De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Werner Bosman DPB-Gent 1 VERANDERINGS- PROCESSEN INNOVATIESTRATEGIEËN DEEL 2 Werner Bosman pedagogisch begeleider DPB Gent.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Werner Bosman DPB-Gent 1 VERANDERINGS- PROCESSEN INNOVATIESTRATEGIEËN DEEL 2 Werner Bosman pedagogisch begeleider DPB Gent."— Transcript van de presentatie:

1 Werner Bosman DPB-Gent 1 VERANDERINGS- PROCESSEN INNOVATIESTRATEGIEËN DEEL 2 Werner Bosman pedagogisch begeleider DPB Gent

2 2Werner Bosman DPB-Gent Agenda Terugblik: bracht sessie 1 verandering? Terugblik: bracht sessie 1 verandering? Inleiding: Hagar en verandering Inleiding: Hagar en verandering 1. Elementen van een vernieuwingsproces 1. Elementen van een vernieuwingsproces 1.2 Functionele gebieden 1.2 Functionele gebieden 1.3 Historisch leergeld 1.3 Historisch leergeld 2. Synthese 2. Synthese 3. De leraar 3. De leraar 3.1 Betekenisgeving 3.1 Betekenisgeving 3.2 Betrokkenheid 3.2 Betrokkenheid

3 3Werner Bosman DPB-Gent 3.3 Professionele ontwikkeling 3.3 Professionele ontwikkeling 3.4 Subjectieve onderwijstheorie 3.4 Subjectieve onderwijstheorie 3.5 Het opdoen van leerervaringen 3.5 Het opdoen van leerervaringen 3.6 Het micropolitiek perspectief 3.6 Het micropolitiek perspectief Praktijkleeropdracht Praktijkleeropdracht Ter afsluiting Ter afsluiting

4 Bracht sessie 1 verandering? 4

5 Hagar en verandering 5Werner Bosman DPB-Gent

6 Hoe zorg je voor een hoog leerrendement? Wetteren 8/9/15 Werner Bosman6 Doel van de les Geoff Petty 2012 Het product toont de graad van begrijpen Feedback Bijsturing Geef een uitdagende taak

7 7Werner Bosman DPB-Gent “Bestaat er een recept voor het veranderen van onderwijs?” Nijs Lagerweij Eerst goed kijken… de dynamiek van scholen in ontwikkeling. “Veranderaars op allerlei plaatsen in het onderwijsbestel zijn allengs gaan inzien dat onderwijsverandering geen eenvoudig te besturen proces is.” Nijs Lagerweij

8 8Werner Bosman DPB-Gent “ Mensen willen wel veranderen, maar willen niet veranderd worden.” Fullan

9 Scholen en onderwijsvernieuwing Welke school zijn wij? Welke school zijn wij? Welke school willen wij zijn? Welke school willen wij zijn? 9Werner Bosman DPB-Gent

10 Welke school zijn wij? 10Werner Bosman DPB-Gent

11 Welke school willen wij zijn? 11Werner Bosman DPB-Gent

12 Welke school zijn wij? 12Werner Bosman DPB-Gent

13 Welke school willen wij zijn? 13Werner Bosman DPB-Gent

14 Welke school willen wij zijn? 14Werner Bosman DPB-Gent

15 Scholen en onderwijsvernieuwing R. Van Den Berg – R. Vandenberghe 15Werner Bosman DPB-Gent

16 Scholen en onderwijsvernieuwing R. Van Den Berg – R. Vandenberghe 16Werner Bosman DPB-Gent

17 17Werner Bosman DPB-Gent Scholen en onderwijsvernieuwing R. Van Den Berg – R. Vandenberghe 1. Elementen van een vernieuwingsproces: een samenhangende benadering. 1. Elementen van een vernieuwingsproces: een samenhangende benadering. 1.1 Functionele gebieden Innovatie inhoud Leraar VERNIEUWINGSPROCES De school als Leraar VERNIEUWINGSPROCES De school als organisatie organisatieInterventies

18 18Werner Bosman DPB-Gent Doorlopende beïnvloeding Doorlopende beïnvloeding Onderwijsvernieuwingen gericht op een van deze gebieden met gevolgen voor de andere Onderwijsvernieuwingen gericht op een van deze gebieden met gevolgen voor de andere De inhoud en de leraar staan vooraan De inhoud en de leraar staan vooraan De school en de begeleiding zijn randvoorwaarden De school en de begeleiding zijn randvoorwaarden

19 1.2 Historisch leergeld 19Werner Bosman DPB-Gent

20 20Werner Bosman DPB-Gent 1.2 Historisch leergeld Onderwijsvernieuwingen zelden geslaagd. Onderwijsvernieuwingen zelden geslaagd. Enkele redenen: 1. Afstemmen op behoeften en problemen betrokkenen blijkt moeilijk 2. Onvoldoende aansluiting bij leraren 3. Onmiddellijke bruikbaarheid onvoldoende 4. Grootschaligheid leidt nauwelijks tot concrete veranderingen 5. Vaak twijfel, onmacht en weerstand Enkele redenen: 1. Afstemmen op behoeften en problemen betrokkenen blijkt moeilijk 2. Onvoldoende aansluiting bij leraren 3. Onmiddellijke bruikbaarheid onvoldoende 4. Grootschaligheid leidt nauwelijks tot concrete veranderingen 5. Vaak twijfel, onmacht en weerstand

21 21Werner Bosman DPB-Gent 1.3 Gefundeerd optimisme Optimisme voor vernieuwingen met kleine stappen kleine stappen haalbare kaarten haalbare kaarten praktisch teamwork praktisch teamwork open overleg open overleg concrete hulp en bijscholing concrete hulp en bijscholing op menselijke schaal op menselijke schaal met erkenning van eigen beweegredenen met erkenning van eigen beweegredenen

22 22Werner Bosman DPB-Gent 2. Synthese functionele gebieden.

23 23Werner Bosman DPB-Gent 3 De leraar 3.1 Betekenisgeving 3.1 Betekenisgeving 3.2 Betrokkenheid 3.2 Betrokkenheid 3.3 Professionele ontwikkeling 3.3 Professionele ontwikkeling 3.4 Subjectieve onderwijstheorie en biografisch perspectief 3.4 Subjectieve onderwijstheorie en biografisch perspectief 3.5 Het opdoen van leerervaringen 3.5 Het opdoen van leerervaringen 3.6 Het micropolitiek perspectief 3.6 Het micropolitiek perspectief

24 24Werner Bosman DPB-Gent Inleidende opdracht Individueel Neem pagina 5. Neem pagina 5. Lees de tekst onder het schema. Lees de tekst onder het schema. Duid aan wat jij belangrijk vindt. Duid aan wat jij belangrijk vindt. Schrijf een vraagteken bij wat onduidelijk is. Schrijf een vraagteken bij wat onduidelijk is. Plenaire bespreking

25 25Werner Bosman DPB-Gent Opdracht 5 Neem het functioneel gebied ‘De leraar’ (blz. 6 e.v.). Lees aandachtig jouw aspect en duid aan wat jij belangrijk vindt. Bespreek dit met jouw buur. Een van beiden noteert. * Indien jullie vroegtijdig klaar zijn, kies dan zelf een ander aspect en doe hetzelfde. Neem het functioneel gebied ‘De leraar’ (blz. 6 e.v.). Lees aandachtig jouw aspect en duid aan wat jij belangrijk vindt. Bespreek dit met jouw buur. Een van beiden noteert. * Indien jullie vroegtijdig klaar zijn, kies dan zelf een ander aspect en doe hetzelfde.

26 26Werner Bosman DPB-Gent 3.1 Betekenisgeving Wat? Interpretaties van personen bepalen mede het welslagen van een vernieuwing. Interpretaties van personen bepalen mede het welslagen van een vernieuwing. Bepaalde reacties komen voort uit de betekenis die gegeven wordt aan een nieuwe situatie. Bepaalde reacties komen voort uit de betekenis die gegeven wordt aan een nieuwe situatie.

27 27Werner Bosman DPB-Gent Aandachtspunten Peil naar de betekenis die leraren geven. - informele en formele gesprekken - kansen tot dialoog en reflectie Peil naar de betekenis die leraren geven. - informele en formele gesprekken - kansen tot dialoog en reflectie Gebruik voorbeelden en werkconcepten. Gebruik voorbeelden en werkconcepten. Speel in op persoonlijke betekenis. Speel in op persoonlijke betekenis. Richt de aandacht op wat het oplevert. Richt de aandacht op wat het oplevert. Sluit aan bij het persoonlijk werkconcept Sluit aan bij het persoonlijk werkconcept

28 28Werner Bosman DPB-Gent 3.2 Betrokkenheid Wat? Wat? Zelfbetrokkenheid: wat betekent de vernieuwing voor mij? Zelfbetrokkenheid: wat betekent de vernieuwing voor mij? Taakbetrokkenheid: hoe moet ik dat doen? Taakbetrokkenheid: hoe moet ik dat doen? Anderbetrokkenheid: wat betekent dit voor mijn leerlingen en collega’s? Anderbetrokkenheid: wat betekent dit voor mijn leerlingen en collega’s?

29 29Werner Bosman DPB-Gent Uitgangspunten De individuele persoon De individuele persoon Proces Proces Een hoogst persoonlijk proces Een hoogst persoonlijk proces Ontwikkeling van gevoelens en ervaringen Ontwikkeling van gevoelens en ervaringen Te begeleiden proces Te begeleiden proces Interventies gericht op personen en organisatie Interventies gericht op personen en organisatie

30 30Werner Bosman DPB-Gent Aandachtspunten Stimuleer reacties Stimuleer reacties Bied helderheid Bied helderheid Ga uit van gevoelens en houdingen Ga uit van gevoelens en houdingen Betrokkenheid legt naast problemen ook wensen van leraren bloot. Betrokkenheid legt naast problemen ook wensen van leraren bloot.

31 31Werner Bosman DPB-Gent 3.3 Professionele ontwikkeling Wat? Wat? Autonomie in spanningsveld met collegialiteit. Autonomie in spanningsveld met collegialiteit. Beiden zorgen voor meer zekerheid bij leraren. Beiden zorgen voor meer zekerheid bij leraren. Onderwijs blijft een kwestie van ‘persoonlijk meesterschap’. Onderwijs blijft een kwestie van ‘persoonlijk meesterschap’.

32 32Werner Bosman DPB-Gent Aandachtspunten Geef ruimte voor verantwoordelijkheid, initiatief en creativiteit. Geef ruimte voor verantwoordelijkheid, initiatief en creativiteit. Begrijp autonomie in het licht van de organisatie. Begrijp autonomie in het licht van de organisatie. Organiseer collegiale uitwisseling en samenwerking. Organiseer collegiale uitwisseling en samenwerking. Schenk aandacht aan persoonlijke initiatieven rondom de vernieuwing. Schenk aandacht aan persoonlijke initiatieven rondom de vernieuwing. Bewaak de organisatiedoelen én stimuleer leerkrachten.Geef kansen tot experimenteren en het ontwikkelen van ideeën. Bewaak de organisatiedoelen én stimuleer leerkrachten.Geef kansen tot experimenteren en het ontwikkelen van ideeën.

33 33Werner Bosman DPB-Gent 3.4 Subjectieve onderwijstheorie en biografisch perspectief Wat? Wat? Het eigen beeld van ‘goed onderwijs’. Het eigen beeld van ‘goed onderwijs’. Dit persoonlijk systeem werkt als denkraam. Dit persoonlijk systeem werkt als denkraam. De eigen levensloop en de toekomstverwachtingen vormen het biografisch perspectief. De eigen levensloop en de toekomstverwachtingen vormen het biografisch perspectief.

34 34Werner Bosman DPB-Gent Aandachtspunten Luister naar de persoonlijke verhalen. Luister naar de persoonlijke verhalen. Hou rekening met de subjectieve onderwijstheorie van elke leraar. Hou rekening met de subjectieve onderwijstheorie van elke leraar. Stimuleer tot verwoorden van visies en theorieën achter het professioneel handelen. Stimuleer tot verwoorden van visies en theorieën achter het professioneel handelen. Verklein de kloof tussen theorie en praktijk. Verklein de kloof tussen theorie en praktijk.

35 35Werner Bosman DPB-Gent 3.5 Het opdoen van leerervaringen Wat? Wat? Het zich eigen maken van nieuwe concepten in de dagelijkse klaspraktijk. Het zich eigen maken van nieuwe concepten in de dagelijkse klaspraktijk. Met vallen en opstaan leren vanuit nieuwe opdrachten. Met vallen en opstaan leren vanuit nieuwe opdrachten.

36 36Werner Bosman DPB-Gent Aandachtspunten Definieer leerervaringen als uitdagingen stimulansen. Definieer leerervaringen als uitdagingen stimulansen. Geef de leraar steun en eerlijke feedback. Geef de leraar steun en eerlijke feedback. Waardeer successen en laat leren uit fouten. Waardeer successen en laat leren uit fouten. Bied ruimte voor collegiale contacten. Bied ruimte voor collegiale contacten. Sluit aan bij hun behoefte aan verbetering. Sluit aan bij hun behoefte aan verbetering. Maak experimenteren aantrekkelijk. Maak experimenteren aantrekkelijk. Geef leraren toegang tot bronnen (materiaal…) Geef leraren toegang tot bronnen (materiaal…)

37 37Werner Bosman DPB-Gent 3.6 Het micropolitiek perspectief Wat? Het gebruik van (individuele) macht om eigen doelen na te streven. Het gebruik van (individuele) macht om eigen doelen na te streven. Vernieuwingen kunnen beïnvloeding veranderen. Vernieuwingen kunnen beïnvloeding veranderen. Vernieuwingen maakt leraren kwetsbaar. Vernieuwingen maakt leraren kwetsbaar. Vergroten van weerbaarheid verhoogt de kwaliteit van het professioneel handelen, vergroot de controle, de flexibiliteit en de verantwoording. Vergroten van weerbaarheid verhoogt de kwaliteit van het professioneel handelen, vergroot de controle, de flexibiliteit en de verantwoording.

38 38Werner Bosman DPB-Gent Aandachtspunten Hou rekening met de ‘kwetsbaarheid’ van leraren. Hou rekening met de ‘kwetsbaarheid’ van leraren. Laat leraren ervaren dat ze mogen leren uit hun fouten. Laat leraren ervaren dat ze mogen leren uit hun fouten. Investeer tijd en ruimte om naar het verhaal van de leraar te luisteren. Investeer tijd en ruimte om naar het verhaal van de leraar te luisteren. Gebruik formele en informele netwerken. Gebruik formele en informele netwerken.

39 39Werner Bosman DPB-Gent Praktijkleeropdracht Kies 2 verschillende aspecten van het functioneel gebied ‘leraar’. Kies 2 verschillende aspecten van het functioneel gebied ‘leraar’. Concretiseer een of meer elementen van deze aspecten vanuit jouw klas- of schoolpraktijk. Concretiseer een of meer elementen van deze aspecten vanuit jouw klas- of schoolpraktijk.

40 40Werner Bosman DPB-Gent Ter afsluiting

41 Je haalt het beste uit de anderen niet door hen het vuur aan de schenen te leggen, maar door het vuur in hun binnenste aan te wakkeren. 41Werner Bosman DPB-Gent

42 Een reis van duizend mijl begint bij de eerste stap. (Mahatma Gandhi) 42Werner Bosman DPB-Gent

43 De wereld verandert niet zozeer door spectaculaire daden, maar eerder door het volharden in alledaagse menselijke goedheid. (Broeder Aloïs van Taize) 43Werner Bosman DPB-Gent

44 44Werner Bosman DPB-Gent Van harte dank en tot volgende week!


Download ppt "Werner Bosman DPB-Gent 1 VERANDERINGS- PROCESSEN INNOVATIESTRATEGIEËN DEEL 2 Werner Bosman pedagogisch begeleider DPB Gent."

Verwante presentaties


Ads door Google