De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Klinische gegevens en bloedonderzoek: nuttig bij herkennen van bacteriële infecties bij acute hoest? Jolien Teepe, Lidewij Broekhuizen, Greet Ieven, Herman.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Klinische gegevens en bloedonderzoek: nuttig bij herkennen van bacteriële infecties bij acute hoest? Jolien Teepe, Lidewij Broekhuizen, Greet Ieven, Herman."— Transcript van de presentatie:

1 Klinische gegevens en bloedonderzoek: nuttig bij herkennen van bacteriële infecties bij acute hoest? Jolien Teepe, Lidewij Broekhuizen, Greet Ieven, Herman Goossens, Theo Verheij NHG Wetenschapsdag 2013

2 Waarom?

3 Complicaties komen vaker voor bij patiënten met bacteriële infecties Bacteriële infecties vereisen: –Tijdige behandeling met antibiotica –Actieve follow-up Belangrijk om patiënten met een bacteriële LLWI te identificeren Onvoldoende bewijs of en hoe een bacteriële LLWI te herkennen is LLWI = lage luchtweginfectie

4 Achtergrond Incidentie LLWI: 44 per 1000 bij volwassenen 1 Bacteriële oorzaak: 19 – 43% 2,3 Bekend uit de literatuur: Klinische gegevens: –Twee kleine studies in de eerste lijn met tegenstrijdige resultaten 2,3 Biomarkers: –C-reactief proteïne (CRP) 2,3 –Procalcitonine (prohormoon van calcitonine) 4 1 Macfarlane JT et al. Lancet. 1993;341(8844):511-4. 2 Graffelman AW et al. Br J Gen Pract. 2004;54(498):20-24. 3 Hopstaken RM et al. J Clin Epidemiol. 2005;58(2):175-183. 4 Holm A et al. Br J Gen Pract. 2007;57(540):555-60.

5 Doel De toegevoegde waarde van anamnese, lichamelijk onderzoek, CRP en procalcitonine voor bacteriële LLWIs bij volwassenen met acute hoest in de eerste lijn

6 Methode: Onderzoeksopzet Cross-sectioneel observationeel onderzoek Onderdeel van de GRACE-09 studie 5 : –Inclusie: 3104 patiënten –In 12 Europese landen –Van 2007 tot 2010 5 www.grace-lrti.org

7 Methode: Onderzoekspopulatie Inclusie criteria: –Patiënten ≥18 jaar –Consulteren voor de eerste keer vanwege acute hoest Exclusie criteria: –Zwangerschap/ lactatie –Afgenomen immuniteit

8 Methode: Metingen Alle patiënten ondergingen (op de dag van consultatie): Gestructureerde anamnese en lichamelijk onderzoek CRP en procalcitonine meting in veneus bloed

9 Methode: Referentie standaard Kweek voor Streptococcus pneumoniae en Haemophilus spp: –Van sputum of nasopharyngeaal aspiraat –Verzameld op de dag van consultatie (pre-antibiotische therapie) Definitie bacteriële infectie: –Aanwezigheid van Streptococcus pneumoniae of Haemophilus spp in sputum of nasopharyngeaal aspiraat

10 Methode: Data analyse Multivariabele logistische regressie analyse Achterwaartse selectie, p-waarde <0.10 6 Modellen: 1: Gereduceerde ‘klinische gegevens’ 2: Gereduceerde ‘klinische gegevens’ + CRP 3: Gereduceerde ‘klinische gegevens’ + procalcitonine 6 Harrell FE Jr et al. Stat Med 1996; 15:361-87.

11 Resultaten: Patiëntkenmerken Bacteriële LLWI aanwezig N=292 Bacteriële LLWI afwezig N=2795 P-waarde Leeftijd, gemiddelde51500.134 Mannelijk geslacht42%40%0.531 Huidig roken30%28%0.411 Comorbiditeit (long, hart, DM)29%28%0.725 Ziekteduur voor consultatie, gemiddelde 8100.001 Interferentie met dagelijkse activiteiten 68%63%0.107 Antibiotica voorgeschreven46%51%0.122 Pneumonie aanwezig11%4%<0.001

12 Bacteriële LLWI aanwezig N=292 Bacteriële LLWI afwezig N=2795 P-value Leeftijd, gemiddelde51500.134 Mannelijk geslacht42%40%0.531 Huidig roken30%28%0.411 Comorbiditeit (long, hart, DM)29%28%0.725 Ziekteduur voor consultatie, gemiddelde 8100.001 Interferentie met dagelijkse activiteiten 68%63%0.107 Antibiotica voorgeschreven46%51%0.122 Pneumonie aanwezig11%4%<0.001 Resultaten: Patiëntkenmerken

13 Resultaten: Klinische gegevens Bacteriële LLWI aanwezig N=292 Bacteriële LLWI afwezig N=2795 OR univariabel (95%CI) Symptomen Verkleurd sputum63%49%1.77 (1.37-2.28) Kortademigheid62%56%1.29 (1.01-1.65) Loopneus75%71%1.22 (0.93-1.61) Koorts45%34%1.59 (1.25-2.03) Pijn op de borst51%46%1.20 (0.95-1.53) Spierpijn56%50%1.24 (0.98-1.59) Hoofdpijn61%56%1.24 (0.97-1.59) Diarree7% 1.00 (0.63-1.60) Lichamelijk onderzoek Crepiteren bij auscultatie11%9%1.23 (0.83-1.81) Hartslag ≥ 100/min4% 0.89 (0.46-1.72) Ademfrequentie ≥ 20/min24%22%1.14 (0.86-1.52) Bloeddruk < 90/60 mmHg5%2%1.98 (1.08-3.64) Lichaamstemperatuur ≥ 38ºC4% 0.97 (0.52-1.83)

14 Resultaten: Klinische gegevens Bacteriële LLWI aanwezig N=292 Bacteriële LLWI afwezig N=2795 OR univariaat (95%CI) Symptomen Verkleurd sputum63%49%1.77 (1.37-2.28) Kortademigheid62%56%1.29 (1.01-1.65) Loopneus75%71%1.22 (0.93-1.61) Koorts45%34%1.59 (1.25-2.03) Pijn op de borst51%46%1.20 (0.95-1.53) Spierpijn56%50%1.24 (0.98-1.59) Hoofdpijn61%56%1.24 (0.97-1.59) Diarree7% 1.00 (0.63-1.60) Lichamelijk onderzoek Crepiteren bij auscultatie11%9%1.23 (0.83-1.81) Hartslag ≥ 100/min4% 0.89 (0.46-1.72) Ademfrequentie ≥ 20/min24%22%1.14 (0.86-1.52) Bloeddruk < 90/60 mmHg5%2%1.98 (1.08-3.64) Lichaamstemperatuur ≥ 38ºC4% 0.97 (0.52-1.83)

15 Resultaten: Bloedonderzoek Bacteriële LLWI aanwezig N=292 Bacteriële LLWI afwezig N=2795 OR univariabel (95%CI) Bloedonderzoek CRP, gemiddelde43161.01 (1.01-1.02) CRP > 30mg/L39%14%3.98 (3.04-5.20) CRP > 50mg/L28%8%4.67 (3.45-6.31) Procalcitonine, gemiddelde0.100.061.06 (0.94-1.21) Procalcitonine > 0.25μg/L3%1%2.68 (1.15-6.25)

16 Resultaten: Multivariabele analyse Multivariabele OR (95% CI) Verkleurd sputum1.51 (1.16-1.96) Koorts1.51 (1.16-1.95) Bloeddruk <90/60 mmHg1.85 (0.98-3.48) CRP1.01 (1.01-1.02)

17 Resultaten: ROC-curve

18 Sterke punten: -Grootste prospectieve studie in de eerste lijn over de toegevoegde waarde van klinische gegevens en bloedonderzoek voor bacteriële LLWIs -Gestandaardiseerde procedures Beperkingen: -Mogelijke misclassificatie van bacteriële LLWIs -Inclusie van relatief milde patiënten met LLWIs Sterke punten en beperkingen

19 Conclusies Diagnostische informatie van klinische gegevens is beperkt Echter: verkleurd sputum, koorts, hypotensie kunnen tot op zekere hoogte helpen om een bacteriële oorzaak bij volwassenen met een LLWI te identificeren in de eerste lijn CRP heeft enkele toegevoegde waarde naast klinische gegevens Procalcitonine voegt geen klinisch relevante informatie toe in de eerste lijn

20 Conclusies Echter, Gezien de beperkte toegevoegde waarde van CRP Lage positief voorspellende waarde van CRP (28%) bij een afkappunt CRP > 50mg/L Suggereert dat CRP niet zinvol is bij het herkennen van een bacteriële LLWI

21 Bedankt voor jullie aandacht! 'Tech support says your anti-virus software did not catch the problem since it is not a virus. It's a bacterium.'


Download ppt "Klinische gegevens en bloedonderzoek: nuttig bij herkennen van bacteriële infecties bij acute hoest? Jolien Teepe, Lidewij Broekhuizen, Greet Ieven, Herman."

Verwante presentaties


Ads door Google