De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Ouderavond Vwo-4  mentordeel.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Ouderavond Vwo-4  mentordeel."— Transcript van de presentatie:

1 Ouderavond Vwo-4  mentordeel

2 Programma Welkom Begeleiding Belangrijke data Vwo-4
Overgang onderbouw => bovenbouw Start voorbereiding examens: - PTA - combinatiecijfer Rol van u als ouder Overgangsnorm Slaagnorm Vragen?

3 Begeleiding Mentor  1e aanspreekpunt: Vakdocent Decaan Mevr. Gerrits
volgt studieprestaties voert gesprekken contactpersoon ouders overleg mentoren / afdelingsleider Vakdocent Decaan Mevr. Gerrits Teamleider Dhr. Van Rengs Programma

4 Belangrijke data (1) 1e periode: 2e periode:
27-29 aug Cross your Borders 14 t/m 21 nov. 1e toetsweek 24 nov. inhalen gemiste toetsen TW 2e periode: dec. ouderspreekuur (10 min. gesprek) 3 febr. infoavond HBO/WO Dendron College 4 mrt bezoek universiteit Tilburg 18 t/m 25 mrt. 2e toetsweek 26 mrt inhalen gemiste toetsen TW

5 Belangrijke data (2) 3e periode: 17 apr bezoek universiteit Nijmegen
21 en 22 april ouderspreekuur (10 min. gesprek) 2 t/m 9 juli 3e toetsweek 10 juli inhalen gemiste toetsen TW 17 juli rapportuitreiking 20 juli t/m 30 aug. zomervakantie Programma

6 VWO-4 een spannend jaar….
Overgang onderbouw / bovenbouw Basisklas én clusters Andere lestijden + nieuwe vakken Hoger tempo + meer stof Meer focus op inzicht en zelfstandigheid Begin van examenvoorbereiding PTA combinatiecijfer Begeleiding

7 Bovenbouw Nadruk op: Zelfstandigheid Presentaties houden Zelf plannen
Samenwerken (en afspraken nakomen) Zwaardere toetsweek  huiswerk: ongeveer 6 x 2 uur benutten tussenuren regelmaat en planning balans met andere activiteiten Begeleiding

8 Start examenvoorbereiding
PTA = Programma Toetsing en Afsluiting Te vinden op: Ik ben een Dendron-leerling of ouder HAVO/VWO => PTA => VWO Afsluiting vakken: VWO-4: MAAT en ANW VWO-5: CKV VWO-6: LB en PWS Ook in PTA: LOB (= loopbaan oriëntatie begeleiding) Keuze en oriëntatie op vervolgopleiding Meedoen, stimuleren + betrokkenheid tonen.

9 COMBINATIECIJFER  BESTAAT UIT : gemiddelde (hele) cijfer van: MAAT
ANW LB PWS Let op: 6,49 wordt dus 6 Géén cijfer lager dan 4 TELT MEE ALS COMPENSATIE !!!!!

10 Uw rol als ouder Aandacht voor studie en studiehouding:
tonen van belangstelling échte (t)huiswerktijd in de gaten houden (6 x 2 uur per dag) cijfers raadplegen website => Magister voorkom het maken van afspraken tijdens toetsen schooldag tot uur; vrijdags tot uur (9e = toets inhalen) Doorgeven afwezigheid: door ziekte (melden op de dag van ziek zijn) bezoek tandarts, specialist etc. (vooraf melden) bijzondere omstandigheden (vooraf via mentor) Maar uiteraard ook andere studiebelemmerende zaken (geen rustige studeerplek thuis, alcohol- en/ of drugsgebruik, slaapgebrek etc.) Programma

11 Overgangsnormen Gebaseerd op verzwaarde examennormen:
gemiddeld voor het Centraal Examen een 5.5 (dus géén 5.49) voor NETL, ENTL, WISK en REKENEN slechts één 5 als eindcijfer (gemiddelde SE en CSE) .

12 Examennorm / Slaagnorm
aangescherpt! en gebaseerd op: 3 vakken uit Gemeenschappelijk Deel + 4 vakken uit Profieldeel + minimaal 1 vak Vrije Deel + en combinatiecijfer = 9 vakken (cijfers) Daarnaast is een V of G voor CKV en LO nodig.

13 Bevorderd naar Vwo-5? JA, ■ één vijf: geen compensatie nodig.
indien de leerling aan alle volgende deelnormen voldoet: gemiddeld een 6 of hoger voor de vakken met een CSE. maximaal één vijf voor de vakken NETL, ENTL, WISK, REK. voor de vakken LO en CKV minimaal een V (voldoende). voor alle vakken met een cijfer in totaal maximaal één vier en één vijf, en voldoende compensatie voor deze onvoldoendes ■ één vijf: geen compensatie nodig. ■ één vier of twee vijven: één compensatiepunt nodig. ■ één vier en één vijf: twee compensatiepunten nodig.

14 In bespreking? INDIEN: 5 – 5 – 5 met minimaal 2 compensatiepunten
én als de leerling aan deelnorm 5 niet voldoet (= geen voldoende voor rekenen) In alle overige gevallen gaat een leerling niet over.

15 Schematisch: som cijfers 50 51 52 53 54 55 56 57 58 onvoldoendes
50 51 52 53 54 55 56 57 58 onvoldoendes geen onvold. B 1 x 5 1 x 4 BS 2 x 5 1 x x 5 NB 3 x 5 1 x 3 1 x x 5 1 x x 5 2 x 4 meer onvold.

16 Vragen?

17 voor meer info zie www.dendron.nl
Bedankt en tot ziens! voor meer info zie of


Download ppt "Ouderavond Vwo-4  mentordeel."

Verwante presentaties


Ads door Google