De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Locatie van Iddekingeweg VMBO Jaar 4 KB-BB. Programma Wederzijdse verwachtingen Examenzaken Thema ouderavond Stage Keuze vervolgopleiding (Dhr. van Dijken)

Verwante presentaties


Presentatie over: "Locatie van Iddekingeweg VMBO Jaar 4 KB-BB. Programma Wederzijdse verwachtingen Examenzaken Thema ouderavond Stage Keuze vervolgopleiding (Dhr. van Dijken)"— Transcript van de presentatie:

1 Locatie van Iddekingeweg VMBO Jaar 4 KB-BB

2 Programma Wederzijdse verwachtingen Examenzaken Thema ouderavond Stage Keuze vervolgopleiding (Dhr. van Dijken) Gesprek met de mentor

3 Wederzijdse verwachtingen Er zijn De spullen voor elkaar Plannen Inleveren van opdrachten. Steun, en stimulans

4 Examenzaken Plan van Toetsing en Afsluiting: PTA School Examen: SE Rekenexamens Het Eindexamen Slaag zak regeling Belangrijke momenten

5

6 PTA De spelregels rond het examen –PTA is op de site geplaatst Het meewegen van inzet en gedrag binnen BB. Ieder bepaalt 10% van de SE cijfers. Bijzondere positie LO, CKV, Rekenen en Maatschappijleer

7 Het schoolexamen SE Mag het iets meer zijn Toetsen / Inhalen van toetsen. Inleveren van opdrachten 20 April SE kaarten worden uitgedeeld 21 April SE kaarten ondertekend inleveren Het SE en het CSE bepalen samen het eindcijfer 50 % SE 50 % CSE

8 Rekenen Belang van Rekenen in het MBO Rekenen op de cijferlijst van het VMBO Examens Rekenen: –tweede periode: 11– 20 januari –derde periode: 14 – 23 maart –vierde periode: 30 mei – 8 juni

9 Het eindexamen Centraal schriftelijk Praktijkexamen (CSPE) voor beroepsgericht Centraal schriftelijk examen (CSE) –voor Ne, En, Wi of Du of Ma2 en Bio of Ec of Nask De Rekentoets Alle centraal schriftelijke examens en de rekentoets worden op de computer gemaakt.

10 School Examen VakKlas 3Klas 4 Nederlands  Engels  Wiskunde  Nask 1  Maatschappijleer  Cult. en Kunstz. Vorming  Lich. Oefening  Beroepsgericht  Rekenen  Zernike College Groningen Zuid

11 School Examen VakKlas 3Klas 4 1/4 3/4 Nederlands   Engels   Wiskunde   Nask 1   Maatschappijleer  Cult. en Kunstz. Vorming  Lich. Oefening   Beroepsgericht   Rekenen   Zernike College Groningen Zuid

12 School Examen Centraal Examen VakKlas 3Klas 4 Mei ’16 1/4 3/4 Nederlands   Engels   Wiskunde   Nask 1   Maatschappijleer  Cult. en Kunstz. Vorming  Lich. Oefening   Beroepsgericht   Rekenen   Zernike College Groningen Zuid

13 School Examen Centraal Examen VakKlas 3Klas 4 Mei ’15 1/4 3/4 Nederlands   X Engels   X Wiskunde   X Nask 1   X Maatschappijleer  Cult. en Kunstz. Vorming  Lich. Oefening   Beroepsgericht   X Rekenen   Zernike College Groningen Zuid

14 School Examen CentraalWel/geen Examendiploma? VakKlas 3Klas 4 Mei ’15 1/4 3/4 Nederlands   X X Engels   X X Wiskunde   X X Nask 1   X X Maatschappijleer  X Cult. en Kunstz. Vorming  voldoende Lich. Oefening   voldoende Grafimedia / Techniek Breed   X XX Rekenen   X Zernike College Groningen Zuid

15 aWeging SchoolCentraal Examen Basis- & Kaderberoepsgericht 1/2 1/2 bGemiddeld cijfer CE Het gemiddelde cijfer op de Centrale Examens moet voldoende zijn (dus hoger dan 5,5). cEindcijfer Nederlands Het eindcijfer op het vak Nederlands moet tenminste een 5 zijn. dRekenen Het eindcijfer op het vak Rekenen moet tenminste een 5 zijn. Zernike College Groningen Zuid

16 School Examen CentraalWel/geen Examendiploma? VakKlas 3Klas 4 Mei ’15 1/4 3/4 Nederlands   X X Engels   X X Wiskunde   X X Nask 1   X X Maatschappijleer  X Cult. en Kunstz. Vorming  voldoende Lich. Oefening   voldoende Beroepsgericht   X XX Rekenen   X Zernike College Groningen Zuid Gemiddelde moet voldoende zijn

17 School Examen CentraalWel/geen Examendiploma? VakKlas 3Klas 4 Mei ’15 1/4 3/4 Nederlands   X X Engels   X X Wiskunde   X X Nask 1   X X Maatschappijleer  X Cult. en Kunstz. Vorming  voldoende Lich. Oefening   voldoende Beroepsgericht   X XX Rekenen   X Zernike College Groningen Zuid Eindcijfer Ne en Re tenminste 5 Gem. Ne en Re voldoende

18 School Examen CentraalWel/geen Examendiploma? VakKlas 3Klas 4 Mei ’15 1/4 3/4 Nederlands   X X Engels   X X Wiskunde   X X Nask 1   X X Maatschappijleer  X Cult. en Kunstz. Vorming  voldoende Lich. Oefening   voldoende Beroepsgericht   X XX Rekenen   X Zernike College Groningen Zuid

19

20 Belangrijke momenten Uitgifte: Over jouw examen gesproken 16 juni uitslag tijdvak 1, 5 juli uitslag tijdvak 2 Rapportages: –Oktober, januari en eind april Ouder spreekavonden –Begin november –Begin februari Dyslexie informatie avond, 17 november. –Contactpersoon dyslexie is Mevrouw Eikmans

21

22 Thema ouderavond Met elkaar in gesprek Over onderwerpen die ons bezighouden Mail naar info.groningenzuid@zernike.nl

23

24 Stage Twee keer een blokstage van twee weken –17 augustus t/m 28 augustus (Coh, H&A, ZW) –23 november t/m 4 december (alle afdelingen) –Beide stages in de gekozen beroepsrichting Stage telt mee bij de beoordeling van het beroepsgerichte vak. –Op tijd verslagen inleveren –Gemiste stagedagen inhalen

25 Gesprek met de mentor B4A Dhr. Wijnalda2.02 B4B Mevr. Moedt en mevr Sparrius1.08 K4A Dhr. Beets en mevr. Prinssen1.13 K4B Dhr. Van Dijken1.15 K4C Dhr. Djasmadi1.16 K4D Dhr. Boekaar en dhr. Seiffers2.14

26 Tot ziens


Download ppt "Locatie van Iddekingeweg VMBO Jaar 4 KB-BB. Programma Wederzijdse verwachtingen Examenzaken Thema ouderavond Stage Keuze vervolgopleiding (Dhr. van Dijken)"

Verwante presentaties


Ads door Google