De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Version 2010 1 Product- & Veiligheidstraining MDI / TDI Vervoer in Tanks Version 2010.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Version 2010 1 Product- & Veiligheidstraining MDI / TDI Vervoer in Tanks Version 2010."— Transcript van de presentatie:

1 Version Product- & Veiligheidstraining MDI / TDI Vervoer in Tanks Version 2010

2 2 Chauffeurstraining MDI / TDI Bedrijf [naam] Plaats [locatie] Datum Trainer [naam]

3 Version Achtergrond  MDI / TDI worden wereldwijd op grote schaal toegepast, het is dus belangrijk er op een veilige manier mee om te gaan  Dit programma bevordert veilig vervoer van deze producten door middel van goede training van chauffeurs  Het trainingspakket is gebaseerd op de gezamenlijke praktische ervaringen van ISOPA en de vervoerders  Chauffeurs die met succes de training volgen, ontvangen als bewijs daarvan een ISOPA-pasje

4 Version  Europese ISO cyanate P roducers A ssociation  Zie ook de website:  Leden van ISOPA zijn: Wat is ISOPA? olyol

5 Version

6 6 Toepassingen Polyurethaanproducten vinden een brede toepassing:  Autostoelen en stuurwielen  Sportschoenen  Zitmeubels en matrassen  Spaanplaat e.d. (ook MDF)  Verbindingsmateriaal en pakkingen  Isolatieschuim (koelkasten, tanks, gebouwen)  Lakken andere coatings ...en nog vele andere

7 Version Verschijningsvormen VloeistofGereageerd MDIHelder tot bruin Muffe geur Bruin, korst- vormig TDIHelder tot lichtgeel Scherpe, stekende geur Wit, schuim- achtig

8 Version Grenswaarde Grenswaarde: 5.0 – 10.0 ppb = % – % Geurdrempel: 0.2 – 0.4 ppm= % – % Daarom:  Als je het ruikt ben je al te laat!  1 druppel in de cabine  400×grenswaarde

9 Version Voornaamste fysisch/chemische eigenschappen (1)  Dampspanning: De gevaren van MDI en TDI zijn van dezelfde aard – maar… de dampspanning van TDI is veel hoger (20×), daarom is het risico van TDI eveneens veel groter  De damp is 6× zo zwaar als lucht

10 Version  Soortelijk gewicht varieert: 1.20 – 1.29 Vullingsgraad voor TDI volgens ADR  zie hierna)  Belangrijke temperaturen: Kristalvorming begint bij ± 15°C (product temp.) Smelten begint pas weer bij± 45°C (product temp.) Voornaamste fysisch/chemische eigenschappen (2)

11 Version 2010 TDI / MDI* 20% 80% 95% OK NIET OK OK NIET OK ADR Vullingsgaad “De tanks, bestemd voor het vervoer van vloeistoffen, die niet door scheidingswanden of slingerschotten in afdelin- gen met een inhoud van ten hoogste 7500 liter zijn ver- deeld, moeten tot ten minste 80% of ten hoogste 20% van hun inhoud zijn gevuld.” Vullingsgraad voor TDI *)Voor MDI is er geen wettelijk voorschrift maar de meeste producenten volgen dezelfde regels als voor TDI

12 Version MDI / TDI reageert met water (ook in lucht!)  Temperatuur gaat onderweg aanzienlijk omhoog zonder externe verwarming  Mogelijke oorzaken van water in de tank: Tankreiniging Het openen van mangatdeksels – voor: bemonsteren, controle of tank leeg is, e.d. – door: douane, klanten, chauffeurs, etc. Niet gedroogde lucht vanuit de installatie van de klant Silica gel filter dat niet goed werkt Voornaamste fysisch/chemische eigenschappen (3)

13 Version Productgevaren: De longen CO 2 O2O2 H2OH2O H2OH2O

14 Version Productgevaren: TDI  Zeer giftig bij inademing  Irriterend voor ogen, luchtwegen en huid  Kans op overgevoeligheid (“sensitisation”) bij inademing en huidcontact Waarschuwing:  Effecten kunnen zich openbaren tot 24 uur na de blootstelling!  Overgevoeligheid (“sensitisation”) betekent: het opbouwen van niet-omkeerbare allergische reacties

15 Version Productgevaren: MDI  Schadelijk bij inademing  Irriterend voor ogen, luchtwegen en huid  Kans op overgevoeligheid (“sensitisation”) bij inademing en huidcontact Waarschuwing:  Effecten kunnen zich openbaren tot 24 uur na de blootstelling!  Overgevoeligheid (“sensitisation”) betekent: het opbouwen van niet-omkeerbare allergische reacties

16 Version Classificatie en Etikettering ProductTransport Gebruik MDI Niet gereglementeerd, maar wel degelijk schadelijk TDIADR / RID / IMDG UN 2078 Klasse 6.1 Verpakkingsgroep II Kenmerking en Etikettering: ADR tunnel categorie: (D/E)

17 Version  Helm  Aansluitende veiligheidsbril  Vloeistofdichte handschoenen  Veiligheidsschoenen of -laarzen  Overall  Oogspoelfles met schoon water Persoonlijke bescherming – MDI Tenminste... Butyl rubber Neoprene Nitrile rubber

18 Version  Helm  Volgelaatsmasker (met geschikt filter)  Vloeistofdichte handschoenen  Veiligheidsschoenen of -laarzen  Chemicaliënbestendige overall  Oogspoelfles met schoon water Persoonlijke bescherming – TDI Tenminste... Gebruik filter maximaal 8 uur in totaal 24h na opening niet meer gebruiken Butyl rubber Neoprene Nitrile rubber

19 Version Gezondheidseffecten (1) (kunnen tot 24 uur later optreden!)  Inademing Ademhalingsproblemen Duizeligheid  Huidcontact Verkleuring (donkere vlekken) Huidirritatie (jeuk) Probeer nooit problemen te verbergen ! Zorg onmiddellijk voor medische hulp ! Allergische reacties  Oogcontact Heftige irritatie en pijn

20 Version Gezondheidseffecten (2) Contactlenzen Als er product in een oog komt zal dit reageren met het vocht tussen het oog en de contactlens, waardoor u deze niet meer kunt verwijderen! Contactlenzen dragen tijdens het werken met isocyanaten wordt sterk ontraden

21 Version Uw gezondheid (1)  Gebruik een geschikt filter (tenminste AP 2 ) gedurende hoogstens 8 uur in totaal en gooi het weg uiterlijk 24 uur nadat het zegel is verbroken

22 Version  Was handen (& gezicht) vóór eten, drinken, roken of toiletbezoek  Houd vervuilde kleding / schoeisel buiten de cabine Een hoeveelheid damp gelijk aan de inhoud van een muntje van één Euro- cent is voldoende om de concentratie in de cabine te verhogen tot ruim boven de MAC-waarde Wie wil gedurende 8 uur of meer werken en/of slapen in een dergelijke atmosfeer... ? Uw gezondheid (2)

23 Version Beheersing van productkwaliteit  Analysecertificaat: Certificate of Analysis (CoA)  Monsters (niet aanbevolen ) CoA geniet sterk de voorkeur boven een monster Chauffeurs behoren geen monsters te nemen ! Vervoer of bewaar nooit een monster in de cabine !!! Zelfs niet voor één minuut !!!  Temperatuur (kan per klant verschillen)

24 Version Veiligheid op locatie Maakt u zich vertrouwd met de geldende veiligheids- regels en met:  Alarmsignalen  Windrichtingsaanduidingen  Noodstop  Nooddouche(s)  Verzamelpunt(en)  Afvalbak (voor gebruikte pakkingen, handschoenen, etc.)  Decontaminatie- & absorptiemateriaal

25 Version Interventie na lekkage (door de nooddiensten) Draag de nodige PBM !!  Chauffeurs blijven beschikbaar voor informatie, maar nemen bij voorkeur niet deel aan de interventie  Hulpdiensten moeten: 1.Afvoer (riool) afdekken 2.Gelekt product absorberen 3.Geabsorbeerd product neutraliseren 4.Wachten (30–60 minuten tot de reactie is voltooid) 5.Geneutraliseerde, uitgereageerde, geabsorbeerde productresten vergaren 6.Alle productresten in geschikte afvalbakken verzamelen 7.Schoonmaken van het vervuilde oppervlak

26 Version Laden: hoofdzaken  Draag de persoonlijke beschermings- middelen  Tanks en uitrusting  3-Minuten check voor en na belading

27 Version Tankmaterieel & uitrusting  Mangatdeksel altijd gesloten houden! (om intreding van vocht te voorkomen)  Zorg dat de “douane-brief” aanwezig is (indien van toepassing)  Onderscheid duidelijk vloeistof- en dampretourleiding !!!  Is de tank drukloos gemaakt?  Gereinigde tanks moeten droog zijn !  Capaciteit (let op de vulgraad !)

28 Version Materieel  Tank uitwendig schoon?  Lekbak schoon?  Tank met juiste etikettering en voorzien van de nodige oranje borden / nummers?  Alle afsluiters dicht?  Mangatdeksel(s) goed dicht en knevels aangedraaid? 3-Minuten check vóór belading

29 Version Materieel  zijn alle verbindingen losgekoppeld?  Vrij van gemorst product (ook de morsbak)?  Veiligheidsrailing neergeklapt?  Afsluiters dicht en afgeblind?  Slechts een lichte overdruk (max 0.1 bar)?  Temperatuurinstelling correct?  Monster aanwezig (indien nodig)? Documentatie  Vervoersdocument, douanebrief, CoA, weegbon, DGD?  Schriftelijke instructies? 3-Minuten check na belading

30 Version Onderweg  Rij en rusttijden / Snelheid  Controleer regelmatig de temperatuur (en druk, indien mogelijk)  Meld onveilige situaties en incidenten  Parkeren

31 Version Onderweg openen van Tanks (b.v. door de douane)  Tanks mogen niet worden geopend tijdens het transport vanwege het gevaar voor de gezondheid  ISOPA heeft een “letter to Customs Officials” (douane- brief) beschikbaar gesteld om dit te verduidelijken  Deze brief is beschikbaar in 14 talen: CZ - DE - EN - ES - FR - HU - IT - LV - PL - RO - RUS - SK - TUR - UA  Te downloaden vanaf de ISOPA website:

32 Version Beveiliging onderweg Doen en laten:  Sluit uw voertuig altijd zorgvuldig af  Wees voorzichtig met informatie over product, bestemming en route  Parkeer bij voorkeur op deugdelijk beveiligde terreinen

33 Version Opwarmen Stoom:  Uitsluitend uitwendige stoomleidingen  Maximaal 1.7 bar Alle methoden:  Maximum contacttemperatuur = 60°C  Houd mangatdeksels dicht

34 Version Lossen: Hoofdzaken (1)  Volg nauwlettend de huisregels op  Gedrag  U vertegenwoordigt de producent  Ken uw taken en de verantwoordelijkheden van uzelf en van de operator zoals beschreven in de CEFIC / ECTA Behaviour Based Safety Guidelines  Meld onveilige situaties bij de klanten, ook near misses (“bijna-ongevallen”)

35 Version  Capaciteit van de opslagtank praat met de operator  Draag de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (ook al draagt de operator er geen)  Houd gedurende de lossing de aansluitingen en de druk in de gaten  Monstername (Melden indien u wordt gevraagd om dit zelf te doen!)  Verschillende manieren van lossen (details op de volgende dia’s) Lossen: Hoofdzaken (2)

36 Version Losmethoden (1) Met vloeistofpomp en dampretouraansluiting (liefst met slangen van de klant)

37 Version Losmethoden (2) Stikstof of droge lucht van de klant

38 Version Losmethoden (3a) Voertuigcompressor met silica gel filter

39 Version Losmethoden (3b) Voertuigcompressor zonder silica gel filter

40 Version Morsbak Lay-out (voorbeeld) Vloeistof- en dampretourleiding moeten duidelijk herkenbaar zijn!

41 Version Minuten Check na lossing (1) Materieel  Zijn alle verbindingen losgekoppeld?  Vrij van gemorst product (ook de morsbak)?  Veiligheidsrailing neergeklapt?  Afsluiters dicht en afgeblind, mangatdeksels gesloten?  Douanedeksels gesloten?  Slechts een lichte overdruk (max 0.1 bar)?  Laat de overdruk af bij het losadres; indien dit niet wordt toegestaan, meld dit aan uw planner Documentatie (1)  Vervoersdocument afgetekend door de klant?  Overige documentatie aan de klant afgegeven?

42 Version Documentatie (2)  De klant behoudt: Kopie van de vrachtbrief ondertekend door chauffeur en klant Analysecertificaat  De chauffeur behoudt: Kopie van de vrachtbrief ondertekend door de klant Voor TDI: vraag of maak een vervoerdocument met de vermelding: Lege tankcontainer*), laatste lading: UN 2078 Tolueendiisocyanaat, 6.1, II (D/E) *) of: tankwagen, afneembare tank, verpakking – naargelang van toepassing is 3-Minuten Check na lossing (2)

43 Version Bijna-ongevallen & Onveilige situaties IJsberg-theorie Near misses & onveilige situaties Incidenten

44 Version Bijna-ongevallen & Onveilige situaties V oorbeelden van meldingen Actief melden van onveilige situaties zal bijdragen aan het tegengaan van ernstige incidenten:  Verkeersongevallen  Niet-werkende uitrusting  Ongepast of onveilig gedrag  Overlopers  Overdruk  Morsingen  Onverwachte temperatuurstijging (regelmatig controleren!)  Onveilige werksituatie (bv.: ontbrekende nooddouche)  Onveilige of onbeveiligde route

45 Version Incidenten Dus dit is de uitdaging: Jij bent de belangrijkste veiligheidsgarantie Statistieken wijzen uit:  Meer dan 80% van alle incidenten hangt samen met menselijk handelen  De meeste incidenten gebeuren tijdens laden en lossen (ÓF je wordt het grootste gevaar ! )

46 Version Noodplanoefening CD´s / DVD´s TDI  Deens incident – Verpakt  Franse incidenten – Bulk  Portugees incident – Bulk  Zweeds incident – Bulk  Turkse incidenten – Bulk MDI  Brits incident – Bulk  Duits incident – Bulk  Italiaans incident – Bulk

47 Version Noodplanoefening CD / DVD Incident scenario  Wat was goed ?  Wat kan beter ?

48 Version Test  20 multiple choice vragen:  Slechts 1 goed antwoord  Meerdere antwoorden = fout  Correcties zijn toegestaan (zo lang duidelijk is welke keuze definitief is!)  Geslaagd vanaf 70% = 14 goede antwoorden

49 Version Einde Gefeliciteerd! Het ISOPA-pasje wordt zo spoedig mogelijk toegestuurd SPECIMEN


Download ppt "Version 2010 1 Product- & Veiligheidstraining MDI / TDI Vervoer in Tanks Version 2010."

Verwante presentaties


Ads door Google