De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

DE MENING VAN OUDERS OVER DE SCHOOLAANPAK VAN PESTEN

Verwante presentaties


Presentatie over: "DE MENING VAN OUDERS OVER DE SCHOOLAANPAK VAN PESTEN"— Transcript van de presentatie:

1 DE MENING VAN OUDERS OVER DE SCHOOLAANPAK VAN PESTEN
Ouders aan het woord DE MENING VAN OUDERS OVER DE SCHOOLAANPAK VAN PESTEN Ashley Jongmans IN OPDRACHT VAN: BASISSCHOOL DE BUKEHOF juli 2015

2 2 juli 2015 Het onderzoek in het kort De adviezen Aanleiding
Adviesvraag Onderzoeksvragen Conclusie De adviezen Doelen Uitwerking Mogelijke obstakels

3

4 Aanleiding Oudertevredenheidsonderzoek 2014 ‘Ik ben tevreden over de manier waarop de school het pesten tussen kinderen aanpakt.’ Bron: De Bukehof, 2014

5 Adviesvraag Hoe kan de oudertevredenheid t.o.v. de aanpak tegen pesten op de Bukehof worden verhoogd? Bron: De Bukehof, 2014

6 Onderzoeksvragen HOOFDVRAAG: Welke belevingen hebben de ouders van basisschool de Bukehof over de manier waarop de school het pesten tussen kinderen aanpakt? LITERATUURONDERZOEK Wat is de mening van ouders over bestaande methoden in het basisonderwijs om pestgedrag te voorkomen en/of verminderen? De betekenis van ‘pesten’ in dit onderzoek Ouderbehoeften t.o.v. anti-pestmethoden De onderlinge relatie tussen kind, ouders en de school m.b.t. de aanpak van pesten Bestaande anti-pestmethoden VELDONDERZOEK Wat is de drijfveer van de ouders achter de ontevredenheid over de aanpak van pesten op de Bukehof? Beeld van algemene anti-pestmethoden Beeld van de anti-pestaanpak van de Bukehof Mening over anti-pestaanpak van de Bukehof Reden achter (on)tevredenheid Andere en/of aanvullende verbeterpunten

7 De conclusies LITERATUURONDERZOEK VELDONDERZOEK
Schoolbrede aanpak van pesten Stimulatie van kinderen om over pesten te praten Bereikbaarheid vertrouwenspersoon Voldoende ontwikkelingsvrijheid Goed pauzetoezicht Duidelijke regels tegen pesten Lesprogramma pesten Ouder als eindverantwoordelijke Houding/steun van de leerkracht Communicatie kind-ouder-school VELDONDERZOEK Alertheid van ouders en leerkrachten op signalen van pesten Verantwoordelijkheidsgevoel van ouders om pestgevallen te melden aan de school Leerkrachtafhankelijkheid Controle tijdens de pauze Iemand bereikbaar waarbij leerlingen in vertrouwen kunnen praten Onwetendheid schoolaanpak pesten Topiclijst

8 De conclusies (toevoeging)
Onwetendheid schoolaanpak pesten Na uitleg over het algemeen tevreden PBS Leefregels Pestprotocol Onbekend Positief Mits grenzen/consequenties Bekend Maar wat gebeurt ermee in de klas (buiten incidenten)? Bekend, inhoud onbekend Eerst met kinderen apart spreken Redenen + onderliggende problemen van pester achterhalen Metingen per klas bijhouden en op inspelen bij stijgende lijn

9 De adviezen Studiedag werknemers gericht op pesten Schoolbrede
anti-pestdag Online pestsignalen delen

10 1) Studiedag gericht op pesten
DOELEN Werknemers stimuleren meer alert te zijn op (signalen van) pesten De leerkrachtafhankelijkheid m.b.t. de aanpak van pesten verminderen  De oudertevredenheid over de schoolaanpak van pesten verhogen

11 1) Studiedag gericht op pesten
UITVOERING Toepassing pestprotocol op een casus Kennisdeling: ervaringen delen Controle tijdens pauzemomenten: brainstormen over verbeteringen

12 1) Studiedag gericht op pesten
MOGELIJKE OBSTAKELS Samenwerking met verschillende scholen  Intervisiemiddagen/-avonden binnen de school

13 2) Schoolbrede anti-pestdag
DOELEN Ouders stimuleren alert te zijn op signalen van pesten Ouders stimuleren verantwoordelijkheid te nemen om deze bevindingen met de school te delen Ouders op de hoogte stellen van de schoolaanpak van pesten op de Bukehof  De oudertevredenheid over de schoolaanpak van pesten verhogen

14 2) Schoolbrede anti-pestdag
UITVOERING 19 april: nationale anti-pestdag Leerlingen, ouders en werknemers betrekken bij de organisatie en uitvoering Levend familiespel Pesten = strafpunten; pro-sociaal gedrag = overwinning Informatie over huidige pestaanpak van de Bukehof Informatie over signalen van pesten/pestslachtoffers

15 2) Schoolbrede anti-pestdag
MOGELIJKE OBSTAKELS Het neemt veel tijd in beslag Hoge ouderbetrokkenheid Enthousiaste werknemers Leerlingen leren samen en door het te doen Niet alle ouders kunnen aanwezig zijn Ouders bereiken via het kind Middels foto’s en video’s van de anti-pestdag Link via nieuwsbrief & ‘nieuws’ op de website

16 3) Online pestsignalen delen
DOELEN Ouders stimuleren om signalen van pesten met de school te delen, ook wanneer het signalen betreft die niet over hun eigen kind gaan of die nog in een voorgaand stadium van pesten zijn Mogelijk indirecte doelen: Werknemers stimuleren meer alert te zijn op (signalen van) pesten De leerkrachtafhankelijkheid m.b.t. de aanpak van pesten verminderen  De oudertevredenheid over de schoolaanpak van pesten verhogen

17 3) Online pestsignalen delen
UITVOERING Voor ouders en (oudere) leerlingen Komt terecht bij vertrouwenspersoon Melden (onvoldoende) pestaanpak van leerkracht Bekendmaking optie van belang: via nieuwsbrief, ‘nieuws’ op website, mededeling schoolplein Structuur invulformulier: naam/anoniem betrokkenen/klas behoefte aan persoonlijk contact behoefte aan contact over vervolgstappen

18 3) Online pestsignalen delen
MOGELIJKE OBSTAKELS (Jongere) leerlingen kunnen dit niet zelfstandig Blackbox binnen de school De uitvoering brengt kosten met zich mee Kosten zijn op aanvraag Gevaar: ‘klaagmuur’ Duidelijkheid waar de optie voor bedoeld is Duidelijkheid over stappen en verantwoordelijken

19 CONCLUSIES Alertheid van ouders en leerkrachten op signalen van pesten Verantwoordelijkheidsgevoel van ouders om pestgevallen te melden aan de school Leerkrachtafhankelijkheid Controle tijdens de pauze Iemand bereikbaar waarbij leerlingen in vertrouwen kunnen praten Onwetendheid schoolaanpak pesten ADVIEZEN 1) Studiedag gericht op pesten 2) Schoolbrede anti-pestdag 3) Online ervaringen delen

20 CONCLUSIES Alertheid van ouders en leerkrachten op signalen van pesten Verantwoordelijkheidsgevoel van ouders om pestgevallen te melden aan de school Leerkrachtafhankelijkheid Controle tijdens de pauze Iemand bereikbaar waarbij leerlingen in vertrouwen kunnen praten Onwetendheid schoolaanpak pesten ADVIEZEN 1) Studiedag gericht op pesten 2) Schoolbrede anti-pestdag 3) Online ervaringen delen

21 Verhoging van de oudertevredenheid over de schoolaanpak van pesten
CONCLUSIES Alertheid van ouders en leerkrachten op signalen van pesten Verantwoordelijkheidsgevoel van ouders om pestgevallen te melden aan de school Leerkrachtafhankelijkheid Controle tijdens de pauze Iemand bereikbaar waarbij leerlingen in vertrouwen kunnen praten Onwetendheid schoolaanpak pesten ADVIEZEN 1) Studiedag gericht op pesten 2) Schoolbrede anti-pestdag 3) Online ervaringen delen Verhoging van de oudertevredenheid over de schoolaanpak van pesten

22 Conclusie Hoe kan de oudertevredenheid t.o.v. de aanpak tegen pesten
op de Bukehof worden verhoogd? Studiedag gericht op pesten Schoolbrede anti-pestdag Online pestsignalen delen


Download ppt "DE MENING VAN OUDERS OVER DE SCHOOLAANPAK VAN PESTEN"

Verwante presentaties


Ads door Google