De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Project I-net HBO ICT STAGE Marcel v.d. Lans Truong Pham Joey Wondergem Rob v.d. Pol Twan v.d. Oever.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Project I-net HBO ICT STAGE Marcel v.d. Lans Truong Pham Joey Wondergem Rob v.d. Pol Twan v.d. Oever."— Transcript van de presentatie:

1 Project I-net HBO ICT STAGE Marcel v.d. Lans Truong Pham Joey Wondergem Rob v.d. Pol Twan v.d. Oever

2 Opdrachtgever Management van FHI Management van FHI –Aantal voorwaarden Duidelijke informatie Duidelijke informatie Qua tekst duidelijk en leesbaar Qua tekst duidelijk en leesbaar Volledig Volledig Specifiek Specifiek In elke browser te bezichtigen In elke browser te bezichtigen

3 Opdrachtnemer Projectgroep; Leerlingen van Leijgraaf te Veghel, opleiding ICT Niveau 4, klas 4A. Projectgroep; Leerlingen van Leijgraaf te Veghel, opleiding ICT Niveau 4, klas 4A. –Joey Wondergem –Truong Pham –Marcel v/d Lans –Rob v/d Pol –Twan v/d Oever

4 Beginsituatie Oorzaak: Oorzaak: –Verkeerd interpreteren van informatie door studenten –Onduidelijke website –Geen correcte informatie Gevolg: Gevolg: –Vroegtijdig verlaten

5 Doelen Website Website –Qua inhoud duidelijk –Correcte informatie over verschillende opleidingen –Beeld van opleidingen

6 Randvoorwaarden Belangrijk: Belangrijk: –Geleverde informatie correct –Regelmatig overleg

7 Risico’s Deadline niet halen wegens: Deadline niet halen wegens: - Ziekte - Slechte planning

8 Fasering Fasen: Fasen: –Overleg werkgroep/projectleider met opdrachtgever1e week –(informatie, structuur website, storyboard, design, voorwaarden) –Projectgroep interne vergadering1e week –(naar aanleiding van punt 1) –Taakverdeling – planning1e week –Storyboard en structuur site bekend op papier2e week –eerste opzet website2e week –Demonstratie en overleg met opdrachtgever +evaluatie3e week –Informatie interpreteren op de site +evaluatie4e week –Testen website +evaluatie4e week –Demonstratie en overleg met opdrachtgever +evaluatie5e week –Laatste aanpassingen doorvoeren5e week –Overhandigen aan de opdrachtgever6e week

9 Beheersaspecten Geld(n.v.t.) Geld(n.v.t.) Organisatie Organisatie Kwaliteit Kwaliteit Informatie Informatie Tijd/planning Tijd/planning

10 Organisatie Opdrachtgever Stuurgroep Projectbureau Projectgroep Projectleider

11 Kwaliteit Inschakelen expert Inschakelen expert Overleg met opdrachtgever Overleg met opdrachtgever Bijsturing project Bijsturing project

12 Informatie Plan van aanpakBeslisdocumentProjectproduct Notulen van projectbespreking projectbespreking OpdrachtgeverAAA StuurgroepBBB ProjectleiderSS S I B ProjectgroepIISA Projectbureau V R S V R

13 Tijd / planning Overleg Project vergadering Taakverdeling / planning Storyboard / structuur Eerste opzet Demonstratie en bijsturing 1 e week 2 e week 3 e week InformatieTestenDemonstratieAanpassingen Project af 4 e week 5 e week 6 e week


Download ppt "Project I-net HBO ICT STAGE Marcel v.d. Lans Truong Pham Joey Wondergem Rob v.d. Pol Twan v.d. Oever."

Verwante presentaties


Ads door Google