De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Basisschool Op De Horst

Verwante presentaties


Presentatie over: "Basisschool Op De Horst"— Transcript van de presentatie:

1 Basisschool Op De Horst
Ervaringsgericht Onderwijs ‘Als je mij het laat ervaren, zal ik leren’ Groep 3 en 4

2 Methodes Groep 3 Rekenen: Wereld in getallen Taal: Lijn 3
Spelling: Lijn 3 Aanvankelijk lezen: Lijn 3 Schrijven: Klinkers SEO: Soemo-kaarten Groep 4 Taal: Taaljournaal Spelling: Taalverhaal Technisch lezen: Timboektoe Begrijpend lezen: Tekstverwerken Schrijven: Aan elkaar SEO: Soemo-kaarten, ‘Ster van de dag’

3 Lezen Iedere woensdag is het bieb-dag! De kinderen nemen boeken mee uit de schoolbibliotheek. In groep 4 halen de kinderen óók een leesboek voor in de klas. De week erna kunnen ze de boeken omruilen voor nieuwe boeken. In groep 3 leert uw kind lezen, maar ook de jaren erna is het van groot belang om te blijven oefenen! Voor een optimale leesontwikkeling, adviseren wij om elke dag minstens tien minuten samen met uw kind te lezen. Vanaf groep 3 lezen de kinderen twee keer per week met een ‘tutor’. Tutorlezen is een vorm van leesonderwijs, waarbij de ene leerling de andere helpt. Op deze manier worden er, naast het lezen in de klas en thuis, nóg meer leeskilometers gemaakt. De volgende groepen lezen samen: - Groep 6 met groep 3 - Groep 7 met groep 4 - Groep 8 met groep 5

4 Lezen in groep 3 Het leren lezen wordt ook wel ‘aanvankelijk lezen’ genoemd. We werken met de methode Lijn 3, een methode voor taal en lezen. Lijn 3 werkt vanuit thema’s, die aansluiten bij de belevingswereld van kinderen. Er wordt gestart met thema 1: ‘De nieuwe groep’. Bij elk thema hoort een ouderbrief, met daarin uitleg over het thema en tips voor thuis. Letterkennis is de basis van het lezen. De klank moet gekoppeld worden aan het leesteken. Bij lijn 3 staat niet het woord, maar de letter centraal. De letters worden op allerlei manieren aangeboden. Tijdens een extra informatieavond voor ouders van groep 3 zal het leren lezen uitgebreid besproken worden. Meer informatie hierover volgt nog.

5 Verder op het rooster Wereldoriëntatie: voor de wereldoriënterende vakken maken wij gebruik van onze ervaringsgerichte visie. Gym: de groepen 3 en 4 gymmen twee keer per week. De gymzakken gaan elke maandag mee naar school en op vrijdag weer mee naar huis. Techniek, drama/ dans, verkeer, muziek, handvaardigheid en tekenen: deze vakgebieden komen afwisselend aan bod en sluiten wij aan op onze thema’s. Ook komen deze vakken terug tijdens de ateliers. Natuur: we bezoeken met alle groepen ons Belevenispad.

6 Thema’s We werken in groep 1 t/m 8 met hetzelfde thema. Deze thema’s duren gemiddeld vier weken en staan vermeld in onze schoolkalender. ‘s Maandags wordt het thema door leerkrachten geopend. De weken erna wordt er in de klassen met het thema gewerkt. Op de vrijdagen tijdens het atelier. De ateliers vinden plaats van tot uur. De groepen 2, 3 en 4 zijn gemengd en werken gedurende drie ateliers aan verschillende activiteiten. De kinderen maken, aan het begin van het thema, zelf de keuze naar welk atelier hun voorkeur uitgaat. Hulpouders zijn van harte welkom en kunnen zich aan het begin van het schooljaar opgeven.

7 Rapporten en gesprekken
Rapport: voor en door kinderen. Het kind vertelt hoe hij/zij denkt dat hij/zij het op school doet. De leerkracht vertelt op welke manier het kind speelt, werkt en leert. Kinderen zien of ze in ontwikkeling zijn door middel van bolletjes. Hoe meer bolletjes er gekleurd zijn, des te beter beheerst het kind dat onderdeel. Samen met het kind wordt het rapport besproken. Aan het einde van dit gesprek geeft het kind aan waar hij/zij trots op is en nog aan wil werken. Tienminutengesprekken: om aan te geven hoe ver kinderen in hun ontwikkeling zijn. Uiteraard is het altijd mogelijk om na schooltijd even binnen te lopen om een afspraak te maken. Dit mag ook telefonisch of via de mail.

8 Mededelingen Elk schooljaar worden er voor iedere groep klassenouders gevraagd voor het regelen van allerlei zaken. Meer informatie hierover volgt nog. Iedere groep heeft een vaste ingang waar zij gebruik van maken. Voor groep 3 is dit de grote deur op de kleine speelplaats. Groep 4 gaat via de grote speelplaats naar binnen. Zij gebruiken de deur naast het lokaal van groep 3. Om de zelfstandigheid te stimuleren, verwachten wij dat alle kinderen na de herfstvakantie zelfstandig naar binnen komen. Wij zouden het fijn vinden wanneer de kinderen een schort meenemen voor creatieve activiteiten (tekenen, schilderen, knutselen, atelier…). Graag voorzien van naam.

9 Wij hopen u voldoende op de hoogte te hebben gebracht Mocht u naar aanleiding van deze PowerPoint nog vragen hebben, dan horen wij deze graag Leerkrachten van groep 3 en 4 Nieuwsgierig naar al onze belevenissen? Kijk voor actuele informatie op onze website:


Download ppt "Basisschool Op De Horst"

Verwante presentaties


Ads door Google