De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Programma Wat is projectmatig werken? Projectfasering Projectstart Beheersfactoren: GOTICK.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Programma Wat is projectmatig werken? Projectfasering Projectstart Beheersfactoren: GOTICK."— Transcript van de presentatie:

1 Programma Wat is projectmatig werken? Projectfasering Projectstart Beheersfactoren: GOTICK

2 Wat is een project ??

3 Wanneer een project duidelijk begin en eind helder gedefinieerd resultaat éénmalige unieke opgave, vaak met veel nieuwe elementen meerdere vakdisciplines betrokken meerdere afdelingen betrokken beperkte middelen om resultaat te bereiken politiek gevoelig grote risico's, zowel bestuurlijk als financieel R esultaat

4 Projectmatig werken projectmatig routinematig improviserend tijd

5 Projectfasering Initiatieffase (waarom) Waarom moet het project gedaan worden? aanleiding/probleem>> projectopdracht Definitiefase (wat) Aan welke eisen moet het project voldoen? gotick>> projectplan Realisatiefase (doen) >> uitvoering en bijsturing Beheersfase (in stand houden)>> afronding/overdracht overdragen aan organisatie/invoegen in dagelijkse werk..

6 Projectfasering Initiatieffase (waarom) Waarom moet het project gedaan worden? aanleiding/probleem>> projectopdracht Definitiefase (wat) Aan welke eisen moet het project voldoen? gotick>> projectplan Realisatiefase (doen) >> uitvoering en bijsturing Beheersfase (in stand houden)>> afronding/overdracht overdragen aan organisatie/invoegen in dagelijkse werk..

7 7,T-PMC-02/1

8 8,T-PMC-02/1

9 9,T-PMC-02/1

10 10,T-PMC-02/1

11 11,T-PMC-02/1

12 12,T-PMC-02/1

13 13,T-PMC-02/1

14 14,T-PMC-02/1

15 15,T-PMC-02/1

16 16,T-PMC-02/1 Kortom: bezint eer ge begint!

17 Onderwerpen voor projectopdracht (initiatief fase) De uitdaging/probleemstellingbenzo gebruik De aanleiding gebroken heup pt De doelstellingoptimaal gebruik benzo’s Het projectresultaat (Wat is klaar als het project klaar is?) Afspraak binnen praktijk: herhaalrecepten benzo’s alleen na controle afspraak – protocol? Openstaande chronische gebruikers op consult geweest voor mogelijkheid afbouwen

18 Onderwerpen voor projectopdracht (initiatief fase) De afbakeningniet: pt met benzo’s voor psychische probl. De gebruikersPA’s, HA’en, POH’s De effectenongewenst: ontevreden patienten, moeilijke gesprekken gewenst: tevreden pten, mtsch.verantw. voorschrijfgedrag De randvoorwaardenveiligheid gewaarborgd, training PA’s en HA’en De relaties met andere projectenandere projecten lopend in de praktijk? Rationeel voorschrijven, polyfarmacie

19 Doelstelling Randvoorwaarden Aanleiding Afbakening Resultaat Gebruiker Effecten Uitdaging Relatie andere projecten De projectopdracht in een beeld

20 1. OPDRACHT: GESPREK - 3 groepen - kies 3 complexere projectverbeterplannen - opdrachtgever + projectteam - bespreek 9 elementen

21 Projectfasering Initiatieffase (waarom) Waarom moet het project gedaan worden? aanleiding/probleem>> projectopdracht Definitiefase (wat) Aan welke eisen moet het project voldoen? gotick>> projectplan Realisatiefase (doen) >> uitvoering en bijsturing Beheersfase (in stand houden)>> afronding/overdracht overdragen aan organisatie/invoegen in dagelijkse werk..

22 projectdefinitie fasering en activiteitenplan beheersplan geld kwaliteit informatie organisatie tijd communicatie TG KCIO RISICOANALYSE risicoanalyse Projectplan

23 3.3.1 subactiviteit 3.3.2 subactiviteit 3.3.3 subactiviteit 3.1 activiteit 3.2 activiteit 3.3 activiteit 3. hoofdactiviteit 2.1 activiteit 2.2 activiteit 2. hoofdactiviteit 2.2.1 subactiviteit 2.2.2 subactiviteit 1.2.1 subactiviteit 1.2.2 subactiviteit 1.2.3 subactiviteit 1.1 activiteit 1.2 activiteit 1.3 activiteit 1. hoofdactiviteit 1.4 activiteit 0. projectresultaat Activiteitenplan - boomstructuur

24 Planning projectdefinitie fasering en activiteitenplan beheersplan geld kwaliteit informatie organisatie tijd communicatie TG KCIO RISICOANALYSE risicoanalyse

25 Tijd per activiteit en afhankelijkheid: wat moet eerst? > totale doorlooptijd 3.3.1 subactiviteit 3.3.2 subactiviteit 3.3.3 subactiviteit 3.1 activiteit 3.2 activiteit 2.1 activiteit 2.2.1 subactiviteit 2.2.2 subactiviteit 1.2.1 subactiviteit 1.2.2 subactiviteit 1.2.3 subactiviteit 1.1 activiteit 1.3 activiteit 1.4 activiteit BE GI N EI ND Fase 1Fase 2Fase 3

26 VOORBEELD De activiteitenmatrix ABCDE Ac- tiviteit 1 2 3 N Wie?

27 Voorbeeld Resultaat van de planning

28 PLANNING Opdracht 1. Benoem projectresultaat – SMART5 min 2. Schrijf activiteiten op: elke act op 1 geeltje5 min 3. Cluster de activiteiten met subactiviteiten op flap 4. Zet de activiteiten op een tijdlijn 5. Bepaal de afhankelijkheid 6. Bepaal totale doorlooptijd10 min - Schat tijd per activiteit10 min - Stel de speling vast - Bepaal wat je NIET doet: afbakening

29 Geld projectdefinitie fasering en activiteitenplan beheersplan geld kwaliteit informatie organisatie tijd communicatie TG KCIO RISICOANALYSE risicoanalyse

30 GELD Initiatieffase  raming Definitiefase  begroting Uitvoeringsfase  gedetailleerde kostencalculatie en budgetregistratie Nazorg  financiële evaluatie, afrekening en afsluiting Geld - budget

31 Begroten arbeidskosten materiaalkosten kosten van uitbesteed werk marges voor alle kosten post ‘onvoorzien’ (naast de gereserveerde gelden voor risico’s/ de risicomarge!)

32 Kwaliteit projectdefinitie fasering en activiteitenplan beheersplan geld kwaliteit informatie organisatie tijd communicatie TG KCIO RISICOANALYSE risicoanalyse

33 Kwaliteit Welke producten in je project hebben kwaliteitsnormen? Welke rol speel je zelf in het bewaken van de kwaliteit

34 Kwaliteit KwaliteitscriteriumMinimale normBeheersmaatregelMeetmethode Patientveiligheid Diabetes instellen Geaccordeerd door HAPA’s maken notitie en laten HA ondertekenen Elke maand 1 casus doornemen met POH

35 Informatie & communicatie projectdefinitie fasering en activiteitenplan beheersplan geld kwaliteit informatie organisatie tijd communicatie TG KCIO RISICOANALYSE risicoanalyse

36 Informatie en communicatie I: Welke projectdocumenten maak je tijdens project? -projectplan praktijkverbeterplan -voortgangsrapportages hoe en wanneer hou je HA op de hoogte? -notulen etc. > besluitvorming: wanneer en hoe? Officiele documenten?/contracten? C: Communicatie intern organisatie en extern -wie moeten op de hoogte zijn? Collega’s binnen ghc?, verwijzers? Apotheek? -doelgroep: wie merkt iets van het resultaat/de effecten etc. bv. brief aan pten?

37 Organisatie projectdefinitie fasering en activiteitenplan beheersplan geld kwaliteit informatie organisatie tijd communicatie TG KCIO RISICOANALYSE risicoanalyse

38 Projectorganisatie -Wie heb je allemaal nodig? -Projectassistenten? -POH’s? -Apotheek? En wat moeten zij doen? (activiteiten en aantal uren dat zij kwijt zijn) ->> met wie vorm je een projectgroep?

39 Projectorganisatie gezondheidscentrum bv: aanpak overgewicht, multidisciplinair Stuurgroep Opdrachtnemer: Projectleider/1 HA uit 1 vd praktijken Opdrachtnemer: Projectleider/1 HA uit 1 vd praktijken Opdrachtgever -Wie? Manager ghc Teamleden Teamleden: -POH -Fysiotherapeut -2 HA - dietist Teamleden: -POH -Fysiotherapeut -2 HA - dietist Projectondersteuning: praktijkassistenten Planning & control Communicatie: Iemand die PR doet? Communicatie: Iemand die PR doet? Projectteam

40 PLANNING Opdracht 1. Benoem projectresultaat – SMART 2. Schrijf activiteiten op: elke act op 1 geeltje 3. Cluster de activiteiten met subactiviteiten op flap 4. Zet de activiteiten op een tijdlijn 5. Bepaal de afhankelijkheid 6. Bepaal totale doorlooptijd - Schat tijd per activiteit - Stel de speling vast - Bepaal wat je NIET doet: afbakening 1. Richt projectorganisatie in 2. Markeer besluitmomenten 3. Bepaal budget (ivt) 4. Bepaal communicatie/informatie

41 Time management DringendNiet dringend BelangrijkI Crisis Urgente problemen Klussen waarvoor een deadline geldt II Voorzorgsmaatregelen Werken aan relaties Nieuwe mogelijkheden onderkennen Planning Niet belangrijk III Interrupties, sommige telefoontjes Sommige post, sommige rapporten Sommige vergaderingen Aanstaande kwesties Aardigheden tegenover anderen IV Beuzelarijen Sommige post Sommige telefoontjes Tijdverdrijf Plezierige activiteiten


Download ppt "Programma Wat is projectmatig werken? Projectfasering Projectstart Beheersfactoren: GOTICK."

Verwante presentaties


Ads door Google