De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

OuderavondOuderavond klas 5 22 september 2015. Programma ouderavond Verdeling over de profielen ‘Nieuw’ in klas 5 rekenzaken Contact Roosterzaken, huiswerk.

Verwante presentaties


Presentatie over: "OuderavondOuderavond klas 5 22 september 2015. Programma ouderavond Verdeling over de profielen ‘Nieuw’ in klas 5 rekenzaken Contact Roosterzaken, huiswerk."— Transcript van de presentatie:

1 OuderavondOuderavond klas 5 22 september 2015

2 Programma ouderavond Verdeling over de profielen ‘Nieuw’ in klas 5 rekenzaken Contact Roosterzaken, huiswerk en schoolregels decanaat Pauze Per klas

3 De aantallen 180 leerlingen in 6 klassen 103 jongens en 77 meisjes CM: 27 ll. CM/EM: 39 ll. (met ak en ec) NG: 23 ll. (met wi.A) NG/NT: 72 ll. NT: 19 ll. (zonder bio)

4 Per.DatumActiviteiten Per 1 Vr. 25 sept. ’s middags Tekenen: klas 4 en 5: Onderzoekslab in Minerva voor project Parrhesia ‘s middags: ll. met O & O: klas 4 en 5 excursie naar Infoversum Vr. 9 okt. t/m vr.16 okt Reguliere toetsweek periode 1. Gemiste A-toetsen worden ingehaald in de herkansingsronde van de A-toetsen van periode 1 en periode 2. Gemiste proefwerken worden ingehaald volgens apart rooster. 2 ma 26 okt t/m do. 7 jan 2016 Lessen Periode 2 ma 14 dec t/m do 17 dec bijwonen PWS-presentaties volgens rooster: in tussenuren

5 Woe. 13 jan. t/m di. 26 jan. Afname eerste tijdvak Rekenexamen Vr. 8 jan t/m vr. 15 jan Reguliere toetsweek periode 2. Gemiste A-toetsen worden ingehaald in de herkansingsronde van de A-toetsen periode 1 en periode 2. Gemiste proefwerken worden ingehaald volgens apart rooster.

6 ma. 18 jan. t/m vr. 25 mrt. Lessen periode 3 Ma. 8 febr. t/m vr. 12 febr. Vr.18 mrt t/m vr 25 mrt Herkansing/inhaal A-toetsen periode 1 en 2 Reguliere toetsweek periode 3. Gemiste A-toetsen worden ingehaald in de herkansingsronde van de A-toetsen periode 3. Gemiste proefwerken worden ingehaald volgens apart rooster.

7 ma. 4 apr t/m do. 23 juni Lessen periode 4 16-17 t/m 22-.23 apr. Ma. 9 t/m wo.11 mei Vr. 24 t/m vr.1 juli Rome/Griekenland excursies Inhaal/herkansing A-toetsen klas 5 periode 3. Reguliere toetsweek periode 4. Gemiste proefwerken èn A- toetsen worden direct aansluitend aan de toetsweek ingehaald. Herkansing van A-toetsen uit per. 4 begin schooljaar 2016-2017.

8 Ma. 4 juli t/m … Inhaal gemiste proefwerken en A-toetsen uit toetsweek periode 4. Verplichte eindejaars- activiteiten (o.a. PWS- oriëntatiedagen) vr 15 juliPromotie in de Nieuwe Kerk; aansluitend begint de zomervakantie

9 ‘Nieuw’ in klas 5 De Tweede Fase: Keuzes binnen profiel èn verplicht keuzevak Schooldeel: Rome / Griekenland; PG+; studieoriëntatie Extra keuzevak A/B-toetsen; proefwerken; tussentoetsen Combinatievak: MA – ANW – PWS

10 ‘Nieuw’ dit schooljaar in alle klassen Niet meer na elke periode een rapport mee naar huis; alleen een rapportage op papier na periode 2 en aan het eind van het schooljaar Ouders via Magistercode continu inzage in LEA (= Lerarenagenda) met daarin het doorlopend gemiddelde

11 klas 5 Bevorderingsnormen klas 5 (2015-2016) Het belangrijkste uitgangspunt bij de overgangsnormen: –Een leerling die bevorderd wordt moet een reële kans hebben om aan de slaag- zakregeling te kunnen voldoen. –Om te slagen is het maximum aantal onvoldoenden twee (2x5 of 1x4 en 1x5) –en een gemiddelde van 6,0 over alle vakken is vereist.

12 “Nieuw” in klas 5 Gemiddelde op CSE Moet het gemiddelde cijfer van het CSE (= eindexamen) tenminste een 5,5 zijn. De bevorderingsnormen klas 5 zijn hiervan een afspiegeling Zie PTA klas 5 hoofdstuk 2.3

13 ‘Nieuw’ in klas 5 Daarnaast o.a. in de bevorderingsnormen: Het vak lichamelijke opvoeding moet beoordeeld zijn als “voldoende” of “goed”. De beoordeling “goed” voor het vak LO op het eindrapport leidt tot één compensatiepunt. Op het eindrapport komt het gemiddelde cijfer van de gevolgde PG+-onderdelen te staan. Het cijfer voor PG+ op het eindrapport leidt tot maximaal één tekortpunt en maximaal één compensatiepunt.

14 Vervolg: Extra keuzevakken leiden niet tot compensatiepunten en evenmin tot tekortpunten.

15 ‘Nieuw’ in klas 5 Kernvakkenregeling De leerling mag bij het CE (= eindcijfer) ten hoogste eenmaal het eindcijfer vijf hebben voor de vakken Nederlands, Engels en wiskunde. De status van het vak rekenen verandert continu: Onze rekencoördinator mevrouw Thie geeft toelichting

16 Klas 5: Geen contactouders meer Wel: tafeltjesavond op 23 en 24 februari Wel: extra ouderavond op dinsdag 9 februari 2016 Wel: contact mentor-ouders na elke periode indien er aanleiding bestaat

17 Rooster – huiswerk - schoolregels Informatie over roosterzaken www.roosterpg.nl en PG-TV (via website) Huiswerk Hoeveel tijd gemiddeld? Inhalen / herkansen van toetsen PTA klas 5 hoofdstuk 2.2 Schoolregels Beleid te laat komen en spijbelen.

18 “Nieuw” dit schooljaar in alle klassen Meldkamer: eerste verdieping Turfsingel Beleid te laat komen en spijbelen

19 Decanaat klas 5: info

20 Klas 5 Mevr. Oosting en Mevr. Reinalda Studie oriëntatie  verdieping Gesprekken, initiatief nemen Twee dagen verlof

21 Na het PG Studeren WO Studeren HBO Tussenjaar: Reizen/werken/vrijwilligerswerk (Nuffic.nl/wilweg.nl) Studeren in het Buitenland

22 WO/HBO WOHBO TheoretischPraktijk en beroepsgericht Veel boeken lezen, ook groepswerkVeel projecten in groepjes ZelfstudieVeel minder zelfstudie dan WO Gemiddeld 40 uur per week studie 15 uur college Gemiddeld 25 uur college Stages meestal niet verplichtstages

23 Tussenjaar Uit onderzoek van Nuffic blijkt dat de studie-uitval significant minder is onder WO studenten die gereisd hebben in het jaar voorafgaand aan hun studie. Bij HBO studenten geldt dit alleen voor studenten die in het tussenjaar ook gewerkt hebben.

24 Decaan Gesprekken met leerlingen Gesprekken met leerlingen en ouders Invulling van enkele mentorlessen Voor ALLE vragen m.b.t. Kiezen/Studies

25 Belangrijke data Open Dagen Rug: »vrijdag 6 november en 29 januari 9 – 17.15 uur »Zaterdag 9 april10 – 16 uur Open Dagen Hanze: »Zaterdag 7 november en 12 maart10 – 16 uur »Vrijdag 15 april16 – 19 uur Beroepenvoorlichting Groningen: 16, 17 en 19 november (Augustinus College) drie ronden: 19.00, 19.45 en 20.30 uur Opgave: www.beroepenvoorlichtinggroningen.nlwww.beroepenvoorlichtinggroningen.nl

26 Belangrijk www.Studiekeuze123.nl Mevr. Oosting: g.oosting@praedinius.nl g.oosting@praedinius.nl Mevr. Reinalda: w.reinalda@praedinius.nl w.reinalda@praedinius.nl DECANENKAMER in de KOEPEL!

27 w.v.t.t.k. Vragen?

28 Per klas 5A: mw. Thie in T 13 5B: mw. Ooms in T 12 5C: mw. Tieleman in T 11 5D: mw. Van Dijk in T 23 5E: mw. Van Oord in T 10 5F: mw. Stadermann in T24


Download ppt "OuderavondOuderavond klas 5 22 september 2015. Programma ouderavond Verdeling over de profielen ‘Nieuw’ in klas 5 rekenzaken Contact Roosterzaken, huiswerk."

Verwante presentaties


Ads door Google