De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

 mentordeel Ouderavond Vwo-4. Welkom Begeleiding Belangrijke data Vwo-4  Overgang onderbouw => bovenbouw  Start voorbereiding examens: - PTA - combinatiecijfer.

Verwante presentaties


Presentatie over: " mentordeel Ouderavond Vwo-4. Welkom Begeleiding Belangrijke data Vwo-4  Overgang onderbouw => bovenbouw  Start voorbereiding examens: - PTA - combinatiecijfer."— Transcript van de presentatie:

1  mentordeel Ouderavond Vwo-4

2 Welkom Begeleiding Belangrijke data Vwo-4  Overgang onderbouw => bovenbouw  Start voorbereiding examens: - PTA - combinatiecijfer Rol van u als ouder Overgangsnorm Slaagnorm Vragen? Programma

3 Begeleiding Mentor  1e aanspreekpunt:  volgt studieprestaties  voert gesprekken  contactpersoon ouders  overleg mentoren / afdelingsleider Vakdocent Decaan Mevr. Gerrits Teamleider Dhr. Van Rengs Programma

4 Belangrijke data (1) 1e periode:  27-29 augCross your Borders  14 t/m 21 nov.1 e toetsweek  24 nov.inhalen gemiste toetsen TW 2e periode:  16 + 17 dec.ouderspreekuur (10 min. gesprek)  3 febr.infoavond HBO/WO Dendron College  4 mrtbezoek universiteit Tilburg  18 t/m 25 mrt.2 e toetsweek  26 mrtinhalen gemiste toetsen TW

5 Belangrijke data (2) 3e periode:  17 apr bezoek universiteit Nijmegen  21 en 22 aprilouderspreekuur (10 min. gesprek)  2 t/m 9 juli3 e toetsweek  10 juliinhalen gemiste toetsen TW  17 julirapportuitreiking  20 juli t/m 30 aug.zomervakantie Programma

6 VWO-4 een spannend jaar….  Overgang onderbouw / bovenbouw  Basisklas én clusters  Andere lestijden + nieuwe vakken  Hoger tempo + meer stof  Meer focus op inzicht en zelfstandigheid  Begin van examenvoorbereiding  PTA  combinatiecijfer Begeleiding

7 Bovenbouw Nadruk op:  Zelfstandigheid  Presentaties houden  Zelf plannen  Samenwerken (en afspraken nakomen)  Zwaardere toetsweek  huiswerk:  ongeveer 6 x 2 uur  benutten tussenuren  regelmaat en planning  balans met andere activiteiten Begeleiding

8 Start examenvoorbereiding  PTA = Programma Toetsing en Afsluiting Te vinden op: www.dendron.nlwww.dendron.nl  Ik ben een Dendron-leerling of ouder  HAVO/VWO => PTA => VWO  Afsluiting vakken: VWO-4: MAAT en ANW VWO-5: CKV VWO-6: LB en PWS Ook in PTA: LOB (= loopbaan oriëntatie begeleiding)  Keuze en oriëntatie op vervolgopleiding  Meedoen, stimuleren + betrokkenheid tonen.

9  COMBINATIECIJFER  BESTAAT UIT : gemiddelde (hele) cijfer van: o MAAT o ANW o LB o PWS Let op: 6,49 wordt dus 6 Géén cijfer lager dan 4 TELT MEE ALS COMPENSATIE !!!!!

10 Uw rol als ouder Programma  Aandacht voor studie en studiehouding:  tonen van belangstelling  échte (t)huiswerktijd in de gaten houden (6 x 2 uur per dag)  cijfers raadplegen  website => Magister  voorkom het maken van afspraken tijdens toetsen  schooldag tot 15.45 uur; vrijdags tot 16.30 uur (9 e = toets inhalen)  Doorgeven afwezigheid: door ziekte (melden op de dag van ziek zijn) bezoek tandarts, specialist etc. (vooraf melden) bijzondere omstandigheden (vooraf via mentor) Maar uiteraard ook andere studiebelemmerende zaken (geen rustige studeerplek thuis, alcohol- en/ of drugsgebruik, slaapgebrek etc.)

11 Overgangsnormen Gebaseerd op verzwaarde examennormen:  gemiddeld voor het Centraal Examen een 5.5 (dus géén 5.49)  voor NETL, ENTL, WISK en REKENEN slechts één 5 als eindcijfer (gemiddelde SE en CSE).

12 Examennorm / Slaagnorm  aangescherpt!  en gebaseerd op: 3 vakken uit Gemeenschappelijk Deel + 4 vakken uit Profieldeel + minimaal 1 vak Vrije Deel + en combinatiecijfer = 9 vakken (cijfers) Daarnaast is een V of G voor CKV en LO nodig.

13 Bevorderd naar Vwo-5? JA, indien de leerling aan alle volgende deelnormen voldoet: 1.gemiddeld een 6 of hoger voor de vakken met een CSE. 2.maximaal één vijf voor de vakken NETL, ENTL, WISK, REK. 3.voor de vakken LO en CKV minimaal een V (voldoende). 4.voor alle vakken met een cijfer in totaal maximaal één vier en één vijf, en voldoende compensatie voor deze onvoldoendes ■ één vijf: geen compensatie nodig. ■ één vier of twee vijven: één compensatiepunt nodig. ■ één vier en één vijf: twee compensatiepunten nodig.

14 In bespreking? INDIEN : o 5 – 5 – 5 met minimaal 2 compensatiepunten o 3met minimaal 2 compensatiepunten. o 4 – 5 – 5 met minimaal 3 compensatiepunten. o 3 – 5 met minimaal 3 compensatiepunten. o 4 – 4 met minimaal 3 compensatiepunten. én als de leerling aan deelnorm 5 niet voldoet (= geen voldoende voor rekenen) In alle overige gevallen gaat een leerling niet over.

15 Schematisch: som cijfers 505152535455565758 onvoldoendes geen onvold. BBBBB 1 x 5 BBBBBB 1 x 4 BSBBBBBB 2 x 5 BSBBBBBB 1 x 4 + 1 x 5 NBBSBBBBBB 3 x 5 NB BS 1 x 3 NB BS 1 x 4 + 2 x 5 NB BS 1 x 3 + 1 x 5NB BS 2 x 4 NB BS meer onvold. NB

16 Vragen?

17 Bedankt en tot ziens! voor meer info zie www.dendron.nlwww.dendron.nl of www.dendron.dedecaan.net


Download ppt " mentordeel Ouderavond Vwo-4. Welkom Begeleiding Belangrijke data Vwo-4  Overgang onderbouw => bovenbouw  Start voorbereiding examens: - PTA - combinatiecijfer."

Verwante presentaties


Ads door Google