De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

De presentatie wordt gedownload. Even geduld aub

Maart 2012 1 Product- & Veiligheidstraining MDI / TDI Vervoer in Tanks Revisie Maart 2012.

Verwante presentaties


Presentatie over: "Maart 2012 1 Product- & Veiligheidstraining MDI / TDI Vervoer in Tanks Revisie Maart 2012."— Transcript van de presentatie:

1 Maart 2012 1 Product- & Veiligheidstraining MDI / TDI Vervoer in Tanks Revisie Maart 2012

2 Maart 2012 2 Chauffeurstraining MDI / TDI Bedrijf [naam] Plaats [locatie] Datum 19-7-2014 Trainer [naam]

3 Maart 2012 3 Achtergrond  MDI / TDI worden wereldwijd op grote schaal toegepast, het is dus belangrijk er op een veilige manier mee om te gaan  Dit programma bevordert veilig vervoer van deze producten door middel van goede training van chauffeurs  Het trainingspakket is gebaseerd op de gezamenlijke praktische ervaringen van ISOPA en de vervoerders  Chauffeurs die met succes de training volgen, ontvangen als bewijs daarvan een ISOPA-pasje

4 Maart 2012 4  Europese ISO cyanate P roducers A ssociation  Zie ook de website: www.isopa.org  Leden van ISOPA zijn: Wat is ISOPA? olyol

5 Maart 2012 5

6 6 Toepassingen Polyurethaanproducten vinden een brede toepassing:  Autostoelen en stuurwielen  Sportschoenen  Zitmeubels en matrassen  Spaanplaat e.d. (ook MDF)  Verbindingsmateriaal en pakkingen  Isolatieschuim (koelkasten, tanks, gebouwen)  Lakken andere coatings ...en nog vele andere

7 Maart 2012 7 Verschijningsvormen VloeistofGereageerd MDIHelder tot bruin Muffe geur Bruin, korst- vormig TDIHelder tot lichtgeel Scherpe, stekende geur Wit, schuim- achtig

8 Maart 2012 8 Grenswaarde Grenswaarde: 5.0 – 10.0 ppb Geurdrempel: 0.2 – 0.4 ppm Daarom:  Waneer je het ruik, zit je al boven de toegestaande limiet!  Geen gebruikte PBM’s in de cabine

9 Maart 2012 9 Voornaamste fysisch / chemische eigenschappen (1)  Dampspanning: De gevaren van MDI en TDI zijn van dezelfde aard – maar… de dampspanning van TDI is veel hoger (20×), daarom is het risico van TDI eveneens veel groter  De damp is 6× zo zwaar als lucht i.e De dampen zijn zwaarder dan lucht !

10 Maart 2012 10  Soortelijk gewicht varieert: 1.20 – 1.29 Vullingsgraad voor TDI volgens ADR  zie hierna)  Belangrijke temperaturen: Kristalvorming begint bij ± 15°C (product temp.) Smelten begint pas weer bij± 45°C (product temp.) Voornaamste fysisch/chemische eigenschappen (2)

11 Maart 2012 TDI / MDI* 20% 80% 95% OK NIET OK OK NIET OK ADR 4.3.2.2 Vullingsgaad 4.3.2.2.4 “De tanks, bestemd voor het vervoer van vloeistoffen, die niet door scheidingswanden of slingerschotten in afdelin- gen met een inhoud van ten hoogste 7500 liter zijn ver- deeld, moeten tot ten minste 80% of ten hoogste 20% van hun inhoud zijn gevuld.” Vullingsgraad voor TDI *)Voor MDI is er geen wettelijk voorschrift maar de meeste producenten volgen dezelfde regels als voor TDI

12 Maart 2012 12 MDI / TDI reageert met water (ook in lucht!)  Temperatuur en druk (CO 2 ) gaan onderweg aanzienlijk omhoog zonder externe verwarming  Mogelijke oorzaken van water in de tank: Tankreiniging Het openen van mangatdeksels – voor: bemonsteren, controle of tank leeg is, e.d. – door: douane, klanten, chauffeurs, etc. Niet gedroogde lucht vanuit de installatie van de klant Silica gel filter dat niet goed werkt Voornaamste fysisch/chemische eigenschappen (3)

13 Maart 2012 Effekt van MDI / TDI op Uw gezondheid 13 Kortstondige / éénmalige blootstelling boven de veiligheidslimiet -Irriteert de mond, keel, longen -Beklemmend gevoel in de borst, hoesten -Moeilijkheden bij het ademen -Tranende ogen -Jeuk, rode huid (onmiddellijk of na verloop van tijd) -Warme huid en branderig aanvoelen Symptomen kunnen zich tot 24 uur na blootstelling voordoen Probeer nooit problemen te verbergen ! Zorg onmiddellijk voor medische hulp !

14 Maart 2012 14 Langdurige/herhaaldelijke blootstelling door inademing of huidkontakt kan leiden tot overgevoeligheid Symptomen zoals tijdelijke ademhalingsmoeilijkheden (te vergelijken met astma), hooikoorts, niezen Bij overgevoeligheid, mogelijk ernstige astma, zelfs bij minimale blootstelling aan MDI / TDI Overgevoeligheid betekent dat de persoon niet meer met isocyanaten kan werken gedurende de rest van zijn/haar leven Effekt van MDI / TDI op Uw gezondheid Overgevoeligheid is niet omkeerbaar en is een reactie van het immuunsysteem. Niet te verwarren met irritatie.

15 Maart 2012 15 Productgevaren: TDI  Zeer giftig bij inademing  Irriterend voor ogen, luchtwegen en huid  Kans op overgevoeligheid (“sensitisation”) bij inademing en huidcontact Waarschuwing:  Effecten kunnen zich openbaren tot 24 uur na de blootstelling!  Overgevoeligheid (“sensitisation”) betekent: het opbouwen van niet-omkeerbare allergische reacties

16 Maart 2012 16 Productgevaren: MDI  Schadelijk bij inademing  Irriterend voor ogen, luchtwegen en huid  Kans op overgevoeligheid (“sensitisation”) bij inademing en huidcontact Waarschuwing:  Effecten kunnen zich openbaren tot 24 uur na de blootstelling!  Overgevoeligheid (“sensitisation”) betekent: het opbouwen van niet-omkeerbare allergische reacties

17 Maart 2012 17 Classificatie en Etikettering ProductTransport Gebruik MDI Niet gereglementeerd, maar wel degelijk schadelijk TDIADR / RID / IMDG UN 2078 Klasse 6.1 Verpakkingsgroep II Kenmerking en Etikettering: ADR tunnel categorie: (D/E) 60 2078

18 Maart 2012 18  Helm  Aansluitende veiligheidsbril  Vloeistofdichte handschoenen  Veiligheidsschoenen of -laarzen  Overall  Oogspoelfles met schoon water Persoonlijke bescherming – MDI Tenminste... Butyl rubber Neoprene Nitrile rubber

19 Maart 2012 19  Helm  Volgelaatsmasker (met geschikt filter)  Vloeistofdichte handschoenen  Veiligheidsschoenen of -laarzen  Chemicaliënbestendige overall  Oogspoelfles met schoon water Persoonlijke bescherming – TDI Tenminste... Gebruik filter maximaal 8 uur in totaal 24h na opening niet meer gebruiken Butyl rubber Neoprene Nitrile rubber

20 Maart 2012 20 Gezondheidseffecten - Contactlenzen Als er product in een oog komt zal dit reageren met het vocht tussen het oog en de contactlens, waardoor u deze niet meer kunt verwijderen! Contactlenzen dragen tijdens het werken met isocyanaten wordt sterk ontraden

21 Maart 2012 21 Uw gezondheid (1)  Gebruik een geschikt filter (tenminste AP 2 ) gedurende hoogstens 8 uur in totaal en gooi het weg uiterlijk 24 uur nadat het zegel is verbroken

22 Maart 2012 22  Was handen (& gezicht) vóór eten, drinken, roken of toiletbezoek  Houd vervuilde kleding / schoeisel buiten de cabine Een hoeveelheid damp gelijk aan de inhoud van een muntje van één Euro- cent is voldoende om de concentratie in de cabine te verhogen tot ruim boven de MAC-waarde Wie wil gedurende 8 uur of meer werken en/of slapen in een dergelijke atmosfeer... ? Uw gezondheid (2)

23 Maart 2012 23 Beheersing van productkwaliteit  Analysecertificaat: Certificate of Analysis (CoA)  Monsters (niet aanbevolen ) CoA geniet sterk de voorkeur boven een monster Chauffeurs behoren geen monsters te nemen ! Vervoer of bewaar nooit een monster in de cabine !!! Zelfs niet voor één minuut !!!  Temperatuur (kan per klant verschillen)

24 Maart 2012 24 Veiligheid op locatie Maakt u zich vertrouwd met de geldende veiligheids- regels en met:  Alarmsignalen  Windrichtingsaanduidingen  Noodstop  Nooddouche(s)  Verzamelpunt(en)  Afvalbak (voor gebruikte pakkingen, handschoenen, etc.)  Decontaminatie- & absorptiemateriaal

25 Maart 2012 25 Interventie na lekkage (door de nooddiensten) Draag de nodige PBM !!  Chauffeurs blijven beschikbaar voor informatie, maar nemen bij voorkeur niet deel aan de interventie  Hulpdiensten moeten: 1.Afvoer (riool) afdekken 2.Gelekt product absorberen 3.Geabsorbeerd product neutraliseren 4.Wachten (30–60 minuten tot de reactie is voltooid) 5.Geneutraliseerde, uitgereageerde, geabsorbeerde productresten vergaren 6.Alle productresten in geschikte afvalbakken verzamelen 7.Schoonmaken van het vervuilde oppervlak

26 Maart 2012 26 Laden: hoofdzaken  Draag de persoonlijke beschermings- middelen  Tanks en uitrusting  3-Minuten check voor en na belading

27 Maart 2012 Aan de tekst wordt momenteel gewerkt. Valbeveiliging (1) 27

28 Maart 2012 28 Valbeveiliging (2) Aan de tekst wordt momenteel gewerkt.

29 Maart 2012 29 Tankmaterieel & uitrusting  Mangatdeksel altijd gesloten houden! (om intreding van vocht te voorkomen)  Zorg dat de “douane-brief” aanwezig is (indien van toepassing)  Onderscheid duidelijk vloeistof- en dampretourleiding !!!  Is de tank drukloos gemaakt?  Gereinigde tanks moeten droog zijn !  Capaciteit (let op de vulgraad !)

30 Maart 2012 30 Materieel  Tank uitwendig schoon?  Lekbak schoon?  Tank met juiste etikettering en voorzien van de nodige oranje borden / nummers?  Alle afsluiters dicht?  Mangatdeksel(s) goed dicht en knevels aangedraaid?  Check de temperatuur 3-Minuten check vóór belading

31 Maart 2012 31 Materieel  zijn alle verbindingen losgekoppeld?  Vrij van gemorst product (ook de morsbak)?  Veiligheidsrailing neergeklapt?  Afsluiters dicht en afgeblind?  Slechts een lichte overdruk (max 0.1 bar)?  Temperatuurinstelling correct?  Monster aanwezig (indien nodig)? Documentatie  Vervoersdocument, douanebrief, CoA, weegbon, DGD?  Schriftelijke instructies? 3-Minuten check na belading

32 Maart 2012 32 Onderweg  Rij en rusttijden / Snelheid  Controleer regelmatig de temperatuur (en druk, indien mogelijk)  Meld onveilige situaties en incidenten  Parkeren

33 Maart 2012 33 Onderweg openen van Tanks (b.v. door de douane)  Tanks mogen niet worden geopend tijdens het transport vanwege het gevaar voor de gezondheid  ISOPA heeft een “letter to Customs Officials” (douane- brief) beschikbaar gesteld om dit te verduidelijken  Deze brief is beschikbaar in 14 talen: CZ - DE - EN - ES - FR - HU - IT - LV - PL - RO - RUS - SK - TUR - UA  Te downloaden vanaf de ISOPA website: http://www.isopa.org/isopa/index.php?page=logistics-ehs

34 Maart 2012 34 Beveiliging onderweg Doen en laten:  Sluit uw voertuig altijd zorgvuldig af  Wees voorzichtig met informatie over product, bestemming en route  Parkeer bij voorkeur op deugdelijk beveiligde terreinen

35 Maart 2012 35 Opwarmen Alle methoden:  Maximum produkt contact temperatuur = 60°C  Houd mangatdeksels dicht Stoom:  Uitsluitend uitwendige stoomleidingen  Maximaal 1.7 bar (= ~ 115 °C)

36 Maart 2012 36 Lossen: Hoofdzaken (1)  Volg nauwlettend de huisregels op  Gedrag  U vertegenwoordigt de producent  Ken uw taken en de verantwoordelijkheden van uzelf en van de operator zoals beschreven in de CEFIC / ECTA Behaviour Based Safety Guidelines  Meld onveilige situaties bij de klanten, ook near misses (“bijna-ongevallen”)

37 Maart 2012 37  Capaciteit van de opslagtank praat met de operator  Draag de vereiste persoonlijke beschermingsmiddelen (ook al draagt de operator er geen)  Houd gedurende de lossing de aansluitingen en de druk in de gaten  Monstername (Melden indien u wordt gevraagd om dit zelf te doen!)  Verschillende manieren van lossen (details op de volgende dia’s) Lossen: Hoofdzaken (2)

38 Maart 2012 38 Losmethoden (1) Met vloeistofpomp en dampretouraansluiting (liefst met slangen van de klant)

39 Maart 2012 39 Losmethoden (2) Stikstof of droge lucht van de klant

40 Maart 2012 40 Losmethoden (3a) Voertuigcompressor met silica gel filter

41 Maart 2012 41 Losmethoden (3b) Voertuigcompressor zonder silica gel filter

42 Maart 2012 42 Morsbak Lay-out (voorbeeld) Vloeistof- en dampretourleiding moeten duidelijk herkenbaar zijn!

43 Maart 2012 43 3-Minuten Check na lossing (1) Materieel  Zijn alle verbindingen losgekoppeld?  Vrij van gemorst product (ook de morsbak)?  Veiligheidsrailing neergeklapt?  Afsluiters dicht en afgeblind, mangatdeksels gesloten?  Douanedeksels gesloten?  Slechts een lichte overdruk (max 0.1 bar)?  Laat de overdruk af bij het losadres; indien dit niet wordt toegestaan, meld dit aan uw planner Documentatie (1)  Vervoersdocument afgetekend door de klant?  Overige documentatie aan de klant afgegeven?

44 Maart 2012 44 Documentatie (2)  De klant behoudt: Kopie van de vrachtbrief ondertekend door chauffeur en klant Analysecertificaat  De chauffeur behoudt: Kopie van de vrachtbrief ondertekend door de klant Voor TDI: vraag of maak een vervoerdocument met de vermelding: Lege tankcontainer*), laatste lading: UN 2078 Tolueendiisocyanaat, 6.1, II (D/E) *) of: tankwagen, afneembare tank, verpakking – naargelang van toepassing is 3-Minuten Check na lossing (2)

45 Maart 2012 45 Bijna-ongevallen & Onveilige situaties IJsberg-theorie Near misses & onveilige situaties Incidenten

46 Maart 2012 46 Bijna-ongevallen & Onveilige situaties V oorbeelden van meldingen Actief melden van onveilige situaties zal bijdragen aan het tegengaan van ernstige incidenten:  Verkeersongevallen  Niet-werkende uitrusting  Ongepast of onveilig gedrag  Overlopers  Overdruk  Morsingen  Onverwachte temperatuurstijging (regelmatig controleren!)  Onveilige werksituatie (bv.: ontbrekende nooddouche)  Onveilige of onbeveiligde route

47 Maart 2012 47 Incidenten Dus dit is de uitdaging: Jij bent de belangrijkste veiligheidsgarantie Statistieken wijzen uit:  Meer dan 80% van alle incidenten hangt samen met menselijk handelen  De meeste incidenten gebeuren tijdens laden en lossen (ÓF je wordt het grootste gevaar ! )

48 Maart 2012 Procedures bij noodgevallen Weet wat eerste hulp voor MDI/TDI inhoudt 48  Hou de oogleden van elkaar  Spoel met zeer veel water gedurende tenminste 15 minuten  Bij twijfel : ga door met spoelen  Raadpleeg zo vlug mogelijk een oogspecialist  Verwijder onmiddellijk verontreinigde kleding  Was de huid onmiddellijk met zeep & water  Ga buiten in de frisse lucht  Roep een arts of breng de patiënt naar een ziekenhuis  Verwittig de leverancier – deze kan bijkomende informatie verstrekken

49 Maart 2012 Procedures bij noodgevallen – Blootstelling aan MDI 49  Een éénmalige hoge blootstelling aan MDI is één van de mogelijke oorzaken sensibilisatie  Onmiddellijke en vlugge verzorging is belangrijk  Denk eraan dat symptomen zich vertraagd kunnen manifesteren  Arts kan hulp bekomen bij alle ISOPA leden Snelheid is belangrijk Oefen de procedure voor eerste hulp Raadpleeg een arts

50 Maart 2012 50 En...... In een noodgeval : Bel ons.... Probeer niet de held uit te hangen.....!!

51 Maart 2012 51 Noodplanoefening CD´s / DVD´s TDI  Deens incident – Verpakt  Franse incidenten – Bulk  Portugees incident – Bulk  Zweeds incident – Bulk  Turkse incidenten – Bulk MDI  Brits incident – Bulk  Duits incident – Bulk  Italiaans incident – Bulk

52 Maart 2012 52 Noodplanoefening CD / DVD Incident scenario  Wat was goed ?  Wat kan beter ?

53 Maart 2012 53 Test  20 multiple choice vragen:  Slechts 1 goed antwoord  Meerdere antwoorden = fout  Correcties zijn toegestaan (zo lang duidelijk is welke keuze definitief is!)  Geslaagd vanaf 70% = 14 goede antwoorden

54 Maart 2012 54 Einde Gefeliciteerd! Het ISOPA-pasje wordt zo spoedig mogelijk toegestuurd SPECIMEN

55 Maart 2012 Disclaimer 55 Deze productbeheerinitiatieven van ISOPA en haar leden ontheffen klanten, producenten en andere deelnemers aan de bevoorradingsketen niet van hun plichten op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu op de werkplek en hun wettelijke verplichtingen. In dit opzicht wijzen ISOPA en haar leden elke aansprakelijkheid af in verband met het gebruik van de geleverde diensten en de verstrekte bijbehorende informatie. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om de juistheid te controleren van de diensten en de bijbehorende informatie die hij/zij voor eigen risico kan gebruiken.


Download ppt "Maart 2012 1 Product- & Veiligheidstraining MDI / TDI Vervoer in Tanks Revisie Maart 2012."

Verwante presentaties


Ads door Google