De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

The making of NEN 1010: september 2015

Verwante presentaties


Presentatie over: "The making of NEN 1010: september 2015"— Transcript van de presentatie:

1 The making of NEN 1010:2015 1 september 2015
Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010

2 Even voorstellen: Johan van Velthoven
Even voorstellen: Johan van Velthoven Afgestudeerd in Elektrotechniek TU Eindhoven, Nederland Werkervaring Royal Philips Electronics: Innovatieve ontwikkelingen (CD) Productiemachines voor Lighting-industrie NEN (Nederlands normalisatie-instituut) Standaardisatie betreffende elektrische installaties NEN 1010:2015 – The making of Johan van Velthoven; 1 sept 2015 Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010

3 The definition of a standard
The definition of a standard A standard is a document, established by consensus and approved by a recognized body, that provides, for common and repeated use, rules, guidelines or characteristics for activities or their results, aimed at the achievement of the optimum degree of order in a given context. ISO/IEC definition NEN 1010:2015 – The making of Johan van Velthoven; 1 sept. 2015 Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010

4 Het maken van normen “Experts” & “Stakeholders”
Het maken van normen “Experts” & “Stakeholders” Alle betrokken partijen Consensus in “drafting” Acceptatie door grote (> 2/3) meerderheid NEN 1010:2015 – The making of Johan van Velthoven; 1 sept. 2015 Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010

5 NEN 1010 ?? HD-IEC 60364 NL-vertaling van HD-IEC 60364- normenreeks
33 internationale delen + 3 NL-delen HD-IEC 60364 In 2015-editie: 24 delen gewijzigd of nieuw Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010

6 Waarom een nieuwe editie?
Waarom een nieuwe editie? - Toenemend gebruik van elektronica Hogere harmonischen Gevoeligheid voor overspanningen Stof tot: NADENKEN - Toenemend gebruik van elektrische energie PV-systemen (parallelle energiebronnen) Elektrische voertuigen - Beperking NL-bepalingen - Van “uitvoerings-bepalingen” naar “doel-bepalingen” NEN 1010:2015 – The making of Johan van Velthoven; 1 sept. 2015 Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010

7 Waarom een norm? Gebruik van algemeen erkende “stand der techniek”
Waarom een norm? Gebruik van algemeen erkende “stand der techniek” Onderlinge uitwisselbaarheid Wetgeving & contracten Veiligheid Omgeving & milieu (geen) Handels- belemmeringen NEN 1010:2015 – The making of Johan van Velthoven; 1 sept. 2015 Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010

8 NEN 1010:2015 ?? “Aanwijzing” in Bouwbesluit
NEN 1010:2015 ?? “Aanwijzing” in Bouwbesluit tot 1 juli 2016*  NEN 1010:2007 vanaf 1 juli 2016*  NEN 1010:2015 Geeft “vermoeden van overeenstemming” met functionele veiligheidseis in Bouwbesluit Andere oplossingen toegestaan, mits vergelijkbaar veiligheidsniveau (aantoonbaar!) Besluit en toezicht door bevoegd gezag (gemeenten) “Voorwaarde” bij verstrekking vergunningen en in private contracten *: Datum onder voorbehoud NEN 1010:2015 – The making of Johan van Velthoven; 1 sept. 2015 Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010

9 Stelling 1 Stelling 1a: Ik wacht wel tot de nieuwe NEN 1010 is aangewezen in het Bouwbesluit (waarschijnlijk 1 juli 2016), want dan is het pas verplicht om hem toe te passen. Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010

10 Reactie op stelling 1a en b:
Op dit moment is de 2007-versie van NEN aangewezen in het Bouwbesluit. Dat betekent dat bouwvergunningen worden verstrekt op basis van NEN 1010:2007 en dat het toepassen van deze editie van de norm een voldoende veilige elektrische installatie oplevert. . Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010

11 Reactie op stelling 1a en b:
Zodra NEN 1010:2015 is aangewezen in het Bouwbesluit, zal de verstrekking van de bouwvergunning gebaseerd zijn op de versie van NEN 1010. Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010

12 Reactie op stelling 1a en b:
De 2015-versie van de norm beschrijft de nieuwste inzichten met betrekking tot veilige elektrische installaties. Het bevoegd gezag (gemeenten) zal vaak gelijkwaardigheid van deze nieuwe versie (in plaats van de versie) accepteren. Opdrachtgevers kunnen daarom nu al vragen naar een installatie conform NEN 1010:2015. Ook kunnen verzekeraars, gemeenten en andere partijen eisen en voorwaarden stellen gebaseerd op de nieuwste NEN 1010. Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010

13 Stelling 2: Er staan bepalingen in NEN 1010 die niet worden aangewezen in het Bouwbesluit. Daar hoef ik dus ook niet aan te voldoen. Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010

14 Reactie op stelling 2 Voor het verkrijgen van een bouwvergunning, moet je voldoen aan het Bouwbesluit. Hierin staan allerlei eisen opgenomen, waaronder een groot aantal delen uit NEN 1010. Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010

15 Reactie op stelling 2 Verder:
zijn er onderwerpen die het Bouwbesluit zelf in voldoende detail regelt (en waarbij een verwijzing naar NEN 1010 niet nodig is); Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010

16 Reactie op stelling 2 staan er eisen in NEN 1010 die niets met een bouwwerk te maken hebben (deze zijn dus niet gerelateerd aan het Bouwbesluit of bouwvergunning). Deze eisen zijn dan ook niet van toepassing bij een installatie in een bouwwerk. Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010

17 Reactie op stelling 2 Als het toepassen van NEN 1010 wordt vereist in een ander kader dan het Bouwbesluit, dan zijn alle bepalingen van NEN 1010 van kracht (ook de stukken die niet aangewezen worden door het Bouwbesluit). Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010

18 en u ?? Platform NEN 1010 Het maken van normen Het maken van normen
Het maken van normen Het maken van normen “Experts” & “Stakeholders” Alle betrokken partijen Alle betrokken partijen en u ?? Consensus in “drafting” Vanaf 2016: Platform NEN 1010 Informatiebijeenkomst op 10 december bij NEN te Delft Acceptatie door grote (>2/3) meerderheid NEN 1010:2015 – The making of Johan van Velthoven; 1 sept. 2015 Moet dat nou echt, de nieuwe NEN 1010


Download ppt "The making of NEN 1010: september 2015"

Verwante presentaties


Ads door Google