De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Tuchtzaken. KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl Inleiding Indien een scheidsrechter in een wedstrijd disciplinaire maatregelen neemt, krijgt hij.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Tuchtzaken. KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl Inleiding Indien een scheidsrechter in een wedstrijd disciplinaire maatregelen neemt, krijgt hij."— Transcript van de presentatie:

1 Tuchtzaken

2 KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl Inleiding Indien een scheidsrechter in een wedstrijd disciplinaire maatregelen neemt, krijgt hij te maken met het tuchtrecht. De rapportage van de scheidsrechter vormt dan de aanklacht. De tuchtcommissie van de KNVB treedt daarna op als onafhankelijk rechtsprekende instantie. KNVB District West I // SVA 8 januari 2012 // www.knvb.nl

3 KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl Tijdelijk of Definitief staken vermelden op wedstrijdformulier Tijdelijk/definitief gestaakt JA/NEE bij bovenvermelde stand na ….minuten in de 1e/2e helft wegens:  weersomstandigheden  andere omstandigheden, namelijk ………… …………………………………………………….. KNVB District West I // SVA 8 januari 2012 // www.knvb.nl

4 KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl Rapport gestaakte wedstrijd = Apart formulier (anders dan strafrapport) Opmaken en binnen 3 werkdagen indienen als u als SR de wedstrijd tijdelijk en/of definitief heeft gestaakt wegens wanordelijkheden, zoals: –Wangedrag van……………………………………. –Weigeren verder te spelen van…………………… –Overlast toeschouwers / supporters van………… –Overig, zijnde……………………………………….. Dus niet bij definitief staken wegens weersomstandigheden. KNVB District West I // SVA 8 januari 2012 // www.knvb.nl

5 KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl Rapport gestaakte wedstrijd Nauwkeurig invullen. Duidelijk beschrijven wat vooraf ging aan het staken. Ook alle vragen over de uitspeelvoorwaarden duidelijk beantwoorden. KNVB District West I // SVA 8 januari 2012 // www.knvb.nl

6 KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl Gele kaart (= waarschuwing) Alleen en uitsluitend voor de strafcodes 01 t/m 18. Indien straftijd (5 minuten) van toepassing is (B-categorie): alleen toepassen voor de codes 01 t/m 09. (geen vermelding van straftijd op het wedstrijdformulier). Rode kaart (= veldverwijdering) Bij overtredingen met een strafcode 21 of hoger. KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl KNVB District West I // SVA 8 januari 2012 // www.knvb.nl

7 KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl Tonen kaart (1) Een kaart wordt niet alleen getoond aan spelers die deelnemen aan de wedstrijd, maar ook aan personen die op de bank mogen zitten. Dus..... niet aan de (club)assistent-scheidsrechter(s)!! (wel waarschuwen of wegzenden, maar geen kaart tonen) KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl KNVB District West I // SVA 8 januari 2012 // www.knvb.nl

8 KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl Tonen kaart (2) Een kaart kan ook worden getoond aan spelers of wisselspelers en functionarissen vanaf het moment dat de scheidsrechter zijn kleedkamer verlaat om de wedstrijd te doen aanvangen en tot aan het moment dat hij zijn kleedkamer na de wedstrijd weer betreedt. KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl KNVB District West I // SVA 8 januari 2012 // www.knvb.nl

9 KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl Maak tijdens de wedstrijd goede aantekeningen Minuut van de overtreding; Welke overtreding is gemaakt (strafcode); Naam en/of rugnummer van de overtreder; Tegenover wie de overtreding is begaan; Plaats van de overtreding; Stand op het moment van de overtreding. KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl KNVB District West I // SVA 8 januari 2012 // www.knvb.nl

10 KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl De aanklacht Het Wedstrijdformulier –Codenummer van de overtreding in het vakje “wegens”; –Aanduiding “T” (thuisspelende) of “B”(bezoekende) vereniging in het cirkeltje vermelden; –Volledig invullen, dus óók de gegevens van de betrokkene(n) volledig laten invullen; –Juiste codenummer(s) vermelden; –Op de achterzijde van het wedstrijdformulier aankruisen tegenover wie de overtreding(en) van de rode kaart(en) werd(en) begaan. KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl KNVB District West I // SVA 8 januari 2012 // www.knvb.nl

11 KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl Gele kaarten op het wedstrijdformulier KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl KNVB District West I // SVA 8 januari 2012 // www.knvb.nl

12 KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl 2 spelers met ieder 2 gele kaarten KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl KNVB District West I // SVA 8 januari 2012 // www.knvb.nl

13 KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl Rode kaart op het wedstrijdformulier KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl KNVB District West I // SVA 8 januari 2012 // www.knvb.nl

14 KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl Een Gele én een (directe) Rode kaart voor dezelfde speler KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl KNVB District West I // SVA 8 januari 2012 // www.knvb.nl

15 KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl Belangrijk Neem na afloop de gegevens over van het wedstrijdformulier van de persoon of personen waarover een strafrapport moet worden opgemaakt én de juiste strafcode(s). (of vraag de thuisclub een fotokopie te maken) Voorkom tegenstrijdigheden! –Voorbeeld: Code 24 (het trappen van) is wat anders dan Code 27 (het trappen naar) KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl KNVB District West I // SVA 8 januari 2012 // www.knvb.nl

16 KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl Het vervolg van de aanklacht Het Strafrapport –Per persoon een strafrapport gebruiken. –Volledig invullen, dus óók de NAW gegevens van de betrokkene volledig invullen. –Juiste codenummer aankruisen en tegenover wie de overtreding is begaan. –Alleen eigen waarnemingen noteren, géén vermoedens. –Letterlijk noteren wat er is gezegd (indien van toepassing). –Zorgen dat het strafrapport uiterlijk 3 werkdagen na de wedstrijddatum op het DB is. KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl KNVB District West I // SVA 8 januari 2012 // www.knvb.nl

17 KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl Korte, zakelijke omschrijving Dit vormt het hart van het strafrapport! Nogmaals: alleen eigen waarnemingen vermelden, géén vermoedens, dus bijvoorbeeld niet vermelden: “Hij had niet de intentie de bal te spelen” of “Hij trapte zijn tegenstander opzettelijk tegen…..” Gebruik de juiste spelregeltaal: ‘Onbesuisd’ (geel) is iets anders dan ‘Buitensporig’ (rood). Duidelijk aangeven wat u heeft gezien en/of gehoord: Ik zag dat speler …..enz. Ik hoorde speler ……roepen “………………” KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl KNVB District West I // SVA 8 januari 2012 // www.knvb.nl

18 KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl KNVB District West I // SVA 8 januari 2012 // www.knvb.nl


Download ppt "Tuchtzaken. KNVB Academie // Tuchtzaken // www.knvb.nl Inleiding Indien een scheidsrechter in een wedstrijd disciplinaire maatregelen neemt, krijgt hij."

Verwante presentaties


Ads door Google