De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

WELKOM ALGEMENE OUDERAVOND MONTESSORI EINDEXAMENKLASSEN 2015-2016 BAS BLANKEN & TIM LOOS Dinsdag 22 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "WELKOM ALGEMENE OUDERAVOND MONTESSORI EINDEXAMENKLASSEN 2015-2016 BAS BLANKEN & TIM LOOS Dinsdag 22 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 WELKOM ALGEMENE OUDERAVOND MONTESSORI EINDEXAMENKLASSEN 2015-2016 BAS BLANKEN & TIM LOOS Dinsdag 22 september 2015

2

3

4

5 Programma van deze avond 19.00 Welkom  Het eindexamenjaar (Bas Blanken&TimLoos)  en het vervolgjaar (Hidzer de Vries) 19.45 Kennismaken met de mentor

6 Start cursus 2015/2016  Het (individuele) rooster op internet op Magister  Schoolexamenboek (“PTA”) Op Magister en Zernike.nl Montessori Lyceum onder menu: praktische info en downloads  Aantal leerlingen (springpauzes)  Begeleidings- en keuzelessen kiezen  Start Profielwerkstuk

7 Dinsdag 22 september 2015

8 Rooster  Klasse- en begeleidingslessen, 60 min.  Keuzelessen, 60 min.  Pauzes: alle Montessori-groepen op zelfde moment, samen met sA56 en sH5.  Drie (vier) perioden  Per periode mogelijk kleine aanpassing rooster

9 De grote kantine in bedrijf…

10

11

12 Montessori-domein in bedrijf …

13 De Gele Gang

14 Begeleiding/contact met school  Mentor  Eerste aanspreekpunt voor ouders  Leerlingbureau  Vakdocent  Topsportcoördinator Jeanette Rijswijk  Teamleiders Bas Blanken & Tim Loos  Decanaat, Hidzer de Vries & Marion Bosma  Zorgcentrum, Linda de Munck  Schoolarts GG/GD dr. Helena Schildt  Vertrouwenspersoon Petra Agricola & Sander Beugels

15 PWS-middag

16 Beoordelingen (1) Zie ook schoolexamenboek  Handelingsdelen  L.O.  Afronden CKV  Toetsen  Drie toetsweken (geen les)  Toetsrooster via prikborden en via Magister  Twee toetsen op hetzelfde moment?  Maximaal twee toetsen per dag (*)  Mondelinge toetsen (in én rondom toetsweken)  “Repareren” maatschappijleer (havo 5)

17 Beoordelingen (2) Zie ook schoolexamenboek  Actieve Taken  deadlines  niet herkansbaar  Literatuur  Literatuurdossier  Mondeling (school-)examen  Profielwerkstuk  80 sbu  eigen pws-begeleider  Combinatiecijfer  Gemiddelde van de cijfers voor ANW (alleen VWO), maatschappijleer, literatuur en PWS (minimumcijfer per vak is 3,5)

18 Taal en rekenen  Rekenen In leerlingenbrief info over rekenen. In voorexamenklas al een keer rekenexamen gedaan. Examen in januari, maart, herkansing in juni (na CSE) Je moet een 5 of hoger halen. Oefenmateriaal in ELO magister Keuzeles rekenen Taal Geen apart examen voor taal Niveaueisen zijn geïntegreerd in examen Nederlands

19 LSD..

20

21

22 Slaag-/ zakregeling  Het gemiddelde op de CSE-cijfers minimaal 5,5 is  Eindcijfers  Alle vakken 6 of hoger zijn  1X 5/ 1x4, 2x5 of 4+5 met compensatie  LO en CKV afgerond zijn met V of G  Maximaal 1x5 voor Nederlands, Engels, wiskunde  Rekenen minimaal een 5 is Je bent geslaagd als:

23 Even aandacht voor:  Een zeven doet leven!  Herkansingsregeling (één per periode)  De week na een toetsweek is er ruimte voor:  Mondelinge toetsen/ PWS / Actieve taken  Inleveren kopie identiteitsbewijs  Cijfers en absentie thuis in te zien in Magister  Weinig weken in het examenjaar  Eindcijfer wordt berekend uit cijfers SE + CSE (50% - 50%)

24 Om alvast te noteren in de agenda:  Mentorspreekavonden 8/9 dec. en 9/10 febr.  PWS-presentatiesweek 49 (A6-Mprofielen) en vr. 12 feb. 2016 (alle overige)  Cijfercontrolevr. 22 april 2016  Laatste lesdag di. 26 april 2016  CSE do.12 mei t/m vr. 27 mei 2016  Uitslag 1ste tijdvakdo. 16 juni 2016 (onder voorbehoud)  Examens 2 de tijdvakstart di. 21 juni 2016  Diploma uitreiking week 27

25 Geslaagd!!!

26

27 VRAGEN????

28 Kennismaking met de mentor dinsdag 22 september MentorLokaalMentorLokaal Fenna de Groot 104 Peter Tolsma 111 Arjan Kuipers 105 Martin Traas 112 Milan Oei 107 Ingeborg Abrahamse 015 Marlien Klijnstra 108 Alice Roggen 109


Download ppt "WELKOM ALGEMENE OUDERAVOND MONTESSORI EINDEXAMENKLASSEN 2015-2016 BAS BLANKEN & TIM LOOS Dinsdag 22 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google