De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichtingsavond 5 havo

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichtingsavond 5 havo"— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichtingsavond 5 havo
De Ring van Putten Voorlichtingsavond 5 havo Welkom!

2 Voorlichtingsavond 5 havo
Algemene voorlichting: Dhr. Siebelink Afdelingsleider havo bovenbouw Teamleider 5 havo Klassikaal gedeelte: Dhr. Bentlage, mentor 55-1 Mevr. Broer, mentor 55-2 Mevr. Joosten, mentor 55-3 Mevr. Brouwer, mentor 55-4

3 onderwerpen voorlichtingsavond
Algemeen gedeelte: uitleg over: verschil 4 en 5 havo, toetsing, profielwerkstukken, begeleiding en vervolgopleidingen. Klassikaal gedeelte: kennismaken met de mentor, informatie over de belangrijke data en de examennormen.

4 onderwerpen voorlichtingsavond
Algemeen gedeelte: verschil 4 havo/5 havo •verantwoordelijkheid en begeleiding 5 havo (studie) begeleiding toetsing rapportage resultaten profielwerkstuk examentraining examenregeling vervolgopleiding

5 Wat is er anders in 5 havo? minder vakken
wel veel zelfstandig studeren profielwerkstuk werken voor (school)examen sommige vakken ook tussentoetsen, bijv. om vaardigheden te toetsen stof 4 havo wordt ook getoetst na iedere toetsweek één herkansing

6 Wat houdt de begeleiding in?
Iedere klas heeft een vaste mentor. Gesprek bij minder goede resultaten. Hulp bij studieplanning. Advies bij keuze van herkansing. Gesprek vervolgopleiding. Aanspreekpunt. Mogelijkheid voor examenvreestraining. Toelichting door mevr. Brouwer.

7 (studie)begeleiding: steunlessen& huiswerkuren
Voor de kernvakken( Netl; Wisk;En) worden er steunlessen verzorgd. Start: volgende week donderdag het 6e uur. Worden om de week gegeven. Voor contractleerlingen verplicht; andere leerlingen kunnen zich inschrijven. Rekenlessen: voor leerlingen die het rekenexamen nog niet hebben behaald: woensdag het 1e uur Op maandag het 8e uur en woensdag het 1e uur verzorgen wij huiswerkuren voor contractleerlingen. Leerlingen kunnen daar in stilte en onder toezicht werken aan hun huiswerk. Ook andere leerlingen zijn welkom.

8 toetsing uitgangspunt: eindcijfer 4 havo telt mee als startcijfer (20% ) programma van toetsing en afsluiting (PTA). Staat op de website: ga naar leerlingen→‘afdelingen’ → 5 havo stofomschrijving en zwaarte toetsen zijn onderdeel van het examen als u vragen hebt over het PTA ( bijv. over de toetsing van een vak, neem dan contact op via de mail of per telefoon).

9 verhindering bij toetsing
ernstige familieomstandigheden ziekte zo spoedig mogelijk melden contact tussen teamleider en ouders

10 herkansingen één herkansing per toetsweek het hoogste cijfer telt
inhalen herkansingen alleen bij ziekte e.d. mogelijk

11 rapportage resultaten
resultatenoverzicht na iedere toetsweek Alle cijfers zijn ook in het ouderportaal te volgen dus geen ‘echte ‘ rapporten meer

12 profielwerkstuk eigen onderzoek ( bezoek aan museum, wetenschappelijke instelling, enquête e.d.) groepswerkstuk begeleiding door een docent; leerlingen maken periodiek een afspraak nominatie PW-prijs combinatiecijfer met maatschappijleer uit 4 havo; aparte vermelding op cijferlijst. Dit cijfer is belangrijk i.v.m. compensatie op de eindlijst! Nieuw! We geven de leerlingen die dat willen de mogelijkheid om het 4 havo maatschappijleer cijfer te verbeteren.

13 schoolexamen examentraining omvat alle vakken
lo en ckv moeten tenminste voldoende zijn. examentraining voor elk examenvak 1e training in januari/februari, 2e training in april Wordt door examendocenten gegeven In de meeste gevallen: een hele ochtend of middag

14 centraal examen Voorwaarde voor deelname is het met een voldoende afronden van handelingsdelen. Geen CE voor informatica en LO. Maatschappijleer en ckv in de 4e afgesloten. Let op: indien de leerlingen voor LO of CKV een onvoldoende staan, mogen zij geen examen doen.

15 vervolgopleiding HBO VWO 1) HBO: Bezoek open dagen
LET OP: maak gebruik van de proefstudeerdagen!!! Bij plaatsingsrisico: denk na over alternatieven!

16 1)HBO ( vervolg) Oriëntatie Aanmelding tijdig bij IB-Groep in
Groningen Let op: DigiD met sms-notificatie nodig. Overzicht open dagen van de Hogeschool Rotterdam en InHolland wordt tijdens het klassikale gedeelte uitgereikt. Meeste informatie ook digitaal te vinden. De meeste opleidingen eisen: aanmelding voor 1 mei 2016!

17 2)VWO goede cijfers (minimaal 6,5 examenvakken)
Tweede moderne vreemde taal nodig Aantal vrijstellingen (vakken 4 VWO) Overstap na advies docenten Ter voorbereiding is het soms mogelijk om een vak al op VWO-niveau af te ronden.

18 55-1: Dhr. Bentlage T 22 55-2: Mevr. Broer T 25
Einde algemeen gedeelte. Bedankt voor uw aandacht! Klassikaal gedeelte: 55-1: Dhr. Bentlage T 22 55-2: Mevr. Broer T 25 55-3: Mevr. Joosten T 26 55-4: Mevr. Brouwer T 23

19 Vragen of suggesties? U mag uw vraag ook op het formulier invullen!
Bedankt voor uw aandacht!


Download ppt "Voorlichtingsavond 5 havo"

Verwante presentaties


Ads door Google