De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Vrije-CLB-Koepel vzw Luizen. Vrije-CLB-Koepel vzw Luizen 1.Maak kennis met de luis 2.Aanpak vandaag.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Vrije-CLB-Koepel vzw Luizen. Vrije-CLB-Koepel vzw Luizen 1.Maak kennis met de luis 2.Aanpak vandaag."— Transcript van de presentatie:

1 Vrije-CLB-Koepel vzw Luizen

2 Vrije-CLB-Koepel vzw Luizen 1.Maak kennis met de luis 2.Aanpak vandaag

3 Luizen: kennismaking  grijswit tot bruin van kleur (komen zwart voor)  zes poten  zuigen van kleine hoeveelheden bloed doorheen de hoofdhuid  leven 30 dagen

4 Luizen: kennismaking  levenscyclus heeft 3 stadia: larve, nimf en luis  Het eitje of neet zijn ovaalvormig en ongeveer 0,8 mm groot  Plakt aan de haren  Vrouwelijke luizen leggen tot 8 eitjes per dag.

5 Luizen: aanpak vandaag Uitgangspunt: Luizen vormen ‘een besmettelijke ziekte’. Ze moeten bestreden worden. Doel: School en CLB zijn verantwoordelijk voor de uitroeiing van luizen op school

6 Luizen: aanpak vandaag 1. Brandalarm: (vermoeden of echt) 2. (waarschuwing) brief aan de ouders  3. Luizen opsporen School-eigen CLB als blusploeg: brandweer kriebelteam  4. Registratie

7 Luizen: aanpak vandaag Knelpunten: Een diagnose wordt zelden correct gesteld Luizen zijn er en zullen voorlopig blijven Luizen veroorzaken geen ziektes

8 Luizen: aanpak vandaag Knelpunten: Het geven van het “alarm” leidt tot onnodige ongerustheid en dure en schadelijke behandeling -> “preventief” optreden -> verschillende bestrijdingsmiddelen -> sommige producten zijn schadelijk voor kinderen -> oorzaak van resistentie

9 Luizen: aanpak vandaag Knelpunten: Het CLB en/of het kriebelteam stelt de diagnose door middel van droogscreenen ( = droog nakijken van de haren) -> veel vals negatieve (luizen niet te vinden) -> veel vals positieve resultaten (oude neten)

10 Luizen: aanpak vandaag Knelpunten: Waarvoor dient de registratie? ->Deontologisch en juridisch een knelpunt ->Wij willen mensen niet aanspreken op het hebben van luizen

11 Luizen: hoe pakken we het aan? Een voorstel om met luizen om te gaan 1.Met taken voor de ouders 2. Taken voor school/CLB

12 Luizen: hoe pakken we het aan? Uitgangspunt 1: We zijn realistisch: luizen komen continu voor op school (wel seizoenspieken). Doel: Wij weten  Luizen uitroeien is te hoog gegrepen als doel  Hoe ermee te leven: we houden ze beheersbaar

13 Luizen: hoe pakken we het aan? Uitgangspunt 2: Je wordt er niet ziek van. Behandeling is wenselijk ifv. het welbevinden van het kind. Doel: Wij weten: het hebben van luizen is niet het gevolg van slechte hygiëne  Luizen zijn geen reden tot uitsluiting  Kinderen met luizen mogen aan alle activiteiten meedoen (ook turnen/zwemmen )

14 Luizen: hoe pakken we het aan? Uitgangspunt 3: http://www.klasse.be/ouders/10500/luizentip s/ De enige juiste diagnose van luizen is de nat-kam methode

15 Luizen: taak voor de ouders Uitgangspunt 4: De enigen, die een juiste diagnose kunnen stellen zijn de ouders

16 Omgaan met luizen: taak voor de ouders Uitgangspunt 5: Pas als een levende luis gevonden werd, mag een behandeling starten

17 Omgaan met luizen: taak voor school en CLB Zij zijn verantwoordelijk voor een goed overlegd beleid op school om de aanwezigheid van luizen beheersbaar te houden Zij hebben aandacht voor de zelfredzaamheid van de ouders School en CLB helpen ouders om het opsporen van luizen op een goede manier te doen.

18 Omgaan met luizen: taak voor school en CLB  Verstrekken van informatie aan het schoolteam en de ouders  De nat-kammethode aanleren  Taakverdeling afspreken met alle betrokkenen ivm omgaan, opsporen en melden Onderdelen van het schoolbeleid

19 Omgaan met luizen: taak voor school en CLB  Signalen geven aan de ouders over gemaakte afspraken naar opsporing  Ten dienste staan van ouders bij vragen of moeilijkheden  Aandacht voor betrokkenheid van ALLE ouders  Aandacht voor rol van de leerlingen Onderdelen van het schoolbeleid

20 Omgaan met luizen: taak voor school en CLB  Schoolondersteuning  Kennis van materiaal  Aandacht voor het onderwerp in (alle) contacten met gezinnen  Samenwerking en afspraken met zorgverstrekkers in het netwerk De taak van CLB

21 Omgaan met luizen: taak voor school en CLB Uitgangspunt 6: Ook externen spelen een belangrijke rol (Logo / huisarts / Kind en Gezin / apotheker...) Doel:  Relevante externen worden mee ingeschakeld.  CLB speelt zijn rol als draaischijf in het netwerk.

22 Omgaan met luizen: behandeling Behandeling op maat van ouders en kind 1.Chemische middelen snelle applicatie, resistentie, kostprijs 2.Fysische middelen snelle applicatie, veilig, geen resistentie, kostprijs 3.Nat kam methode arbeidsintensief, veilig, geen resistentie, goedkoop Worden niet besproken: Essentiële oliën Mechanische middelen Per orale medicatie

23 Omgaan met luizen: behandeling Chemische middelen Malathion (Quellada) Algemene voorzorgen Niet bij kinderen < 6 maanden Contact met week (mond) weefsel vermijden Niet gebruiken op beschadigde huid Geen aerosol bij astma Alcohol basis: brandbaar, niet bij astma,

24 Omgaan met luizen: behandeling Fysische middelen Dimeticone, Cyclometicone Werkingsmechanisme: verstikking/uitdroging: Doodt luizen en eitjes Komt voor in balsem, shampoo, bodylotion, perorale preparaten GIS,… Zeer veilig, cosmetisch aanvaardbaar, Niet bij kinderen < 6 maanden Geen resistentie Brandbaarheid

25 Omgaan met luizen: behandeling Nat-kam methode Nat-kam beurt toepassen op D1-D5-D9-D13 en controle op D14 Veilig, geen resistentie Tijdrovend Heeft minder effect dan de andere middelen

26 Omgaan met luizen: behandeling Aandacht: Iedereen in het gezin of naaste omgeving nakijken en zo nodig gelijktijdig behandelen Hercontrole na 1 en 2 weken Correcte uitvoering: gebruiksaanwijzingen nalezen of uitleg vragen aan apoteker, huisarts, schoolarts,…. Te vermijden: Preventief gebruik Shampoo: verdunning, te lage concentraties Combinatiepreparaten: dubbele resistentie

27 Omgaan met luizen: behandeling Als de behandeling “niet gepakt” heeft Was de diagnose niet correct: haarroos, andere oorzaak voor jeuk,..) Geen juist of geen correcte behandeling Men hecht misschien te veel belang aan nog overblijvende neten (zonder aantoonbare luizen) Een echte nieuwe infectie komt meestal van een contact in de naaste (gezins)omgeving

28 Luizen en verder? Naar een betere communicatie over luizen…

29 Luizen Aanpak: De school en het CLB zijn verantwoordelijk voor uitroeiing van de luizen Opsporing door CLB Eerst brief aan de ouders in tweede instantie opsporing door CLB

30 Luizen Aanpak: De school en het CLB zijn verantwoordelijk voor uitroeiing van de luizen Opsporing door CLB Eerst brief aan de ouders in tweede instantie opsporing door CLB Oprichting van een kriebelteam®

31 Luizen Kriebelteam®: Groep van leerkrachten/ouders /CLB medewerkers Die instaan voor het opsporen van luizen

32 Luizen Methode: Droog screenen: Veel vals positieve Veel vals negatieve resultaten

33 Luizen Nadeel 1.: Methode: Droog screenen: Veel vals positieve Veel vals negatieve resultaten 3,87 maal minder effectief om luizen op te sporen dan nat-kam-mathode

34 Luizen Nadeel 2: Brieven, die men moet meegeven: -Om te verwittigen dat er luizen gesignaleerd zijn -Om te verwittigen dat het CLB/kriebelteam zal controleren -Om mee te delen dat het kind wel/geen luizen heeft

35 Luizen Nadeel 2: Brieven geven een opstoot van “preventief behandelen”

36 Luizen Nadeel 3: Behandelingsmethodes: Conventionele chemische middelen Fysische middelen Nat kam methode Mechanische middelen Essentiële oliën Perorale medicatie

37 Luizen Nadeel 3: Behandelingsmethodes: Fysische middelen (kostprijs) Nat kam methode (duurtijd min 15 min) (Mechanische middelen )

38 Luizen Nadeel 4: Kriebelteam®: Deontologische en juridische vragen

39 Luizen Nadeel 5: Registratie Wie moet de bevindingen bijhouden? Wie met reageren ? Haardgezinnen

40 Luizen Bevinding 1: Eerste het slechte nieuws: Luizen komen bijna continu voor op school (seizoenspieken)

41 Luizen Bevinding 2: Dan het goede nieuws: Je gaat er niet aan dood (symptomen treden meestal pas op na langdurige besmetting)

42 Luizen Bevinding 2: Je gaat er niet aan dood Geen reden tot uitsluiting op school

43 Luizen Bevinding 3: De kans dat er besmetting gebeurt is misschien groter buiten de school dan in de school

44 Luizen Bevinding 4: Nat-kam-methode is een goede opsporingsmethode en een goede behandelingsmethode http://www.klasse.be/ouders/10500/luizentip s/

45 Luizen Bevinding 4: Nat-kam-methode als diagnostisch middel De enige plaats waar dit kan gebeuren is thuis m.a.w : de ouders zijn het best geplaatst om de diagnose van luizen vast te stellen

46 Luizen Bevinding 4: Nat-kam-methode als diagnostisch middel Leerkrachten kunnen bij vermoeden de ouders aanspreken Ook kinderen kunnen de methodiek aanleren

47 Luizen Bevinding 4: Nat-kam-methode als diagnostisch middel  Het is een omslachtige methode  Soms moet toch teruggeschakeld worden naar een ander behandeling

48 Luizen De taak van school en CLB in de aanpak van luizen verschuift: Zij zijn niet verantwoordelijk voor de uitroeiing van luizen Maar voor een goed overlegd en doorsproken beleid op school om de aanwezigheid van luizen beheersbaar te houden

49 Luizen De taak van school en CLB  het verstrekken van informatie aan het schoolteam en de ouders  Zij leren de nat-kam-methode aan

50 Luizen De taak van school en CLB  Zij geven signalen aan de ouders over gemaakte afspraken naar opsporing  Zij staan ten dienste van ouders bij vragen /moeilijkheden

51 Luizen De taak van school en CLB Zij hebben aandacht voor de betrokkenheid van alle ouders

52 Luizen De taak CLB  Verzamelen van materiaal  Aandacht in contacten met multi- problem gezinnen  Samenwerking en afspraken met zorgverstrekkers

53 Luizen: aanpak vandaag Kaderen in de gedachte van zorg en zelfredzaamheid -> ouders kunnen verantwoordelijkheid nemen door kennis en tools voor een goede aanpak -> brede aanpak voor probleemgezinnen


Download ppt "Vrije-CLB-Koepel vzw Luizen. Vrije-CLB-Koepel vzw Luizen 1.Maak kennis met de luis 2.Aanpak vandaag."

Verwante presentaties


Ads door Google