hoger tempo Toetsen over meer lesstof Meer diepgang en veel taliger Minder directe kennisvragen Veel meer toepassen en inzicht Zelfstandigere studiehouding!!!

6 Rekentoets Rekentoets (3f) –Rekenlessen –In voorexamenklas –Cijfer op eindlijst –Telt m.i.v mee in slaag/zak-regeling

7 RSG: M+ Aansluitingsprogramma op basis van –Vakinhoud –Manier van werken Kernvakken –Nederlands –Engels –(Evt) wiskunde

8 Opbouw lesprogramma HAVO Algemeen verplicht deel Profieldeel Vrij deel Havo: 7 CE-vakken

9 Algemeen verplicht deel Nederlands (CE) Engels (CE) Maatschappijleer Profielwerkstuk Culturele en Kunstzinnige Vorming Lichamelijke Opvoeding Oriëntatie op Studie en Beroep (OSB)

10 De 4 profielen CM cultuur & maatschappij EM economie & maatschappij NG natuur & gezondheid NT natuur & techniek

11 Nederlands Engels Geschiedenis DU of FA of TE (havo 2x) AK of EC Keuze - examenvak CM: cultuur en maatschappij

12 EM: economie en maatschappij Nederlands Engels Geschiedenis Economie Wiskunde (A of B) AK of DU of FA Keuze - examenvak

13 NG: natuur en gezondheid Nederlands Engels Biologie Scheikunde Wiskunde (A of B) AK of NA Keuze - examenvak

14 NT: natuur en techniek Nederlands Engels Natuurkunde Scheikunde Wiskunde B Biologie Keuze - examenvak

15 Verschillende wiskundes Wiskunde A kansrekening, functies toegepaste wiskunde taliger, contextrijker m.n. voor economische, sociale, natuur/milieu vervolgopleidingen Wiskunde B functies, ruimte- en vlakke meetkunde, algebra veel pittiger m.n. voor technische vervolgopleidingen

16 Keuze-examenvak: Let op: sommige vakken gaan roostertechnisch niet samen. Vraag de decaan naar de aansluiting MAVO-HAVO! Modules: schooleigen invulling van het vrije deel Vrije deel

17 Toelatingsbeleid Afspraken in regionaal verband –a. Cijfer-eis –b. Advies toeleverende school –c. (Eventueel) gesprek toelatingscommissie

18 Toelating: cijfer-eis –gemiddeld S.E.-cijfer tenminste 6,8 of –gemiddelde eindcijfer tenminste 6,8 –M+ vakken tenminste 6.0

19 Toelating: advies – Definitief advies in april door docentenvergadering waarin de schoolexameneindcijfers MAVO 4 worden vastgesteld docenten M+ de toelatingscommissie HAVO – Inzet en werkhouding cruciaal

20 Vragen? G.I. de Jong Donderdag (lokaal 45A)


Download ppt "Van MAVO naar HAVO Teamleider Dhr. I. Rensema Decaan Mevr. G. de Jong."

Verwante presentaties


Ads door Google