De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 6 23 september 2013 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3, 4, 5 en 6 Christien Pino Studiekeuzeadviseur Fred Bouwhuis Decaan.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 6 23 september 2013 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3, 4, 5 en 6 Christien Pino Studiekeuzeadviseur Fred Bouwhuis Decaan."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 6 23 september 2013 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3, 4, 5 en 6 Christien Pino Studiekeuzeadviseur Fred Bouwhuis Decaan

2 Leerlingbegeleiding VWO 6 Wouter Olbertzmentor Freddy Walhofmentor Henk Jan de Wildementor VWO docententeam Fred Bouwhuisdecaan Joanne Duijvestijnteamleider

3 Examenjaar  Lang naar toegewerkt  Stress? F - -training?

4 Samenwerking Neem contact op als u problemen signaleert  Mentor  Vakdocent  Decaan  Teamleider

5 Zelfstandigheid

6  Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen

7 Ouders en studie  Belangstellend informeren  Faciliteren (tijd, werkplek)  Coachen (zelf oplossingen laten verzinnen)  Kijken naar de toekomst  Wat werkt? Wat gaat goed?  Wat zijn je kwaliteiten  Met inzet kun je het leren (growth mindset)

8 Ouders en studie  Handige tips in het boekje ‘Onderpresteren: Help je kind de middelbare school door zonder duwen en trekken’ (uitgever: SWP), met leuke (korte) test voor ouders op www.onderpresteren.nlwww.onderpresteren.nl  Informatie over optimaal presteren in ‘Over de top’ (youngworks) met filmpjes en tips op www.overdetop.nl www.overdetop.nl

9 Opbouw schooljaar Blok 1 t/m 3:  Afgesloten met toetsweek Blok 4:  Examentraining  Oefenexamenweek  Centraal Schriftelijk Examen

10 Profielwerkstuk  Eigen onderzoek / ontwerp  80 slu  Begeleiding door vakdocent  PWS bijeenkomsten  Voor Kerst 1e versie verslag inleveren  Deadline definitieve verslag begin februari

11 Profielwerkstuk  Beoordeling met cijfer  Plagiaat => beoordeling 1,0  Lager dan 3,5? Geen diploma!!!  Daarom reparatiemogelijkheid: Iedere dag tot 5 uur op school tot beoordeling 3,5 is

12 Presentatieavond  Dinsdag 11 maart  Mondelinge presentatie PWS H5 en V6  Alle belangstellenden van harte welkom!!

13 Rekentoets  Verplicht onderdeel examens m.i.v. 2014  Cijfer komt op diploma  Overgangsregel: Telt niet mee in zak-slaagregeling (2014 + 2015)  Pilotschool: daarom mogelijkheid deelname rekenexamen in V5 + in V6  Meeste leerlingen hebben al een voldoende  In VWO 6: opnieuw 2 examenkansen  Thuis oefenen kan met oefenprogramma’s

14 Berekening Eindcijfers  Voor vakken zonder CE: Afronden op geheel getal met tussenstap (5,45 wordt 5,5 wordt 6!)  Voor vakken met CE: Gemiddelde CE + SE afronden op geheel getal zonder tussenstap (5,5 + 5,4 wordt 5,45 wordt 5!!)

15 Examenvakken zonder CE VWO 4/5:VWO 6: ANW*LO (v of g) Maatschappijleer*Informatica CKV (v of g) Wiskunde D KCV*PWS* * combinatiecijfer

16 Combinatiecijfer  Alle kleine vakken samen:  ANW  Maatschappijleer  KCV (alleen gymnasiumleerlingen)  Profielwerkstuk  Ieder onderdeel moet 4 (  3,5) of hoger zijn  Cijfers worden afgerond, gemiddeld en opnieuw afgerond en tellen dan mee als 1 vak

17 Slaag/zakregeling Geslaagd, indien voldaan is aan: • LO en CKV voldoende of goed • Rekenexamen gemaakt • Alle onderdelen combinatiecijfer ≥ 4 • Gemiddelde beoordeling CE ≥ 5,5 • Voor Ne, En en Wi ten minste 1x5 en 2x6 En één van de onderstaande situaties: • Alle vakken voldoende • 1x5 en rest voldoende • 2x5 of 1x4 en 2 compensatiepunten • 1x4 en 1x5 en 3 compensatiepunten

18 Centraal Examen  Blok 4: voorbereiding CE  Week 16: oefenexamenweek  Week 17: gewoon les  Week 18 + 19: Meivakantie  CE: maandag 12 mei t/m maandag 26 mei  In de sporthal  3 uur zonder pauze  Eten en drinken toegestaan  Examenstress  Graag hulp ouders bij surveilleren!  Meer informatie volgt t.z.t.

19 Geslaagd!  Uitslag: do 12 juni  Bellen tussen 15.00 en 16.30 uur  Borrel van 16.30 tot 17.30 uur in aula  Verplicht: voorlopige cijferlijst ophalen + inschrijving herkansingen: vr 13 juni  Diploma-uitreiking: do 26 juni

20 Tweede Tijdvak  Dinsdag 17 t/m vrijdag 20 juni  Herexamen  Cijferverbetering  Inhalen  Bij meerdere examens inhalen eventueel ook in derde tijdvak (augustus)

21 Gezakt, en dan...  VWO 6 doubleren op BL:  Vrijstelling voor PWS, In en WisD (als vak voldoende is afgesloten)  Geen vrijstelling voor LO  VAVO (deelcertificaten)  HBO + VAVO (enkele studies in Twente)  Meer informatie bij de examenuitslag

22 Oriëntatie vervolgstudie  Op school: gesprekken in mentorlessen  Gebruik methode Qompas  Voorlichting door oud-leerlingen (november)  Voorlichting op UT over studeren en studiekeuze  Voorlichting over beroepen op een school in Hengelo  Bezoek open dagen

23 Bezoek Open Dagen  Verplicht onderdeel LOB  Bij voorkeur niet onder lestijd  Indien dit niet mogelijk is: verlof van school  Formulier in te vullen door leerling (i.o.m. mentor) en ouders  Leerling brengt na afloop verslag uit

24 Christien Pino Help! Mijn kind moet kiezen! Of Hoe help ik mijn kind kiezen? De rol van de ouder in het studiekeuzeproces

25 Fred Bouwhuis Aanmelden voor een vervolgstudie Aanvragen studiefinanciering Wanneer en hoe?

26 Informatie  Overzicht belangrijke data  Schoolgids (uitgedeeld + website)  Website www.bataafslyceum.nlwww.bataafslyceum.nl kopje Ouders -> VWO 4, 5 en 6

27 Mee met de mentoren Wouter Olbertzlokaal 0.12 Freddy Walhoflokaal 1.28 Henk Jan de Wilde-


Download ppt "Voorlichting VWO 6 23 september 2013 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3, 4, 5 en 6 Christien Pino Studiekeuzeadviseur Fred Bouwhuis Decaan."

Verwante presentaties


Ads door Google