De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 1 Product- & Veiligheidstraining MDI / TDI Vervoer in Tanks ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015.

Verwante presentaties


Presentatie over: "ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 1 Product- & Veiligheidstraining MDI / TDI Vervoer in Tanks ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015."— Transcript van de presentatie:

1 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 1 Product- & Veiligheidstraining MDI / TDI Vervoer in Tanks ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015

2 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 2 Chauffeurstraining MDI / TDI Bedrijf [naam] Plaats [locatie] Datum 20/09/2015 Trainer [naam]

3 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 3 Achtergrond  MDI / TDI worden wereldwijd op grote schaal toegepast, het is dus belangrijk er op een veilige manier mee om te gaan  Dit programma bevordert veilig vervoer van deze producten door middel van goede training van chauffeurs  Het trainingspakket is gebaseerd op de gezamenlijke praktische ervaringen van ISOPA en de vervoerders  Chauffeurs die met succes de training volgen, ontvangen als bewijs daarvan een ISOPA-pasje

4 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 4 Wat is ISOPA?  Europese ISO cyanate P roducers A ssociation  Zie ook de website: www.isopa.org  Leden van ISOPA zijn: olyol

5 ISOPA Driver Training Program Revision 2015 5 ISOPA Member Companies

6 ISOPA Driver Training Program Revision 2015 6 Toepassingen Polyurethaanproducten vinden een brede toepassing:  Autostoelen en stuurwielen  Sportschoenen  Zitmeubels en matrassen  Spaanplaat e.d. (ook MDF)  Verbindingsmateriaal en pakkingen  Isolatieschuim (koelkasten, tanks, gebouwen)  Lakken andere coatings ...en nog vele andere

7 ISOPA Driver Training Program Revision 2015 7 Verschijningsvormen VloeistofGereageerd MDI Helder to bruin Muffe geur Bruin Korstvormig TDI Helder tot lichtgeel Scherp, stekende geur Wit Schuim- achtig

8 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 8 Grenswaarde Grenswaarde: 5.0 – 10.0 ppb Geurdrempel: 0.2 – 0.4 ppm Daarom:  Waneer je het ruik, zit je al boven de toegestaande limiet!  Geen gebruikte PBM’s in de cabine

9 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 9 Voornaamste fysisch / chemische eigenschappen (1)  Dampspanning: De gevaren van MDI en TDI zijn van dezelfde aard – maar… de dampspanning van TDI is veel hoger (20×), daarom is het risico van TDI eveneens veel groter  De damp is 6× zo zwaar als lucht i.e De dampen zijn zwaarder dan lucht !

10 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 10 Voornaamste fysisch/chemische eigenschappen (2)  Soortelijk gewicht varieert: 1.20 – 1.29 Vullingsgraad voor TDI volgens ADR  zie hierna)  Belangrijke temperaturen (TDI) : Kristalvorming begint bij ± 15°C (product temp.) Smelten begint pas weer bij± 45°C (product temp.)

11 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 11 TDI / MDI* 20% 80% 95% OK NIET OK OK NIET OK ADR 4.3.2.2 Vullingsgaad 4.3.2.2.4 “De tanks, bestemd voor het vervoer van vloeistoffen, die niet door scheidingswanden of slingerschotten in afdelin- gen met een inhoud van ten hoogste 7500 liter zijn ver-deeld, moeten tot ten minste 80% of ten hoogste 20% van hun inhoud zijn gevuld.” Vullingsgraad voor TDI *)Voor MDI is er geen wettelijk voorschrift maar de meeste producenten volgen dezelfde regels als voor TDI

12 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 12 MDI / TDI reageert met water (ook in lucht!)  Temperatuur en druk (CO 2 ) gaan onderweg aanzienlijk omhoog zonder externe verwarming  Mogelijke oorzaken van water in de tank: Tankreiniging Het openen van mangatdeksels – voor: bemonsteren, controle of tank leeg is, e.d. – door: douane, klanten, chauffeurs, etc. Niet gedroogde lucht vanuit de installatie van de klant Silica gel filter dat niet goed werkt Voornaamste fysisch/chemische eigenschappen (3)

13 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 13 Effekt van MDI / TDI op Uw gezondheid Kortstondige / éénmalige blootstelling boven de veiligheidslimiet -Irriteert de mond, keel, longen -Beklemmend gevoel in de borst, hoesten -Moeilijkheden bij het ademen -Tranende ogen -Jeuk, rode huid (onmiddellijk of na verloop van tijd) -Warme huid en branderig aanvoelen Symptomen kunnen zich tot 24 uur na blootstelling voordoen Probeer nooit problemen te verbergen ! Zorg onmiddellijk voor medische hulp !

14 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 14 Effekt van MDI / TDI op Uw gezondheid Langdurige/herhaaldelijke blootstelling door inademing of huidkontakt kan leiden tot overgevoeligheid Symptomen zoals tijdelijke ademhalingsmoeilijkheden (te vergelijken met astma), hooikoorts, niezen Bij overgevoeligheid, mogelijk ernstige astma, zelfs bij minimale blootstelling aan MDI / TDI Overgevoeligheid zou kunnen betekenen dat de persoon niet meer met diisocyanaten kan werken gedurende de rest van zijn/haar leven; een vroege of onmiddellijke verwijdering van de blootstelling kan de allergische reacties stoppen. Overgevoeligheid is niet omkeerbaar en is een reactie van het immuunsysteem. Niet te verwarren met irritatie.

15 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 15 Productgevaren: TDI  Zeer giftig bij inademing  Irriterend voor ogen, luchtwegen en huid  Kans op overgevoeligheid (“sensitisation”) bij inademing en huidcontact Waarschuwing :  Effecten kunnen zich openbaren tot 24 uur na de blootstelling !  Overgevoeligheid (“sensitisation”) betekent: het opbouwen van niet-omkeerbare allergische reacties

16 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 16 Productgevaren: MDI  Schadelijk bij inademing  Irriterend voor ogen, luchtwegen en huid  Kans op overgevoeligheid (“sensitisation”) bij inademing en huidcontact Waarschuwing :  Effecten kunnen zich openbaren tot 24 uur na de blootstelling !  Overgevoeligheid (“sensitisation”) betekent: het opbouwen van niet-omkeerbare allergische reacties

17 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 17 Classificatie en Etikettering ProductTransport Gebruik MDI Niet gereglementeerd, maar wel degelijk schadelijk TDIADR / RID / IMDG UN 2078 Klasse 6.1 Verpakkingsgroep II Kenmerking en Etikettering: ADR tunnel categorie: (D/E) 60 2078

18 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 18 Persoonlijke bescherming – MDI  Helm  Aansluitende veiligheidsbril  Vloeistofdichte handschoenen  Veiligheidsschoenen of -laarzen  Overall  Oogspoelfles met schoon water Tenminste... Butyl rubber Neoprene Nitrile rubber

19 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 19 Persoonlijke bescherming – TDI  Helm  Volgelaatsmasker (met geschikt filter)  Vloeistofdichte handschoenen  Veiligheidsschoenen of -laarzen  Chemicaliënbestendige overall  Oogspoelfles met schoon water Tenminste... Filter te vervangen na 2 dagen, tenzij andere aanwijzingen van leverancier. Butyl rubber Neoprene Nitrile rubber

20 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 20 Gezondheidseffecten - Contactlenzen Als er product in een oog komt zal dit reageren met het vocht tussen het oog en de contactlens, waardoor u deze niet meer kunt verwijderen! Contactlenzen dragen tijdens het werken met isocyanaten wordt sterk ontraden

21 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 21 Uw gezondheid (1)  Gebruik een gepaste luchtfilter (min.AP2)  Filter te vervangen na 2 dagen, tenzij andere aanwijzingen van leverancier.

22 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 22 Uw gezondheid (2)  Was handen (& gezicht) vóór eten, drinken, roken of toiletbezoek  Houd vervuilde kleding / schoeisel buiten de cabine Een hoeveelheid damp gelijk aan de inhoud van een muntje van één Euro- cent is voldoende om de concentratie in de cabine te verhogen tot ruim boven de MAC-waarde Wie wil gedurende 8 uur of meer werken en/of slapen in een dergelijke atmosfeer... ?

23 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 23 Beheersing van productkwaliteit  Analysecertificaat: Certificate of Analysis (CoA)  Monsters (niet aanbevolen) CoA geniet sterk de voorkeur boven een monster Chauffeurs behoren geen monsters te nemen ! Vervoer of bewaar nooit een monster in de cabine !!! Zelfs niet voor één minuut !!!  Temperatuur (kan per klant verschillen)

24 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 24 Veiligheid op locatie Maakt u zich vertrouwd met de geldende veiligheids-regels en met:  Alarmsignalen  Windrichtingsaanduidingen  Noodstop  Nooddouche(s)  Verzamelpunt(en)  Afvalbak (voor gebruikte pakkingen, handschoenen, etc.)  Decontaminatie- & absorptiemateriaal

25 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 25 Interventie na lekkage (door de nooddiensten) Draag de nodige PBM !!  Chauffeurs blijven beschikbaar voor informatie, maar nemen bij voorkeur niet deel aan de interventie  Hulpdiensten moeten: 1.Afvoer (riool) afdekken 2.Gelekt product absorberen 3.Geabsorbeerd product neutraliseren 4. Wachten (30–60 minuten tot de reactie is voltooid) 5.Geneutraliseerde, uitgereageerde, geabsorbeerde productresten vergaren 6.Alle productresten in geschikte afvalbakken verzamelen 7.Schoonmaken van het vervuilde oppervlak

26 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 26 Laden: hoofdzaken  Draag de persoonlijke beschermings- middelen  Tanks en uitrusting  3-Minuten check voor en na belading

27 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 27  Tijdens het lossen van TDI / MDI, zul je boven op de tankwagen of tankcontainer moeten werken  Een Amerikaanse studie toont aan dat 1 op de 5 verwondingen bij chauffeurs betrekking hebben op het vallen van hoogte en 1 op 1.000 van deze letsels een dodelijke afloop hebben  Voor TDI / MDI is handrail géén adequate valbeveiliging en wordt als gevaarlijk beschouwd  De beste oplossing is (boven) een vast bordes of kooi met 360 ° vangrail, een mobiel platform (onder) is een goedkoper en flexibeler alternatief Voorkom vallen van hoogte / Valbeveiliging (1)

28 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 28 Als een bordes of kooi niet beschikbaar is, is het gebruik van een valharnas een aanvaardbaar alternatief. Zorg ervoor dat:  Je altijd een geïnspecteerd en goed onderhouden harnas bij je hebt  Controleer het op gebreken en schade voor gebruik  Je een training hebt gekregen in gebruik van het harnas  De locatie een aansluitpunt heeft (bij voorkeur glijdende of mobiel) en een draagriem (bij voorkeur met een zelf-verlagend valbeveiliging lijn)  De operator van de locatie bevestigt, dat er op de locatie die u bezoekt een reddingsplan / voorzieningen aanwezig zijn om een ophangings -trauma te voorkomen in geval van een val. Voorkom vallen van hoogte / Valbeveiliging (2)

29 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 29 Tankmaterieel & uitrusting  Mangatdeksel altijd gesloten houden! (om intreding van vocht te voorkomen)  Zorg dat de “douane-brief” aanwezig is (indien van toepassing)  Onderscheid duidelijk vloeistof- en dampretourleiding !!!  Is de tank drukloos gemaakt?  Gereinigde tanks moeten droog zijn !  Capaciteit (let op de vulgraad !)

30 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 30 3-Minuten check vóór belading Materieel  Tank uitwendig schoon?  Lekbak schoon?  Tank met juiste etikettering en voorzien van de nodige oranje borden / nummers?  Alle afsluiters dicht, blindflenzen/afsluitkappen op hun plaats ?  Mangatdeksel(s) goed dicht en knevels aangedraaid?  Check de temperatuur

31 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 31 3-Minuten check na belading Materieel  zijn alle verbindingen losgekoppeld?  Vrij van gemorst product (ook de morsbak)?  Veiligheidsrailing neergeklapt?  Afsluiters dicht en afgeblind?  Slechts een lichte overdruk (max 0.1 bar)?  Temperatuurinstelling correct?  Monster aanwezig (indien nodig)? Documentatie  Vervoersdocument, douanebrief, CoA, weegbon, DGD?  Schriftelijke instructies?

32 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 32 Onderweg  Rij en rusttijden / Snelheid  Controleer regelmatig de temperatuur (en druk, indien mogelijk)  Meld onveilige situaties en incidenten  Parkeren

33 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 33 Onderweg openen van Tanks (b.v. door de douane)  Tanks mogen niet worden geopend tijdens het transport vanwege het gevaar voor de gezondheid  ISOPA heeft een “letter to Customs Officials” (douane-brief) beschikbaar gesteld om dit te verduidelijken  Deze brief is beschikbaar in 14 talen: CZ - DE - EN - ES - FR - HU - IT - LV - PL - RO - RUS - SK - TUR - UA  Te downloaden vanaf de ISOPA website: http://isopa.org/product-stewardship/logistics/letter-to-customs-officers/

34 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 34 Beveiliging onderweg Doen en laten:  Sluit uw voertuig altijd zorgvuldig af  Wees voorzichtig met informatie over product, bestemming en route  Parkeer bij voorkeur op deugdelijk beveiligde terreinen

35 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 35 Opwarmen Alle methoden:  Maximum produkt contact temperatuur = 60°C  Houd mangatdeksels dicht Stoom:  Uitsluitend uitwendige stoomleidingen  Maximaal 1.7 bar (= ~ 115 °C)

36 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 36 Lossen: Hoofdzaken (1)  Volg nauwlettend de huisregels op  Gedrag  U vertegenwoordigt de producent  Ken de taken en de verantwoordelijkheden van de operator en de chauffeur zoals beschreven in de CEFIC/ ECTA / FECC Best Practice Guidelines for safe (un)loading of Road Freight Vehicles  Meld onveilige situaties bij de klanten, ook near misses (“bijna- ongevallen”)

37 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 37 Lossen: Hoofdzaken (2)  Capaciteit van de opslagtank praat met de operator  Draag de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (ook al draagt de operator er geen)  Houd gedurende de lossing de aansluitingen en de druk in de gaten  Monstername (Melden indien u wordt gevraagd om dit zelf te doen!)  Verschillende manieren van lossen (details op de volgende dia’s)

38 ISOPA Driver Training Program Revision 2015 38 (liefst met slangen van de klant) Losmethoden (1) Met vloeistofpomp en dampretouraansluiting

39 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 39 Losmethoden (2) Stikstof of droge lucht van de klant

40 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 40 Losmethoden (3a) Voertuigcompressor met silica gel filter

41 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 41 Losmethoden (3b) Voertuigcompressor zonder silica gel filter

42 ISOPA Driver Training Program Revision 2015 42 Morsbak Lay-out (voorbeeld) Vloeistof- en dampretourleiding moeten duidelijk herkenbaar zijn! Damp Vloeistof Druk

43 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 43 3-Minuten Check na lossing (1) Materieel  Zijn alle verbindingen losgekoppeld?  Vrij van gemorst product (ook de morsbak)?  Veiligheidsrailing neergeklapt?  Afsluiters dicht en afgeblind, mangatdeksels gesloten?  Douanedeksels gesloten?  Slechts een lichte overdruk (max 0.1 bar)?  Laat de overdruk af bij het losadres; indien dit niet wordt toegestaan, meld dit aan uw planner Documentatie (1)  Vervoersdocument afgetekend door de klant?  Overige documentatie aan de klant afgegeven?

44 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 44 3-Minuten Check na lossing (2) Documentatie (2)  De klant behoudt: Kopie van de vrachtbrief ondertekend door chauffeur en klant Analysecertificaat  De chauffeur behoudt: Kopie van de vrachtbrief ondertekend door de klant Voor TDI: vraag of maak een vervoerdocument met de vermelding: Lege tankcontainer *), laatste lading: UN 2078 Tolueendiisocyanaat, 6.1, II (D/E) *) of: tankwagen, afneembare tank, verpakking – naargelang van toepassing is

45 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 45 Bijna-ongevallen & Onveilige situaties IJsberg-theorie Near misses & onveilige situaties Incidenten

46 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 46 Bijna-ongevallen & Onveilige situaties Voorbeelden van meldingen Actief melden van onveilige situaties zal bijdragen aan het tegengaan van ernstige incidenten:  Verkeersongevallen  Niet-werkende uitrusting  Ongepast of onveilig gedrag  Overlopers  Overdruk  Morsingen  Onverwachte temperatuurstijging (regelmatig controleren!)  Onveilige werksituatie (bv.: ontbrekende nooddouche, onveilige toegang tot de top………, enz )  Onveilige of onbeveiligde route

47 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 47 Incidenten Dus dit is de uitdaging: Jij bent de belangrijkste veiligheidsgarantie Statistieken wijzen uit:  Meer dan 80% van alle incidenten hangt samen met menselijk handelen  De meeste incidenten gebeuren tijdens laden en lossen ( ÓF je wordt het grootste gevaar!)

48 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 48 Procedures bij noodgevallen Weet wat eerste hulp voor MDI/TDI inhoudt  Hou de oogleden van elkaar  Spoel met zeer veel water gedurende tenminste 15 minuten  Bij twijfel : ga door met spoelen  Raadpleeg zo vlug mogelijk een oogspecialist  Verwijder onmiddellijk verontreinigde kleding  Was de huid onmiddellijk met zeep & water  Ga buiten in de frisse lucht  Roep een arts of breng de patiënt naar een ziekenhuis  Verwittig de leverancier – deze kan bijkomende informatie verstrekken

49 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 49 Procedures bij noodgevallen – Blootstelling aan MDI  Een éénmalige hoge blootstelling aan MDI is één van de mogelijke oorzaken sensibilisatie  Onmiddellijke en vlugge verzorging is belangrijk  Denk eraan dat symptomen zich vertraagd kunnen manifesteren  Arts kan hulp bekomen bij alle ISOPA leden  Snelheid is belangrijk  Oefen de procedure voor eerste hulp  Raadpleeg een arts

50 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 50 En...... In een noodgeval : Bel ons.... Probeer niet de held uit te hangen.....!!

51 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 51 Emergency Response TDI  Deens incident – Verpakt  Franse incidenten – Bulk  Portugees incident – Bulk  Zweeds incident – Bulk  Turkse incidenten – Bulk  Hongaars incident - Bulk MDI  Brits incident – Bulk  Duits incident – Bulk  Italiaans incident – Bulk

52 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 52 Emergency Response Incident scenario  Wat was goed ?  Wat kan beter ?

53 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 53 Test  20 multiple choice vragen:  Slechts 1 goed antwoord  Meerdere antwoorden = fout  Correcties zijn toegestaan (zo lang duidelijk is welke keuze definitief is!)  Geslaagd vanaf 70% = 14 goede antwoorden

54 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 54 Einde Gefeliciteerd! Het ISOPA-pasje wordt zo spoedig mogelijk toegestuurd

55 ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 55 Disclaimer While ISOPA and its members make every effort to present accurate and reliable information in utmost good faith on the basis of the best information currently available, it is to be relied upon at the user’s own risk. No representations or warranties are made with regard to its completeness, accuracy or reliability and no liability will be accepted by ISOPA nor any company participating in ISOPA for damages of any nature whatsoever resulting from the use of or reliance on the information.


Download ppt "ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015 1 Product- & Veiligheidstraining MDI / TDI Vervoer in Tanks ISOPA Driver Training Program Uitgave 2015."

Verwante presentaties


Ads door Google