De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

15 september 2014 Voorlichtingsavond 6 vwo. verschil 5 vwo en 6 vwo begeleiding toetsing/ po’s rapportage resultaten examentraining examen zak/slaagregeling.

Verwante presentaties


Presentatie over: "15 september 2014 Voorlichtingsavond 6 vwo. verschil 5 vwo en 6 vwo begeleiding toetsing/ po’s rapportage resultaten examentraining examen zak/slaagregeling."— Transcript van de presentatie:

1 15 september 2014 Voorlichtingsavond 6 vwo

2 verschil 5 vwo en 6 vwo begeleiding toetsing/ po’s rapportage resultaten examentraining examen zak/slaagregeling belangrijke data profielwerkstuk vervolgopleidingen, loting en studiefinanciering Onderwerpen

3 geen tussentoetsen naast praktische opdrachten ook profielwerkstuk 3 toetsweken stof (4)5 vwo ook getoetst steunles door studentassistenten steunles door docenten Ne/En/Wi –Om de week –Vrijwillig, behalve –Voor contractleerlingen –In geval van slechte cijfers Wat is anders in 6 vwo?

4 Dhr R. H. Snijder, teamleider (sny) Mw. drs. L. Bender-Leenen, afdelingsleider (bnd) Dhr B. Brouwer, sectordirecteur bovenbouw Begeleiding 6 VWO

5 initiatief Snij, Bnd: gesprek met leerlingen bij minder goede resultaten gesprek vervolgopleiding/PW initiatief bij leerling: hulp bij plannen studie steun bij kiezen herkansing andere problemen Begeleiding

6 Dinsdag 6 e uur Mw. drs E.Brouwer en Mw. C. Luijpen Testen zijn al afgenomen Je mag ook meedoen als je niet in de doelgroep zit Examenvreestraining

7 deel toetsen 4 vwo en 5 vwo telt mee programma van toetsing en afsluiting (pta) in PTA staat ook examenreglement stof en gewicht per toets alle toetsen zijn onderdeel examen Toetsing

8 ernstige familieomstandigheden ziekte melding zo spoedig mogelijk, altijd vóór de toets om 8:00 aandacht voor toetsen (zoals mondeling) buiten de toetsweek neemt u altijd contact op met team/afdelingsleider bij ziekte tijdens examen: tweede/derde tijdvak Verhindering bij toetsing

9 recht op één herkansing per toetsweek hoogste cijfer telt inhalen herkansing niet mogelijk Herkansingen

10 binnenkort overzicht alle cijfers resultaten ook op internet resultatenoverzicht na iedere toetsweek Rapportage resultaten

11 zelfstandig onderzoek samenwerken kost ongeveer 80 klokuren begeleiding van docent telt in combinatie met ml, anw, (kcv) als één cijfer aandacht voor plagiaat presentatie van PW op 12 januari Profielwerkstuk

12 op tijd inleveren: –laatste vrijdag voor Kerst voor 23:59 uur –digitaal én op papier aandacht voor planning! –houd er rekening mee dat je de laatste week niets kan doen maak reservebestanden (op harde schijf op school) Inleveren Profielwerkstuk

13 te laat inleveren PW heeft gevolgen voor cijfer (bonuspunt) PO later inleveren dan twee dagen na vastgestelde datum = onregelmatigheid dit heeft gevolgen voor cijfer Te laat inleveren

14 omvat alle vakken (uit 4, 5 en 6 vwo) Lo en ckv hebben geen cijfer ANW, Maatschappijleer, (KCV) en profielwerkstuk: combinatiecijfer. combinatiecijfer telt als volwaardig cijfer mee compensatie vergroot kans op slagen Schoolexamen

15 twee varianten: 1: gegeven door docenten accent op vraagstelling, valkuilen, oefenexamen na kerstvakantie iedere donderdag voor het examen een hele week Examentraining

16 variant 2: betaalde examentraining Lyceo (instituut uit Delft) locatie Ring, Maerlant, Helinium per vak 2 dagen in voorjaarsvakantie werken met modules: theorie en oefeningen de hele stof van 5 en 6 vwo wordt behandeld u krijgt nader bericht hierover Examentraining

17 deelname bij voldoende voor ckv, lo en de handelingsdelen geen CE voor: maatschappijleer, anw, ckv, lo, kcv en informatica. Centraal examen

18 Alleen schoolexamen: eindcijfer = afgerond cijfer ExDo 5,45=6 Eindcijfer: SE : gemiddelde op 1 decimaal CE : levert cijfer op 1 decimaal Eindcijfer: gemiddelde SE en CE 5,45=5 Cijferbepaling

19 –zonder onvoldoendes –één 5 zonder compensatie –één 4 met 2 compensatiepunten –2 x 5 met 2 compensatiepunten –of één 4 en één 5 met 3 compensatiepunten – cijfer 3 of lager is niet toegestaan, ook niet binnen het combinatiecijfer –gemiddelde CE moet 5,5 zijn! –maximaal 1 x 5 NE-EN-WIS rekenen telt nog niet mee mogelijk herexamen CE in één vak De leerling is geslaagd:

20 d onderdag 11 juni wij bellen de nog niet geslaagden vrijdag komen geslaagde leerlingen naar school voor cijferlijst en herkansingen één vak herkansen, mag ook voldoende zijn Uitslag

21 IB voor tto in meivakantie! maandag 11 mei begin CE woensdag 27 mei laatste zitting di 16 juni en wo 17 juni: tweede tijdvak voor herexamens ook als je geslaagd bent! di 30 juni: definitieve uitslag (incl tweede tijdvak) maandag 6 juli diploma- uitreiking om 19.30 uur. Belangrijke examendata

22 Universiteit (WO) HBO Bachelor – Master niveauverschil WO – HBO bezoek open dagen denk aan alternatief bij numerus fixus of plaatsingsrisico overzicht open dagen op www.studiekeuze123.nl en TKMST open-dagen app www.studiekeuze123.nl Vervolgopleiding

23 Aanmelding WO en HBO liefst voor 1 januari i.v.m. Studiefinanciering en Ovjaarkaart uiterlijk per 1 mei (bij 18 jaar stopt kinderbijslag, zelf 3 maanden tevoren tegemoetkoming scholieren aanvragen)

24 Aanmelding WO en HBO www.studielink.nl www.DigiD.nl www.startstuderen.nl : veranderingen in regelgeving www.startstuderen.nl “veel is nog onduidelijk”

25 Studiefinanciering www.startstuderen.nl : veranderingen in regelgevingwww.startstuderen.nl studiefinanciering verandert: Basisbeurs vervalt Nieuwe beurs is inkomensafhankelijk Lening OV jaarkaart

26 Loting afgeschaft www.startstuderen.nl :www.startstuderen.nl Loting vervalt voor numerus fixus studies: Voor lijst zie www.duo.nlwww.duo.nl Decentrale selectie Inschrijven voor max. 2 studies Dat mogen 2 numerus fixus studies zijn, behalve: geneeskunde, tandheelkunde, fysiotherapie Na 1 mei niet toegelaten!

27 donderdag 16 april feestcommissie 1 à 2 leerlingen uit iedere examenklas M - H – V voorwaarden voor het feest Afscheidsdag

28 Tot ziens op de diploma- uitreiking Maandag 6 juli om 19.30 uur


Download ppt "15 september 2014 Voorlichtingsavond 6 vwo. verschil 5 vwo en 6 vwo begeleiding toetsing/ po’s rapportage resultaten examentraining examen zak/slaagregeling."

Verwante presentaties


Ads door Google