De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klinische gegevens en bloedonderzoek:

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klinische gegevens en bloedonderzoek:"— Transcript van de presentatie:

1 Klinische gegevens en bloedonderzoek:
nuttig bij herkennen van bacteriële infecties bij acute hoest? Jolien Teepe, Lidewij Broekhuizen, Greet Ieven, Herman Goossens, Theo Verheij NHG Wetenschapsdag 2013 1

2 Waarom?

3 Waarom? Complicaties komen vaker voor bij patiënten met bacteriële infecties Bacteriële infecties vereisen: Tijdige behandeling met antibiotica Actieve follow-up Belangrijk om patiënten met een bacteriële LLWI te identificeren Onvoldoende bewijs of en hoe een bacteriële LLWI te herkennen is LLWI = lage luchtweginfectie

4 Achtergrond Incidentie LLWI: 44 per 1000 bij volwassenen1
Bacteriële oorzaak: 19 – 43%2,3 Bekend uit de literatuur: Klinische gegevens: Twee kleine studies in de eerste lijn met tegenstrijdige resultaten2,3 Biomarkers: C-reactief proteïne (CRP)2,3 Procalcitonine (prohormoon van calcitonine)4 1 Macfarlane JT et al. Lancet. 1993;341(8844): Graffelman AW et al. Br J Gen Pract. 2004;54(498):20-24. 3 Hopstaken RM et al. J Clin Epidemiol. 2005;58(2): Holm A et al. Br J Gen Pract. 2007;57(540):

5 Doel De toegevoegde waarde van anamnese, lichamelijk onderzoek, CRP en procalcitonine voor bacteriële LLWIs bij volwassenen met acute hoest in de eerste lijn 5

6 Methode: Onderzoeksopzet
Cross-sectioneel observationeel onderzoek Onderdeel van de GRACE-09 studie5: Inclusie: 3104 patiënten In 12 Europese landen Van 2007 tot 2010 Het onderzoek betrof meer dan patiënten uit 13 Europese landen die hun huisarts consulteerden met acute hoest, 5www.grace-lrti.org 6

7 Methode: Onderzoekspopulatie
Inclusie criteria: Patiënten ≥18 jaar Consulteren voor de eerste keer vanwege acute hoest Exclusie criteria: Zwangerschap/ lactatie Afgenomen immuniteit

8 Methode: Metingen Alle patiënten ondergingen (op de dag van consultatie): Gestructureerde anamnese en lichamelijk onderzoek CRP en procalcitonine meting in veneus bloed

9 Methode: Referentie standaard
Kweek voor Streptococcus pneumoniae en Haemophilus spp: Van sputum of nasopharyngeaal aspiraat Verzameld op de dag van consultatie (pre-antibiotische therapie) Definitie bacteriële infectie: Aanwezigheid van Streptococcus pneumoniae of Haemophilus spp in sputum of nasopharyngeaal aspiraat

10 Methode: Data analyse Multivariabele logistische regressie analyse
Achterwaartse selectie, p-waarde <0.106 Modellen: 1: Gereduceerde ‘klinische gegevens’ 2: Gereduceerde ‘klinische gegevens’ + CRP 3: Gereduceerde ‘klinische gegevens’ + procalcitonine 6 Harrell FE Jr et al. Stat Med 1996; 15: 10

11 Resultaten: Patiëntkenmerken
Bacteriële LLWI aanwezig N=292 Bacteriële LLWI afwezig N=2795 P-waarde Leeftijd, gemiddelde 51 50 0.134 Mannelijk geslacht 42% 40% 0.531 Huidig roken 30% 28% 0.411 Comorbiditeit (long, hart, DM) 29% 0.725 Ziekteduur voor consultatie, gemiddelde 8 10 0.001 Interferentie met dagelijkse activiteiten 68% 63% 0.107 Antibiotica voorgeschreven 46% 51% 0.122 Pneumonie aanwezig 11% 4% <0.001 11

12 Resultaten: Patiëntkenmerken
Bacteriële LLWI aanwezig N=292 Bacteriële LLWI afwezig N=2795 P-value Leeftijd, gemiddelde 51 50 0.134 Mannelijk geslacht 42% 40% 0.531 Huidig roken 30% 28% 0.411 Comorbiditeit (long, hart, DM) 29% 0.725 Ziekteduur voor consultatie, gemiddelde 8 10 0.001 Interferentie met dagelijkse activiteiten 68% 63% 0.107 Antibiotica voorgeschreven 46% 51% 0.122 Pneumonie aanwezig 11% 4% <0.001

13 Resultaten: Klinische gegevens
Bacteriële LLWI aanwezig N=292 Bacteriële LLWI afwezig N=2795 OR univariabel (95%CI) Symptomen Verkleurd sputum 63% 49% 1.77 ( ) Kortademigheid 62% 56% 1.29 ( ) Loopneus 75% 71% 1.22 ( ) Koorts 45% 34% 1.59 ( ) Pijn op de borst 51% 46% 1.20 ( ) Spierpijn 50% 1.24 ( ) Hoofdpijn 61% 1.24 ( ) Diarree 7% 1.00 ( ) Lichamelijk onderzoek Crepiteren bij auscultatie 11% 9% 1.23 ( ) Hartslag ≥ 100/min 4% 0.89 ( ) Ademfrequentie ≥ 20/min 24% 22% 1.14 ( ) Bloeddruk < 90/60 mmHg 5% 2% 1.98 ( ) Lichaamstemperatuur ≥ 38ºC 0.97 ( )

14 Resultaten: Klinische gegevens
Bacteriële LLWI aanwezig N=292 Bacteriële LLWI afwezig N=2795 OR univariaat (95%CI) Symptomen Verkleurd sputum 63% 49% 1.77 ( ) Kortademigheid 62% 56% 1.29 ( ) Loopneus 75% 71% 1.22 ( ) Koorts 45% 34% 1.59 ( ) Pijn op de borst 51% 46% 1.20 ( ) Spierpijn 50% 1.24 ( ) Hoofdpijn 61% 1.24 ( ) Diarree 7% 1.00 ( ) Lichamelijk onderzoek Crepiteren bij auscultatie 11% 9% 1.23 ( ) Hartslag ≥ 100/min 4% 0.89 ( ) Ademfrequentie ≥ 20/min 24% 22% 1.14 ( ) Bloeddruk < 90/60 mmHg 5% 2% 1.98 ( ) Lichaamstemperatuur ≥ 38ºC 0.97 ( )

15 Resultaten: Bloedonderzoek
Bacteriële LLWI aanwezig N=292 Bacteriële LLWI afwezig N=2795 OR univariabel (95%CI) Bloedonderzoek CRP, gemiddelde 43 16 1.01 ( ) CRP > 30mg/L 39% 14% 3.98 ( ) CRP > 50mg/L 28% 8% 4.67 ( ) Procalcitonine, gemiddelde 0.10 0.06 1.06 ( ) Procalcitonine > 0.25μg/L 3% 1% 2.68 ( )

16 Resultaten: Multivariabele analyse Multivariabele OR (95% CI)
Multivariabele OR (95% CI) Verkleurd sputum 1.51 ( ) Koorts 1.51 ( ) Bloeddruk <90/60 mmHg 1.85 ( ) CRP 1.01 ( )

17 Resultaten: ROC-curve

18 Sterke punten en beperkingen
Grootste prospectieve studie in de eerste lijn over de toegevoegde waarde van klinische gegevens en bloedonderzoek voor bacteriële LLWIs Gestandaardiseerde procedures Beperkingen: Mogelijke misclassificatie van bacteriële LLWIs Inclusie van relatief milde patiënten met LLWIs Met het grootste prospectieve onderzoek

19 Conclusies Diagnostische informatie van klinische gegevens is beperkt
Echter: verkleurd sputum, koorts, hypotensie kunnen tot op zekere hoogte helpen om een bacteriële oorzaak bij volwassenen met een LLWI te identificeren in de eerste lijn CRP heeft enkele toegevoegde waarde naast klinische gegevens Procalcitonine voegt geen klinisch relevante informatie toe in de eerste lijn

20 Conclusies Echter, Gezien de beperkte toegevoegde waarde van CRP
Lage positief voorspellende waarde van CRP (28%) bij een afkappunt CRP > 50mg/L Suggereert dat CRP niet zinvol is bij het herkennen van een bacteriële LLWI

21 Bedankt voor jullie aandacht!
'Tech support says your anti-virus software did not catch the problem since it is not a virus. It's a bacterium.'


Download ppt "Klinische gegevens en bloedonderzoek:"

Verwante presentaties


Ads door Google