De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

Verwante presentaties


Presentatie over: "r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden"— Transcript van de presentatie:

1 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
de normaalste zaak!! Toch? r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

2 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Inhoud Doelstelling Waarom nu weer onze aandacht? Wie gaat het aan? Wat gaan we er aan doen? Hoe maken we het zichtbaar? r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

3 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Doelstelling Het respectvol omgaan met elkaar en met alle personen in en buiten de vereniging Bij goed of meer als normaal gedrag gaan we dit belonen. Kortom: Het verbeteren van de sfeer binnen en rond de vereniging r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

4 Waarom nu onze aandacht?
Gedrag van spelers op het veld Rode/gele kaarten Gestaakte wedstrijden Verbaal geweld Gedrag ouders en supporters Omdat we ook positieve gedragingen willen belonen r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

5 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Wie gaat het aan? Kortom iedereen: Ouders/supporters Het Bestuur Portefeuillehouders Trainers/Leiders Spelers, zowel jeugd als senioren Kaderleden / vrijwilligers r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

6 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Wat gaan (blijven) we er aan doen? Iedereen instrueren: Wie/wat waar voor verantwoordelijk is Wat we van een ieder verwachten Wat we onder ‘normaal’ gedrag verstaan r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

7 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Bestuur (1) Is verantwoordelijk voor: De handhaving van Normen en Waarden (eerst verantwoordelijke) Het aanspreken van portefeuillehouders/leiders/trainers bij gesignaleerde afwijkingen r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

8 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Bestuur (2) Men mag verwachten dat het bestuur: Gemaakte afspraken waar maakt Respect heeft voor eenieder Er is voor elk verenigingslid Zich bewust is van haar VOORBEELDFUNCTIE r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

9 Portefeuillehouders (1)
Zij zijn verantwoordelijk voor het: Wijzen van leiders/trainers op correct gedrag Aanspreken van leiders/trainers als dat niet gebeurt Nagaan van speelgerechtigheid spelers Signaleren van positief gedrag r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

10 Portefeuillehouders (2)
Men mag van de portefeuillehouders Verwachten dat: Ouders worden gewezen op hun houding bij de wedstrijden Zij nieuwe leiders/trainers de gebruikelijke regels (afschrijven etc.) duidelijk maakt Zij hun gemaakte afspraken waarmaken Zij zich bewust zijn van hun VOORBEELDFUNCTIE r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

11 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Leiders/trainers (1) Zijn verantwoordelijk voor: Het gedrag van hun spelers Het toezicht op de velden en in de kleedkamers Het correct en eerlijk leiden van wedstrijden Een goede, onderlinge, verhouding in het team Het ter beschikking gestelde materiaal r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

12 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Leiders/trainers (2) Men mag verwachten dat ze: Elk teamlid als gelijke behandelen Direct, corrigerend, optreden bij pestend en/of storend gedrag Hun spelers positief aanmoedigen en coachen Wangedrag melden bij de jeugdcoördinator Niet opgekomen spelers melden bij de jeugdcoördinator Niet roken op de velden en kleedkamers r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

13 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Leiders/trainers (3) Spelers direct wisselen of uit het veld halen bij wangedrag Bij verhindering tijdig afmelden bij de jeugdcoördinator Op tijd aanwezig zijn bij training en/of wedstrijd Zich bewust zijn van hun VOORBEELDFUNCTIE r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

14 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Spelers (1) Zijn verantwoordelijk voor hun EIGEN gedrag!!! r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

15 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Spelers (2) Van een speler verwachten we dat ze: Zich houden aan de spelregels Geen negatieve kritiek leveren op de leiding In woord en gebaar respectvol omgaan met de tegenstander en teamgenoten Tijdens de wedstrijden Nederlands spreken (ook in de kleedkamers) Zorgzaam omgaan met de materialen op het veld, de kleedkamers en het clubhuis r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

16 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Spelers (3) Senioren, A en B spelers de boetes door de KNVB opgelegd zelf betalen Ze, bij verhindering van training en/of wedstrijd, tijdig en op de juiste plaats afschrijven Contributie op tijd betalen r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

17 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Ouders Van ouders verwachten we dat ze: Zich correct gedragen tijdens de wedstrijd Geen kritiek leveren op de wedstrijdleiding en/of coaching Tijdens de wedstrijd Nederlands spreken Misstanden direct melden bij de jeugdcoördinator (niet aan de bar) Contributie op tijd betalen AANMOEDIGEN MAG UITERAARD WEL r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

18 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Normaal gedrag (1) Op tijd zijn bij training en wedstrijd. Afschrijven als je niet kan, zowel voor training als wedstrijd, op de juiste plaats en op het juiste moment. De aanwijzingen van de leider en trainer opvolgen. Het veld en de gebouwen netjes houden. Zuinig zijn op het materiaal. r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

19 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Normaal gedrag (2) Gedraag je correct tegen je medespeler, tegenspelers, scheidsrechters, enz. Alcohol is verboden in het kleedkamergebouw. Roken is verboden in het hele verenigingsgebouw. Juiste sporttenue, Tongelre-shirt(rood), broek(wit) en kousen(rood) is uitstraling. Douchen na afloop van de wedstrijd en training. r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

20 Hoe maken we het zichtbaar?
Brief aan alle leden en ouders van de jeugdleden. Artikel op de site. Voorlichtingsavond voor alle leden en ouders van onze jeugdleden. Dit wordt gedaan door de commissie Normen en Waarden. r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

21 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Wat gaan we er aan doen Adviescommissie Reglement Onafhankelijkheid Werkwijze/proces Ondertekenen convenant Soort adviezen Interne communicatie (bijv. Normen- en Waardenspel voor alle leden) Externe communicatie Borging binnen vereniging r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

22 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Instrumenten/Rollen Wedstrijdsecretarissen Leiders/coördinatoren Scheidsrechtersformulieren Voordrachten Incidentenmeldingen Registratie r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

23 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Convenant 1 voor het bestuur 1 voor elke portefeuille 1 voor elke speler(ster)/leider/trainer. Nieuwe leden bij aanmelding in kennis stellen van het N&W beleid. Ondertekenen: September 20?? r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

24 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Voorbeeld convenant r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

25 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Voorbeeld achterzijde convenant r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

26 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Voorbeeld convenant speler r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

27 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Voorbeeld convenant leiders/trainers r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

28 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

29 r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden
Fair Play formulier r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden

30 Speerpunten van het beleid
Verbaal geweld: zowel voor als na de wedstrijd/training tegenstanders, leiding en tongelre-leden/ouders discriminatie is echt uit den boze Onsportief gedrag: omgaan met verlies onrechtmatige spelers Belonen goed gedrag r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden


Download ppt "r.k.v.v. Tongelre – Normen en Waarden"

Verwante presentaties


Ads door Google