De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Voorlichting VWO 4 9 september 2013 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3,4,5 en 6.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Voorlichting VWO 4 9 september 2013 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3,4,5 en 6."— Transcript van de presentatie:

1 Voorlichting VWO 4 9 september 2013 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3,4,5 en 6

2 Leerlingbegeleiding VWO 4 Fred Bouwhuismentor Mirjam van Buurenmentor Roeland Fensmentor Wim Oudmentor Docententeam VWO Fred Bouwhuisdecaan Joanne Duijvestijnteamleider

3 Impressie kennismaking

4 Gemeenschappelijke doelen Diploma halen Volwassen worden

5 Kenmerken Tweede Fase  Zelfstandig werken en plannen  PTA (plan van toetsing en afsluiting)  Studiewijzers  Studiebegeleidingsuren  Vroeg beginnen met examenstof  Opbouw examencijfer start in VWO 4

6 zelfstandigheid

7 Zelfstandigheid  Toewerken naar steeds meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid  Afspraken zoveel mogelijk direct met de leerlingen  Iedereen gelijk, maar toch recht doen aan verschillen

8 Ouders en huiswerk: Lekker puh…

9 Ouders en huiswerk  Belangstellend informeren  Faciliteren (tijd, werkplek)  Coachen (zelf oplossingen laten verzinnen)  Kijken naar de toekomst  Wat werkt? Wat gaat goed?  Wat zijn je kwaliteiten  Met inzet kun je het leren (growth mindset)

10 Ouders en huiswerk  Handige tips in het boekje Onderpresteren: Help je kind de middelbare school door zonder duwen en trekken (uitgever: SWP)  Leuke (korte) test voor ouders op www.onderpresteren.nl www.onderpresteren.nl

11 Contact met wie?  Neem alstublieft contact op als u vragen heeft of als u problemen signaleert  Mentor  Vakdocent  Decaan  Teamleider

12 Ziekte  1 e dag ziekte: ouder belt ‘s morgens naar school (school is vanaf 7.45 uur bereikbaar)  Na het weekend: opnieuw bellen  Ziek van school naar huis: bij thuiskomst bellen  Kind weer beter: briefje mee voor conciërges

13 Toets(en) gemist  Afwezigheid zonder reden: 1,0!  Indien tevoren bekend: met briefje van ouders melden bij docent en teamleider.  Bij ziekte: telefonische ziekmelding door ouders voor aanvang van de toets  Schriftelijk bevestigen voor docent(en)/teamleider van ouders met vermelding van:  Naam en klas leerling  Reden afwezigheid  Welke toets(en) gemist  Brief naar huis bij gemiste kennistoets zonder reden

14 Tweede Fase  Verschillende toetsvormen  SET = schoolexamentoets  KT = kennistoets of (groeps)opdracht  PO = praktische opdracht

15 Indeling van het schooljaar  4 blokken, ieder blok afgesloten met toetsweek  Tijdens toetsweek lesvrij  Daarnaast andere (i.h.a. kleinere) toetsen:  Kennistoetsen of (groeps)opdrachten (KT’s)  Praktische opdrachten (PO’s)

16 Herkansingen  Iedereen kan een foutje maken: 2 herkansingsmogelijkheden, alléén voor SET’s (grote toetsen)  Na blok 2: herkansing over 1 SET uit blok 1 of blok 2  Na blok 4: herkansing over 1 SET uit blok 3 of blok 4  Ingehaalde SET (gemist door ziekte) kan niet herkanst worden  Niet aanwezig bij herkansing? Herkansing vervalt

17 Berekening overgangscijfer V4  Gemiddeld Toetscijfer = GT = gemiddelde van alle toetsen (weging staat in PTA)  Gemiddeld PO-cijfer = PO  Voortgangscijfer: GT en PO (80% - 20%)* *zie PTA en examenreglement

18 Berekening overgangscijfer V4  Op rapport komt Voortgangscijfer (VC) van dat moment. Via Magister alles zichtbaar.  Alle cijfers worden afgerond op 1 cijfer achter de komma (5,45 wordt dus een 5,5)  Gemiddeld toetscijfer en gemiddeld PO cijfer gaan mee naar V5

19 Pilot werkhouding + aftekenen  Op rapport vermelding werkhouding (huiswerk + werkhouding in de les)  In de les aftekenlijsten voor het huiswerk

20 Bevorderingsregels Bevorderd:  LO, CKV en gevolgde module voldoende of goed  Ne, En en Wi maximaal 1x 5  Daarnaast is voldaan aan:  Kleine vakken in combinatiecijfer tellen als 1 vak  In bespreking: bij één voorwaarde tekort OnvoldoendesCompensatiepunten geen0 of meer 1X5 (4,5-5,4)0 of meer 1X4 (3,5-4,4)2 of meer 2X5 (4,5-5,4)2 of meer 1X5 (4,5-5,4) en 1X4 (3,5-4,4) 3 of meer

21 Steunlessen Ne, En, Wi  Aangescherpte regelgeving examens m.b.t. Ne, En en Wi  Voor deze drie vakken op eindlijst maximaal 1x5, rest voldoende  Docenten van deze vakken selecteren leerlingen die hulp nodig hebben (voor de talen m.n. bij analyse van teksten)  Deelname aan steunlessen is verplicht

22 Combinatiecijfer  Enkele kleine vakken worden gecombineerd tot één eindcijfer.  Daardoor goede balans grote en kleine vakken  Combinatiecijfer bevat:  Maatschappijleer  ANW  KCV (gymnasium)  Profielwerkstuk (VWO 6)

23 Examenvakken zonder CE Sluiten af in VWO 4  Maatschappijleer (combinatiecijfer)  ANW (combinatiecijfer)  KCV (gymnasium, combinatiecijfer) Sluiten af in VWO 5  CKV (atheneum, voldoende of goed) Sluiten af in VWO 6  LO (voldoende of goed)  Informatica  Wiskunde D

24 Examendossier De leerling bewaart zelf:  Alle gemaakte toetsen en opdrachten  Alle cijferlijsten De school bewaart:  Alle behaalde cijfers  PTA’s en examenreglementen

25 Studiebegeleidingsuren  Mediatheek  Vakondersteuningsuren Kenmerken:  Zelf inschrijven in CUP (contacturenplanner)  Totaal 33 lesuren per week  Actieve deelname vereist  Zelfde status als gewone les

26 Vakkenpakket  Algemeen deel  Profieldeel  Natuur  Maatschappij  Vrij deel  1 of 2 examenvakken

27 Stroomwissel  Van natuur naar maatschappij  Als er plaats is  Tot einde blok 2, VWO 4  In overleg met mentor / docenten  Schriftelijke toestemming ouders

28 Wissel vrije deel  Wisselen van keuzevak:  Tot einde blok 1  Als er plaats is  Schriftelijke toestemming ouders  Laten vallen extra keuzevak:  einde blok 2 of einde blok 4  Schriftelijke toestemming ouders

29 Overstappen HAVO  Overstappen naar HAVO 4  Uiterlijk tot einde blok 2  Als er plaats is  Positief advies docentenvergadering  Toestemming ouders  Overstappen naar HAVO 5  Aan einde van het schooljaar  Positief advies docentenvergadering  Toestemming ouders

30 Bijzonder verlof  Indien mogelijk minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk aanvragen  Tot 3 dagen: teamleider  Langer dan 3 dagen of aansluitend aan vakanties: rector Pieter Telleman

31 It’s Learning  Elektronische Leer Omgeving: It’s learning  Vaklokalen  Infoplein H4/V4  Kijk eens mee!

32 Inzage Magister  Voor ouders en leerlingen  Hele schoolloopbaan zelfde code  Informatie over adresgegevens, absenties en cijfers  Code kwijt? Mailtje naar hj.dewilde@osghengelo.nl

33 Belangrijke data Vanavond wordt overzicht meegegeven (voor op de koelkast). Dit overzicht wordt ook geplaatst op infoplein H4/V4 en website onder kopje Ouders VWO 4, 5, 6 Nieuwsbrief (verstuurd per mail!)

34 Meedenken?  Ouderraad, met vertegenwoordiging in de MR

35 Mentorgroepen  Fred Bouwhuislokaal 1.28  Mirjam van Buurenlokaal 0.12  Roeland Fenslokaal 1.17  Wim Oudlokaal 1.29


Download ppt "Voorlichting VWO 4 9 september 2013 Joanne Duijvestijn Teamleider VWO 3,4,5 en 6."

Verwante presentaties


Ads door Google