De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Visie NBF Samen naar de toekomst. Wie zijn wij? Overeenkomst tussen de VS, België en de NBF? Federalisme De bedoeling van federalisme moet zijn: elke.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Visie NBF Samen naar de toekomst. Wie zijn wij? Overeenkomst tussen de VS, België en de NBF? Federalisme De bedoeling van federalisme moet zijn: elke."— Transcript van de presentatie:

1 Visie NBF Samen naar de toekomst

2 Wie zijn wij? Overeenkomst tussen de VS, België en de NBF? Federalisme De bedoeling van federalisme moet zijn: elke bevolkingsgroep tot haar recht laten komen, niet om de begunstigden nog vlugger te laten vooruitkomen (nationalistisch federalisme), maar om een toenadering tussen alle bevolkingsgroepen mogelijk te maken en aldus de arbeidersbeweging te versterken. Het grootste voordeel van federalisme is dat het gezag democratischer kan worden (dichter bij de bevolking staan; de verzuchtingen beter kennen), maar het grootste risico is de verscherping van de verdeeldheid tussen de bevolkingsgroepen. https://www.marxists.org/nederlands/woordenboek/f/federalisme.htm

3 Opleidingen Wedstrijdleiding, Trainers, Coaches en Talentontwikkeling Administratie en Financiën Leden, Uitslagen, NBF Passen, NBF App’s Topsport, Doping en Organisatie van (internationale) evenementen Organisatie van internationale evenementen, Nationale selecties, Trainingen, EK, WK Wedstrijdzaken Landelijke competities, Nationale kampioenschappen, Wedstrijdleiding en kwaliteit van de banen Vereniging ondersteuning Vormen van beleid van en voor verenigingen en werven van leden Regelementen en handhaving Processen, Tuchtcommissie, Commissie van beroep, Topsport commissie, Financiële commissie, Reglementen commissie Promotie en belangen behartiging Promoten van de sport in samenwerking met de branche, sporttechnische ondersteuning, Bowling Magazine, Website, Social Media Wat doet de NBF?

4 Global environmental analysis Welke externe invloeden zijn voor ons van toepassing waar we rekening mee moeten houden? Deze componenten kunnen we gebruiken om onze focus en weerbaarheid mee te vergroten. http://en.wikipedia.org/wiki/Global_environmental_analysis PESTEL

5 Bowler/ Recreant Bowling vereniging Bowling huis Bondsbureau & Bestuur Pro Shop Distributeur van bowling spullen Brands Internationale bonden NOC*NSF Andere sport bonden Training Omgeving van de bowler

6 Economische crisis, accijnsverhoging op alcohol en Btw-verhoging, de bowlingondernemer (korte termijn denken), verenigingscontributie, bowlen is een dure sport, sponsoring, monopolie van AMF. Verenigingsleven (niet langdurig binden), grote steden problematiek, verharding van de samenleving, vergrijzing, multiculturele samenleving, gebrek aan focus en groot sport aanbod, social media, reclame, obesitas en ICT vermaak. Balontwikkeling, ontwikkeling van de bowlingmachines, oliemachines, lanemapping, kennis van de ondernemer, kennis van de bowler, opleidingen, digitale kennis (App’s), scoresystemen, inschrijfsystemen, spelvorm. Kosten om te reizen. ARBO wetgeving, verenigingsrecht, statuten, fiscaliteit (vennootschap- belasting, BTW), arbeidsrecht en code goed sport bestuur. PESTEL http://en.wikipedia.org/wiki/Global_environmental_analysis E E Top 10 ambitie van NOC*NSF, rookbeleid, subsidiekorting vanuit de overheid, kansspel wetgeving, gezondheidsbeleid (aandacht voor bewegen), grote stedenbeleid (hang- jongeren), sportonderwijs en impact richting de branche. S S T T E E P P L L

7 Wat zijn onze sterke kanten en onze zwakke kanten en waar liggen onze kansen en bedreigingen binnen de context van de NBF? Dit inzicht zal ons helpen wat we meer kunnen uitbuiten en waar we onze aandacht op moeten leggen. SWOT

8 Interne analyseExterne analyse Sterke puntenKansen Toegankelijke (laagdrempelige) sport Voor alle leeftijdscategorieën Jeugdbeleid staat vast voor de komende jaren Drie jaar topsportplan Competities Scoreverwerking Deelnemen aan sportcluster App en website Bowlen.nl doen we samen met de brancheorganisatie Code goed sportbestuur Aandacht voor bewegen Er is veel potentieel (bowlen wordt veel gedaan) Top 10 ambitie van NOC*NSF (nieuwe sportagenda) Samenwerking met de NVB Organiseren van internationale evenementen Ontzorgen van de bowlingondernemer Sponsoring Verenigingsleven (niet langdurig binden) Vergrijzing Social media Maken van een kennisbank Scoresystemen Clinics geven Samenwerking tussen bonden

9 Interne analyseExterne analyse Zwakke puntenBedreigingen Gebrek aan focus NBF naamsbekendheid Leden voelen geen binding Zichtbaarheid verenigingen Communicatie Reclame Sporten is duur Niet investeren door ondernemers Verenigingscontributie Subsidie die weg valt Monopolie van AMF Wegvallen van bowlingondernemers Tarieven die ondernemers vragen Versoepeling van het arbeidsrecht Communicatie tussen Bondsbureau, NBF bestuur, verenigingen en leden moet aan worden gewerkt SWOT

10 Richten Inrichten Verrichten Rol bestuur Rol commissies, bondsbureau en verenigingen Rol bowlers Rollen en verantwoordelijkheden

11 Visie Het creëren van een bowlingklimaat waarin iedere bowler kan groeien op zijn of haar eigen niveau en trots kan zijn op de sport die wordt beoefend. Missie Toegevoegde waarde creëren door het verbinden van mensen en belangen. NBF Visie

12 Tactiek en acties Helder en rechtlijnig communiceren naar de leden, verenigingen, bowlinghuizen en andere belanghebbenden. Meenemen in de gedachtegang. Samenwerkingsverbanden zoeken in alle componenten van de bowlingsport. Het NBF bestuur wordt richtend (naar de toekomst) en kaderstellend voor de sport. Commissies, bondsbureau en verenigingen worden verantwoordelijk voor het inrichten van de sport. Maken van een (initiatieven) roadmap om focus en prioriteit aan te brengen. Nieuwe ideeën indienen bij commissies en bondsbureau welke worden ingediend bij het bestuur. Deze kunnen centraal worden opgeslagen bij de NBF. Commissies, bondsbureau en verenigingen zullen bepalen welke punten worden voorgesteld voor de roadmap. Meten wat er leeft in de bowlingsport door emotiemetingen na evenementen. NBF Visie

13 Nu we weten wat onze visie is kunnen we dit vangen in een business model. Ons business model zal laten zien wie we gelukkig moeten houden, wat onze producten zijn en hoe we geld genereren. Business model

14 Business model canvas https://www.youtube.com/watch?v=QoAOzMTLP5s&feature=player_detailpage

15 Bowlingverenigingen Bowlingcentra Bowlingproducenten Lotto NBI NVB VWS NOB NOC*NSF ESBC RTC Gemeenten Overheid Sportbonden Sportcluster ETBF WTBA NMTL Toernooien A, B, C RTL Huisleague Huistoernooien MijnNBF App Kennis delen in NBF/Recreanten App Recreatie bowlen App Recreanten League TV Stream op App’s Topsport Topsport herkenning Training/Clinics Sportbowler Huisleague bowler Vereniging Bowlingcentra Recreant Donateurs Doven 50+ G-Bowlen Scholen en Gemeenten NBF Bowlingvereniging Bowlingcentrum Social Media Website Pro shop Persoonlijk Online Magazine Bowlen.nl Mail Tv en Krant NBF lidmaatschap NMTL Toernooien Huisleague Lotto Sponsoring NBF lidmaatschap = 30 Euro NMTL deelname = 12 euro Toernooideelname = 2 euro Toernooiorganisatie klasse C = ? Toernooiorganisatie klasse B/A = ? Huisleague = x euro per keer? Recreanten league = x euro per keer? Bondsbureau Besturen Opleidingen Wedstrijdleiders Trainers Commissies NBF Website Camera’s App’s Organisatie sportevenementen Organisatie ledenevenementen Admin. Gem. Delen van kennis Delen van media Opleidingen Recreanten league Adverteerders Bondsvergadering AdV Business model canvas Opleidingen Clinics


Download ppt "Visie NBF Samen naar de toekomst. Wie zijn wij? Overeenkomst tussen de VS, België en de NBF? Federalisme De bedoeling van federalisme moet zijn: elke."

Verwante presentaties


Ads door Google