De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Groep 7 en 8.  Deel1: algemeen groep 7/8  Deel 2: informatie voortgezet onderwijs.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Groep 7 en 8.  Deel1: algemeen groep 7/8  Deel 2: informatie voortgezet onderwijs."— Transcript van de presentatie:

1 Groep 7 en 8

2  Deel1: algemeen groep 7/8  Deel 2: informatie voortgezet onderwijs

3  Verkeersveiligheid  Bel vijf minuten voor aanvang, effectieve schooltijd.  Lopen op het schoolplein.  Afspraken maken (voor een gesprek)  Pauzehap  Wijzigingen in adres of andere persoonsgegevens.

4  Zelfstandigheid  Groeten bij de deur  Weekrooster  Klassenopstelling  Mobiele telefoons  fietscontrole  Terugkerende zaken: gym, verjaardag, speelgoed, …

5

6  Hiervoor is zeer regelmatig aandacht in de klas  Verzoek tot melden  Digitaal pesten  Controle ouders

7  Differentiatie  Werkhouding – gokken  Huiswerk, spreekbeurten, werkstukken  Nieuw dit jaar: Engels, project, verkeers- examen, werkplanner  Lezen  Werkplanner  Portfolio  Project

8

9  Vervanging van de agenda  Nadruk op het plannen; in het begin samen met de leerkracht  Wat er gepland wordt: project, toetsen, werk wat niet af is (uiteindelijk: al het dagelijkse werk)  Mee naar huis indien nodig  Toetsresultaten in portfolio  Minder toetsen  Toetsdata op website + in de planner

10

11  Doel van het portfolio  Gesprekkencyclus  Toetsresultaten  Leerlijnen  Doelen opstellen  Nieuw: werkstukken en presentaties  Resultaten van het eerste jaar portfolio

12  Elke middag  Geïntegreerd: begrijpend lezen, woordenschat, wereldoriëntatie, creatief, muziek, creatief schrijven  Blokken van 2 of 3 weken met centraal thema  21st. Century Skills https://www.youtube.com/watch?v=qwJIhZcAd0I https://www.youtube.com/watch?v=qwJIhZcAd0I  Groepswerk  Beoordeling op groepswerk en inzet  topografie

13  Musical: oefenen, decor  Creatief  Uitstapjes  Techniektorens  Minitocht om de Noord

14 Agenda Foto’s Nieuwsbrief Werk van kinderen Leerstof

15  Gang van zaken, tijdpad  Verschillende niveaus  Scholen  Tips

16 Datum (voorlopig)Actie 17-9-2015 Informatieavond gr 7/8 Informatie over niveaus en gang van zaken mbt overgang naar vo Oktober 2015 (?)Open dagen VO Januari 2016Cito’s Midden Februari 2016 Portfoliogesprekken met eindadvies nav - Werkhouding - Resultaten cito’s (plaatsingswijzer) - Resultaten methodetoetsen Onderwijskundige rapporten worden besproken en ondertekend. Ouders ontvangen inschrijfformulieren. 15 maart 2016 Uiterste aanmelddatum VO Aanleveren onderwijskundige rapporten voor PO Maart 2016Ouderkrant eindtoets mee naar huis (informatie) 19-21 april 2016Centrale Eindtoets Mei-juni 2016Uitslag Centrale eindtoets naar scholen. Direct daarop volgend: - School bekijkt uitslagen. Wanneer het op grond van de eindtoetsuitslag wenselijk is een eerder gegeven advies naar boven bij te stellen nemen de leerkrachten contact op met ouders. Er wordt een afspraak gemaakt om deze mogelijkheid te bespreken. Wanneer ouders het met deze beslissing eens zijn wordt er een wijziging naar het VO gestuurd. Naar beneden bijstellen kan niet! - Leerlingen krijgen uitslag mee naar huis. (max. 1 dag na ontvangst uitslag, streven is dezelfde dag).

17

18  HHC ◦ Locaties: Warffum, Uithuizen, Wehe den Hoorn ◦ Daltononderwijs (VMBO) ◦ BBL ( + LWOO) - VWO  AOC Terra ◦ Winsum, etc ◦ VMBO Groen, Groene Lyceum, Praktijkonderwijs ◦ PRO – VMBO TL, Groene Lyceum ◦ Nadruk op groen.  Te veel om op te noemen

19  Let ook op ◦ de VO gids http://www.devogids.nl/opjescherm/2014- 2015/groningen_en_de_ommelanden/#I ◦ Websites van scholen (bekijk de schoolgids)  Ga kijken, ‘voelen’, sfeer proeven.  Let op de behoeften van je kind, hoe wordt daarmee op de verschillende scholen omgegaan? (dyslexie, begaafdheid, creativiteit, sportiviteit)


Download ppt "Groep 7 en 8.  Deel1: algemeen groep 7/8  Deel 2: informatie voortgezet onderwijs."

Verwante presentaties


Ads door Google