De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Welkom algemene ouderavond montessori eindexamenklassen 2015-2016 Bas blanken & Tim loos Dinsdag 22 september 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Welkom algemene ouderavond montessori eindexamenklassen 2015-2016 Bas blanken & Tim loos Dinsdag 22 september 2015."— Transcript van de presentatie:

1 welkom algemene ouderavond montessori eindexamenklassen 2015-2016 Bas blanken & Tim loos
Dinsdag 22 september 2015

2 Dinsdag 22 september 2015

3 Dinsdag 22 september 2015

4 Dinsdag 22 september 2015

5 Programma van deze avond
Welkom Het eindexamenjaar (Bas Blanken&TimLoos) en het vervolgjaar (Hidzer de Vries) Kennismaken met de mentor check

6 Start cursus 2015/2016 Het (individuele) rooster op internet op Magister Schoolexamenboek (“PTA”) Op Magister en Zernike.nl Montessori Lyceum onder menu: praktische info en downloads Aantal leerlingen (springpauzes) Begeleidings- en keuzelessen kiezen Start Profielwerkstuk

7 Dinsdag 22 september 2015

8 Rooster Klasse- en begeleidingslessen, 60 min. Keuzelessen, 60 min.
Pauzes: alle Montessori-groepen op zelfde moment, samen met sA56 en sH5. Drie (vier) perioden Per periode mogelijk kleine aanpassing rooster

9 De grote kantine in bedrijf…

10 De grote kantine in bedrijf…

11 De grote kantine in bedrijf…

12 Montessori-domein in bedrijf …

13 De Gele Gang

14 Begeleiding/contact met school
Mentor Eerste aanspreekpunt voor ouders Leerlingbureau Vakdocent Topsportcoördinator Jeanette Rijswijk Teamleiders Bas Blanken & Tim Loos Decanaat, Hidzer de Vries & Marion Bosma Zorgcentrum, Linda de Munck Schoolarts GG/GD dr. Helena Schildt Vertrouwenspersoon Petra Agricola & Sander Beugels

15 PWS-middag

16 Beoordelingen (1) Zie ook schoolexamenboek
Handelingsdelen L.O. Afronden CKV Toetsen Drie toetsweken (geen les) Toetsrooster via prikborden en via Magister Twee toetsen op hetzelfde moment? Maximaal twee toetsen per dag (*) Mondelinge toetsen (in én rondom toetsweken) “Repareren” maatschappijleer (havo 5)

17 Beoordelingen (2) Zie ook schoolexamenboek
Actieve Taken deadlines niet herkansbaar Literatuur Literatuurdossier Mondeling (school-)examen Profielwerkstuk 80 sbu eigen pws-begeleider Combinatiecijfer Gemiddelde van de cijfers voor ANW (alleen VWO), maatschappijleer, literatuur en PWS (minimumcijfer per vak is 3,5)

18 Taal en rekenen Rekenen In leerlingenbrief info over rekenen.
In voorexamenklas al een keer rekenexamen gedaan. Examen in januari, maart, herkansing in juni (na CSE) Je moet een 5 of hoger halen. Oefenmateriaal in ELO magister Keuzeles rekenen Taal Geen apart examen voor taal Niveaueisen zijn geïntegreerd in examen Nederlands

19 LSD..

20

21

22 Je bent geslaagd als: Slaag-/ zakregeling
Het gemiddelde op de CSE-cijfers minimaal 5,5 is Eindcijfers Alle vakken 6 of hoger zijn 1X 5/ 1x4, 2x5 of 4+5 met compensatie LO en CKV afgerond zijn met V of G Maximaal 1x5 voor Nederlands, Engels, wiskunde Rekenen minimaal een 5 is

23 Even aandacht voor: Een zeven doet leven!
Herkansingsregeling (één per periode) De week na een toetsweek is er ruimte voor: Mondelinge toetsen/ PWS / Actieve taken Inleveren kopie identiteitsbewijs Cijfers en absentie thuis in te zien in Magister Weinig weken in het examenjaar Eindcijfer wordt berekend uit cijfers SE + CSE (50% - 50%)

24 Om alvast te noteren in de agenda:
Mentorspreekavonden 8/9 dec. en 9/10 febr. PWS-presentaties week 49 (A6-Mprofielen) en vr feb (alle overige) Cijfercontrole vr. 22 april 2016 Laatste lesdag di. 26 april 2016 CSE do.12 mei t/m vr. 27 mei 2016 Uitslag 1ste tijdvak do. 16 juni 2016 (onder voorbehoud) Examens 2de tijdvak start di. 21 juni 2016 Diploma uitreiking week 27

25 Geslaagd!!!

26

27 Vragen????

28 Kennismaking met de mentor dinsdag 22 september
Lokaal Fenna de Groot 104 Peter Tolsma 111 Arjan Kuipers 105 Martin Traas 112 Milan Oei 107 Ingeborg Abrahamse 015 Marlien Klijnstra 108 Alice Roggen 109


Download ppt "Welkom algemene ouderavond montessori eindexamenklassen 2015-2016 Bas blanken & Tim loos Dinsdag 22 september 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google