De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Introductie Systems Engineering Een inleiding op de cursus stappenplan van projectopdracht tot vraagspecificatie.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Introductie Systems Engineering Een inleiding op de cursus stappenplan van projectopdracht tot vraagspecificatie."— Transcript van de presentatie:

1 Introductie Systems Engineering Een inleiding op de cursus stappenplan van projectopdracht tot vraagspecificatie

2 Rijkswaterstaat Pagina 2- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD Missie van Rijkswaterstaat

3 Rijkswaterstaat Pagina 3- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD Definitie en doelen systems engineering Systems Engineering: ‘De interdisciplinaire aanpak en de middelen die nodig zijn om de realisatie van succesvolle systemen mogelijk te maken’ Doelmatigheid Doeltreffendheid Transparantie

4 Rijkswaterstaat Pagina 4- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD Systems Engineering bij Rijkswaterstaat Systeemdenken De klantvraag centraal Optimalisatie over de levenscyclus Van abstract naar concreet Expliciet werken

5 Rijkswaterstaat Pagina 5- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD Wat is een Systeem? Een te onderscheiden verzameling elementen, die onderlinge relaties hebben.

6 Rijkswaterstaat Pagina 6- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD Systeemdenken: niveaus in systemen

7 Rijkswaterstaat Pagina 7- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD

8 Rijkswaterstaat Pagina 8- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD Klantvraag De klant is de verzameling belanghebbenden bij de ontwikkeling, realisatie en gebruik van het systeem [Leidraad SE 3]. Zowel betalende als niet- betalende belanghebbenden. Alle belanghebbenden stellen elk hun eigen voorwaarden aan het systeem.

9 Rijkswaterstaat Pagina 9- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD

10 Rijkswaterstaat Pagina 10- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD Wat vraagt de klant?

11 Rijkswaterstaat Pagina 11- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD Optimalisatie levenscyclus Systems Engineering is faseoverstijgend en richt zich op het optimaliseren van het systeem in al zijn fasen en in onderlinge samenhang over de hele levenscyclus. De focus op één fase zorgt meestal voor suboptimalisatie.

12 Rijkswaterstaat Pagina 12- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD Levenscyclus: Welke beslissingen hebben de grootste kostenconsequenties ? Gedefinieerde kosten versus Werkelijk gemaakte kosten

13 Rijkswaterstaat Pagina 13- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD

14 Rijkswaterstaat Pagina 14- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD Van abstract naar concreet Het traject start met een abstracte klantvraag, die door iteratief specificeren en decomponeren uiteindelijk resulteert in een concrete oplossing. Uit de gekozen oplossingen binnen de oplossingsruimte volgt de decompositie. Deze brengt informatie – binnen een steeds complexer wordende omgeving – op een heldere manier met elkaar in verbinding. Voor het werken van grof naar fijn, de ontwerpexercities, zijn diverse ontwikkelingsmethodieken beschikbaar [Leidraad SE 3] Het werken van abstract naar concreet geeft men vaak weer in een V- model.

15 Rijkswaterstaat Pagina 15- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD

16 Rijkswaterstaat Pagina 16- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD Expliciet werken Tijdens de levenscyclus vindt regelmatig overdracht plaats tussen verschillende teams die aan hetzelfde systeem werken. Ook werken verschillende teams, soms op verschillende locaties, tegelijkertijd aan hetzelfde systeem. Dat vraag om het helder en eenduidig vastleggen van de informatie door de verschillende teams. Dit maakt keuzes en informatie overdraagbaar. Belangrijke ondersteunende processen daarbij zijn verificatie en validatie. Verificatie toont aan dat een oplossing objectief en expliciet voldoet aan de eisen. Validatie toont aan dat een oplossing geschikt is voor het beoogd gebruik.

17 Rijkswaterstaat Pagina 17- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD

18 Rijkswaterstaat Pagina 18- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD Expliciet werken?

19 Rijkswaterstaat Pagina 19- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD

20 Rijkswaterstaat Pagina 20- Blok 0 – Introductie SE Introductie Systems Engineering RWS ONGECLASSIFICEERD Overzicht van de cursus Gat tussen de leidraad Systems Engineering en de praktijk –Hoe passen we SE nu eigenlijk toe? Daarom: generiek schema als uitwerking van de theorie uit de Leidraad


Download ppt "Introductie Systems Engineering Een inleiding op de cursus stappenplan van projectopdracht tot vraagspecificatie."

Verwante presentaties


Ads door Google