De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

VOORLICHTING EXAMEN VMBO BASIS- en KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG.

Verwante presentaties


Presentatie over: "VOORLICHTING EXAMEN VMBO BASIS- en KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG."— Transcript van de presentatie:

1 VOORLICHTING EXAMEN VMBO BASIS- en KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG

2 SCHOOLEXAMEN (SE)  begint met eindcijfer 3 e klas (30%)  in alle vakken  gedurende het gehele schooljaar  organisatie door de school  eigen regels t.a.v. afwezigheid en inhalen

3 REKENEN  Verplichte afname rekentoets 2F. In klas 4 nog 3 afnamemogelijkheden  Cijfer telt voor leerlingen KB mee voor het wel/niet slagen. Cijfer moet minimaal een 5 zijn.  Voor leerlingen BB telt cijfer niet mee voor wel/niet slagen. Cijfer moet wel vermeld worden op een cijferlijst

4 SCHOOLEXAMEN (SE)  Twee toetsweken: -16 t/m 20 november (week 47) -Spreekavond: 9 december -29 maart t/m 4 april (week 13)  Herkansing na de 2 e toetsweek : -14 april 2016  Totaal maximaal 3 toetsen herkansbaar  Maximaal 2 toetsen per vak herkansbaar

5 CENTRAAL EXAMEN (CE)  VOOR BEROEPSGERICHTE VAKKEN: CENTRAAL SCHRIFTELIJK EN PRAKTISCH EXAMEN – CSPE  VOOR ALGEMENE VAKKEN: CENTRAAL SCHRIFTELIJK EXAMEN  DIGITAAL EXAMEN VOOR BB EN KB

6 CENTRAAL EXAMEN(CE)  EXAMENTRAINING (verplicht): BB/KB van 9 t/m 13 mei 2016  ALLE EXAMENS OP SCHOOL  CSPE : vanaf 4 april 2016  CSE BB EN KB: 17 t/m 23 mei 2016 (Planning school)  UITSLAG: DONDERDAG 16 JUNI 2016

7 EINDCIJFERS  SE – CIJFER VOLGT UIT PTA -1 cijfer achter de komma  CE – EXAMENCIJFER -1 cijfer achter de komma BEROEPSGERICHTE VAKKEN = CSPE - CIJFER ALGEMENE VAKKEN = CSE - CIJFER  EINDCIJFER: (SE + CE):2 Eindcijfers zijn gehele cijfers!

8 EINDCIJFERS VOORBEELD Cijfers SE:PTA 1:6,4 PTA 2:6,6 PTA 3:7,3 PTA 4:5,5 Totaal:25,8 SE – CIJFER 25,8 : 4 = 6,45 wordt 6,5 CE – CIJFER6,4 EINDCIJFER: (6,5 + 6,4) : 2 = 6,45 wordt 6

9 EXAMENUITSLAG ALGEMENE VOORWAARDEN  BO + CKV voldoende  Handelingsopdracht voldoende

10 EXAMENUITSLAG UITSLAG GEBASEERD OP 7 CIJFERS  Vier AVO-vakken  Beroepsgericht programma telt dubbel  Het vak maatschappijleer is het zevende vak

11 GESLAAGD ALS:  GEMIDDELDE VOOR ALLE VAKKEN VAN HET CE MOET MINIMAAL 5,5 ZIJN!  EINDCIJFER VOOR NEDERLANDS MOET MINIMAAL EEN 5 ZIJN  VOOR KB: REKENTOETS MINIMAAL 5  ALLE 7 VAKKEN VOLDOENDE  ÉÉN VIJF EN DE REST VOLDOENDE  TWEE VIJVEN OF ÉÉN VIER: DE REST VOLDOENDE, MITS 41 PUNTEN OF MEER IEDERE ANDERE COMBINATIE: NIET GESLAAGD!

12 EXAMENUITSLAG VOORBEELDEN: 6 6 6 6 6 6 5 GESLAAGD 6 6 6 6 6 5 5 NIET GESLAAGD 7 6 6 6 6 5 5 GESLAAGD 6 6 6 6 6 6 4 NIET GESLAAGD 7 6 6 6 6 6 4 GESLAAGD 9 9 9 9 9 5 4 NIET GESLAAGD

13 EXAMENUITSLAG HERKANSING:  HERKANSING VAN CSPE MOGELIJK  GEEN NIEUW EXAMEN; ONDERDELEN OPNIEUW AFLEGGEN  HERKANSING VAN CSE MOGELIJK  WEL NIEUW EXAMEN!! (vanaf 21 Juni)  IEDEREEN KAN DEELNEMEN VOOR EEN VAK DOEL:-ALSNOG SLAGEN -HOGER CIJFER

14 EXAMENUITSLAG NA HERKANSING NIET GESLAAGD?  HET VIERDE JAAR OVERDOEN (in overleg met school)  VAN SCHOOL : CERTIFICATEN VOOR VAKKEN MET EEN VOLDOENDE

15 ZIEKTE EN AFWEZIGHEID SE HOORT BIJ HET EXAMEN  OOK MONDELING IS SE  TELEFONISCHE MELDING OP DE DAG VAN AFWEZIGHEID  ALTIJD OOK SCHRIFTELIJK MELDEN, MET OPGAAF VAN REDEN(EN).  SE NIET AFGESLOTEN: GEEN EXAMEN!!  BIJ CENTRAAL EXAMEN TOEGANG TOT MAXIMAAL 30 MINUTEN NA AANVANG VAN DE ZITTING  EXAMEN GEMIST: TWEEDE OF DERDE TIJDVAK

16 ALGEMENE PUNTEN SPREID HET WERK OVER DE GEHELE PERIODE (MAAK EEN PLAN). OP TIJD INLEVEREN VAN: -WERKSTUKKEN -VERSLAGEN -TEKENINGEN NIET OP TIJD INLEVEREN: ZWAAR PROBLEEM!! NIET INLEVEREN: GEEN EINDEXAMEN. RUIM OP TIJD AANWEZIG (EXAMENROOSTER) MAAK GEBRUIK VAN DE BESCHIKBARE TIJD.

17 DIPLOMA-UITREIKINGEN  TECHNIEK EN Z&W: MA. 11 JULI 19.30 UUR  H&A/ICT: DI. 12 JULI 19.30 UUR

18 Aanmelding vervolgscholen  voor 1 maart 2016  aanmeldingsformulieren verkrijgbaar bij de decaan  ouders vullen formulier in, daarna inleveren bij decaan  decaan zorgt voor verzenden  formulier niet zelf verzenden

19 Open dagen vervolgscholen  zo veel mogelijk bezoeken  aankondiging in de krant  via posters  via de decaan  niet onder schooltijd

20 Open dagen vervolgscholen  Drenthe College: 28 januari 2016  Alfa College: 27 januari 2016 (Hoogeveen, Hardenberg) 27 januari 2016 (Assen) 29 en 30 januari 2016 (Groningen)  AOC Terra (Emmen) : 29 januari 2016  Noorderpoort College (Groningen) : 29 en 30 januari 2016

21 Beurzen Onderwijsbeurs Noordoost in Zwolle, IJsselhallen: 4 en 5 november 2015

22 Voorlichtingsavond vervolgopleidingen  Woensdag 20 januari 2016  Definitieve uitnodiging in december  Meeloopdagen

23 Internet  www.drenthecollege.nl  www.alfa-college.nl  www.noorderpoort.nl  www.deltion.nl  www.cibap.nl  www.landstede.nl  www.aoc-terra.nl

24 Vragen U kunt altijd één van de decanen bellen of mailen. Tel. school: 0591 – 657979 Toestelnr: 476  de heer Idema l.idema@hondsrugcollege.nl  mevrouw Kuis jd.kuis@hondsrugcollege.nl

25 Mentoren B4a/K4a:Dhr. Mink B4i:Dhr. Both K4i:Dhr. Kuipers B4b/K4b:Dhr. Oosting B4e/K4e:Dhr. Pinxterhuis B4m/K4m:Dhr. Jonkman B4u/B4v:Mw. ‘t Lam/Mw. Trip K4v:Mw. Van Slooten K4u/K4x:Dhr. Keuter


Download ppt "VOORLICHTING EXAMEN VMBO BASIS- en KADERBEROEPSGERICHTE LEERWEG."

Verwante presentaties


Ads door Google