De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

HARTFALEN en de NT-proBNP

Verwante presentaties


Presentatie over: "HARTFALEN en de NT-proBNP"— Transcript van de presentatie:

1 HARTFALEN en de NT-proBNP
Gerard Beukeveld

2 Chronische aanpassing van het hart

3 Linker Ventrikel Dysfunctie
De linker ventrikel van het hart levert bloed aan de organen van het lichaam Langzaam sluipend proces totdat de pompfunctie niet meer toereikend is en er problemen ontstaan.

4 Symptomen van Hartfalen
Kortademigheid (Dyspnoe) (bij inspanning) Vaak hoesten, vooral in liggende positie Gezwollen voeten, enkels en benen (pitting oedeem) Abdominale zwelling en pijn (gewichtstoename door vocht) Moeheid Spierzwakte Duizeligheid en flauwte Plotselinge dood A person with left-sided heart failure may have shortness of breath and coughing caused by the Fluid buildup in the lungs. Pulmonary edema may cause the person to cough up bubbly phlegm that Contains blood. With right sided heart-failure,

5 Het vrijkomen van hormonen uit het hart

6 Werken tegenovergesteld aan RAAS

7 202 185 112 40 7 15 pmol/l

8 Referentiewaarden NT-proBNP KCL
Onder de referentiewaarde geen chronisch hartfalen

9 Synthese en Secretie van BNP
pre-Pro-BNP (134aa) Cardiomyocyt Pro-BNP (108aa) Signal peptide (26aa) Serum Endopeptidase NT-proBNP (1­76) BNP (77­108) inactief actief *Adopted from J. Mair, Clin Chem Lab Med; 39(7):

10 Klinisch Gebruik van (NT-pro)BNP
Serum Endopeptidase NT-proBNP (1­76) BNP (77­108) inactive active Klinisch gebruik Uitsluiten van linker ventrikel dysfunctie en ander hartfalen Inschatten van de prognose bij linker ventrikel dysfunctie Risico stratificatie na een hart infarct Monitoren van therapie bij linker ventrikel dysfunctie gedecompenseerd hartfalen Monitoren ziekteprogressie

11 NT-proBNP verhoogd (1) Systemisch hartfalen Linkerkamer hypertrofie
Klepletsel Acute en chronische ischemie Aritmiëen Arteriele hypertensie Hart en de circulatie

12 NT-proBNP verhoogd (2) Nierfalen Longembolie
Chronisch obstructief longlijden Hyperthyriodie Niet bij een korte heftige inspanning

13 Diagnostisch gebruik NT-proBNP
NT-proBNP neemt proportioneel toe met ernst van de ziekte Uitsluiten Congestief Hartfalen (CHF) Hoge negatief voorspellende waarde (~98%) voor uitsluiten CHF Diagnose CHF en stadium (NYHA) Prognose van CHF patiënt

14 NT-proBNP is marker voor oorzaak dyspnoe
NT-proBNP laag: oorzaak dyspnoe niet door Congestief Hartfalen

15 Voorspellende waarde en verloop Denk ook aan nierinsufficiëntie
bij SEH en EHH Dispnoe Acuut infarct > 53/106/212 en leeftijd < 35 pmol/l geen hartfalen Voorspellende waarde en verloop Denk ook aan nierinsufficiëntie

16 Aanvragen NT-proBNP Dyspnoe Moeheid Hartfalen Aantonen c.q. uitsluiten
Voorspellende waarde Verloop Via huisartsenformulier Op de dag van afname (prikpunt) wordt de NT-proBNP gemeten en gerapporteerd Bij afname op Poli 1 kan de bepaling CITO worden uitgevoerd en is de uitslag 1 uur na afname bekend.


Download ppt "HARTFALEN en de NT-proBNP"

Verwante presentaties


Ads door Google